Úroveň č.1: ON, NOC
Úroveň č.2: NOS, SEN, SENO
Úroveň č.3: MU, MUŽ
Úroveň č.4: KDE, KEDY
Úroveň č.5: AJ, JAR, KRAJ
Úroveň č.6: UŽ, RUŽA
Úroveň č.7: NAD, DNU, DUNA, NUDA
Úroveň č.8: NA, NEŽ, ŽENA
Úroveň č.9: DO, PO, POD
Úroveň č.10: TAK, KAŠA, TAŠKA, ŠATKA
Úroveň č.11: OD, ROH, HRDO
Úroveň č.12: TO, LET, LETO, TELO
Úroveň č.13: ZA, MI, ZIMA
Úroveň č.14: STO, SOM, OSEM, MOST, MESTO
Úroveň č.15: HAD, HRAD, DRUH, HRUDA
Úroveň č.16: TAM, LAMA, MALTA, TLAMA
Úroveň č.17: TY, BOD, BYT, ODBYT
Úroveň č.18: ČO, AKO, KOV, VAČOK
Úroveň č.19: KER, KRM, SMER, SMREK
Úroveň č.20: DNO, ÁNO, DRON, NÁROD
Úroveň č.21: OS, LEV, LOV, VESLO
Úroveň č.22: LES, LOS, DOLE, DELO, SEDLO
Úroveň č.23: RÁD, RÁM, RAD, DRÁMA
Úroveň č.24: PAS, OSA, SAKO, KOSA, SOPKA
Úroveň č.25: MY, DYM, DOM, MYDLO
Úroveň č.26: ALE, PERA, REPA, PERLA
Úroveň č.27: ON, SLON, SLNKO, SKLON
Úroveň č.28: BAR, BEZ, RAZ, BREZA, ZEBRA
Úroveň č.29: BOL, BOH, HROB, BRLOH
Úroveň č.30: JAR, ROJ, DAR, JADRO
Úroveň č.31: OKO, KTO, ONO, OKNO, KONTO
Úroveň č.32: TU, HUS, TRH, TRUP, PSTRUH
Úroveň č.33: TÁ, KRV, TVÁR, VTÁK, VRTÁK
Úroveň č.34: AJ, JA, ONA, VON, VOJNA
Úroveň č.35: DO, OD, ROK, AKORD
Úroveň č.36: PO, POT, PLOT, LOPTA
Úroveň č.37: PÁV, PÁR, PRE, PRÁVE
Úroveň č.38: MA, TO, TAM, HMOTA
Úroveň č.39: NA, TEN, SEN, STAN, STENA
Úroveň č.40: TAK, TAXÍK
Úroveň č.41: MI, KAM, MISA, MISKA
Úroveň č.42: LET, HLT, TELO, LETO, HOTEL
Úroveň č.43: ZA, ZEM, ZMES, SEZAM
Úroveň č.44: TO, KTO, TAK, FOTKA
Úroveň č.45: ČO, OSA, ČAS, POČAS
Úroveň č.46: LES, LOS, LEV, LOV, VESLO
Úroveň č.47: ÁNO, DNO, NÁVOD, DÁVNO
Úroveň č.48: VEK, KOV, KDE, VOSK, SVEDOK
Úroveň č.49: PAS, ONA, SPONA
Úroveň č.50: KEL, BOL, LEBO, OBLEK
Úroveň č.51: PES, RAD, PRED, DREP, PREDSA
Úroveň č.52: JA, JASAŤ
Úroveň č.53: OS, ON, NOS, BONUS
Úroveň č.54: ASI, VILA, LAIK, VLAK, SILA, SLIVKA
Úroveň č.55: BOL, BOH, OBAL, BLAHO
Úroveň č.56: SVAL, VLAS, VLASŤ
Úroveň č.57: JED, OLEJ, DOLE, DELO, JEDLO
Úroveň č.58: PO, ROH, PÁR, POHÁR
Úroveň č.59: TU, SUP, POD, SUD, OSUD, ODSTUP
Úroveň č.60: OD, DO, DIV, VIDEO
Úroveň č.61: TY, BYT, RYS, SYR, SÝTY, BYSTRÝ
Úroveň č.62: DAR, HAD, HRAD, DRAHÝ
Úroveň č.63: NIŤ, NIE, SEN, SIEŤ, NIESŤ
Úroveň č.64: DNU, DUB, NAD, DUNA, BUNDA
Úroveň č.65: UŽ, AŽ, LUK, KALUŽ
Úroveň č.66: TAM, TAK, KAM, ATAK, MATKA
Úroveň č.67: JAS, KOSA, SAKO, SOPKA, SPOJKA
Úroveň č.68: MA, NA, ZEM, MENA, ZMENA
Úroveň č.69: KER, KRM, ROK, MORE, OKREM
Úroveň č.70: AJ, JA, JAR, ROJ, JAVOR
Úroveň č.71: BOL, ALE, OBAL, LEBO, ALEBO
Úroveň č.72: TO, KTO, POT, OKO, POTOK
Úroveň č.73: HRA, RAD, RÁD, DAR, DRÁHA
Úroveň č.74: KEL, LOV, LEV, VEK, ČELO, ČLOVEK
Úroveň č.75: KDE, RIAD, DRAK, RIEKA, DIERA, KRIEDA
Úroveň č.76: DO, OD, BOD, DOBRE, BEDRO
Úroveň č.77: ČO, ČAS, OSA, STO, ČASTO
Úroveň č.78: SVET, STAV, VETA, VESTA
Úroveň č.79: REPA, DREP, PERA, PRED, GEPARD
Úroveň č.80: AKO, VLK, KOČ, KOV, VLAK, VAČOK, VLOČKA
Úroveň č.81: ROH, BOH, HROB, BRLOH
Úroveň č.82: VODA, DVOR, OPAR, PARA, OPRAVA, PRAVDA, DOPRAVA
Úroveň č.83: OD, DO, ON, DNO, POD, ONO, PODNOS
Úroveň č.84: MU, NIE, EMU, MENU, UMENIE
Úroveň č.85: MA, MI, MÁG, MÁGIA
Úroveň č.86: AŽ, TU, UŽ, KUS, STUŽKA
Úroveň č.87: KRT, TAK, ATAK, KARTA
Úroveň č.88: BEZ, BAR, IBA, BIŤ, IZBA, REŤAZ, ZBIERAŤ
Úroveň č.89: ĽAD, DVA, VEĽA, VEDĽA
Úroveň č.90: PO, PRE, PREČ, PERO, PREČO
Úroveň č.91: MY, ZEM, LES, ZLE, ZMES, ZMYSEL
Úroveň č.92: AJ, JA, PAS, KOSA, SAKO, SOPKA, SPOJKA
Úroveň č.93: NA, BANK, KUNA, BUNKA
Úroveň č.94: HAD, RAZ, HRA, HRAD, HRDZA
Úroveň č.95: OS, LOV, LOS, OVOS, SLOVO
Úroveň č.96: PÁV, VEK, PES, SPEV, SPEVÁK
Úroveň č.97: TÁ, ŠÁL, ŠOK, KÁRO, ŠTRK, OLTÁR, KLÁŠTOR
Úroveň č.98: ZA, ONA, VON, ZVON, ZNOVA
Úroveň č.99: RÁD, RÁM, DÁMA, DRÁMA, ARMÁDA
Úroveň č.100: NOS, ROK, ÁNO, NÁROK, KROSNÁ
Úroveň č.101: STO, OSA, SOB, BOSO, OSOBA, SOBOTA
Úroveň č.102: SYR, BYT, RYS, SÝTY, BYSTRÝ
Úroveň č.103: DVA, ČAJ, VODA, DOJČA, DVOJČA
Úroveň č.104: COP, TEN, PEC, OTEC, KOPEC, KONCEPT
Úroveň č.105: JED, JAR, PRED, DREP, REPA, PREDAJ
Úroveň č.106: LOS, LOV, TELO, LETO, VESLO, SVETLO
Úroveň č.107: POD, PLOD, POLE, DELO, DIELO, PODIEL
Úroveň č.108: SRNA, RANA, STAN, TRASA, STRANA
Úroveň č.109: INÝ, ČIN, NIČ, ČINNÝ
Úroveň č.110: DOM, BOD, OBAL, DOBA, MDLOBA
Úroveň č.111: TRI, DAR, RAD, DETI, TEDA, TRIEDA
Úroveň č.112: TAK, KTO, OÁZA, ZATO, KOZA, OTÁZKA
Úroveň č.113: LES, LET, LEV, SVET, VÝLET, SVETLÝ
Úroveň č.114: KRT, PRE, KER, PERA, PARK, PARKET
Úroveň č.115: SUD, NAD, DNU, DNES, DUNA, NUDA, SEKUNDA
Úroveň č.116: HRA, RADA, HORA, HRAD, OHRADA
Úroveň č.117: NIŤ, ZEM, NIE, ZNIEŤ, ZMENIŤ
Úroveň č.118: PRI, OPAR, OPCIA, OPICA, PORCIA
Úroveň č.119: AKO, OKO, KAM, MRAK, KOMORA
Úroveň č.120: NEŽ, ALE, MENA, ŽENA, MANŽEL
Úroveň č.121: RÁD, PÁR, RADA, PARA, PARÁDA
Úroveň č.122: BAR, DAR, RAD, RAZ, BRZDA
Úroveň č.123: PLŤ, LES, SIEŤ, LEPIŤ, PLIESŤ
Úroveň č.124: ŽIŤ, VEŽA, VARIŤ, VERIŤ, ŽERIAV, ŽERAVIŤ
Úroveň č.125: LUK, KUS, KUNA, KLUS, INAK, NULA, KLIN, SKULINA
Úroveň č.126: STO, OKO, KOLO, SOKOL, KOSTOL
Úroveň č.127: KRV, TVAR, DÁTA, VTÁK, KÁVA, DÁVKA, DVAKRÁT
Úroveň č.128: KOV, ŠEV, VOŠ, KVET, VŠETKO
Úroveň č.129: NOS, ÁNO, KÁRO, NÁROK, KROSNÁ
Úroveň č.130: PÁV, VEK, PÁS, SPEV, SPEVÁK
Úroveň č.131: SEN, ČLN, ČELO, SENO, ČLEN, SLON, SLNEČNO
Úroveň č.132: ROH, BOH, UCHO, HROB, BRUCHO
Úroveň č.133: ŠÁL, NÁŠ, ŠÁLKA, KANÁL, NÁKLAD, ŠKANDÁL
Úroveň č.134: BOD, BOL, SOB, DOBA, OSOBA, SLOBODA
Úroveň č.135: KRT, TAK, KER, KARATE, RAKETA
Úroveň č.136: DAŤ, DVA, ZÍVAŤ, VÍŤAZ, HVÍZDAŤ
Úroveň č.137: DVOR, DREP, PRED, PERO, DREVO, VOPRED
Úroveň č.138: RAZ, DIV, RIAD, DIERA, ZVIERA, ZDRAVIE
Úroveň č.139: TEN, STAN, VETA, STENA, VESTA, NEVESTA
Úroveň č.140: PRE, PES, PAS, PERA, REPA, PREDSA
Úroveň č.141: DAR, RADA, DRAK, ATAK, KARTA, ARKTÍDA
Úroveň č.142: MAŤ, SOM, DOM, DOMA, MASLO, MLADOSŤ
Úroveň č.143: COP, PÍLA, OPICA, POLICA, POLÍCIA
Úroveň č.144: KEL, ASI, LIEK, LAIK, SLIEPKA
Úroveň č.145: VLK, VLNA, VILA, LINKA, VANILKA
Úroveň č.146: ONO, OSOH, KINO, HNIS, KOHO, OKNO, OHNISKO
Úroveň č.147: JAS, JAR, TAM, MARS, SMER, MAJSTER
Úroveň č.148: KOČ, ROK, BAR, BÚRKA, OBRÚČKA
Úroveň č.149: ROJ, REČ, JED, ČAJ, DOJČA, ČARODEJ
Úroveň č.150: HAD, NAD, RANA, HRANA, HANDRA
Úroveň č.151: PRE, MED, PRED, DREP, PREDMET
Úroveň č.152: LES, PES, PLSŤ, LEPIŤ, PLIESŤ
Úroveň č.153: KEL, LET, TELO, TETA, LETO, KOTLETA
Úroveň č.154: ROH, KRUH, RUKA, OKRUH, UHORKA
Úroveň č.155: POT, PERO, OBRAT, PRETO, POTREBA
Úroveň č.156: RAD, PIŤ, DAŤ, PRI, ORAŤ, PORADIŤ
Úroveň č.157: KRM, MRAK, MARKA, RIEKA, AMERIKA
Úroveň č.158: BIŤ, BEZ, BREZA, ZEBRA, REŤAZ, ZBIERAŤ
Úroveň č.159: NEŽ, DNO, BOD, DŽOB, NEBO, BENDŽO
Úroveň č.160: LEV, LOV, SVET, VESLO, SVETLO
Úroveň č.161: TRI, TEDA, DETI, RIAD, DIERA, TRIEDA
Úroveň č.162: AKO, ONA, SAKO, KOSA, KASÍNO
Úroveň č.163: POT, PARA, OPAR, ETAPA, OPRATA, OPATERA
Úroveň č.164: RÁM, ÁNO, MRAK, KOMÁR, NÁROK, NÁRAMOK
Úroveň č.165: NIČ, ČIN, NIŤ, KOSŤ, KOSIŤ, SKONČIŤ
Úroveň č.166: PERO, PLOD, POLE, DOLE, PERLA, LEOPARD
Úroveň č.167: STAN, VETA, STAV, VESTA, STENA, NEVESTA
Úroveň č.168: LOS, NOS, SYN, SLON, FOSÍLNY
Úroveň č.169: POD, HRA, HORA, HRDO, HRAD, PRÍHODA
Úroveň č.170: OSA, DOSŤ, DOMA, MASLO, MLADOSŤ
Úroveň č.171: HAD, BOH, DOBA, CHOD, CHODBA
Úroveň č.172: KTO, LANO, KLIN, INAK, NIKTO, KOTLINA
Úroveň č.173: PÁS, PÁR, PÁV, PRÁVE, SPRÁVNE
Úroveň č.174: VEŽA, VERIŤ, VARIŤ, ŽERIAV, ŽERAVIŤ
Úroveň č.175: KEL, TEN, LET, LETO, TELO, KLENOT
Úroveň č.176: PEC, PAS, REPA, PRST, STRAPEC
Úroveň č.177: BOL, LEBO, OBAL, ALEBO
Úroveň č.178: PRE, NIE, PRI, PARK, PERA, PENA, NAPRIEK
Úroveň č.179: HRA, KRUH, HORA, RUKA, UHORKA
Úroveň č.180: POD, DAR, VODA, OPRAVA, DOPRAVA
Úroveň č.181: LOS, ČLN, LES, ČELO, ČLEN, SLNEČNO
Úroveň č.182: JED, MENO, JEDEN, MENEJ, DOJEMNE
Úroveň č.183: DVA, RÁD, TVÁR, VTÁK, DÁVKA, VRTÁK, DVAKRÁT
Úroveň č.184: LES, SEN, ALE, DNES, SANDÁLE
Úroveň č.185: DAR, KDE, KER, DIERA, RIEKA, KRIEDA
Úroveň č.186: VLK, VLAK, VILA, VLAS, SLIVKA
Úroveň č.187: TAK, KAM, KRT, OKO, MOTOR, MOTORKA
Úroveň č.188: STO, MOST, OSEM, MESTO, SMETI, MIESTO
Úroveň č.189: PAS, SAKO, KOSA, SOPKA, OPASOK
Úroveň č.190: VON, ÁNO, NÁVOD, DÁVNO
Úroveň č.191: ĽAD, DÁTA, TEĽA, TEDA, BÁDATEĽ
Úroveň č.192: OSA, LOV, SOVA, SVAL, OSLAVA
Úroveň č.193: RAD, HRAD, DRÁHA, HRDZA, HRÁDZA, ZÁHRADA
Úroveň č.194: NAD, HAD, ONA, NOHA, HODINA
Úroveň č.195: CIT, COP, HOCI, UCHO, TICHO, POTICHU
Úroveň č.196: RAZ, BAR, BEZ, IBA, BREZA, ZBIERAŤ
Úroveň č.197: KLIN, LAIK, INAK, LINKA
Úroveň č.198: VEC, VIAC, KVET, CIEVA, CIEVKA, TEKVICA
Úroveň č.199: SOB, SOM, BOL, OMYL, SYMBOL
Úroveň č.200: LES, LOS, DELO, DOLE, SEDLO
Úroveň č.201: POD, DREP, DVOR, PRED, DREVO, VOPRED
Úroveň č.202: KRV, VOŠ, TVOR, ŠTRK, ŠTVRTOK
Úroveň č.203: JAR, ČAJ, ČARO, JADRO, DOJČA, ČARODEJ
Úroveň č.204: ONO, ROK, OKNO, NOROK
Úroveň č.205: REČ, ČERV, VEČNE, VERNÝ, VEČER, ČERVENÝ
Úroveň č.206: OBAL, SAKO, KOSA, LABÁK, LÁSKA, KLOBÁSA
Úroveň č.207: DUB, BOD, DVA, VODA, DOBA, BUDOVA
Úroveň č.208: TAK, KTO, KRT, KER, REAKTOR
Úroveň č.209: AKO, JAS, SAKO, SOPKA, SPOJKA
Úroveň č.210: LEV, KEL, KOČ, ČELO, ČLOVEK
Úroveň č.211: DOM, DNO, MORE, MODRÝ, MODERNÝ
Úroveň č.212: PÁS, PÁR, SEN, SPEV, SPRÁVNE
Úroveň č.213: DIV, LOV, ZOO, ODLIV, VOZIDLO
Úroveň č.214: SUP, HUS, TRH, TRUP, PRST, PSTRUH
Úroveň č.215: ONA, DNO, NAD, HAD, NÁHODA
Úroveň č.216: PRE, PERA, PERO, BRAT, OPAR, PRETO, POTREBA
Úroveň č.217: AKO, VLK, LOV, VLNA, KOALA, LANOVKA
Úroveň č.218: NÁM, ÁNO, MRAK, KÁRO, NÁROK, NÁRAMOK
Úroveň č.219: NAD, NIE, IBA, DEBNA, BÁDANIE
Úroveň č.220: KER, OKO, SENO, NOROK, SKORO, NESKORO
Úroveň č.221: ŠIŤ, ZEM, MAŤ, ZIMA, ZMIEŠAŤ
Úroveň č.222: KDE, RAD, RIAD, DRAK, DIERA, KRIEDA
Úroveň č.223: HRA, HAD, HRAD, DRÁHA
Úroveň č.224: PAS, OSA, SOVA, SOTVA, STOPA, POSTAVA
Úroveň č.225: COP, LIPA, OPICA, OPCIA, POLICA
Úroveň č.226: LES, LET, LETO, SVET, VESLO, SVETLO
Úroveň č.227: TAM, TEN, MENA, AGENT, MAGNET
Úroveň č.228: VON, NIČ, INÁČ, KOVÁČ, NOVÁČIK
Úroveň č.229: KOV, LOV, AKO, VILA, KLADIVO
Úroveň č.230: MED, DÓM, MÓDA, TEDA, METÓDA
Úroveň č.231: CIT, PEC, CENA, TANEC, PACIENT
Úroveň č.232: HORA, PACH, UCHO, PRACH, CHRUP, ROPUCHA
Úroveň č.233: TVAR, DÁTA, VTÁK, TRÁVA, DÁVKA, DVAKRÁT
Úroveň č.234: LOS, BOL, SOB, OBAL, OBLASŤ
Úroveň č.235: KRT, KOV, KRV, ŠOK, ŠTRK, ŠTVRTOK
Úroveň č.236: RÁD, DAR, PÁR, RADA, PARA, PARÁDA
Úroveň č.237: SUD, POT, SUP, STO, ODSTUP
Úroveň č.238: PRE, PRI, PEĽ, TEĽA, PERA, PRIATEĽ
Úroveň č.239: DVA, HAD, DAŤ, DVÍHAŤ, HVÍZDAŤ
Úroveň č.240: SRNA, RANA, STAN, TRASA, STRANA
Úroveň č.241: SILA, LAIK, SVAL, VLAK, SLIVKA
Úroveň č.242: ROK, KRK, KROK, ÚROK, KRÚŽOK
Úroveň č.243: AKO, RAD, DRAK, AKORD, ZRKADLO
Úroveň č.244: IBA, BAR, BRAT, TÚRA, ÚNIA, TRIBÚNA
Úroveň č.245: PÁS, PIŤ, ASI, SPAŤ, ZÁPIS, ZÁPASIŤ
Úroveň č.246: DNU, KDE, DNES, DUNA, NUDA, SEKUNDA
Úroveň č.247: ONA, KOPAŤ, KONAŤ, KOPNÚŤ, PONÚKAŤ
Úroveň č.248: KRV, ATAK, KARTA, KRAVA, KRAVATA
Úroveň č.249: HRA, RAZ, HRDZA, DRÁHA, HRÁDZA
Úroveň č.250: TÝM, KTO, SOM, MÝTO, MOST, KOSTÝM
Úroveň č.251: OKO, BYT, BOD, ODBYT, DOBYTOK
Úroveň č.252: PAS, PES, PENA, PSINA, SPANIE
Úroveň č.253: ÁNO, ONA, AKO, KOV, KÁVA, NÁKOVA
Úroveň č.254: STO, OSA, SOB, AUTO, AUTOBUS
Úroveň č.255: LOŽ, ROK, KOŽA, KORAL, ŽRALOK
Úroveň č.256: ZLE, OBAL, LEBO, ALEBO, ZBABELO
Úroveň č.257: STO, TVOR, OVOS, OTVOR, OSTROV
Úroveň č.258: DVA, ĽAD, VEĽA, VEDĽA
Úroveň č.259: PRE, JED, JAR, DREP, PRED, PREDAJ
Úroveň č.260: LOV, LOS, VLAS, SOVA, OSLAVA
Úroveň č.261: NIE, NIŤ, SEN, SIEŤ, NIESŤ
Úroveň č.262: ŠOK, VOŠ, ŠEV, KVET, VŠETKO
Úroveň č.263: TRI, DETI, RIAD, TEDA, DIERA, TRIEDA
Úroveň č.264: ROH, HRA, HORA, NOHA, HORNINA
Úroveň č.265: RADA, RANA, HRAD, HRANA, HANDRA
Úroveň č.266: NOC, DNO, NAD, OCKO, OKNO, DOKONCA
Úroveň č.267: KER, KRT, TAK, KRAJ, TETA, TRAJEKT
Úroveň č.268: ATAK, KAŠA, ŠATKA, TAŠKA
Úroveň č.269: DOM, RAD, MED, MORE, DELO, MERADLO
Úroveň č.270: DNU, SUD, KUS, DUNA, KUNA, NUDA, SEKUNDA
Úroveň č.271: ASI, ALE, LIPA, LIEK, LAIK, SLIEPKA
Úroveň č.272: COP, PRI, OPAR, OPCIA, OPICA, PORCIA
Úroveň č.273: RÁD, RÁM, DAR, DÁMA, DRÁMA
Úroveň č.274: POD, PLOD, POLE, DIELO, PODIEL
Úroveň č.275: NEŽ, BOD, NEBO, DŽOB, BENDŽO
Úroveň č.276: ONO, KTO, OKNO, KONTO
Úroveň č.277: POT, PERA, REPA, BRAT, OBRAT, POTREBA
Úroveň č.278: PLŤ, PIŤ, PES, PLSŤ, LEPIŤ, PLIESŤ
Úroveň č.279: BOH, HAD, DOBA, CHOD, CHODBA
Úroveň č.280: KRV, VLK, VLAK, VÍLA, KLAVÍR
Úroveň č.281: PRE, REČ, PERO, PREČ, PREČO
Úroveň č.282: LES, STO, LEV, SVET, VESLO, SVETLO
Úroveň č.283: KRM, LAMA, MRAK, MARKA, KARAMEL, REKLAMA
Úroveň č.284: JAS, TAM, JAR, SMER, MARS, MAJSTER
Úroveň č.285: RAZ, BEZ, BAR, ZEBRA
Úroveň č.286: REČ, ROJ, ČARO, DOJČA, ČARODEJ
Úroveň č.287: VLAS, SVAL, SILA, VILA, SLIVKA
Úroveň č.288: KER, KDE, RIAD, RIEKA, DIERA, KRIEDA
Úroveň č.289: KOV, VEK, LOV, KOČ, ČELO, ČLOVEK
Úroveň č.290: AKO, OKO, KAM, DOM, DOMA, KOMODA
Úroveň č.291: SOM, OSEM, MOST, SMETI, MESTO, MIESTO
Úroveň č.292: LUK, KÚRA, TÚRA, LÚKA, RUKA, KULTÚRA
Úroveň č.293: NOS, SLON, SLNKO, SKLON
Úroveň č.294: LET, HLT, TELO, LETO, HOTEL
Úroveň č.295: COP, ROH, UCHO, CHRUP, PRACH, ROPUCHA
Úroveň č.296: ČLN, KEL, LIEK, KLIN, ČLEN, KLINČEK
Úroveň č.297: ZEM, NIE, NIŤ, ZNIEŤ, ZMENIŤ
Úroveň č.298: PAS, STAN, PLNÝ, PLAST, PLATNÝ, SPLATNÝ
Úroveň č.299: ROK, HORA, KRUH, OKRUH, UHORKA
Úroveň č.300: HRA, DAR, HAD, RADA, HRADBA
Úroveň č.301: SEN, PES, VON, NOS, SPEV, PEVNOSŤ
Úroveň č.302: VEŽA, VERIŤ, VARIŤ, ŽERIAV, ŽERAVIŤ
Úroveň č.303: LOS, LES, KOLO, SOKOL, KOLESO
Úroveň č.304: STO, OSA, SOVA, STAV, SOTVA
Úroveň č.305: SYR, RYS, BYT, SÝTY, BYSTRÝ
Úroveň č.306: ŽIŤ, STÁŤ, RÁSŤ, STRÁŽ, STRÁŽIŤ
Úroveň č.307: NIE, NEŽ, NAD, ŽENA, ŽIADEN
Úroveň č.308: BAR, IBA, KRAB, AKCIA, KRABICA
Úroveň č.309: DVA, BOD, DUB, VODA, DOBA, BUDOVA
Úroveň č.310: ŽIŤ, BIŤ, LOŽ, BOL, OBLOŽIŤ
Úroveň č.311: OPAR, PARA, PERA, ETAPA, OPATERA
Úroveň č.312: KRT, KDE, KER, DETI, KREDIT
Úroveň č.313: TAM, KTO, TAK, TÉMA, KOMÉTA
Úroveň č.314: DLH, POD, HLAD, DLAHA, PODLAHA
Úroveň č.315: DNO, ONA, NIE, NAD, PENA, PODANIE
Úroveň č.316: RAD, DRAK, RIAD, AKORD, RIADOK
Úroveň č.317: CIT, COP, HOCI, UCHO, POTICHU
Úroveň č.318: KRM, AKO, ÁNO, KÁRO, KOMÁR, NÁRAMOK
Úroveň č.319: JAS, OSA, SOB, NOS, JASNO, BONSAJ
Úroveň č.320: LET, LIST, LIEK, TELO, LETO, SITKO, LETISKO
Úroveň č.321: NIŤ, SIEŤ, SENO, DNES, NIESŤ, DONIESŤ
Úroveň č.322: HAD, ROH, HRDO, RADA, HORA, OHRADA
Úroveň č.323: VLK, VILA, VLAK, LAIK, KVALITA
Úroveň č.324: RANA, SRNA, STAN, TRASA, STRANA
Úroveň č.325: ŠÁL, ROK, ŠOK, ŠTRK, OLTÁR, KLÁŠTOR
Úroveň č.326: INAK, KINO, KLIN, NIKTO, LINKA, KOTLINA
Úroveň č.327: HUS, TRH, SUP, TRUP, PRST, PSTRUH
Úroveň č.328: VEK, PÁS, PES, PÁV, SPEV, SPEVÁK
Úroveň č.329: NEŽ, ALE, MENA, ŽENA, MANŽEL
Úroveň č.330: ČLN, KOČ, ČLEN, ČELO, ČLENOK
Úroveň č.331: OKO, KOV, VOŠ, VŠAK, ŠOŠOVKA
Úroveň č.332: POT, PLOT, PLOD, LOPTA, ODPLATA
Úroveň č.333: SOM, SEN, MENO, OSEM, PÍSMO, PÍSMENO
Úroveň č.334: KER, KRT, ATAK, KARTA, RAKETA, KARATE
Úroveň č.335: KDE, DAR, REČ, RAD, DRAK, DARČEK
Úroveň č.336: KAM, KEL, MRAK, MARKA, KARAMEL, REKLAMA
Úroveň č.337: PIŤ, PRI, ŽIŤ, ORAŤ, POŽIAR, OPRAŽIŤ
Úroveň č.338: PRE, PERA, REPA, PARK, PARKET
Úroveň č.339: DAŤ, VÍŤAZ, ZÍVAŤ, DVÍHAŤ, HVÍZDAŤ
Úroveň č.340: MED, DELO, DOLE, DOMA, MODEL, MERADLO
Úroveň č.341: DVA, KRV, TVÁR, TRÁVA, DVAKRÁT
Úroveň č.342: KRM, RÁM, KÁRO, KORAL, MORÁLKA
Úroveň č.343: SOB, BAR, OBOR, BOSO, OSOBA, SKORO, BOSORKA
Úroveň č.344: LUK, LUPA, LAIK, LIPA, PILULKA
Úroveň č.345: BOD, BOL, DOM, OBAL, MDLOBA
Úroveň č.346: ASI, ŠIŤ, ŠESŤ, SIEŤ, TEŠIŤ, ŠŤASTIE
Úroveň č.347: TAK, VTÁK, KÁVA, STAV, STÁVKA
Úroveň č.348: LEV, LOS, LOV, TELO, LETO, SVETLO
Úroveň č.349: ZEM, ZLE, LES, ZMES, ZMYSEL
Úroveň č.350: DREP, PERO, PRED, DVOR, VOPRED
Úroveň č.351: VLK, INAK, VILA, VLAK, VLNA, VANILKA
Úroveň č.352: BOL, ČLN, LANO, OBČAN, OBLAČNÝ
Úroveň č.353: VEC, VEK, VIAC, CIEVA, CIEVKA
Úroveň č.354: AKO, PAS, SAKO, KOSA, SOPKA, OPASOK
Úroveň č.355: KTO, TAK, ATAK, KOALA, LOPATKA
Úroveň č.356: RÁD, RAD, HRAD, DRÁHA, HRDZA, HRÁDZA
Úroveň č.357: COP, DAR, POD, PARA, RADA, PORADCA
Úroveň č.358: RAZ, HRA, ROH, HORA, ROZSAH
Úroveň č.359: NIE, PEC, CENA, PENA, PACIENT
Úroveň č.360: PÁS, PIŤ, SPAŤ, ZÁPIS, ZÁPASIŤ
Úroveň č.361: POT, TEN, NOC, KTO, KOPEC, KONCEPT
Úroveň č.362: DVA, DIV, RAZ, VARIŤ, ZDRAVIŤ
Úroveň č.363: MED, DÓM, TAM, TEDA, MÓDA, METÓDA
Úroveň č.364: STO, OSA, SOB, BOSO, OSOBA, SOBOTA
Úroveň č.365: LET, KEL, LIEK, EŠTE, KLIEŠTE
Úroveň č.366: SÁM, NIE, NÁM, RÁM, SMER, SEMINÁR
Úroveň č.367: TAK, LANO, KINO, LINKA, KOTLINA
Úroveň č.368: ÁNO, DNO, HAD, NAD, NOHA, NÁHODA
Úroveň č.369: LEV, LOS, OVOS, LOSOS, SLOVO, SLOVESO
Úroveň č.370: LOV, KOV, LAIK, ODLIV, OLIVA, KLADIVO
Úroveň č.371: TEN, NIE, KINO, NIKTO, NIEKTO
Úroveň č.372: LET, LETO, TELO, SVET, VESLO, SVETLO
Úroveň č.373: NIČ, KOČ, KOSŤ, KOSIŤ, SKONČIŤ
Úroveň č.374: REČ, ČERV, VEČER, VEČNE, ČERVENÝ
Úroveň č.375: BAR, ABY, RYBA, VEĽA, VEĽRYBA
Úroveň č.376: TRI, TEN, TETA, TANIER, TRETINA
Úroveň č.377: SEN, NOS, ROK, SENO, NOROK, SKORO, NESKORO
Úroveň č.378: ONA, AKO, SAKO, KOSA, KASÍNO
Úroveň č.379: JAR, JAS, SRNA, KRAJ, SKÔR, NAJSKÔR
Úroveň č.380: KEL, OKO, KOLO, LIEK, OKOLIE
Úroveň č.381: PRI, COP, OPAR, OPICA, OPCIA, PORCIA
Úroveň č.382: PRE, POD, DREP, PERO, DREVO, VOPRED
Úroveň č.383: BEZ, RAZ, IZBA, ZEBRA, REŤAZ, ZBIERAŤ
Úroveň č.384: ONO, OKNO, OSOH, HNIS, KOHO, OHNISKO
Úroveň č.385: AKO, OBAL, LÁSKA, LABÁK, KLOBÁSA
Úroveň č.386: TÝM, KTO, SOM, MÝTO, MOST, KOSTÝM
Úroveň č.387: OSA, JAS, PAS, SOPKA, SPOJKA
Úroveň č.388: JAR, RANA, KRAJ, INAK, KRAJINA
Úroveň č.389: DAŤ, RAD, RIAD, VARIŤ, VZIAŤ, ZDRAVIŤ
Úroveň č.390: DOM, MED, JED, MENO, JEDEN, DOJEMNE
Úroveň č.391: ROK, PÁR, PÁS, KÁRO, SPORÁK
Úroveň č.392: ŠEV, VEC, TVOR, OTEC, ŠTVOREC
Úroveň č.393: RÁD, RÁM, DÁMA, RADA, DRÁMA, ARMÁDA
Úroveň č.394: NIČ, ÁNO, VON, ČIN, KOVÁČ, NOVÁČIK
Úroveň č.395: PES, SEN, PENA, PSINA, SPANIE
Úroveň č.396: KRT, ŠOK, KRV, TVOR, ŠTRK, ŠTVRTOK
Úroveň č.397: ČAJ, DVA, VODA, DOJČA, DVOJČA
Úroveň č.398: RANA, SRNA, STAN, TRASA, STRANA
Úroveň č.399: DAR, DAŤ, RAD, RIAD, RIADIŤ
Úroveň č.400: LET, TELO, PLOT, POLE, LETO, TEPLOTA
Úroveň č.401: NEŽ, BOD, DNO, NEBO, DŽOB, BENDŽO
Úroveň č.402: PRI, NIE, PARK, PERA, RIEKA, NAPRIEK
Úroveň č.403: LOV, VLK, VLAK, VAČOK, VLOČKA
Úroveň č.404: POT, SUD, STO, OSUD, ODSTUP
Úroveň č.405: KRK, ROK, ŠOK, KROK, ŠKREČOK
Úroveň č.406: PERO, REPA, PARA, PRETO, OPRATA, OPATERA
Úroveň č.407: PAS, PES, PRE, PRST, CESTA, STRAPEC
Úroveň č.408: BAR, IBA, BRAT, ÚNIA, TRIBÚNA
Úroveň č.409: KRM, KEL, KER, ALE, REKLAMA, KARAMEL
Úroveň č.410: STO, OVOS, TVOR, OTVOR, OSTROV
Úroveň č.411: PEC, CIT, TEN, CENA, TANEC, PACIENT
Úroveň č.412: VEK, KTO, KOV, ŠOK, VŠETKO
Úroveň č.413: ROH, HRA, HRDO, HRAD, HORA, OHRADA
Úroveň č.414: DAŤ, POD, ASI, DOSŤ, POSADIŤ
Úroveň č.415: JAS, JAR, SMER, MARS, MAJSTER
Úroveň č.416: BOL, OBAL, DOBA, DOMA, MDLOBA
Úroveň č.417: PIŤ, LES, PLŤ, PLSŤ, PLIESŤ
Úroveň č.418: RÁM, MÁLO, KÁRO, MRAK, KOMÁR, MORÁLKA
Úroveň č.419: COP, LIPA, OPICA, OPCIA, POLICA
Úroveň č.420: HRA, HAD, HRAD, HRÁDZA, ZÁHRADA
Úroveň č.421: VILA, SILA, SVAL, VLAS, SLIVKA
Úroveň č.422: NOS, OSA, SAKO, KOSA, KASÍNO
Úroveň č.423: NAD, OKO, ONO, OCKO, OKNO, DOKONCA
Úroveň č.424: ZEM, MED, DAR, RAZ, MZDA, MEDZERA
Úroveň č.425: DNO, DOM, DRON, MORE, MODRÝ, MODERNÝ
Úroveň č.426: SOM, TÝM, MÝTO, MOST, KOSTÝM
Úroveň č.427: KEL, LEV, VEK, KOČ, ČELO, ČLOVEK
Úroveň č.428: TVÁR, TVAR, TRÁVA, DÁVKA, DVAKRÁT
Úroveň č.429: LOV, DVA, DIV, VODA, DIVADLO
Úroveň č.430: ORAŤ, PERA, OPAR, REPA, PERO, POZERAŤ
Úroveň č.431: KUS, KDE, SUD, DUNA, NUDA, SEKUNDA
Úroveň č.432: ĽAD, TEDA, TEĽA, DÁTA, BÁDATEĽ
Úroveň č.433: BAR, KOČ, KRAB, KÚRA, BÚRKA, OBRÚČKA
Úroveň č.434: POD, DOLE, DELO, PLOD, PODIEL
Úroveň č.435: ČAJ, RAD, ČARO, JADRO, DOJČA, ČARODEJ
Úroveň č.436: ATAK, RADA, DRAK, KARTA, ARKTÍDA
Úroveň č.437: AKO, ONA, RUKA, KUNA, KORUNA
Úroveň č.438: BOL, ZUB, UZOL, OBAL, BUZOLA
Úroveň č.439: KTO, POT, OPTIK, PIATOK, OPTIKA
Úroveň č.440: ROH, ROK, HRA, KRUH, UHORKA
Úroveň č.441: TAM, KAM, LAIK, ELITA, METLA, LIMETKA
Úroveň č.442: KÚPA, KOPAŤ, OKÚPAŤ, KOPNÚŤ, PONÚKAŤ
Úroveň č.443: LOS, LOŽ, KOLO, SOKOL, LOŽISKO
Úroveň č.444: LET, TEN, TELO, LETO, KLENOT
Úroveň č.445: TAK, KRT, KER, RAKETA, KARATE
Úroveň č.446: RAD, DAR, PES, PRED, PREDSA
Úroveň č.447: PIŤ, LES, PLSŤ, SIEŤ, LEPIŤ, PLIESŤ
Úroveň č.448: DUB, BOD, DVA, DOBA, VODA, BUDOVA
Úroveň č.449: MED, DNO, DRON, MORE, MODRÝ, MODERNÝ
Úroveň č.450: ASI, STO, KOSA, SAKO, SITKO, TAKISTO
Úroveň č.451: VLK, DIV, VILA, VLAK, OLIVA, KLADIVO
Úroveň č.452: ČLN, SEN, ČELO, SLON, ČLEN, SLNEČNO
Úroveň č.453: JAS, KRAJ, KÔRA, SKÔR, SRNA, NAJSKÔR
Úroveň č.454: DOM, SOM, MAŤ, DOSŤ, MASLO, MLADOSŤ
Úroveň č.455: COP, CIT, POT, TICHO, POTICHU
Úroveň č.456: NIE, PAS, PENA, PSINA, SPANIE
Úroveň č.457: ZLE, BOL, OBAL, LEBO, ALEBO, ZBABELO
Úroveň č.458: PRE, JAR, JED, DREP, PERA, PREDAJ
Úroveň č.459: DOLE, DELO, DIELO, DELIŤ, ODDELIŤ
Úroveň č.460: TRI, DETI, RIAD, TEDA, DIERA, TRIEDA
Úroveň č.461: REČ, ČERV, VEČER, VČERA, VEČERA
Úroveň č.462: POD, DVOR, PARA, OPRAVA, PRAVDA, DOPRAVA
Úroveň č.463: TRH, HRA, CESTA, STRACH, STRECHA
Úroveň č.464: KUS, KLIN, SILA, LAIK, LINKA, SKULINA
Úroveň č.465: PRI, NIČ, ČIN, ČÍNA, PRÍČINA
Úroveň č.466: KRV, KRT, TAK, KRAVA, KRAVATA
Úroveň č.467: PES, OSEM, MENO, SENO, PÍSMO, PÍSMENO
Úroveň č.468: KAM, AKO, MRAK, KÁRO, KORAL, MORÁLKA
Úroveň č.469: NIŤ, KINO, KOSŤ, KOSIŤ, SKONČIŤ
Úroveň č.470: OKO, ONO, OKNO, POKOJ, POKOJNE
Úroveň č.471: DAR, RAD, ROH, RADA, HORA, OHRADA
Úroveň č.472: DUB, DVA, BOD, VODA, DOBA, BUDOVA
Úroveň č.473: ŽIŤ, ORAŤ, OPAR, POŽIAR, OPRAŽIŤ
Úroveň č.474: LET, KEL, LES, TELO, SITKO, LETISKO
Úroveň č.475: OSA, KOV, JAS, SAKO, SOVA, JAVISKO
Úroveň č.476: KRT, TAK, KER, ŠTRK, ŠTREKA
Úroveň č.477: BYT, RYS, SYR, SÝTY, BYSTRÝ
Úroveň č.478: VEC, VEK, VIAC, CIEVA, CIEVKA
Úroveň č.479: ČIN, INÝ, NIČ, ČINNÝ, NEČINNÝ
Úroveň č.480: ŠEV, VOŠ, ŠOK, KVET, VŠETKO
Úroveň č.481: VLK, SVAL, VILA, VLAS, VLAK, SLIVKA
Úroveň č.482: PERO, BRAT, OBRAT, PRETO, POTREBA
Úroveň č.483: PRE, PRED, REPA, DREP, PERA, PREDSA
Úroveň č.484: LEV, LOV, LOS, SVET, LETO, VESLO, SVETLO
Úroveň č.485: LUK, KUNA, KLUS, LAIK, INAK, SKULINA
Úroveň č.486: ÁNO, RÁM, NÁM, KRM, NORMA, KOMÁR, NÁRAMOK
Úroveň č.487: TEN, TRI, TETA, TANIER, TRETINA
Úroveň č.488: NAD, HAD, HRA, HRAD, RANA, HANDRA
Úroveň č.489: NOS, SENO, OSEM, MENO, PÍSMO, PÍSMENO
Úroveň č.490: REČ, ROJ, JAR, ČAJ, ČARO, JADRO, ČARODEJ
Úroveň č.491: RÁD, KÁVA, DÁTA, TVAR, DÁVKA, TRÁVA, DVAKRÁT
Úroveň č.492: PÁR, PÁS, SPEV, PRÁVE, SPRÁVNE
Úroveň č.493: RAD, DAR, BAR, RADA, HRADBA
Úroveň č.494: PRI, OPAR, OPICA, OPCIA, PORCIA
Úroveň č.495: STO, SOB, BOSO, OSOBA, SOBOTA
Úroveň č.496: POD, DOLE, DELO, POLE, DIELO, PODIEL
Úroveň č.497: NIE, KEL, LIEK, KLIN, KLINEC
Úroveň č.498: OSA, ONA, AKO, KOSA, SAKO, KASÍNO
Úroveň č.499: DNU, KDE, KUS, SUD, DUNA, NUDA, SEKUNDA
Úroveň č.500: BOD, DUB, DVA, DOBA, VODA, BUDOVA
Úroveň č.501: KOV, VEK, KER, KRV, KROVIE
Úroveň č.502: OKO, HNIS, OSOH, KOHO, OKNO, OHNISKO
Úroveň č.503: MÁJ, NÁM, ÁNO, NOC, NÁJOMCA
Úroveň č.504: ČLN, KOČ, ČLEN, ČELO, ČLENOK
Úroveň č.505: OKO, LOS, KOLO, SOKOL, KOSTOL
Úroveň č.506: LEV, KEL, VEK, LIEK, LIEVIK
Úroveň č.507: ZOO, DIV, LOV, ODLIV, VOZIDLO
Úroveň č.508: VEK, VON, KOČ, ZVON, ZVONČEK
Úroveň č.509: SVET, VETA, STAN, VESTA, STENA, NEVESTA
Úroveň č.510: VLK, TAK, VLAK, LAIK, VILA, KVALITA
Úroveň č.511: PRE, TAK, KRT, REPA, PARKET
Úroveň č.512: ONO, NAD, DNO, LANO, GONDOLA
Úroveň č.513: ZEM, NIE, NIŤ, ZNIEŤ, ZMENIŤ
Úroveň č.514: KRM, KAM, KEL, MRAK, KARAMEL, REKLAMA
Úroveň č.515: HRA, RADA, DRÁHA, HRDZA, HRÁDZA, ZÁHRADA
Úroveň č.516: RÁM, DAR, DÁMA, DRÁMA, ARMÁDA
Úroveň č.517: LES, LOS, BOL, LEBO, BOLESŤ
Úroveň č.518: HAD, DAR, RANA, DRÁHA, HANDRA, NÁHRADA
Úroveň č.519: LES, LEV, LET, SVET, VÝLET, SVETLÝ
Úroveň č.520: TEN, TAM, MENA, AGENT, MAGNET
Úroveň č.521: PRE, PES, PEC, PAS, PRST, STRAPEC
Úroveň č.522: NOC, TEN, OTEC, KOPEC, KONCEPT
Úroveň č.523: AKO, ÁNO, ONA, KÁVA, NÁKOVA
Úroveň č.524: SUP, HUS, TRH, PRST, PSTRUH
Úroveň č.525: PES, PAS, ALE, LES, SILA, SLIEPKA
Úroveň č.526: NOS, KER, OKO, OKNO, SKORO, NESKORO
Úroveň č.527: KER, KDE, RIAD, DIERA, RIEKA, KRIEDA
Úroveň č.528: KRT, TAK, ATAK, KARTA, ARKTÍDA
Úroveň č.529: NÁŠ, ŠÁL, KANÁL, ŠÁLKA, ŠKANDÁL
Úroveň č.530: BAR, IBA, BRAT, TÚRA, ÚNIA, TRIBÚNA
Úroveň č.531: SOM, MOST, OSEM, MESTO, SMETI, MIESTO
Úroveň č.532: ALE, PACH, PALEC, PLECH, CHLAPEC
Úroveň č.533: ŠOK, POD, DUŠA, PUŠKA, PODUŠKA
Úroveň č.534: TAM, DÓM, MED, MÓDA, TEDA, METÓDA
Úroveň č.535: BOL, BOD, DOBA, OBAL, MDLOBA
Úroveň č.536: NOS, JAS, SOB, JASNO, BONSAJ
Úroveň č.537: KUS, LUK, KLIN, KUNA, SKULINA
Úroveň č.538: STAN, PLNÝ, PLAST, PLATNÝ, SPLATNÝ
Úroveň č.539: PRI, TRI, PÁR, RÁM, PIRÁT, PRIMÁT
Úroveň č.540: LET, LOS, LETO, SVET, VESLO, SVETLO
Úroveň č.541: POD, PERO, DELO, DREP, PRED, LEOPARD
Úroveň č.542: KUNA, KLUS, SILA, LINKA, SKULINA
Úroveň č.543: REČ, KRK, KOČ, ROK, KROK, ŠKREČOK
Úroveň č.544: NAD, ÁNO, DNO, HAD, NOHA, NÁHODA
Úroveň č.545: ČLN, LANO, OBAL, OBČAN, OBLAČNÝ
Úroveň č.546: ROK, DRAK, AKORD, KORAL, ZRKADLO
Úroveň č.547: VOŠ, ŠEV, VEC, TVOR, OTEC, ŠTVOREC
Úroveň č.548: ONO, NAD, ONA, NOC, OCKO, DOKONCA
Úroveň č.549: ALE, NEŽ, MENA, ŽENA, MANŽEL
Úroveň č.550: LEV, VLK, KOV, LOV, ČELO, ČLOVEK
Úroveň č.551: POT, STO, SUP, OSUD, ODSTUP
Úroveň č.552: BOH, COP, ABY, PACH, POCHYBA
Úroveň č.553: RAD, RÁD, DAR, RADA, PARA, PARÁDA
Úroveň č.554: SOVA, KOSA, SAKO, VOSK, VOJAK, JAVISKO
Úroveň č.555: BIŤ, BEZ, ZEBRA, BREZA, ZBIERAŤ
Úroveň č.556: HAD, RAZ, HRDZA, DRÁHA, HRÁDZA
Úroveň č.557: TAK, VEK, VETA, CIEVA, CIEVKA, TEKVICA
Úroveň č.558: RAD, COP, POD, PARA, OPAR, PORADCA
Úroveň č.559: CIT, COP, UCHO, HOCI, TICHO, POTICHU
Úroveň č.560: ROK, RIAD, DRAK, AKORD, RIADOK
Úroveň č.561: DOLE, DELO, DIELO, DELIŤ, ODDELIŤ
Úroveň č.562: NOS, POD, ONO, DNO, PODNOS
Úroveň č.563: KTO, TÝM, SOM, MOST, MÝTO, KOSTÝM
Úroveň č.564: COP, OPAR, OPICA, OPCIA, PORCIA
Úroveň č.565: RAD, PRED, PERA, DREP, GEPARD
Úroveň č.566: KEĎ, KEL, ALE, LOĎ, AKO, ĎALEKO
Úroveň č.567: RAZ, PERO, PERA, REŤAZ, POZERAŤ
Úroveň č.568: JAS, SRNA, SKÔR, KÔRA, KRAJ, NAJSKÔR
Úroveň č.569: BAR, RAD, HRAD, BRADA, HRADBA
Úroveň č.570: KER, REČ, PARK, REPA, RIEKA, PRIEČKA
Úroveň č.571: OSA, HRA, ROH, HORA, ROZSAH
Úroveň č.572: PRI, PEĽ, PRE, TEĽA, PRIATEĽ
Úroveň č.573: BOD, DOM, OBAL, DOMA, MDLOBA
Úroveň č.574: LUK, KÚRA, RUKA, TÚRA, LÚKA, KULTÚRA
Úroveň č.575: ÁNO, KRM, KÁRO, MRAK, NÁROK, NÁRAMOK
Úroveň č.576: TEN, STAV, STAN, SVET, VETA, NEVESTA
Úroveň č.577: KÚPA, KONAŤ, KOPAŤ, OKÚPAŤ, KOPNÚŤ, PONÚKAŤ
Úroveň č.578: BOH, BOD, CHOD, DOBA, CHODBA
Úroveň č.579: TAK, KRT, KARTA, KARATE, RAKETA
Úroveň č.580: VON, ČIN, NIČ, INÁČ, KINO, KOVÁČ, NOVÁČIK
Úroveň č.581: PIŤ, ŽIŤ, ORAŤ, POŽIAR, OPRAŽIŤ
Úroveň č.582: VEK, ŠOK, ŠEV, VOŠ, KVET, VŠETKO
Úroveň č.583: NIE, KEL, PLÁN, KLIN, PELIKÁN
Úroveň č.584: TEN, PEC, CENA, PENA, TANEC, PACIENT
Úroveň č.585: POT, SOVA, STAV, SOTVA, STOPA, POSTAVA
Úroveň č.586: MAŤ, SOM, DOSŤ, DOMA, MLADOSŤ
Úroveň č.587: LOV, KOČ, VLAK, VAČOK, VLOČKA
Úroveň č.588: AKO, OKO, KOSA, SAKO, SOPKA, OPASOK
Úroveň č.589: ASI, SILA, VILA, VLAS, LAIK, SLIVKA
Úroveň č.590: ZLE, LES, ZEM, ZMES, ZMYSEL
Úroveň č.591: PLŤ, PIŤ, PLSŤ, SIEŤ, PLIESŤ
Úroveň č.592: PLŤ, PAS, SPAŤ, PLSŤ, POSLAŤ
Úroveň č.593: NAD, ONA, RAD, RIAD, DRON, RODINA
Úroveň č.594: NEŽ, DNO, BOD, NEBO, DŽOB, BENDŽO
Úroveň č.595: PIŤ, PÁS, SPAŤ, ÁZIA, ZÁPIS, ZÁPASIŤ
Úroveň č.596: SEN, PAS, PES, PENA, PSINA, SPANIE
Úroveň č.597: ROH, KRUH, RUKA, HORA, OKRUH, UHORKA
Úroveň č.598: BAR, HRA, BREH, PERA, REPA, PAHREBA
Úroveň č.599: MAŤ, MED, DAŤ, DAR, DIEŤA, DRIEMAŤ
Úroveň č.600: LOS, LEV, LES, LETO, TELO, SVETLO
Úroveň č.601: LES, LOS, ČELO, ČLEN, SLNEČNO
Úroveň č.602: BOL, SOB, OSA, OBAL, LABÁK, KLOBÁSA
Úroveň č.603: ROK, KRK, KROK, ÚROK, KRÚŽOK
Úroveň č.604: RANA, SRNA, STAN, TRASA, STRANA
Úroveň č.605: REČ, ČERV, VEČER, VČERA, VEČERA
Úroveň č.606: TRI, ŽIŤ, STÁŤ, RÁSŤ, STRÁŽ, STRÁŽIŤ
Úroveň č.607: TAM, ALE, LET, LIEK, ELITA, METLA, LIMETKA
Úroveň č.608: POD, PERO, DVOR, DREVO, VOPRED
Úroveň č.609: LES, PES, PIŤ, SIEŤ, LEPIŤ, PLIESŤ
Úroveň č.610: VLK, KRV, VLAK, VÍLA, KLAVÍR
Úroveň č.611: LOS, STO, LETO, TELO, SITKO, LETISKO
Úroveň č.612: LOS, MAŤ, DOM, DOMA, MASLO, MLADOSŤ
Úroveň č.613: SOM, DOM, MZDA, DOMA, MOSADZ
Úroveň č.614: TAK, KRT, JAR, ŠTRK, KRAJ, ŠTRAJK
Úroveň č.615: DNO, MENO, DRON, MORE, MODRÝ, MODERNÝ
Úroveň č.616: KER, KRM, MRAK, MARKA, RIEKA, AMERIKA
Úroveň č.617: ČLN, NIČ, KEL, ČLEN, KLINČEK
Úroveň č.618: KEL, KRM, MRAK, LAMA, REKLAMA
Úroveň č.619: PÍLA, LIPA, OPCIA, OPICA, POLÍCIA
Úroveň č.620: KTO, ZATO, OÁZA, KOZA, OTÁZKA
Úroveň č.621: DAR, ROH, RAD, RADA, HRDO, OHRADA
Úroveň č.622: KOV, KOČ, VEK, VON, ZVON, ZVONČEK
Úroveň č.623: RAD, DAR, BAR, IBA, BILIARD
Úroveň č.624: JAS, PAS, SAKO, KOSA, SOPKA, SPOJKA
Úroveň č.625: KRM, KAM, AKO, ROK, MRAK, MORIAK
Úroveň č.626: ONA, KINO, INAK, LAIK, LINKA, KOTLINA
Úroveň č.627: SEN, ČLN, SLON, SENO, ČELO, SLNEČNO
Úroveň č.628: ALE, POT, PLOT, LOPTA, TEPLOTA
Úroveň č.629: COP, UCHO, PACH, PRACH, CHRUP, ROPUCHA
Úroveň č.630: LET, KAM, KEL, LIEK, ELITA, LIMETKA
Úroveň č.631: PERO, PARA, ETAPA, PRETO, OPRATA, OPATERA
Úroveň č.632: VLK, ASI, VLAK, SVAL, VLAS, SLIVKA
Úroveň č.633: LOS, OKO, KOLO, SOKOL, KOSTOL
Úroveň č.634: ROK, AKO, RUKA, OKRUH, UHORKA
Úroveň č.635: SOM, OSEM, MOST, MESTO, SMETI, MIESTO
Úroveň č.636: NIČ, ČIN, REČ, NIE, ČIERNY
Úroveň č.637: OSA, SOB, STO, BOSO, OSOBA, SOBOTA
Úroveň č.638: TAK, KAM, AKO, TÉMA, KOMÉTA
Úroveň č.639: DAR, PRED, DELO, OPAR, PERLA, LEOPARD
Úroveň č.640: KER, PRE, REPA, PREČ, PRIEČKA
Úroveň č.641: LOV, LES, LETO, SVET, SVETLO
Úroveň č.642: ZLE, BOL, LEBO, OBAL, ALEBO, ZBABELO
Úroveň č.643: ONA, HAD, DNO, NOHA, NEHODA
Úroveň č.644: VON, ÁNO, KOV, KÁVA, NÁKOVA
Úroveň č.645: PÁV, PÁS, VEK, PES, SPEV, SPEVÁK
Úroveň č.646: RÁD, RÁM, RADA, DÁMA, DRÁMA, ARMÁDA
Úroveň č.647: DVA, HAD, ZÍVAŤ, VÍŤAZ, DVÍHAŤ, HVÍZDAŤ
Úroveň č.648: POT, KTO, PLOT, LOPTA, KOALA, LOPATKA
Úroveň č.649: NÁM, KÁRO, NÁROK, KOMÁR, NORMA, NÁRAMOK
Úroveň č.650: NIE, KTO, TEN, KINO, NIKTO, NIEKTO
Úroveň č.651: POD, DOLE, PLOD, POLE, DIELO, PODIEL
Úroveň č.652: PENA, PERA, REPA, CENA, PRINC, PANCIER
Úroveň č.653: SUP, TRH, HUS, TRUP, PRST, PSTRUH
Úroveň č.654: KEL, ONO, KOLO, OKNO, KOLENO
Úroveň č.655: DNU, SUD, DUNA, NUDA, SEKUNDA
Úroveň č.656: JAR, RANA, INAK, KRAJ, KRAJINA
Úroveň č.657: SOM, MORE, SMER, OSEM, SEMAFOR
Úroveň č.658: AKO, TAK, KOZA, ZATO, OTÁZKA
Úroveň č.659: COP, LIPA, OPICA, OPCIA, POLICA
Úroveň č.660: NIŤ, ČIN, NIČ, KOSŤ, SKONČIŤ
Úroveň č.661: KER, KDE, DRAK, RIAD, DIERA, KRIEDA
Úroveň č.662: KAM, OKO, KRM, ROK, MRAK, KOMORA
Úroveň č.663: LOS, STO, LEV, SVET, VESLO, SVETLO
Úroveň č.664: BYT, SYR, RYS, SÝTY, BYSTRÝ
Úroveň č.665: KOV, DIV, ODLIV, OLIVA, KLADIVO
Úroveň č.666: ROH, RAD, HRA, HRDO, HORA, OHRADA
Úroveň č.667: LES, SEN, ALE, DNES, SANDÁLE
Úroveň č.668: VOŠ, KRV, ŠOK, ŠTRK, TVOR, ŠTVRTOK
Úroveň č.669: REČ, ČERV, VEČER, VERNÝ, VEČNE, ČERVENÝ
Úroveň č.670: JED, ROJ, ČAJ, JADRO, DOJČA, ČARODEJ
Úroveň č.671: VLK, LOV, VLNA, VLAK, LANO, LANOVKA
Úroveň č.672: ALE, DOM, DOMA, DOLE, MODEL, MERADLO
Úroveň č.673: DUB, DVA, BOD, DOBA, VODA, BUDOVA
Úroveň č.674: KÁVA, TVÁR, DÁTA, DÁVKA, TRÁVA, DVAKRÁT
Úroveň č.675: PAS, OSA, KOSA, SAKO, SOPKA, OPASOK
Úroveň č.676: NAD, NÁŠ, ŠÁLKA, KANÁL, NÁKLAD, ŠKANDÁL
Úroveň č.677: KOČ, KEL, LOV, ČELO, ČLOVEK
Úroveň č.678: NULA, KUNA, KLIN, INAK, LINKA, SKULINA
Úroveň č.679: POD, DVOR, PARA, PRAVDA, OPRAVA, DOPRAVA
Úroveň č.680: JAS, JAR, TAM, SMER, MARS, MAJSTER
Úroveň č.681: LUK, KUS, NULA, KLIN, SKULINA
Úroveň č.682: NIE, KER, PARK, PENA, PERA, NAPRIEK
Úroveň č.683: TAK, KTO, POT, OPTIK, OPTIKA, PIATOK
Úroveň č.684: ROK, DAR, DRAK, KORAL, AKORD, ZRKADLO
Úroveň č.685: RÁD, RADA, DRÁHA, HRDZA, HRÁDZA, ZÁHRADA
Úroveň č.686: ŽIŤ, VEŽA, VARIŤ, VERIŤ, ŽERIAV, ŽERAVIŤ
Úroveň č.687: POLE, DELO, DIELO, PODIEL, LEPIDLO
Úroveň č.688: IBA, BAR, TÚRA, BRAT, ÚNIA, TRIBÚNA
Úroveň č.689: KOV, VEK, ŠEV, VOŠ, VŠETKO
Úroveň č.690: ASI, ŠIŤ, ŠESŤ, SIEŤ, TEŠIŤ, ŠŤASTIE
Úroveň č.691: ROK, KRT, KÁRO, OLTÁR, KLÁŠTOR
Úroveň č.692: TEN, STAN, VETA, SVET, STENA, NEVESTA
Úroveň č.693: DIV, RAD, DAŤ, VZIAŤ, ZDRAVIŤ
Úroveň č.694: LOV, VLAS, SOVA, SVAL, OSLAVA
Úroveň č.695: ZLE, BEZ, ALE, OBAL, ALEBO, ZBABELO
Úroveň č.696: ŠÁL, ŠOK, KTO, ŠTRK, OLTÁR, KLÁŠTOR
Úroveň č.697: KAM, KRM, LAMA, MARKA, REKLAMA, KARAMEL
Úroveň č.698: ROH, OSA, HRA, HORA, ROZSAH
Úroveň č.699: RAZ, DVA, RIAD, DIERA, ZVIERA, ZDRAVIE
Úroveň č.700: HAD, HRAD, RANA, HRANA, HANDRA
Úroveň č.701: PES, POT, PEĽ, SOĽ, STO, POSTEĽ
Úroveň č.702: LEV, LETO, TELO, SVET, SVETLO
Úroveň č.703: TRI, TVOR, OTVOR, TVORIŤ, OTVORIŤ
Úroveň č.704: LES, PLŤ, PLSŤ, LEPIŤ, PLIESŤ
Úroveň č.705: BOD, NEŽ, DŽOB, NEBO, BENDŽO
Úroveň č.706: PRE, PAS, PERA, REPA, PREDSA
Úroveň č.707: HRA, ONA, ROH, NOHA, HORA, HORNINA
Úroveň č.708: SEN, NIE, PAS, PENA, PSINA, SPANIE
Úroveň č.709: PEC, PES, PRST, CESTA, STRAPEC
Úroveň č.710: POD, SUD, SUP, OSUD, ODSTUP
Úroveň č.711: DVOR, DREP, PRED, DREVO, VOPRED
Úroveň č.712: TAK, KRT, KER, ATAK, KARTA, KARATE
Úroveň č.713: VON, DNO, DÁVNO, VÁŽNE, NÁVOD, ODVÁŽNE
Úroveň č.714: SEN, SENO, DNES, SIEŤ, DOSŤ, DONIESŤ
Úroveň č.715: ČLN, KEL, KOČ, ČLEN, ČELO, ČLENOK
Úroveň č.716: BAR, REČ, TEN, BRAT, BREČTAN
Úroveň č.717: ROK, LOŽ, AKO, KOŽA, KORAL, ŽRALOK
Úroveň č.718: DAR, NAD, DRON, RIAD, RODINA
Úroveň č.719: COP, CIT, UCHO, HOCI, POTICHU
Úroveň č.720: TRH, HRA, CESTA, STRACH, STRECHA
Úroveň č.721: OSA, KOSA, SAKO, SITKO, TAKISTO
Úroveň č.722: ŠOK, KOV, KTO, VEK, KVET, VŠETKO
Úroveň č.723: LOV, LOS, TELO, LETO, VESLO, SVETLO
Úroveň č.724: STO, SOM, TÝM, MOST, MÝTO, KOSTÝM
Úroveň č.725: RAZ, OPAR, ORAŤ, PERO, REŤAZ, POZERAŤ
Úroveň č.726: DAR, HAD, RAD, HRDZA, ZÁHRADA
Úroveň č.727: ZLE, ZEM, LES, ZMES, ZMYSEL
Úroveň č.728: LEV, LET, SVET, VÝLET, SVETLÝ
Úroveň č.729: PRE, JED, JAR, REPA, PERA, PREDAJ
Úroveň č.730: TAM, KAM, LIEK, METLA, LIMETKA
Úroveň č.731: KRM, RÁM, KÁRO, NORMA, NÁRAMOK
Úroveň č.732: PÁS, PAS, ASI, SPAŤ, ZÁPIS, ZÁPASIŤ
Úroveň č.733: OKO, KOHO, KINO, HNIS, OSOH, OHNISKO
Úroveň č.734: POT, PARA, ETAPA, PRETO, OPRATA, OPATERA
Úroveň č.735: TAK, KÁVA, VTÁK, STAV, STÁVKA
Úroveň č.736: RAD, MED, RIAD, DIEŤA, DRIEMAŤ
Úroveň č.737: RAD, RANA, RADA, HRANA, HANDRA
Úroveň č.738: TAM, KAM, MRAK, MOTOR, KOMORA, MOTORKA
Úroveň č.739: KOČ, KRK, REČ, ROK, KROK, ŠKREČOK
Úroveň č.740: AKO, BOL, SOB, LABÁK, LÁSKA, KLOBÁSA
Úroveň č.741: NAD, NOC, ONO, DNO, OCKO, DOKONCA
Úroveň č.742: KUS, KDE, KUNA, NUDA, DUNA, SEKUNDA
Úroveň č.743: TRI, STÁŤ, RÁSŤ, STRÁŽ, STRÁŽIŤ
Úroveň č.744: ALE, PEC, PACH, PLECH, PALEC, CHLAPEC
Úroveň č.745: POD, DELO, PLOD, DIELO, PODIEL
Úroveň č.746: VLK, DVA, KOV, VLAK, KYVADLO
Úroveň č.747: DOM, BOD, DOMA, DOBA, MDLOBA
Úroveň č.748: HRA, ROH, HORA, RUKA, OKRUH, UHORKA
Úroveň č.749: NIE, KEL, KLIN, LIEK, PLÁN, PELIKÁN
Úroveň č.750: NOS, ONA, STO, STAN, OSTATNÝ
Úroveň č.751: DAR, HAD, HRDO, HRAD, OHRADA
Úroveň č.752: KOV, VILA, VLAK, LAIK, KLADIVO
Úroveň č.753: LEV, LOS, LOV, LOSOS, SLOVO, SLOVESO
Úroveň č.754: PRI, TRI, TEĽA, PERA, REPA, PRIATEĽ
Úroveň č.755: RAZ, RAD, MED, ZEM, MZDA, MEDZERA
Úroveň č.756: STO, KTO, LES, LET, LETISKO
Úroveň č.757: TAK, KRV, KARTA, KRAVA, KRAVATA
Úroveň č.758: OSEM, MARS, MORE, SMER, SEMAFOR
Úroveň č.759: PERA, PRED, POLE, DOLE, LEOPARD
Úroveň č.760: OSA, SOVA, STAV, STOPA, SOTVA, POSTAVA
Úroveň č.761: SEN, SOM, SENO, MENO, PÍSMENO
Úroveň č.762: PIŤ, PAS, ÁZIA, SPAŤ, ZÁPASIŤ
Úroveň č.763: TAM, DÓM, TEDA, MÓDA, METÓDA
Úroveň č.764: NIŤ, KOČ, NIČ, KINO, KOSŤ, SKONČIŤ
Úroveň č.765: PÁR, PÁS, PRE, SPEV, SPRÁVNE
Úroveň č.766: ZOO, OKO, AKO, KOZA, VOZOVKA
Úroveň č.767: JAS, KÔRA, SKÔR, KRAJ, NAJSKÔR
Úroveň č.768: KÚPA, KOPAŤ, KONAŤ, KOPNÚŤ, OKÚPAŤ, PONÚKAŤ
Úroveň č.769: TEN, COP, PEC, OTEC, KOPEC, KONCEPT
Úroveň č.770: DAŤ, DOM, DOSŤ, MASLO, MLADOSŤ
Úroveň č.771: BOD, SOB, BOSO, DOBA, OSOBA, SLOBODA
Úroveň č.772: RÁD, TVÁR, VRTÁK, TRÁVA, DVAKRÁT
Úroveň č.773: KRM, KEL, KER, MRAK, REKLAMA
Úroveň č.774: HRA, DAR, HAD, RADA, BRADA, HRADBA
Úroveň č.775: POT, PERO, REPA, BRAT, OBRAT, POTREBA
Úroveň č.776: ALE, NEŽ, MENA, ŽENA, MANŽEL
Úroveň č.777: HUS, TRH, SUP, PRST, TRUP, PSTRUH
Úroveň č.778: RAZ, RÁD, HRAD, HRDZA, HRÁDZA
Úroveň č.779: VON, KOV, ONA, ÁNO, NÁKOVA
Úroveň č.780: DAŤ, PIŤ, PRI, POD, ORAŤ, PORADIŤ
Úroveň č.781: BEZ, BAR, ZEBRA, BREZA, REŤAZ, ZBIERAŤ
Úroveň č.782: POD, PLOD, PLOT, LOPTA, ODPLATA
Úroveň č.783: RAD, TRI, RIAD, DETI, DIERA, TRIEDA
Úroveň č.784: DAŤ, OSA, DOSŤ, ORAŤ, RADOSŤ
Úroveň č.785: INAK, KLIN, LAIK, LINKA, KLINIKA
Úroveň č.786: ZUB, BOL, OBAL, UZOL, BUZOLA
Úroveň č.787: VLK, LOV, DVA, VODA, KYVADLO
Úroveň č.788: NIČ, INÝ, NIE, ČIN, ČINNÝ, NEČINNÝ
Úroveň č.789: SOM, MOST, OSEM, SMETI, MESTO, MIESTO
Úroveň č.790: BOH, ROH, UCHO, HROB, BRUCHO
Úroveň č.791: PES, ASI, OSA, PAS, POČASIE
Úroveň č.792: KTO, BOD, BYT, ODBYT, DOBYTOK
Úroveň č.793: ABY, BAR, RYBA, KRAB, RYBAČKA
Úroveň č.794: TAK, OÁZA, KOZA, ZATO, OTÁZKA
Úroveň č.795: PRE, PRED, DREP, PERA, GEPARD
Úroveň č.796: KAM, KER, KRM, MRAK, MARKA, AMERIKA
Úroveň č.797: SOB, STO, OSA, BOSO, SOBOTA
Úroveň č.798: VODA, DVOR, RADA, OPAR, DOPRAVA
Úroveň č.799: KRT, ŠOK, KÁRO, ŠTRK, OLTÁR, KLÁŠTOR
Úroveň č.800: VEK, PÁV, PÁS, SPEV, SPEVÁK
Úroveň č.801: DELO, DOLE, DELIŤ, DIELO, ODDELIŤ
Úroveň č.802: HLT, TÝM, LIST, MILÝ, HMLISTÝ
Úroveň č.803: JAS, SAKO, KOSA, SOPKA, SPOJKA
Úroveň č.804: AKO, ROK, SKORO, OSOBA, BOSORKA
Úroveň č.805: ALE, LET, TEN, TETA, TALENT
Úroveň č.806: REČ, ČERV, VČERA, VEČER, VEČERA
Úroveň č.807: RAD, RADA, DVOR, PARA, PRAVDA, DOPRAVA
Úroveň č.808: LOS, ČLN, SLON, ČLEN, ČELO, SLNEČNO
Úroveň č.809: STAN, SRNA, RANA, TRASA, STRANA
Úroveň č.810: VLK, SVAL, LAIK, VLAK, VLAS, SLIVKA
Úroveň č.811: MÁJ, ONA, ÁNO, NÁM, NÁJOMCA
Úroveň č.812: LET, LETO, POLE, TELO, TETA, TEPLOTA
Úroveň č.813: LOV, LEV, LES, SVET, VESLO, SVETLO
Úroveň č.814: RÁD, DAR, RÁM, DÁMA, DRÁMA, ARMÁDA
Úroveň č.815: DIV, KOV, VILA, OLIVA, ODLIV, KLADIVO
Úroveň č.816: NAD, HAD, ONA, NOHA, NEHODA
Úroveň č.817: DVA, DAŤ, VZIAŤ, VARIŤ, ZDRAVIŤ
Úroveň č.818: NIE, REPA, PERA, PENA, PANCIER
Úroveň č.819: NOS, DNO, SENO, NIESŤ, DONIESŤ
Úroveň č.820: PÁR, SEN, PES, PRÁVE, SPRÁVNE
Úroveň č.821: DLH, POD, PLOD, DLAHA, PODLAHA
Úroveň č.822: PRI, COP, OPAR, OPICA, OPCIA, PORCIA
Úroveň č.823: PRI, CENA, PENA, PRINC, PANCIER
Úroveň č.824: OKO, ONO, KER, OKNO, NOROK, NESKORO
Úroveň č.825: BOD, DOM, DOBA, DOMA, OBAL, MDLOBA
Úroveň č.826: ŠEV, VEK, ŠOK, VOŠ, KVET, VŠETKO
Úroveň č.827: AKO, KTO, ATAK, KOALA, LOPATKA
Úroveň č.828: DVOR, PRED, DREP, PERO, DREVO, VOPRED
Úroveň č.829: MED, RAD, MORE, DOLE, MODEL, MERADLO
Úroveň č.830: JAR, JAS, TAM, SMER, MARS, MAJSTER
Úroveň č.831: KEĎ, ALE, LOĎ, KEL, ĎALEKO
Úroveň č.832: SOB, BOL, LOS, BOSO, OSOBA, SLOBODA
Úroveň č.833: OSA, SAKO, KOSA, SITKO, TAKISTO
Úroveň č.834: RYS, SYR, BYT, SÝTY, BYSTRÝ
Úroveň č.835: ZLE, ZEM, LES, ZMES, ZMYSEL
Úroveň č.836: HRA, ROH, RADA, HORA, HRDO, OHRADA
Úroveň č.837: VLK, LOV, KOV, ČELO, ČLOVEK
Úroveň č.838: TÝM, SOM, MÝTO, MOST, KOSTÝM
Úroveň č.839: LEV, LOV, TELO, VETA, LETOVAŤ
Úroveň č.840: OVOS, VESLO, LOSOS, SLOVO, SLOVESO
Úroveň č.841: KRT, PRE, PARK, PERA, REPA, PARKET
Úroveň č.842: KAM, LAMA, MRAK, MARKA, KARAMEL, REKLAMA
Úroveň č.843: LUK, TÚRA, RUKA, KÚRA, LÚKA, KULTÚRA
Úroveň č.844: REČ, ČERV, VERNÝ, VEČER, VEČNE, ČERVENÝ
Úroveň č.845: RAZ, DAR, KOZA, KORAL, AKORD, ZRKADLO
Úroveň č.846: NAD, HAD, RANA, HRAD, HANDRA
Úroveň č.847: ÁNO, KTO, NOS, STO, STÁNOK
Úroveň č.848: ONO, NOC, OKO, OKNO, OCKO, DOKONCA
Úroveň č.849: TAK, AKO, POT, OPTIK, OPTIKA, PIATOK
Úroveň č.850: ROK, KRK, KROK, ÚROK, KRÚŽOK
Úroveň č.851: TAM, TEN, MENA, AGENT, MAGNET
Úroveň č.852: SEN, SENO, DOSŤ, DNES, NIESŤ, DONIESŤ
Úroveň č.853: DUB, DVA, BOD, VODA, DOBA, BUDOVA
Úroveň č.854: INAK, LANO, KLIN, LAIK, NIKTO, LINKA, KOTLINA
Úroveň č.855: ASI, KUS, NULA, KLUS, KUNA, SKULINA
Úroveň č.856: STAV, SVET, STENA, VESTA, NEVESTA
Úroveň č.857: KEL, ALE, BANK, LEBKA, KLENBA
Úroveň č.858: ROH, HRA, KRUH, HORA, OKRUH, UHORKA
Úroveň č.859: DNO, ONA, RIAD, DRON, RODINA
Úroveň č.860: PLOD, DOLE, DELO, POLE, DIELO, LEPIDLO
Úroveň č.861: VEC, VEK, VIAC, CIEVA, CIEVKA
Úroveň č.862: PES, PIŤ, PLSŤ, LEPIŤ, PLIESŤ
Úroveň č.863: PIŤ, PAS, SPAŤ, ÁZIA, ZÁPIS, ZÁPASIŤ
Úroveň č.864: TVAR, KÁVA, DÁTA, TVÁR, DÁVKA, DVAKRÁT
Úroveň č.865: NÁM, ONA, RÁM, ÁNO, NÁRAMOK
Úroveň č.866: PIŤ, SIEŤ, SPEV, SPAŤ, SPIEVAŤ
Úroveň č.867: SOB, BAR, SAKO, BOSO, OSOBA, SKORO, BOSORKA
Úroveň č.868: NIE, REPA, PENA, RIEKA, NAPRIEK
Úroveň č.869: KER, PRE, RUKA, PERA, PREUKAZ
Úroveň č.870: VLK, VON, VLNA, VLAK, KOALA, LANOVKA
Úroveň č.871: RAZ, DAR, MZDA, RADA, ZADARMO
Úroveň č.872: RAD, PÍLA, PARK, DRAK, APRÍL, PRÍKLAD
Úroveň č.873: TEN, KEL, LET, TELO, LETO, KLENOT
Úroveň č.874: KOV, VOŠ, ŠOK, VŠAK, ŠOŠOVKA
Úroveň č.875: POT, TAK, ATAK, PLOT, LOPTA, LOPATKA
Úroveň č.876: DOM, SOM, MZDA, DOMA, MOSADZ
Úroveň č.877: KOČ, NIČ, ČIN, INÁČ, KINO, NOVÁČIK
Úroveň č.878: SEN, SUD, KDE, DUNA, SEKUNDA
Úroveň č.879: LOS, OSA, SVAL, VLAS, SOVA, OSLAVA
Úroveň č.880: JED, JAR, ČARO, DOJČA, JADRO, ČARODEJ
Úroveň č.881: ALE, PEC, PLECH, PALEC, CHLAPEC
Úroveň č.882: DAŤ, ASI, ŽIŤ, DOSŤ, ŽIADOSŤ
Úroveň č.883: HRA, NAD, HRAD, RANA, HRANA, HANDRA, NÁHRADA
Úroveň č.884: RÁD, HAD, DRÁHA, HRDZA, HRÁDZA, ZÁHRADA
Úroveň č.885: SUD, POD, SUP, OSUD, ODSTUP
Úroveň č.886: DVA, RAD, RAZ, DÝZA, ZDRAVÝ
Úroveň č.887: LOV, DIV, DVA, VODA, OLIVA, DIVADLO
Úroveň č.888: PÁR, PÁS, PÁV, PAS, SPRÁVA
Úroveň č.889: JAS, ONA, SOB, JASNO, BONSAJ
Úroveň č.890: KTO, TEN, ROK, OTEC, KONCERT
Úroveň č.891: KER, REČ, PREČ, REPA, RIEKA, PRIEČKA
Úroveň č.892: MED, MENO, MENEJ, JEDEN, DOJEMNE
Úroveň č.893: OKO, KEL, KOLO, SOKOL, KOLESO
Úroveň č.894: PEC, CIT, CENA, PENA, TANEC, PACIENT
Úroveň č.895: ĽAD, TEĽA, TEDA, DÁTA, BÁDATEĽ
Úroveň č.896: AKO, DIV, VODA, LAIK, KLADIVO
Úroveň č.897: TAK, ASI, KTO, STO, SITKO, TAKISTO
Úroveň č.898: KRT, ATAK, TVAR, KARTA, KRAVA, KRAVATA
Úroveň č.899: KÚPA, KONAŤ, KOPAŤ, OKÚPAŤ, KOPNÚŤ, PONÚKAŤ
Úroveň č.900: BOL, ZUB, UZOL, OBAL, BUZOLA
Úroveň č.901: LOS, LET, TELO, LETO, LIST, LETISKO
Úroveň č.902: VLK, TAK, VILA, VLAK, KVALITA
Úroveň č.903: ONO, KOHO, OKNO, OSOH, HNIS, OHNISKO
Úroveň č.904: SOM, OSA, MARS, OSEM, MORE, SEMAFOR
Úroveň č.905: PÁV, PRI, KRV, PÁR, PRÁVNIK
Úroveň č.906: KUS, SEN, DNU, KUNA, DUNA, DNES, SEKUNDA
Úroveň č.907: RAD, DRAK, RIAD, DIERA, KRIEDA
Úroveň č.908: PRE, DAR, PERA, DREP, PREDSA
Úroveň č.909: BOH, ROK, ROH, KÁRO, HROB, CHROBÁK
Úroveň č.910: PAS, HRA, PARA, PRASA, PRÍSAHA
Úroveň č.911: NAD, ONA, ÁNO, DNO, NOHA, NÁHODA
Úroveň č.912: BIŤ, BAR, IBA, IZBA, REŤAZ, ZBIERAŤ
Úroveň č.913: KRM, KER, KAM, MRAK, MARKA, AMERIKA
Úroveň č.914: JAR, ČAJ, JED, REČ, ČARODEJ
Úroveň č.915: PAS, OSA, SAKO, SOPKA, SPOJKA
Úroveň č.916: ALE, BEZ, ZLE, LEBO, ALEBO, ZBABELO
Úroveň č.917: NIČ, ČIN, VON, KINO, KOVÁČ, NOVÁČIK
Úroveň č.918: ROH, HRA, HORA, OPAR, PAROHY
Úroveň č.919: NOS, PES, MENO, SENO, PÍSMO, PÍSMENO
Úroveň č.920: HAD, DAR, HRAD, HRANA, HANDRA
Úroveň č.921: SRNA, STAN, RANA, TRASA, STRANA
Úroveň č.922: ČLN, BOL, LANO, OBAL, OBČAN, OBLAČNÝ
Úroveň č.923: AKO, LOŽ, KOŽA, KORAL, ŽRALOK
Úroveň č.924: ASI, VLK, VLAK, VILA, SVAL, LAIK, SLIVKA
Úroveň č.925: NIE, NIŤ, SIEŤ, DOSŤ, NIESŤ, DONIESŤ
Úroveň č.926: PRI, TRI, RÁM, PÁR, PIRÁT, PRIMÁT
Úroveň č.927: RÁD, KRV, DÁTA, KÁVA, TVAR, TRÁVA, DVAKRÁT
Úroveň č.928: AKO, OKO, KOLO, KOHO, ALKOHOL
Úroveň č.929: POD, PRE, DVOR, DREVO, VOPRED
Úroveň č.930: BOL, LOS, OSA, SOB, OBAL, OBLASŤ
Úroveň č.931: LIPA, PÍLA, OPCIA, OPICA, POLICA, POLÍCIA
Úroveň č.932: KOV, VOŠ, KRT, TVOR, ŠTVRTOK
Úroveň č.933: PÁV, SEN, PÁS, SPEV, PRÁVE, SPRÁVNE
Úroveň č.934: LET, LEV, SVET, VÝLET, SVETLÝ
Úroveň č.935: JED, PERA, PRED, DREP, REPA, PREDAJ
Úroveň č.936: KRM, ROK, KÁRO, KOMÁR, NORMA, NÁRAMOK
Úroveň č.937: DÓM, TAM, MED, MÓDA, TEDA, METÓDA
Úroveň č.938: KTO, TAK, ZATO, KOZA, OÁZA, OTÁZKA
Úroveň č.939: BAR, ÚROK, KRAB, KÚRA, ČARO, OBRÚČKA
Úroveň č.940: NAD, DNO, ONO, LANO, GONDOLA
Úroveň č.941: MÁJ, NOC, NÁM, ONA, ÁNO, NÁJOMCA
Úroveň č.942: LOS, LES, LIEK, LIST, LETISKO
Úroveň č.943: LET, POT, PLOT, LETO, TEPLOTA
Úroveň č.944: LUK, SILA, KUNA, KLIN, SKULINA
Úroveň č.945: DVA, RADA, VODA, PARA, OPRAVA, PRAVDA, DOPRAVA
Úroveň č.946: ROH, BOH, HROB, UCHO, BRUCHO
Úroveň č.947: HRA, PAS, PACH, PRACH, SPRCHA
Úroveň č.948: RAZ, PERO, ORAŤ, REŤAZ, POZERAŤ
Úroveň č.949: HAD, DLH, HLAD, DLAHA, PODLAHA
Úroveň č.950: NOS, KINO, KOHO, OKNO, OSOH, OHNISKO
Úroveň č.951: POD, DAR, PRE, POLE, DELO, LEOPARD
Úroveň č.952: LEV, STO, SVET, TELO, VESLO, SVETLO
Úroveň č.953: KEL, KOČ, ČLN, ČELO, ČLEN, ČLENOK
Úroveň č.954: RAD, REČ, ČAJ, DOJČA, JADRO, ČARODEJ
Úroveň č.955: BAR, OKO, BOSO, OSOBA, BOSORKA
Úroveň č.956: BOL, BOD, SOB, OBAL, DOBA, SLOBODA
Úroveň č.957: LOV, LANO, VLNA, VLAK, KOALA, LANOVKA
Úroveň č.958: SOM, SENO, MENO, OSEM, PÍSMO, PÍSMENO
Úroveň č.959: JAS, TAM, JAR, SMER, MARS, MAJSTER
Úroveň č.960: KOV, NIČ, VON, INÁČ, NOVÁČIK
Úroveň č.961: ŠÁL, ŠTRK, KÁRO, OLTÁR, KLÁŠTOR
Úroveň č.962: BEZ, BIŤ, IZBA, BREZA, ZEBRA, ZBIERAŤ
Úroveň č.963: JED, DREP, PERA, PRED, REPA, PREDAJ
Úroveň č.964: ALE, LET, TEN, TETA, TALENT
Úroveň č.965: RÁM, SÁM, SEN, NÁM, NIE, SEMINÁR
Úroveň č.966: LES, PES, PIŤ, PLŤ, LEPIŤ, PLIESŤ
Úroveň č.967: VLK, DIV, LAIK, VILA, ODLIV, OLIVA, KLADIVO
Úroveň č.968: NAD, RADA, RANA, HRANA, HANDRA
Úroveň č.969: DNU, SUD, DNES, DUNA, NUDA, SEKUNDA
Úroveň č.970: ROH, PACH, OPAR, UCHO, HORA, ROPUCHA
Úroveň č.971: OSA, KOSA, VOSK, VOJAK, JAVISKO
Úroveň č.972: ASI, PAS, PENA, PSINA, SPANIE
Úroveň č.973: DOM, MORE, DOMA, MODEL, MERADLO
Úroveň č.974: ROK, KOZA, KORAL, AKORD, ZRKADLO
Úroveň č.975: POD, DELO, PLOD, POLE, DOLE, PERLA, LEOPARD
Úroveň č.976: VEK, VEC, TAK, KVET, VETA, CIEVA, TEKVICA
Úroveň č.977: HRA, RAZ, DAR, HRAD, HRÁDZA
Úroveň č.978: KRM, KRT, MRAK, MOTOR, KOMORA, MOTORKA
Úroveň č.979: SOB, BOL, SOM, OMYL, SYMBOL
Úroveň č.980: DAR, DVA, KÁVA, TVAR, DÁVKA, DVAKRÁT
Úroveň č.981: DAŤ, OSA, ORAŤ, DOSŤ, RADOSŤ
Úroveň č.982: REČ, ČERV, VEČNE, VERNÝ, ČERVENÝ
Úroveň č.983: TAM, KTO, KAM, TÉMA, KOMÉTA
Úroveň č.984: POT, REPA, BRAT, PERO, PRETO, OBRAT, POTREBA
Úroveň č.985: TRI, TEN, TETA, TANIER, TRETINA
Úroveň č.986: AKO, KEĎ, ALE, LOĎ, ĎALEKO
Úroveň č.987: VON, SEN, PES, SPEV, SENO, PEVNOSŤ
Úroveň č.988: NÁM, RÁM, KOMÁR, NÁROK, NORMA, NÁRAMOK
Úroveň č.989: VLK, KOČ, KOV, VLAK, VAČOK, VLOČKA
Úroveň č.990: KEL, LET, LIST, LIEK, SITKO, LETISKO
Úroveň č.991: NAD, HAD, RAD, RANA, RADA, HANDRA
Úroveň č.992: PRE, PRED, PERA, DREP, GEPARD
Úroveň č.993: DIV, LAIK, VILA, VODA, ODLIV, OLIVA, KLADIVO
Úroveň č.994: ONA, LANO, KINO, INAK, NIKTO, LINKA, KOTLINA
Úroveň č.995: LOV, LOS, LES, SVET, LETO, TELO, SVETLO
Úroveň č.996: SOVA, STAV, SOTVA, STOPA, POSTAVA
Úroveň č.997: ASI, KUS, NULA, KLUS, SKULINA
Úroveň č.998: DNO, NEŽ, DŽOB, NEBO, BENDŽO
Úroveň č.999: RAZ, HRAD, DRÁHA, HRDZA, HRÁDZA
Úroveň č.1000: HRA, NOC, ONA, HORA, NOHA, OCHRANA
Úroveň č.1001: KEL, LET, LETO, TELO, KOTLETA
Úroveň č.1002: TEN, STAN, STAV, SVET, VESTA, NEVESTA
Úroveň č.1003: PIŤ, PLŤ, PLSŤ, SIEŤ, LEPIŤ, PLIESŤ
Úroveň č.1004: KER, NOC, TEN, OTEC, KONCERT
Úroveň č.1005: HUS, SUP, TRH, PRST, TRUP, PSTRUH
Úroveň č.1006: LOV, LETO, TELO, VESLO, SVETLO
Úroveň č.1007: STO, OVOS, TVOR, OTVOR, OSTROV
Úroveň č.1008: OPAR, PERA, REPA, ETAPA, OPRATA, OPATERA
Úroveň č.1009: POD, PLOD, POLE, DIELO, PODIEL, LEPIDLO
Úroveň č.1010: ALE, POT, POLE, TELO, LOPTA, TEPLOTA
Úroveň č.1011: JAR, KRT, TAK, KRAJ, ŠTRK, ŠTRAJK
Úroveň č.1012: NAD, NÁŠ, ŠÁL, KANÁL, ŠKANDÁL
Úroveň č.1013: KOČ, NIČ, ČIN, KINO, KOSIŤ, SKONČIŤ
Úroveň č.1014: KDE, KER, DRAK, DIERA, RIEKA, KRIEDA
Úroveň č.1015: SOM, MOST, OSEM, MESTO, SMETI, MIESTO
Úroveň č.1016: BOD, DUB, DVA, DOBA, VODA, BUDOVA
Úroveň č.1017: AKO, KAM, KRM, ROK, MRAK, KOMORA
Úroveň č.1018: KTO, SOM, STO, MOST, SMÚTOK
Úroveň č.1019: INAK, KLIN, VILA, VLAK, VLNA, VANILKA
Úroveň č.1020: KTO, LET, TEN, LETO, TELO, KLENOT
Úroveň č.1021: PES, PÁR, PÁV, SEN, SPRÁVNE
Úroveň č.1022: LES, LOS, OKO, KOLO, SOKOL, KOLESO
Úroveň č.1023: DAR, PES, DREP, PERA, REPA, PREDSA
Úroveň č.1024: DELO, DOLE, PLOD, POLE, DIELO, PODIEL
Úroveň č.1025: PEC, CENA, PENA, TANEC, PACIENT
Úroveň č.1026: NIE, NIŤ, ZEM, ZNIEŤ, ZMENIŤ
Úroveň č.1027: MED, DELO, DOLE, MORE, MODEL, MERADLO
Úroveň č.1028: HAD, HLAD, PLOD, DLAHA, PODLAHA
Úroveň č.1029: POD, POT, SUD, SUP, OSUD, ODSTUP
Úroveň č.1030: BOL, LES, LOS, SOB, LEBO, BOLESŤ
Úroveň č.1031: ALE, NEŽ, MENA, ŽENA, MANŽEL
Úroveň č.1032: COP, LIPA, OPCIA, OPICA, POLICA
Úroveň č.1033: ONO, OKNO, SENO, NOROK, SKORO, NESKORO
Úroveň č.1034: PAS, KOSA, SAKO, SOPKA, SPOJKA
Úroveň č.1035: DAR, TRI, RIAD, DIERA, TRIEDA
Úroveň č.1036: KRT, ATAK, KARTA, KARATE, RAKETA
Úroveň č.1037: JAS, NOS, ONA, SOB, JASNO, BONSAJ
Úroveň č.1038: PAS, PÁR, PÁS, PÁV, SPRÁVA
Úroveň č.1039: PEĽ, TRI, PERA, REPA, TEĽA, PRIATEĽ
Úroveň č.1040: DÓM, MED, TAM, MÓDA, TEDA, METÓDA
Úroveň č.1041: HRA, RAD, RADA, RANA, HRANA, HANDRA
Úroveň č.1042: BOD, BOH, CHOD, DOBA, CHODBA
Úroveň č.1043: NEŽ, DÁVNO, NÁVOD, VÁŽNE, ODVÁŽNE
Úroveň č.1044: VLK, LAIK, VILA, VLAK, VLAS, SLIVKA
Úroveň č.1045: RAZ, DRAK, KOZA, AKORD, KORAL, ZRKADLO
Úroveň č.1046: BAR, HRA, BREH, PARA, PAHREBA
Úroveň č.1047: KTO, VOŠ, ŠEV, ŠOK, KVET, VŠETKO
Úroveň č.1048: KRK, KRV, VEC, VEK, KRKAVEC
Úroveň č.1049: KER, NIE, NIŤ, ROK, KINO, KORENIŤ
Úroveň č.1050: DAŤ, HAD, VÍŤAZ, ZÍVAŤ, DVÍHAŤ, HVÍZDAŤ
Úroveň č.1051: KOV, SAKO, VOSK, VOJAK, JAVISKO
Úroveň č.1052: POD, DREP, DVOR, PERO, PRED, VOPRED
Úroveň č.1053: DNO, DOM, MENO, MODRÝ, MODERNÝ
Úroveň č.1054: ASI, PIŤ, PÁS, ÁZIA, ZÁPIS, ZÁPASIŤ
Úroveň č.1055: AKO, ALE, KEL, TAK, TETA, KOTLETA
Úroveň č.1056: DNO, NAD, ONA, ONO, LANO, GONDOLA
Úroveň č.1057: ROH, ROK, ÚHOR, ÚROK, OKRÚHLY
Úroveň č.1058: OSA, SOB, BOSO, KOSA, SKORO, BOSORKA
Úroveň č.1059: COP, PRI, OPAR, OPCIA, OPICA, PORCIA
Úroveň č.1060: SEN, STAN, VETA, STENA, VESTA, NEVESTA
Úroveň č.1061: LES, LET, LEV, SVET, VÝLET, SVETLÝ
Úroveň č.1062: KEL, KOČ, ČLN, ČELO, ČLEN, ČLENOK
Úroveň č.1063: NIE, NIČ, REČ, ČIN, ČIERNY
Úroveň č.1064: DVA, ČAJ, VODA, DOJČA, DVOJČA
Úroveň č.1065: ŽIŤ, RÁSŤ, STÁŤ, STRÁŽ, STRÁŽIŤ
Úroveň č.1066: DIV, DVA, RIAD, ZVIERA, ZDRAVIE
Úroveň č.1067: VEC, VEK, VIAC, CIEVA, CIEVKA
Úroveň č.1068: KÚPA, KONAŤ, KOPAŤ, KOPNÚŤ, OKÚPAŤ, PONÚKAŤ
Úroveň č.1069: PRE, RAZ, ORAŤ, REPA, REŤAZ, POZERAŤ
Úroveň č.1070: BOL, ZUB, OBAL, UZOL, BUZOLA
Úroveň č.1071: HRA, HORA, HRAD, HRDO, RADA, OHRADA
Úroveň č.1072: TAM, TEN, MENA, AGENT, MAGNET
Úroveň č.1073: PAS, PRST, STAV, TVAR, PRÍSTAV
Úroveň č.1074: AKO, KOV, VLAK, OLIVA, KLADIVO
Úroveň č.1075: DAR, RAD, RÁD, DÁMA, ARMÁDA
Úroveň č.1076: HAD, NAD, ONA, NOHA, HODINA
Úroveň č.1077: KRK, KRT, TRI, KRIK, KRITIKA
Úroveň č.1078: ŽIŤ, VEŽA, VARIŤ, VERIŤ, ŽERIAV, ŽERAVIŤ
Úroveň č.1079: KAM, KRM, MARKA, KARAMEL, REKLAMA
Úroveň č.1080: BAR, SOB, KRAB, OBOR, SKORO, BOSORKA
Úroveň č.1081: STO, SOVA, STAV, STOPA, POSTAVA
Úroveň č.1082: LOV, OSA, SOVA, SVAL, OSLAVA
Úroveň č.1083: KRV, DRAK, VTÁK, DÁVKA, VRTÁK, DVAKRÁT
Úroveň č.1084: PRI, PÁR, RÁM, PIRÁT, PRIMÁT
Úroveň č.1085: CENA, PENA, PERA, PRINC, PANCIER
Úroveň č.1086: TAK, KINO, LAIK, LANO, LINKA, KOTLINA
Úroveň č.1087: REČ, ČERV, VEČER, VČERA, VEČERA
Úroveň č.1088: NIŤ, DNES, SIEŤ, NIESŤ, DONIESŤ
Úroveň č.1089: KRK, ROK, KROK, ÚROK, KRÚŽOK
Úroveň č.1090: PRE, DREP, PRED, REPA, PREDSA
Úroveň č.1091: LOS, OSA, PAS, SPAŤ, POSLAŤ
Úroveň č.1092: BIŤ, IZBA, BREZA, ZEBRA, ZBIERAŤ
Úroveň č.1093: AKO, LOŽ, ROK, KOŽA, KORAL, ŽRALOK
Úroveň č.1094: KOV, KTO, VEK, ŠEV, ŠOK, VŠETKO
Úroveň č.1095: HRA, RADA, DRÁHA, HRANA, HANDRA, NÁHRADA
Úroveň č.1096: POD, POT, PLOD, PLOT, LOPTA, ODPLATA
Úroveň č.1097: LES, OVOS, LOSOS, SLOVO, VESLO, SLOVESO
Úroveň č.1098: BOD, DOM, DOBA, DOMA, MDLOBA
Úroveň č.1099: NAD, NOC, OKO, ONO, OCKO, DOKONCA
Úroveň č.1100: INÝ, NIE, NIČ, ČIN, ČINNÝ, NEČINNÝ
Úroveň č.1101: KDE, SUD, KUNA, NUDA, SEKUNDA
Úroveň č.1102: DAR, RAD, RANA, RIAD, RADNICA
Úroveň č.1103: ROK, MRAK, MÁLO, KOMÁR, MORÁLKA
Úroveň č.1104: ABY, BOH, COP, PACH, POCHYBA
Úroveň č.1105: DIV, DVA, LOV, ODLIV, OLIVA, DIVADLO
Úroveň č.1106: KER, KRK, REČ, ŠOK, ŠKREČOK
Úroveň č.1107: HUS, SUP, TRH, PRST, TRUP, PSTRUH
Úroveň č.1108: KUS, LUK, KLUS, NULA, LINKA, SKULINA
Úroveň č.1109: DVOR, OPAR, PARA, OPRAVA, PRAVDA, DOPRAVA
Úroveň č.1110: ROJ, ČAJ, ČARO, DOJČA, JADRO, ČARODEJ
Úroveň č.1111: AKO, ROK, KRUH, RUKA, OKRUH, UHORKA
Úroveň č.1112: DNO, NEŽ, DŽOB, NEBO, BENDŽO
Úroveň č.1113: ASI, ŠIŤ, ŠESŤ, TEŠIŤ, ŠŤASTIE
Úroveň č.1114: KEL, KOV, KOČ, VEK, ČELO, ČLOVEK
Úroveň č.1115: BOL, LOS, OBAL, LABÁK, LÁSKA, KLOBÁSA
Úroveň č.1116: LET, STO, SVET, TELO, SVETLO
Úroveň č.1117: PES, PÁS, PÁV, SPEV, SPEVÁK
Úroveň č.1118: BAR, IBA, TRI, TÚRA, ÚNIA, TRIBÚNA
Úroveň č.1119: DRAK, PARK, PÍLA, APRÍL, PRÍKLAD
Úroveň č.1120: VON, ÁNO, KINO, KOVÁČ, NOVÁČIK
Úroveň č.1121: TAK, KOZA, OÁZA, ZATO, OTÁZKA
Úroveň č.1122: KOČ, VLK, VLAK, VAČOK, VLOČKA
Úroveň č.1123: DOM, OSA, SOM, DOMA, MZDA, MOSADZ
Úroveň č.1124: PAS, PIŤ, DOSŤ, SPAŤ, POSADIŤ
Úroveň č.1125: KTO, ROK, TVOR, ŠTRK, ŠTVRTOK
Úroveň č.1126: HAD, HRA, RÁD, HRAD, HRDZA, HRÁDZA
Úroveň č.1127: JED, MED, MENO, JEDEN, MENEJ, DOJEMNE
Úroveň č.1128: JAR, JAS, MARS, SMER, MAJSTER
Úroveň č.1129: POD, ROH, CHOD, HRDO, PRÍCHOD
Úroveň č.1130: JAR, PRE, RAD, PERA, PREDAJ
Úroveň č.1131: COP, PEC, POT, TEN, KOPEC, KONCEPT
Úroveň č.1132: KER, PRE, PARK, PERA, REPA, PARKET
Úroveň č.1133: REČ, ČERV, VERNÝ, VEČER, VEČNE, ČERVENÝ
Úroveň č.1134: ASI, LAIK, SILA, SVAL, VLAS, SLIVKA
Úroveň č.1135: KEL, LES, OKO, KOLO, SOKOL, KOLESO
Úroveň č.1136: ONA, ONO, KOŽA, OKNO, PONOŽKA
Úroveň č.1137: DELO, OPAR, PLOD, PRED, LEOPARD
Úroveň č.1138: BOD, BOL, DOBA, OBAL, MDLOBA
Úroveň č.1139: DAR, TRI, DETI, RIAD, DIERA, TRIEDA
Úroveň č.1140: KTO, LET, TEN, LETO, TELO, KLENOT
Úroveň č.1141: NIE, NÁM, RÁM, SÁM, SMER, SEMINÁR
Úroveň č.1142: DAR, IBA, RAD, RIAD, BILIARD
Úroveň č.1143: ALE, NEŽ, MENA, ŽENA, MANŽEL
Úroveň č.1144: NIE, SEN, PENA, PSINA, SPANIE
Úroveň č.1145: DAR, RAD, DRAK, TVÁR, VTÁK, DVAKRÁT
Úroveň č.1146: NOS, ÁNO, KÁRO, NÁROK, KROSNÁ
Úroveň č.1147: PAS, PÁS, SPAŤ, ÁZIA, ZÁPASIŤ
Úroveň č.1148: ROK, KRAB, KÚRA, ÚROK, BÚRKA, OBRÚČKA
Úroveň č.1149: AKO, JAS, KOSA, SAKO, SOPKA, SPOJKA
Úroveň č.1150: DOM, RAZ, MZDA, RADA, ZADARMO
Úroveň č.1151: LET, LEV, LOV, STO, VESLO, SVETLO
Úroveň č.1152: NÁŠ, ŠÁL, KANÁL, ŠÁLKA, NÁKLAD, ŠKANDÁL
Úroveň č.1153: DAR, JAR, JED, ČAJ, ČARO, ČARODEJ
Úroveň č.1154: DNO, NAD, ONA, DRON, RIAD, RODINA
Úroveň č.1155: STO, TÝM, MOST, MÝTO, KOSTÝM
Úroveň č.1156: PES, PLŤ, PLSŤ, SIEŤ, LEPIŤ, PLIESŤ
Úroveň č.1157: KTO, ATAK, PLOT, KOALA, LOPATKA
Úroveň č.1158: DÓM, MED, TAM, MÓDA, TEDA, METÓDA
Úroveň č.1159: HRA, HORA, PACH, UCHO, ROPUCHA
Úroveň č.1160: BYT, RYS, SYR, SÝTY, BYSTRÝ
Úroveň č.1161: NOC, PEC, TEN, OTEC, KONCEPT
Úroveň č.1162: JAR, KRT, TAK, KRAJ, ŠTRK, ŠTRAJK
Úroveň č.1163: KEL, LEV, VEK, VLK, LIEK, LIEVIK
Úroveň č.1164: BOL, ZLE, LEBO, OBAL, ALEBO, ZBABELO
Úroveň č.1165: OSA, SOB, STO, AUTO, AUTOBUS
Úroveň č.1166: PIŤ, PRI, ORAŤ, POŽIAR, OPRAŽIŤ
Úroveň č.1167: MARS, MORE, OSEM, SMER, SEMAFOR
Úroveň č.1168: HLT, TÝM, LIST, MILÝ, HMLISTÝ
Úroveň č.1169: CIT, COP, HOCI, UCHO, TICHO, POTICHU
Úroveň č.1170: POD, DREP, PERO, DREVO, VOPRED
Úroveň č.1171: DNU, KUS, DNES, DUNA, KUNA, SEKUNDA
Úroveň č.1172: KRT, KRV, TVAR, KARTA, KRAVA, KRAVATA
Úroveň č.1173: AKO, KOV, LOV, VLAK, VODA, KYVADLO
Úroveň č.1174: KOČ, ČLN, ČELO, ČLEN, ČLENOK
Úroveň č.1175: RAD, RÁM, DÁMA, RADA, DRÁMA, ARMÁDA
Úroveň č.1176: OSA, SOB, BOSO, OSOBA, SOBOTA
Úroveň č.1177: STO, OVOS, TVOR, OTVOR, OSTROV
Úroveň č.1178: PÁR, PÁS, PÁV, SPEV, PRÁVE, SPRÁVNE
Úroveň č.1179: ASI, DAR, DAŤ, RAD, RIAD, TRIDSAŤ
Úroveň č.1180: AKO, OKO, KOHO, KOLO, ALKOHOL
Úroveň č.1181: PES, SEN, SOM, PÍSMO, PÍSMENO
Úroveň č.1182: HAD, HRAD, HRDO, RADA, OHRADA
Úroveň č.1183: KTO, TAK, OPTIK, OPTIKA, PIATOK
Úroveň č.1184: BOD, DUB, DVA, DOBA, VODA, BUDOVA
Úroveň č.1185: DAR, MED, RAZ, ZEM, MZDA, MEDZERA
Úroveň č.1186: TAM, TEN, MENA, AGENT, MAGNET
Úroveň č.1187: KRV, RÁD, DÁTA, VTÁK, TRÁVA, DVAKRÁT
Úroveň č.1188: LET, LOS, LETO, TELO, VESLO, SVETLO
Úroveň č.1189: HRA, ROH, HORA, NOHA, HORNINA
Úroveň č.1190: KER, PRE, PERA, PREČ, PRIEČKA
Úroveň č.1191: KAM, KRM, ROK, MRAK, KOMÁR, NÁRAMOK
Úroveň č.1192: DNO, NAD, ONA, ÁNO, NOHA, NÁHODA
Úroveň č.1193: HAD, HRA, HRAD, BRADA, HRADBA
Úroveň č.1194: LES, PIŤ, SIEŤ, LEPIŤ, PLIESŤ
Úroveň č.1195: KOV, LEV, VLK, ČELO, ČLOVEK
Úroveň č.1196: COP, OPAR, OPCIA, OPICA, PORCIA
Úroveň č.1197: POD, POT, PLOD, PLOT, LOPTA, ODPLATA
Úroveň č.1198: DLH, ONO, DELO, DOLE, ONEDLHO
Úroveň č.1199: ALE, PEC, PACH, PALEC, PLECH, CHLAPEC
Úroveň č.1200: PENA, PERA, REPA, RIEKA, NAPRIEK
Úroveň č.1201: BOL, OSA, SOB, OBAL, OBLASŤ
Úroveň č.1202: LUK, KÚRA, LÚKA, RUKA, TÚRA, KULTÚRA
Úroveň č.1203: REČ, ČERV, VEČER, VČERA, VEČERA
Úroveň č.1204: DAR, KRT, RAD, TAK, ARKTÍDA
Úroveň č.1205: RANA, SRNA, STAN, TRASA, STRANA
Úroveň č.1206: KOV, KTO, VOŠ, ŠEV, KVET, VŠETKO
Úroveň č.1207: STO, SOVA, STAV, SOTVA, STOPA, POSTAVA
Úroveň č.1208: PES, SEN, VON, SENO, SPEV, PEVNOSŤ
Úroveň č.1209: KOČ, NIČ, ČIN, KOSŤ, KOSIŤ, SKONČIŤ
Úroveň č.1210: AKO, NOC, OKO, OCKO, DOKONCA
Úroveň č.1211: HAD, RADA, RANA, HRANA, HANDRA
Úroveň č.1212: SOM, MOST, OSEM, MESTO, SMETI, MIESTO
Úroveň č.1213: KAM, TAM, LIEK, ELITA, METLA, LIMETKA
Úroveň č.1214: HNIS, KINO, KOHO, OKNO, OSOH, OHNISKO
Úroveň č.1215: HRA, ROH, HORA, HRAD, HRDO, OHRADA
Úroveň č.1216: DIV, DVA, VILA, ODLIV, DIVADLO
Úroveň č.1217: KRK, KRT, TAK, KRIK, KRITIKA
Úroveň č.1218: MAŤ, ZEM, ŠIŤ, ZIMA, ZMIEŠAŤ
Úroveň č.1219: TAK, INAK, LANO, LINKA, NIKTO, KOTLINA
Úroveň č.1220: ALE, LAMA, MRAK, MARKA, KARAMEL, REKLAMA
Úroveň č.1221: KRM, RÁM, ÁNO, KÁRO, KOMÁR, NÁRAMOK
Úroveň č.1222: DELO, DOLE, PLOD, POLE, DIELO, PODIEL
Úroveň č.1223: DAR, NAD, RANA, DRÁHA, NÁHRADA
Úroveň č.1224: ONA, ROK, KUNA, RUKA, KORUNA
Úroveň č.1225: PÁR, RAD, RÁD, PARA, PARÁDA
Úroveň č.1226: HUS, SUP, TRH, PRST, TRUP, PSTRUH
Úroveň č.1227: ASI, PIŤ, SPAŤ, ÁZIA, ZÁPIS, ZÁPASIŤ
Úroveň č.1228: PÁS, PÁV, VEK, SPEV, SPEVÁK
Úroveň č.1229: DAR, ROK, DRAK, AKORD, RIADOK
Úroveň č.1230: ABY, BAR, RYBA, VEĽA, VEĽRYBA
Úroveň č.1231: NEŽ, VON, DÁVNO, NÁVOD, VÁŽNE, ODVÁŽNE
Úroveň č.1232: PAS, PES, SEN, PSINA, SPANIE
Úroveň č.1233: DAŤ, OSA, DOSŤ, ORAŤ, RADOSŤ
Úroveň č.1234: ONA, VLK, VLNA, KOALA, LANOVKA
Úroveň č.1235: AKO, POT, OPTIK, OPTIKA, PIATOK
Úroveň č.1236: KTO, SOM, TÝM, MÝTO, KOSTÝM
Úroveň č.1237: ROH, HORA, KRUH, RUKA, OKRUH, UHORKA
Úroveň č.1238: DVA, KOV, VLK, VLAK, OLIVA, KLADIVO
Úroveň č.1239: VEC, VOŠ, ŠEV, OTEC, TVOR, ŠTVOREC
Úroveň č.1240: KEL, OKO, ONO, KOLO, KOLENO
Úroveň č.1241: JED, PRE, PERA, PRED, REPA, PREDAJ
Úroveň č.1242: LET, LEV, LETO, TELO, VETA, LETOVAŤ
Úroveň č.1243: SOM, MENO, SENO, PÍSMO, PÍSMENO
Úroveň č.1244: LOS, SOVA, SVAL, VLAS, OSLAVA
Úroveň č.1245: TAK, ATAK, KARTA, KARATE, RAKETA
Úroveň č.1246: PRE, RAD, PERA, REPA, GEPARD
Úroveň č.1247: NIE, TEN, TETA, TANIER, TRETINA
Úroveň č.1248: STAN, STAV, SVET, VETA, STENA, NEVESTA
Úroveň č.1249: NIE, PRI, CENA, PENA, PRINC, PANCIER
Úroveň č.1250: KDE, KER, TRI, DETI, KREDIT
Úroveň č.1251: BIŤ, BOL, LOŽ, ŽIŤ, OBLOŽIŤ
Úroveň č.1252: DIV, DVA, LOV, VLAK, KLADIVO
Úroveň č.1253: NOS, PES, SEN, MENO, OSEM, PÍSMENO
Úroveň č.1254: DAR, DRAK, RIAD, DIERA, KRIEDA
Úroveň č.1255: BAR, IBA, BRAT, TÚRA, ÚNIA, TRIBÚNA
Úroveň č.1256: JAS, NOS, OSA, SOB, JASNO, BONSAJ
Úroveň č.1257: KAM, KTO, TAM, TÉMA, KOMÉTA
Úroveň č.1258: BOD, BOH, HAD, CHOD, DOBA, CHODBA
Úroveň č.1259: OPAR, PARA, PERO, ETAPA, OPRATA, OPATERA
Úroveň č.1260: HORA, PACH, UCHO, CHRUP, PRACH, ROPUCHA
Úroveň č.1261: RAZ, HRA, RÁD, DRÁHA, HRDZA, HRÁDZA
Úroveň č.1262: ALE, DOLE, DREP, PRED, PERLA, LEOPARD
Úroveň č.1263: ONA, ČLN, LANO, OBAL, OBLAČNÝ
Úroveň č.1264: KOV, OKO, ZOO, KOZA, VOZOVKA
Úroveň č.1265: KEL, LOS, STO, LIEK, TELO, LETISKO
Úroveň č.1266: NÁM, KÁRO, KOMÁR, NORMA, NÁROK, NÁRAMOK
Úroveň č.1267: NAD, RAD, HRAD, RADA, HRANA, HANDRA
Úroveň č.1268: POD, SUD, SUP, OSUD, ODSTUP
Úroveň č.1269: COP, LIPA, PÍLA, OPICA, POLICA, POLÍCIA
Úroveň č.1270: POT, PLOT, KOALA, LOPTA, LOPATKA
Úroveň č.1271: PRI, REČ, PARK, PREČ, RIEKA, PRIEČKA
Úroveň č.1272: JAR, KRAJ, KÔRA, SKÔR, SRNA, NAJSKÔR
Úroveň č.1273: AKO, KOČ, VLK, VLAK, VAČOK, VLOČKA
Úroveň č.1274: KÚPA, KONAŤ, KOPAŤ, KOPNÚŤ, OKÚPAŤ, PONÚKAŤ
Úroveň č.1275: LES, PES, PIŤ, PLŤ, PLSŤ, PLIESŤ
Úroveň č.1276: TRI, ŽIŤ, RÁSŤ, STÁŤ, STRÁŽ, STRÁŽIŤ
Úroveň č.1277: BOL, SOB, KOSA, OBAL, LÁSKA, KLOBÁSA
Úroveň č.1278: TAK, KINO, KLIN, LAIK, LINKA, KOTLINA
Úroveň č.1279: KER, RIAD, DIERA, RIEKA, KRIEDA
Úroveň č.1280: KTO, NIE, TEN, KINO, NIKTO, NIEKTO
Úroveň č.1281: NOS, ROK, ÁNO, KÁRO, NÁROK, KROSNÁ
Úroveň č.1282: KRAB, OBOR, SAKO, OSOBA, SKORO, BOSORKA
Úroveň č.1283: DAR, RÁM, DÁMA, DRÁMA, ARMÁDA
Úroveň č.1284: PÁR, PÁV, SPEV, PRÁVE, SPRÁVNE
Úroveň č.1285: ALE, LET, TEN, TETA, TALENT
Úroveň č.1286: OPAR, PERA, REPA, OBRAT, POTREBA
Úroveň č.1287: PRE, DVOR, PERO, PRED, DREVO, VOPRED
Úroveň č.1288: RAZ, RÁD, HRAD, RADA, HRDZA, ZÁHRADA
Úroveň č.1289: PEC, TEN, OTEC, KOPEC, KONCEPT
Úroveň č.1290: LEV, LETO, SVET, TELO, VESLO, SVETLO
Úroveň č.1291: COP, POD, CHOD, HRDO, PRÍCHOD
Úroveň č.1292: BEZ, IZBA, BREZA, REŤAZ, ZEBRA, ZBIERAŤ
Úroveň č.1293: DNO, MENO, MORE, MODRÝ, MODERNÝ
Úroveň č.1294: HAD, RAD, ROH, HORA, OHRADA
Úroveň č.1295: KEL, KOČ, ČLN, ČELO, ČLEN, ČLENOK
Úroveň č.1296: AKO, KOV, ONA, VON, KÁVA, NÁKOVA
Úroveň č.1297: REČ, ČERV, VERNÝ, VEČER, VEČNE, ČERVENÝ
Úroveň č.1298: ASI, VLK, SVAL, VILA, VLAS, SLIVKA
Úroveň č.1299: DNO, NAD, DRON, RIAD, RODINA
Úroveň č.1300: KTO, SOM, STO, MOST, SMÚTOK
Úroveň č.1301: BAR, IBA, TRI, BRAT, ŠTRBINA
Úroveň č.1302: DAŤ, OSA, PIŤ, DOSŤ, POSADIŤ
Úroveň č.1303: ALE, BEZ, OBAL, ALEBO, ZBABELO
Úroveň č.1304: DNO, NAD, ONA, ÁNO, NOHA, NÁHODA
Úroveň č.1305: LAIK, VLAK, VODA, ODLIV, OLIVA, KLADIVO
Úroveň č.1306: LOV, VON, LANO, VLNA, KOALA, LANOVKA
Úroveň č.1307: BOD, BOL, DOM, DOBA, DOMA, MDLOBA
Úroveň č.1308: PAS, PERA, PRST, REPA, CESTA, STRAPEC
Úroveň č.1309: LOS, NOS, SYN, SLON, FOSÍLNY
Úroveň č.1310: KER, KRK, KRV, VEC, VEK, KRKAVEC
Úroveň č.1311: KOV, OSA, SOVA, VOSK, VOJAK, JAVISKO
Úroveň č.1312: PRE, TEN, PERA, REPA, PARTNER
Úroveň č.1313: KAM, KRM, RÁM, KORAL, MORÁLKA
Úroveň č.1314: PÁR, PÁS, ROK, KÁRO, SPORÁK
Úroveň č.1315: NIČ, ČIN, INÁČ, KINO, KOVÁČ, NOVÁČIK
Úroveň č.1316: NIE, PRI, INAK, PENA, RIEKA, NAPRIEK
Úroveň č.1317: KEL, OKO, KOLO, LIEK, OKOLIE
Úroveň č.1318: DVA, RAD, PARA, RADA, PRAVDA
Úroveň č.1319: AKO, JAS, KOSA, SAKO, SOPKA, SPOJKA
Úroveň č.1320: POD, OPAR, PLOD, POLE, PERLA, LEOPARD
Úroveň č.1321: PEC, PACH, PALEC, PLECH, CHLAPEC
Úroveň č.1322: VEC, VEK, VIAC, CIEVA, CIEVKA
Úroveň č.1323: JAR, JED, DREP, PRED, PREDAJ
Úroveň č.1324: CIT, COP, HOCI, UCHO, TICHO, POTICHU
Úroveň č.1325: ALE, NEŽ, MENA, ŽENA, MANŽEL
Úroveň č.1326: TAK, KÁVA, STAV, VTÁK, STÁVKA
Úroveň č.1327: LES, LOS, ČLN, SLON, SLNEČNO
Úroveň č.1328: HAD, HRA, NAD, RANA, HRANA, HANDRA
Úroveň č.1329: DLH, DNO, ONO, DELO, DOLE, ONEDLHO
Úroveň č.1330: POT, PARA, PERO, PRETO, OPATERA
Úroveň č.1331: TRI, DETI, RIAD, TEDA, DIERA, TRIEDA
Úroveň č.1332: MAŤ, ZEM, ŠIŤ, ZIMA, ZMIEŠAŤ
Úroveň č.1333: BOL, LES, SOB, LEBO, BOLESŤ
Úroveň č.1334: PES, SIEŤ, SPAŤ, SPEV, SPIEVAŤ
Úroveň č.1335: BAR, DAR, HRAD, BRADA, HRADBA
Úroveň č.1336: BOD, SOB, BOSO, OBAL, OSOBA, SLOBODA
Úroveň č.1337: LUK, KÚRA, LÚKA, TÚRA, KULTÚRA
Úroveň č.1338: KRV, KTO, VOŠ, ŠOK, ŠTVRTOK
Úroveň č.1339: KAM, KRM, ROK, MRAK, MORIAK
Úroveň č.1340: ČIN, KINO, KOSŤ, KOSIŤ, SKONČIŤ
Úroveň č.1341: KEL, KOČ, LEV, LOV, ČELO, ČLOVEK
Úroveň č.1342: DOM, OSA, SOM, DOMA, MZDA, MOSADZ
Úroveň č.1343: NIE, NIŤ, ZEM, ZNIEŤ, ZMENIŤ
Úroveň č.1344: ROH, HORA, KRUH, RUKA, OKRUH, UHORKA
Úroveň č.1345: AKO, RAD, DRAK, AKORD, ZRKADLO
Úroveň č.1346: KER, KRT, ATAK, KARTA, KARATE, RAKETA
Úroveň č.1347: KOV, VLK, VILA, ODLIV, OLIVA, KLADIVO
Úroveň č.1348: PIŤ, PRI, ORAŤ, POŽIAR, OPRAŽIŤ
Úroveň č.1349: ALE, LET, TAK, TETA, KOTLETA
Úroveň č.1350: KTO, LOS, OKO, KOLO, KOSTOL
Úroveň č.1351: NIE, TEN, TETA, TANIER, TRETINA
Úroveň č.1352: KUS, KLIN, KLUS, NULA, SILA, SKULINA
Úroveň č.1353: POT, ETAPA, PRETO, OPRATA, OPATERA
Úroveň č.1354: DNO, ÁNO, DÁVNO, NÁVOD, VÁŽNE, ODVÁŽNE
Úroveň č.1355: PRE, RAZ, OPAR, ORAŤ, REŤAZ, POZERAŤ
Úroveň č.1356: INAK, LAIK, VLAK, VLNA, LINKA, VANILKA
Úroveň č.1357: DELO, DOLE, DELIŤ, DIELO, ODDELIŤ
Úroveň č.1358: KRAB, KÚRA, ÚROK, ČARO, BÚRKA, OBRÚČKA
Úroveň č.1359: NOS, OKO, HNIS, KOHO, OSOH, OHNISKO
Úroveň č.1360: HUS, SUP, TRH, PRST, TRUP, PSTRUH
Úroveň č.1361: BAR, POT, BRAT, PERA, OBRAT, POTREBA
Úroveň č.1362: PAS, PLNÝ, STAN, PLATNÝ, SPLATNÝ
Úroveň č.1363: KRM, LAMA, MRAK, MARKA, KARAMEL
Úroveň č.1364: JED, RAD, REČ, ČAJ, DOJČA, ČARODEJ
Úroveň č.1365: DAR, PÁR, RÁD, PARA, RADA, PARÁDA
Úroveň č.1366: ROK, RÁM, MÁLO, KORAL, MORÁLKA
Úroveň č.1367: DÓM, MED, TAM, MÓDA, TEDA, METÓDA
Úroveň č.1368: PES, PÁS, PÁV, VEK, SPEV, SPEVÁK
Úroveň č.1369: KTO, OSA, STO, KOSA, SITKO, TAKISTO
Úroveň č.1370: DOM, RAD, DOMA, MZDA, RADA, ZADARMO
Úroveň č.1371: HAD, POD, HLAD, PLOD, DLAHA, PODLAHA
Úroveň č.1372: AKO, DRAK, RIAD, AKORD, RIADOK
Úroveň č.1373: DAR, KDE, KER, RIEKA, KRIEDA
Úroveň č.1374: LOS, PLŤ, PLSŤ, SPAŤ, POSLAŤ
Úroveň č.1375: KOV, KOČ, LOV, VLK, VAČOK, VLOČKA
Úroveň č.1376: BOD, DUB, DVA, DOBA, VODA, BUDOVA
Úroveň č.1377: BOL, SOB, SOM, OMYL, SYMBOL
Úroveň č.1378: ALE, ZLE, LEBO, OBAL, ZBABELO
Úroveň č.1379: ASI, STO, TAK, KOSA, SAKO, TAKISTO
Úroveň č.1380: JAR, KRT, TAK, KRAJ, ŠTRK, ŠTRAJK
Úroveň č.1381: KAM, KEL, LIEK, ELITA, METLA, LIMETKA
Úroveň č.1382: OSA, STAV, SOTVA, STOPA, POSTAVA
Úroveň č.1383: VEC, VOŠ, ŠEV, OTEC, TVOR, ŠTVOREC
Úroveň č.1384: IBA, TRI, TÚRA, ÚNIA, TRIBÚNA
Úroveň č.1385: KUS, PAS, SUP, TAK, ATAK, KAPUSTA
Úroveň č.1386: KER, PRE, REPA, RUKA, PREUKAZ
Úroveň č.1387: BAR, HAD, HRAD, RADA, HRADBA
Úroveň č.1388: DNU, KUS, DUNA, KUNA, SEKUNDA
Úroveň č.1389: DNO, NOS, DNES, SIEŤ, NIESŤ, DONIESŤ
Úroveň č.1390: TAM, TEN, MENA, AGENT, MAGNET
Úroveň č.1391: POD, RAD, OPAR, OPRAVA, DOPRAVA
Úroveň č.1392: KER, ONO, OKNO, NOROK, SKORO, NESKORO
Úroveň č.1393: RÁD, RÁM, DÁMA, DRÁMA, ARMÁDA
Úroveň č.1394: KRM, NÁM, ROK, KOMÁR, NÁROK, NÁRAMOK
Úroveň č.1395: DELO, DOLE, PLOD, POLE, DIELO, PODIEL
Úroveň č.1396: NIE, PEC, CENA, PERA, PRINC, PANCIER
Úroveň č.1397: LET, LEV, SVET, VÝLET, SVETLÝ
Úroveň č.1398: NOC, ROH, NOHA, RANA, HRANA, OCHRANA
Úroveň č.1399: ČERV, VERNÝ, VEČER, VEČNE, ČERVENÝ
Úroveň č.1400: BEZ, BIŤ, RAZ, REŤAZ, ZEBRA, ZBIERAŤ
Úroveň č.1401: LOV, OVOS, LOSOS, SLOVO, VESLO, SLOVESO
Úroveň č.1402: AKO, KTO, ONA, ÁNO, TOPÁNKA
Úroveň č.1403: OSA, SOB, BOSO, OSOBA, SOBOTA
Úroveň č.1404: PES, PEĽ, POT, SOĽ, STO, POSTEĽ
Úroveň č.1405: JAR, JAS, TAM, MARS, SMER, MAJSTER
Úroveň č.1406: PRI, REČ, PREČ, RIEKA, PRIEČKA
Úroveň č.1407: CIT, VEC, KVET, VIAC, CIEVA, TEKVICA
Úroveň č.1408: KOV, VEK, VOŠ, ŠEV, ŠOK, VŠETKO
Úroveň č.1409: BOL, DOM, DOBA, DOMA, OBAL, MDLOBA
Úroveň č.1410: DAR, KDE, DRAK, RIAD, DIERA, KRIEDA
Úroveň č.1411: VLK, LAIK, SVAL, VILA, VLAK, SLIVKA
Úroveň č.1412: HRA, PAS, PACH, PRACH, SPRCHA
Úroveň č.1413: DAŤ, PIŤ, POD, OPAR, ORAŤ, PORADIŤ
Úroveň č.1414: ASI, PAS, PÁS, SPAŤ, ÁZIA, ZÁPASIŤ
Úroveň č.1415: KRM, ROK, MRAK, MOTOR, KOMORA, MOTORKA
Úroveň č.1416: DVA, ČAJ, VODA, DOJČA, DVOJČA
Úroveň č.1417: PÁR, PÁV, SEN, SPEV, PRÁVE, SPRÁVNE
Úroveň č.1418: PRI, PÁR, RÁM, PIRÁT, PRIMÁT
Úroveň č.1419: LES, LOS, OKO, KOLO, SOKOL, KOLESO
Úroveň č.1420: BOD, DNO, NEŽ, DŽOB, NEBO, BENDŽO
Úroveň č.1421: NIE, PEC, CENA, PENA, TANEC, PACIENT
Úroveň č.1422: BRAT, PERO, REPA, OBRAT, PRETO, POTREBA
Úroveň č.1423: KTO, LET, TEN, LETO, TELO, KLENOT
Úroveň č.1424: AKO, ALE, KEL, KEĎ, LOĎ, ĎALEKO
Úroveň č.1425: COP, PÍLA, OPCIA, OPICA, POLICA, POLÍCIA
Úroveň č.1426: LET, LOS, LETO, LIEK, TELO, LETISKO
Úroveň č.1427: STAN, VETA, STENA, VESTA, NEVESTA
Úroveň č.1428: JAS, ONA, OSA, SOB, JASNO, BONSAJ
Úroveň č.1429: JAR, JED, PRE, DREP, PRED, PREDAJ
Úroveň č.1430: POT, STO, SUD, SUP, OSUD, ODSTUP
Úroveň č.1431: KRT, ATAK, TVAR, KARTA, KRAVA, KRAVATA
Úroveň č.1432: ŽIŤ, VARIŤ, VERIŤ, ŽERIAV, ŽERAVIŤ
Úroveň č.1433: KAM, TAK, TAM, TÉMA, KOMÉTA
Úroveň č.1434: SOM, MOST, OSEM, MESTO, SMETI, MIESTO
Úroveň č.1435: NOS, PES, SEN, SENO, PEVNOSŤ
Úroveň č.1436: ASI, ŠIŤ, ŠESŤ, TEŠIŤ, ŠŤASTIE
Úroveň č.1437: DAR, HRA, HRAD, RANA, HRANA, HANDRA
Úroveň č.1438: NOS, ČLN, SLON, ČELO, ČLEN, SLNEČNO
Úroveň č.1439: DOM, DELO, DOLE, MODEL, MERADLO
Úroveň č.1440: KRK, ROK, KROK, ÚROK, KRÚŽOK
Úroveň č.1441: LUK, INAK, KLUS, KUNA, SILA, SKULINA
Úroveň č.1442: NÁM, RÁM, SÁM, SMER, SEMINÁR
Úroveň č.1443: RAZ, PARK, PERA, REPA, RUKA, PREUKAZ
Úroveň č.1444: RAD, RIAD, TEDA, DIERA, TRIEDA
Úroveň č.1445: AKO, DVA, VLK, VLAK, VODA, KYVADLO
Úroveň č.1446: KRV, KTO, ŠOK, ŠTRK, ŠTVRTOK
Úroveň č.1447: DIV, LOV, VILA, ODLIV, DIVADLO
Úroveň č.1448: PES, PIŤ, PLŤ, SIEŤ, LEPIŤ, PLIESŤ
Úroveň č.1449: KEL, OKO, ONO, KOLO, OKNO, KOLENO
Úroveň č.1450: BYT, RYS, SYR, SÝTY, BYSTRÝ
Úroveň č.1451: ABY, BAR, KRAB, RYBA, RYBAČKA
Úroveň č.1452: KOČ, VEK, VON, ZVON, ZVONČEK
Úroveň č.1453: LES, LOS, SOB, LEBO, BOLESŤ
Úroveň č.1454: JAR, KRAJ, KÔRA, SKÔR, SRNA, NAJSKÔR
Úroveň č.1455: ROJ, ČAJ, ČARO, DOJČA, JADRO, ČARODEJ
Úroveň č.1456: LET, LETO, POLE, TELO, TETA, TEPLOTA
Úroveň č.1457: NIE, NIČ, ČIN, KLIN, LIEK, KLINČEK
Úroveň č.1458: REČ, ČERV, VEČER, VČERA, VEČERA
Úroveň č.1459: HRA, HORA, PACH, UCHO, PRACH, ROPUCHA
Úroveň č.1460: MED, DREP, PRED, METER, PREDMET
Úroveň č.1461: KAM, KÁRO, MRAK, KOMÁR, NÁROK, NÁRAMOK
Úroveň č.1462: TAK, ATAK, PLOT, LOPTA, LOPATKA
Úroveň č.1463: ONA, OSA, KOSA, SAKO, KASÍNO
Úroveň č.1464: POT, PRE, PERO, PRETO, PRETOŽE
Úroveň č.1465: ĽAD, DÁTA, TEDA, TEĽA, BÁDATEĽ
Úroveň č.1466: COP, OPAR, OPCIA, OPICA, PORCIA
Úroveň č.1467: KRT, LUK, LÚKA, RUKA, TÚRA, KULTÚRA
Úroveň č.1468: KRM, KTO, ROK, MOTOR, KOMFORT
Úroveň č.1469: INAK, NULA, SILA, LINKA, SKULINA
Úroveň č.1470: NOS, SOM, MENO, OSEM, PÍSMO, PÍSMENO
Úroveň č.1471: PRE, PRI, TRI, TRUP, JUPITER
Úroveň č.1472: ALE, DELO, DOLE, PLOD, PERLA, LEOPARD
Úroveň č.1473: BOD, DNO, DRON, DOBRÝ, DROBNÝ
Úroveň č.1474: DOM, RAZ, DOMA, MZDA, RADA, ZADARMO
Úroveň č.1475: DVA, RAZ, DIERA, ZVIERA, ZDRAVIE
Úroveň č.1476: ASI, PES, SEN, PENA, PSINA, SPANIE
Úroveň č.1477: DAR, HRAD, DRÁHA, HRDZA, HRÁDZA, ZÁHRADA
Úroveň č.1478: DAŤ, HAD, VÍŤAZ, ZÍVAŤ, DVÍHAŤ, HVÍZDAŤ
Úroveň č.1479: TEN, STAV, SVET, VETA, VESTA, NEVESTA
Úroveň č.1480: KER, KOV, KRV, VEK, KROVIE
Úroveň č.1481: PAS, PÁR, PÁS, PÁV, SPRÁVA
Úroveň č.1482: DNO, DRON, MORE, MODRÝ, MODERNÝ
Úroveň č.1483: HAD, HRA, ROH, HORA, HRDO, OHRADA
Úroveň č.1484: SOB, BOSO, OBOR, SAKO, OSOBA, BOSORKA
Úroveň č.1485: NIE, NIČ, REČ, ČIN, ČIERNY
Úroveň č.1486: VEC, VOŠ, ŠEV, OTEC, TVOR, ŠTVOREC
Úroveň č.1487: JAS, OSA, KOSA, SOPKA, SPOJKA
Úroveň č.1488: LET, LEV, LOV, LETO, TELO, LETOVAŤ
Úroveň č.1489: TAK, KOZA, OÁZA, ZATO, OTÁZKA
Úroveň č.1490: RAD, DREP, PERA, PRED, REPA, GEPARD
Úroveň č.1491: DÓM, MED, TAM, MÓDA, TEDA, METÓDA
Úroveň č.1492: KINO, LAIK, LANO, LINKA, NIKTO, KOTLINA
Úroveň č.1493: KRT, RÁD, DÁTA, VTÁK, VRTÁK, DVAKRÁT
Úroveň č.1494: DIV, VLK, VLAK, ODLIV, OLIVA, KLADIVO
Úroveň č.1495: NOS, ONO, KOHO, OKNO, OSOH, OHNISKO
Úroveň č.1496: KTO, LIEK, LIST, SITKO, LETISKO
Úroveň č.1497: KER, REČ, PARK, PREČ, PRIEČKA
Úroveň č.1498: COP, PACH, CHRUP, PRACH, ROPUCHA
Úroveň č.1499: KEL, KOČ, ČLN, ČELO, ČLEN, ČLENOK
Úroveň č.1500: DVA, PARA, VODA, OPRAVA, PRAVDA, DOPRAVA
Úroveň č.1501: BOD, BOH, CHOD, DOBA, CHODBA
Úroveň č.1502: DNO, HAD, NAD, ONA, NEHODA
Úroveň č.1503: AKO, DOM, KAM, DOMA, KOMODA
Úroveň č.1504: TRI, ŽIŤ, RÁSŤ, STÁŤ, STRÁŽ, STRÁŽIŤ
Úroveň č.1505: PES, PEĽ, POT, SOĽ, STO, POSTEĽ
Úroveň č.1506: DAR, DAŤ, DOSŤ, ORAŤ, RADOSŤ
Úroveň č.1507: NÁŠ, ŠÁL, KANÁL, ŠÁLKA, NÁKLAD, ŠKANDÁL
Úroveň č.1508: BEZ, BOL, ZLE, LEBO, ALEBO, ZBABELO
Úroveň č.1509: LOS, OSA, SOB, OBAL, OBLASŤ
Úroveň č.1510: DOM, SOM, DOMA, MZDA, MOSADZ
Úroveň č.1511: PAS, PLŤ, PLSŤ, SPAŤ, POSLAŤ
Úroveň č.1512: TAK, KÁVA, STAV, VTÁK, STÁVKA
Úroveň č.1513: OKO, KOSA, SAKO, SOPKA, OPASOK
Úroveň č.1514: LOV, SOVA, SVAL, VLAS, OSLAVA
Úroveň č.1515: KÚPA, KONAŤ, KOPAŤ, KOPNÚŤ, OKÚPAŤ, PONÚKAŤ
Úroveň č.1516: DREP, DVOR, PERO, PRED, DREVO, VOPRED
Úroveň č.1517: PÁR, PÁS, ROK, KÁRO, SPORÁK
Úroveň č.1518: LES, SVET, TELO, VESLO, SVETLO
Úroveň č.1519: PRE, PÓR, PERA, REPA, EURÓPA
Úroveň č.1520: KOV, VON, ÁNO, KÁVA, NÁKOVA
Úroveň č.1521: OPAR, PARA, ETAPA, PRETO, OPRATA, OPATERA
Úroveň č.1522: DOM, MED, DOMA, MORE, MODEL, MERADLO
Úroveň č.1523: RANA, SRNA, STAN, TRASA, STRANA
Úroveň č.1524: ALE, KEL, BANK, LEBKA, KLENBA
Úroveň č.1525: AKO, ROK, TAM, MOTOR, MOTORKA
Úroveň č.1526: AKO, KTO, ATAK, KOALA, LOPTA, LOPATKA
Úroveň č.1527: INÝ, NIČ, ČIN, ČINNÝ, NEČINNÝ
Úroveň č.1528: HLT, TÝM, LIST, MILÝ, HMLISTÝ
Úroveň č.1529: VLK, INAK, VILA, LINKA, VANILKA
Úroveň č.1530: KAM, LAMA, MRAK, MARKA, KARAMEL, REKLAMA
Úroveň č.1531: HUS, SUP, TRH, PRST, TRUP, PSTRUH
Úroveň č.1532: DAR, RAD, DRON, RIAD, RODINA
Úroveň č.1533: BOH, ROH, HROB, UCHO, BRUCHO
Úroveň č.1534: BOD, DNO, NEŽ, DŽOB, NEBO, BENDŽO
Úroveň č.1535: HAD, HRA, RAZ, HRDZA, HRÁDZA, ZÁHRADA
Úroveň č.1536: KDE, KER, TRI, DETI, KREDIT
Úroveň č.1537: ASI, DAŤ, PIŤ, DOSŤ, SPAŤ, POSADIŤ
Úroveň č.1538: MAŤ, ZEM, ŠIŤ, ZIMA, ZMIEŠAŤ
Úroveň č.1539: DVA, ČAJ, VODA, DOJČA, DVOJČA
Úroveň č.1540: CENA, PENA, PERA, PRINC, PANCIER
Úroveň č.1541: PES, PÁS, PÁV, VEK, SPEV, SPEVÁK
Úroveň č.1542: NOC, ONO, OCKO, OKNO, DOKONCA
Úroveň č.1543: CIT, POT, UCHO, TICHO, POTICHU
Úroveň č.1544: DRAK, KOZA, AKORD, KORAL, ZRKADLO
Úroveň č.1545: LOS, OKO, STO, KOLO, SOKOL, KOSTOL
Úroveň č.1546: KRT, TAK, KARTA, KARATE, RAKETA
Úroveň č.1547: KRK, ROK, KROK, ÚROK, KRÚŽOK
Úroveň č.1548: LET, TAM, LAIK, ELITA, LIMETKA
Úroveň č.1549: PRE, BREH, PARA, PERA, REPA, PAHREBA
Úroveň č.1550: LES, PLŤ, PLSŤ, SIEŤ, LEPIŤ, PLIESŤ
Úroveň č.1551: BOL, BOSO, DOBA, OBAL, OSOBA, SLOBODA
Úroveň č.1552: VLK, SVAL, VILA, VLAS, SLIVKA
Úroveň č.1553: JAR, JED, DREP, PRED, PREDAJ
Úroveň č.1554: LOV, VON, LANO, VLNA, KOALA, LANOVKA
Úroveň č.1555: BAR, KOSA, KRAB, OBOR, SKORO, BOSORKA
Úroveň č.1556: OSA, PAS, SAKO, SOPKA, SPOJKA
Úroveň č.1557: KER, PRE, PARK, PERA, REPA, PARKET
Úroveň č.1558: DLH, HAD, POD, HLAD, PLOD, PODLAHA
Úroveň č.1559: KTO, SOM, TÝM, MOST, MÝTO, KOSTÝM
Úroveň č.1560: DNU, KDE, NAD, DNES, SEKUNDA
Úroveň č.1561: KOV, VOŠ, ŠEV, ŠOK, KVET, VŠETKO
Úroveň č.1562: JAS, NOS, ONA, SOB, JASNO, BONSAJ
Úroveň č.1563: HRA, NOC, HORA, NOHA, HRANA, OCHRANA
Úroveň č.1564: ROJ, ČAJ, ČARO, DOJČA, JADRO, ČARODEJ
Úroveň č.1565: NIČ, ČIN, INÁČ, KINO, KOVÁČ, NOVÁČIK
Úroveň č.1566: KEL, KLIN, LIEK, PLÁN, PELIKÁN
Úroveň č.1567: OKO, ONO, KOŽA, OKNO, PONOŽKA
Úroveň č.1568: ROH, ROK, KRUH, OKRUH, UHORKA
Úroveň č.1569: POT, TAK, OPTIK, OPTIKA, PIATOK
Úroveň č.1570: PES, SEN, SENO, SPEV, PEVNOSŤ
Úroveň č.1571: TRI, DETI, RIAD, TEDA, TRIEDA
Úroveň č.1572: ALE, KAM, LAIK, LIEK, METLA, LIMETKA
Úroveň č.1573: KER, KRT, PRE, EŠTE, ŠTRK, REŠPEKT
Úroveň č.1574: BYT, RYS, SYR, SÝTY, BYSTRÝ
Úroveň č.1575: AKO, KAM, KRM, TAM, MOTORKA
Úroveň č.1576: DAR, JAR, RAD, RAZ, PRÍJAZD
Úroveň č.1577: KEL, ONO, KOLO, OKNO, KOLENO
Úroveň č.1578: PRI, PÁR, RÁM, PIRÁT, PRIMÁT
Úroveň č.1579: LOS, MAŤ, DOMA, MASLO, MLADOSŤ
Úroveň č.1580: REČ, ČERV, VERNÝ, VEČER, VEČNE, ČERVENÝ
Úroveň č.1581: LIPA, OPCIA, OPICA, POLICA, POLÍCIA
Úroveň č.1582: KOV, KOČ, VLK, VAČOK, VLOČKA
Úroveň č.1583: DUB, DVA, DOBA, VODA, BUDOVA
Úroveň č.1584: DNO, NIE, NIŤ, SIEŤ, NIESŤ, DONIESŤ
Úroveň č.1585: AKO, KAM, KRM, MRAK, KOMORA
Úroveň č.1586: PRE, RAZ, REPA, RUKA, PREUKAZ
Úroveň č.1587: PEC, PERA, PRST, REPA, CESTA, STRAPEC
Úroveň č.1588: BOL, ZUB, OBAL, UZOL, BUZOLA
Úroveň č.1589: VEC, VEK, KVET, VETA, VIAC, TEKVICA
Úroveň č.1590: KAM, KTO, TAK, TÉMA, KOMÉTA
Úroveň č.1591: NOS, SOM, OSEM, PÍSMO, PÍSMENO
Úroveň č.1592: JAR, JAS, TAM, MARS, SMER, MAJSTER
Úroveň č.1593: BAR, HAD, HRA, HRAD, BRADA, HRADBA
Úroveň č.1594: NAD, RADA, RANA, HRANA, HANDRA
Úroveň č.1595: NÁM, ÁNO, KOMÁR, NORMA, NÁROK, NÁRAMOK
Úroveň č.1596: LES, ZEM, ZLE, ZMES, ZMYSEL
Úroveň č.1597: DIV, LOV, ZOO, ODLIV, VOZIDLO
Úroveň č.1598: DAR, RAD, RÁD, DÁMA, DRÁMA, ARMÁDA
Úroveň č.1599: KDE, DRAK, RIAD, DIERA, RIEKA, KRIEDA
Úroveň č.1600: OKO, VOŠ, ŠOK, VŠAK, ŠOŠOVKA
Úroveň č.1601: PAS, PÁR, PÁS, PÁV, SPRÁVA
Úroveň č.1602: BOH, ROH, ROK, HROB, KÁRO, CHROBÁK
Úroveň č.1603: IBA, TRI, BRAT, TÚRA, ÚNIA, TRIBÚNA
Úroveň č.1604: LUK, LAIK, LIPA, LUPA, PILULKA
Úroveň č.1605: JAS, OSA, KOSA, VOSK, VOJAK, JAVISKO
Úroveň č.1606: LOS, NOS, SYN, SLON, FOSÍLNY
Úroveň č.1607: AKO, ONA, KUNA, RUKA, KORUNA
Úroveň č.1608: ASI, SILA, VILA, VLAK, VLAS, SLIVKA
Úroveň č.1609: LOŽ, PIŤ, PLŤ, ŽIŤ, POLOŽIŤ
Úroveň č.1610: LET, POT, LETO, POLE, TETA, TEPLOTA
Úroveň č.1611: VEC, VEK, VIAC, CIEVA, CIEVKA
Úroveň č.1612: BOL, DOM, DOMA, OBAL, MDLOBA
Úroveň č.1613: TAM, TEN, MENA, AGENT, MAGNET
Úroveň č.1614: OKO, ONO, OKNO, POKOJ, POKOJNE
Úroveň č.1615: KOV, LEV, VLK, ČELO, ČLOVEK
Úroveň č.1616: HAD, HRA, NAD, HANDRA, NÁHRADA
Úroveň č.1617: KOČ, NIČ, NIŤ, ČIN, KOSIŤ, SKONČIŤ
Úroveň č.1618: KAM, KRM, RÁM, MÁLO, KORAL, MORÁLKA
Úroveň č.1619: LES, LOS, OKO, KOLO, KOLESO
Úroveň č.1620: DÓM, MED, MÓDA, TEDA, METÓDA
Úroveň č.1621: KTO, TAK, KOZA, OÁZA, ZATO, OTÁZKA
Úroveň č.1622: DNES, DOSŤ, SENO, SIEŤ, NIESŤ, DONIESŤ
Úroveň č.1623: KEL, ČIN, KLIN, LIEK, KLINČEK
Úroveň č.1624: KER, KRK, ROK, ŠOK, KROK, ŠKREČOK
Úroveň č.1625: PLNÝ, STAN, PLAST, PLATNÝ, SPLATNÝ
Úroveň č.1626: PRE, RAD, PERA, PRED, GEPARD
Úroveň č.1627: DAR, RAZ, RÁD, DRÁHA, HRDZA, HRÁDZA
Úroveň č.1628: STO, MOST, OSEM, MESTO, SMETI, MIESTO
Úroveň č.1629: DLH, DNO, DELO, DOLE, ONEDLHO
Úroveň č.1630: REČ, ČERV, VEČER, VČERA, VEČERA
Úroveň č.1631: HAD, HRA, HRAD, RANA, HRANA, HANDRA
Úroveň č.1632: JAR, KRAJ, KÔRA, SKÔR, SRNA, NAJSKÔR
Úroveň č.1633: NIE, PAS, SEN, PENA, PSINA, SPANIE
Úroveň č.1634: ALE, PACH, PALEC, PLECH, CHLAPEC
Úroveň č.1635: ASI, PES, LAIK, LIPA, SILA, SLIEPKA
Úroveň č.1636: OSA, SOB, BOSO, OSOBA, SOBOTA
Úroveň č.1637: KEL, OKO, KOLO, SOKOL, KOLESO
Úroveň č.1638: NEŽ, VON, DÁVNO, NÁVOD, VÁŽNE, ODVÁŽNE
Úroveň č.1639: HUS, SUP, TRH, PRST, TRUP, PSTRUH
Úroveň č.1640: BOL, ČLN, LANO, OBAL, OBČAN, OBLAČNÝ
Úroveň č.1641: KOČ, KRAB, KÚRA, ČARO, BÚRKA, OBRÚČKA
Úroveň č.1642: KTO, LET, TEN, LETO, TELO, KLENOT
Úroveň č.1643: AKO, JAS, KOV, SOVA, VOSK, JAVISKO
Úroveň č.1644: OPAR, RADA, VODA, PRAVDA, DOPRAVA
Úroveň č.1645: INÝ, NIČ, ČIN, ČINNÝ, NEČINNÝ
Úroveň č.1646: ŠOK, ŠÁL, ŠTRK, OLTÁR, KLÁŠTOR
Úroveň č.1647: VEC, VOŠ, OTEC, TVOR, ŠTVOREC
Úroveň č.1648: DAŤ, DOM, DOMA, DOSŤ, MLADOSŤ
Úroveň č.1649: DVA, DÁTA, KÁVA, VTÁK, TRÁVA, DVAKRÁT
Úroveň č.1650: NAD, ONA, ÁNO, NOHA, NÁHODA
Úroveň č.1651: SOM, DOMA, DOSŤ, MASLO, MLADOSŤ
Úroveň č.1652: LOS, OVOS, LOSOS, SLOVO, VESLO, SLOVESO
Úroveň č.1653: LES, PIŤ, PLSŤ, SIEŤ, LEPIŤ, PLIESŤ
Úroveň č.1654: DAR, RAD, RIAD, RUŽA, UDICA, DRUŽICA
Úroveň č.1655: PAS, KOSA, SAKO, SOPKA, OPASOK
Úroveň č.1656: LOŽ, ROK, KOŽA, KORAL, ŽRALOK
Úroveň č.1657: POT, BRAT, PERO, OBRAT, PRETO, POTREBA
Úroveň č.1658: BEZ, BIŤ, IBA, IZBA, REŤAZ, ZBIERAŤ
Úroveň č.1659: KER, RAZ, PARK, PERA, RUKA, PREUKAZ
Úroveň č.1660: HRA, RAD, HRAD, HRDO, OHRADA
Úroveň č.1661: OSA, SOB, BOSO, OBAL, SLOBODA
Úroveň č.1662: HRA, RÁD, HRAD, RADA, DRÁHA, ZÁHRADA
Úroveň č.1663: ALE, ZLE, LEBO, ALEBO, ZBABELO
Úroveň č.1664: KEL, MRAK, MARKA, KARAMEL, REKLAMA
Úroveň č.1665: PRE, DREP, PRED, REPA, GEPARD
Úroveň č.1666: DNO, JED, MED, MENO, MENEJ, DOJEMNE
Úroveň č.1667: PÁR, PÁS, PÁV, PRÁVE, SPRÁVNE
Úroveň č.1668: KTO, NIE, TEN, KINO, NIKTO, NIEKTO
Úroveň č.1669: LEV, LETO, TELO, VESLO, SVETLO
Úroveň č.1670: COP, PRI, OPAR, OPCIA, PORCIA
Úroveň č.1671: KRT, TAK, KRAJ, ŠTRK, ŠTRAJK
Úroveň č.1672: NOS, ROK, ÁNO, KÁRO, NÁROK, KROSNÁ
Úroveň č.1673: AKO, BAR, KÚRA, ÚROK, BÚRKA, OBRÚČKA
Úroveň č.1674: KUS, INAK, KLUS, KUNA, NULA, SKULINA
Úroveň č.1675: DNU, SUD, DNES, DUNA, NUDA, SEKUNDA
Úroveň č.1676: ASI, ŠIŤ, SIEŤ, ŠESŤ, TEŠIŤ, ŠŤASTIE
Úroveň č.1677: TRI, TVOR, OTVOR, TVORIŤ, OTVORIŤ
Úroveň č.1678: OSA, PAS, PLŤ, PLSŤ, SPAŤ, POSLAŤ
Úroveň č.1679: KOV, VON, ÁNO, KÁVA, NÁKOVA
Úroveň č.1680: ALE, LES, SEN, DNES, SANDÁLE
Úroveň č.1681: LOS, ČLN, SLON, ČELO, ČLEN, SLNEČNO
Úroveň č.1682: JAS, KOSA, SAKO, SOPKA, SPOJKA
Úroveň č.1683: ČAJ, ČARO, DOJČA, JADRO, ČARODEJ
Úroveň č.1684: PES, PEĽ, POT, SOĽ, STO, POSTEĽ
Úroveň č.1685: KOV, LOV, VLK, VODA, KYVADLO
Úroveň č.1686: NÁM, RÁM, SEN, SÁM, SMER, SEMINÁR
Úroveň č.1687: KAM, MRAK, MOTOR, KOMORA, MOTORKA
Úroveň č.1688: ROH, HORA, HRAD, HRDO, RADA, OHRADA
Úroveň č.1689: LOS, SOVA, SVAL, VLAS, OSLAVA
Úroveň č.1690: TEN, STAN, STAV, STENA, VESTA, NEVESTA
Úroveň č.1691: NÁŠ, ŠÁL, KANÁL, ŠÁLKA, NÁKLAD, ŠKANDÁL
Úroveň č.1692: MED, DELO, DOMA, MORE, MODEL, MERADLO
Úroveň č.1693: PRI, CENA, PENA, REPA, PRINC, PANCIER
Úroveň č.1694: DAR, DAŤ, RAD, RIAD, RIADIŤ
Úroveň č.1695: BOD, BOH, HAD, CHOD, DOBA, CHODBA
Úroveň č.1696: BYT, RYS, SYR, SÝTY, BYSTRÝ
Úroveň č.1697: KER, KRT, PRE, PARK, PERA, PARKET
Úroveň č.1698: LUK, KÚRA, LÚKA, RUKA, TÚRA, KULTÚRA
Úroveň č.1699: DNO, NEŽ, DŽOB, NEBO, BENDŽO
Úroveň č.1700: NAD, NOC, ONA, OCKO, OKNO, DOKONCA
Úroveň č.1701: AKO, KOV, OKO, VOŠ, VŠAK, ŠOŠOVKA
Úroveň č.1702: BOL, LOS, SOB, SOM, OMYL, SYMBOL
Úroveň č.1703: KLIN, LAIK, VILA, VLAK, VANILKA
Úroveň č.1704: NIE, ČIN, ČLN, LIEK, ČLEN, KLINČEK
Úroveň č.1705: PAS, PÁR, PÁS, PÁV, SPRÁVA
Úroveň č.1706: LEV, STO, SVET, VESLO, SVETLO
Úroveň č.1707: KEL, LET, LIEK, ELITA, KLIETKA
Úroveň č.1708: COP, LIPA, OPCIA, OPICA, POLICA
Úroveň č.1709: RAZ, DRAK, KOZA, AKORD, KORAL, ZRKADLO
Úroveň č.1710: BOL, LES, SOB, LEBO, BOLESŤ
Úroveň č.1711: LETO, POLE, TELO, LOPTA, TEPLOTA
Úroveň č.1712: DÁTA, TVAR, VTÁK, DÁVKA, TRÁVA, VRTÁK, DVAKRÁT
Úroveň č.1713: KTO, ONA, TAK, ÁNO, TOPÁNKA
Úroveň č.1714: PIŤ, ŽIŤ, OPAR, ORAŤ, POŽIAR, OPRAŽIŤ
Úroveň č.1715: DIV, DVA, ODLIV, OLIVA, DIVADLO
Úroveň č.1716: POT, TAK, OPTIK, OPTIKA, PIATOK
Úroveň č.1717: HORA, OPAR, PACH, CHRUP, PRACH, ROPUCHA
Úroveň č.1718: POD, DVOR, PERO, PRED, DREVO, VOPRED
Úroveň č.1719: ASI, OSA, ŽIŤ, DOSŤ, ŽIADOSŤ
Úroveň č.1720: DVA, ČAJ, VODA, DOJČA, DVOJČA
Úroveň č.1721: SEN, STAV, VETA, VESTA, NEVESTA
Úroveň č.1722: DAR, DIV, RIAD, VARIŤ, VZIAŤ, ZDRAVIŤ
Úroveň č.1723: REČ, ČERV, VERNÝ, VEČER, VEČNE, ČERVENÝ
Úroveň č.1724: KAM, MRAK, MARKA, RIEKA, AMERIKA
Úroveň č.1725: DOM, SOM, DOMA, MZDA, MOSADZ
Úroveň č.1726: KOČ, LOV, VLK, VLAK, VAČOK, VLOČKA
Úroveň č.1727: KTO, TAK, SAKO, SITKO, TAKISTO
Úroveň č.1728: ROK, OKNO, SENO, NOROK, SKORO, NESKORO
Úroveň č.1729: BOH, ROH, HROB, UCHO, BRUCHO
Úroveň č.1730: STO, OVOS, TVOR, OTVOR, OSTROV
Úroveň č.1731: PAS, PRE, PERA, PRST, STRAPEC
Úroveň č.1732: AKO, HRA, KRUH, RUKA, OKRUH, UHORKA
Úroveň č.1733: LETO, LIEK, LIST, SITKO, LETISKO
Úroveň č.1734: KTO, KOZA, OÁZA, ZATO, OTÁZKA
Úroveň č.1735: BOL, LOS, OBAL, LABÁK, LÁSKA, KLOBÁSA
Úroveň č.1736: PRE, PÓR, PERA, REPA, EURÓPA
Úroveň č.1737: JAR, KER, KRT, KRAJ, TETA, TRAJEKT
Úroveň č.1738: LES, LET, LEV, SVET, VÝLET, SVETLÝ
Úroveň č.1739: KOV, OKO, ZOO, KOZA, VOZOVKA
Úroveň č.1740: DAR, PES, PRE, RAD, REPA, PREDSA
Úroveň č.1741: NOS, ONA, KOSA, SAKO, KASÍNO
Úroveň č.1742: KRK, KRV, VEC, VEK, KRKAVEC
Úroveň č.1743: DAŤ, DIV, DVA, RIAD, VARIŤ, ZDRAVIŤ
Úroveň č.1744: CIT, KVET, VETA, VIAC, CIEVKA, TEKVICA
Úroveň č.1745: BAR, HAD, HRAD, RADA, BRADA, HRADBA
Úroveň č.1746: POT, SUD, SUP, OSUD, ODSTUP
Úroveň č.1747: OSA, SOM, MARS, OSEM, SMER, SEMAFOR
Úroveň č.1748: POD, PLOD, POLE, PODIEL, LEPIDLO
Úroveň č.1749: PÁS, SPAŤ, ÁZIA, ZÁPIS, ZÁPASIŤ
Úroveň č.1750: SOB, BOSO, OBOR, OSOBA, SKORO, BOSORKA
Úroveň č.1751: DNO, SEN, DNES, DOSŤ, NIESŤ, DONIESŤ
Úroveň č.1752: ALE, DOM, DOMA, MORE, MERADLO
Úroveň č.1753: TAK, DÁTA, TVAR, TVÁR, VTÁK, DVAKRÁT
Úroveň č.1754: COP, ROH, CHOD, HRDO, PRÍCHOD
Úroveň č.1755: KRM, NÁM, RÁM, ÁNO, KOMÁR, NÁRAMOK
Úroveň č.1756: BOD, BOL, DOBA, OBAL, MDLOBA
Úroveň č.1757: AKO, VON, LANO, VLNA, KOALA, LANOVKA
Úroveň č.1758: KOČ, KRK, ROK, KROK, ŠKREČOK
Úroveň č.1759: NIČ, ČIN, INÁČ, KINO, KOVÁČ, NOVÁČIK
Úroveň č.1760: HRA, NAD, RANA, HRANA, HANDRA
Úroveň č.1761: ASI, STO, KOSA, SAKO, SITKO, TAKISTO
Úroveň č.1762: LOS, OKO, KOLO, SOKOL, KOSTOL
Úroveň č.1763: ASI, PAS, SIEŤ, SPAŤ, SPEV, SPIEVAŤ
Úroveň č.1764: PRE, TEN, PENA, PERA, REPA, PARTNER
Úroveň č.1765: VLK, SILA, VLAK, VLAS, SLIVKA
Úroveň č.1766: BEZ, IBA, IZBA, BREZA, ZEBRA, ZBIERAŤ
Úroveň č.1767: DAR, KDE, KER, DRAK, RIEKA, KRIEDA
Úroveň č.1768: ONO, HNIS, KOHO, OKNO, OSOH, OHNISKO
Úroveň č.1769: NOC, PEC, TEN, OTEC, KONCEPT
Úroveň č.1770: KÚPA, KONAŤ, KOPAŤ, KOPNÚŤ, OKÚPAŤ, PONÚKAŤ
Úroveň č.1771: KEL, LES, PES, LIEK, SLIEPKA
Úroveň č.1772: SEN, SOM, MENO, OSEM, PÍSMO, PÍSMENO
Úroveň č.1773: TRI, DETI, RIAD, DIERA, TRIEDA
Úroveň č.1774: ŽIŤ, VEŽA, VARIŤ, VERIŤ, ŽERIAV, ŽERAVIŤ
Úroveň č.1775: KAM, KTO, TAK, TAM, TÉMA, KOMÉTA
Úroveň č.1776: POD, DOLE, POLE, PERLA, LEOPARD
Úroveň č.1777: KOV, LEV, LOV, ČELO, ČLOVEK
Úroveň č.1778: AKO, RAD, RIAD, AKORD, RIADOK
Úroveň č.1779: VEK, VOŠ, ŠEV, ŠOK, KVET, VŠETKO
Úroveň č.1780: HUS, SUP, TRH, PRST, TRUP, PSTRUH
Úroveň č.1781: ONA, INAK, KLIN, LINKA, KOTLINA
Úroveň č.1782: RÁD, RÁM, DÁMA, RADA, DRÁMA, ARMÁDA
Úroveň č.1783: BAR, REČ, TEN, BRAT, BREČTAN
Úroveň č.1784: KOČ, NIČ, ČIN, KOSŤ, KOSIŤ, SKONČIŤ
Úroveň č.1785: PRI, PARK, PENA, PERA, REPA, NAPRIEK
Úroveň č.1786: PIŤ, PLŤ, PLSŤ, SIEŤ, LEPIŤ, PLIESŤ
Úroveň č.1787: OKO, PAS, KOSA, SAKO, OPASOK
Úroveň č.1788: DLH, HAD, HLAD, PLOD, DLAHA, PODLAHA
Úroveň č.1789: ALE, NEŽ, MENA, ŽENA, MANŽEL
Úroveň č.1790: PÁR, PÁS, ROK, KÁRO, SPORÁK
Úroveň č.1791: DOM, OSA, DOMA, DOSŤ, MASLO, MLADOSŤ
Úroveň č.1792: POT, ATAK, PLOT, LOPTA, LOPATKA
Úroveň č.1793: MAŤ, MED, RIAD, DIERA, DRIEMAŤ
Úroveň č.1794: DAR, JAR, JED, DREP, PREDAJ
Úroveň č.1795: BOD, BOL, SOB, OSOBA, SLOBODA
Úroveň č.1796: HRA, HORA, NOHA, RANA, OCHRANA
Úroveň č.1797: LES, STO, LETO, TELO, SITKO, LETISKO
Úroveň č.1798: NAD, RAD, RANA, RIAD, RADNICA
Úroveň č.1799: NIE, NIŤ, ZEM, ZNIEŤ, ZMENIŤ
Úroveň č.1800: COP, PACH, UCHO, CHRUP, PRACH, ROPUCHA
Úroveň č.1801: AKO, KOV, VON, ÁNO, KÁVA, NÁKOVA
Úroveň č.1802: KDE, KER, KRT, DETI, KREDIT
Úroveň č.1803: NOS, OSA, TAM, STAN, SMOTANA
Úroveň č.1804: KTO, SOM, TÝM, MÝTO, KOSTÝM
Úroveň č.1805: HRA, OSA, RAZ, HORA, ROZSAH
Úroveň č.1806: BAR, BRAT, REPA, OBRAT, POTREBA
Úroveň č.1807: ASI, PES, SEN, PENA, PSINA, SPANIE
Úroveň č.1808: KRM, MÁLO, KOMÁR, KORAL, MORÁLKA
Úroveň č.1809: ŠIŤ, SIEŤ, ŠESŤ, TEŠIŤ, ŠŤASTIE
Úroveň č.1810: LEV, LOV, SVET, VESLO, SVETLO
Úroveň č.1811: KEL, OKO, KOLO, LIEK, OKOLIE
Úroveň č.1812: ĽAD, DÁTA, TEDA, TEĽA, BÁDATEĽ
Úroveň č.1813: OKO, ONO, KOLO, OKNO, KOLENO
Úroveň č.1814: COP, PRI, OPAR, OPCIA, OPICA, PORCIA
Úroveň č.1815: PRI, REČ, PARK, PERA, PREČ, PRIEČKA
Úroveň č.1816: MOST, OSEM, MESTO, SMETI, MIESTO
Úroveň č.1817: NÁM, ROK, KÁRO, NÁROK, NÁRAMOK
Úroveň č.1818: TRI, ŽIŤ, RÁSŤ, STÁŤ, STRÁŽIŤ
Úroveň č.1819: DNO, HAD, NAD, ONA, NÁHODA
Úroveň č.1820: JAS, PAS, KOSA, SAKO, SOPKA, SPOJKA
Úroveň č.1821: RAD, RADA, RANA, HRANA, HANDRA
Úroveň č.1822: POT, OPAR, PARA, ETAPA, OPATERA
Úroveň č.1823: PRE, ORAŤ, PERO, REŤAZ, POZERAŤ
Úroveň č.1824: DLH, DNO, DELO, DOLE, ONEDLHO
Úroveň č.1825: MED, DRON, MENO, MORE, MODRÝ, MODERNÝ
Úroveň č.1826: KOV, KOČ, VLK, ČELO, ČLOVEK
Úroveň č.1827: KTO, NIE, TEN, KINO, NIKTO, NIEKTO
Úroveň č.1828: AKO, KAM, KRM, OKO, MRAK, KOMORA
Úroveň č.1829: DAR, RAZ, HRAD, DRÁHA, HRDZA, HRÁDZA
Úroveň č.1830: OSA, SOB, STO, BOSO, OSOBA, SOBOTA
Úroveň č.1831: KRAB, KÚRA, ÚROK, ČARO, BÚRKA, OBRÚČKA
Úroveň č.1832: BAR, IBA, BRAT, TÚRA, ÚNIA, TRIBÚNA
Úroveň č.1833: LET, LEV, LETO, TELO, VETA, LETOVAŤ
Úroveň č.1834: HRA, TRH, CESTA, STRACH, STRECHA
Úroveň č.1835: POD, DREP, PRED, REPA, PERLA, LEOPARD
Úroveň č.1836: HAD, VÍŤAZ, ZÍVAŤ, DVÍHAŤ, HVÍZDAŤ
Úroveň č.1837: JAR, REČ, ROJ, DOJČA, JADRO, ČARODEJ
Úroveň č.1838: VEC, VEK, VIAC, CIEVA, CIEVKA
Úroveň č.1839: DVA, DRAK, KÁVA, TVAR, VRTÁK, DVAKRÁT
Úroveň č.1840: KRV, VOŠ, ŠOK, TVOR, ŠTRK, ŠTVRTOK
Úroveň č.1841: NAD, ONA, ÁNO, NOHA, NÁHODA
Úroveň č.1842: NIČ, PRI, ČIN, ČÍNA, PRÍČINA
Úroveň č.1843: ROH, ROK, HORA, KRUH, RUKA, UHORKA
Úroveň č.1844: NÁM, RÁM, SEN, SÁM, SMER, SEMINÁR
Úroveň č.1845: ALE, BEZ, ZLE, LEBO, ALEBO, ZBABELO
Úroveň č.1846: KRT, ATAK, DRAK, KARTA, ARKTÍDA
Úroveň č.1847: PAS, PÁR, PÁS, PÁV, SPRÁVA
Úroveň č.1848: KDE, RIAD, DIERA, RIEKA, KRIEDA
Úroveň č.1849: NOS, PES, VON, SENO, SPEV, PEVNOSŤ
Úroveň č.1850: KER, KRT, TAK, ATAK, KARATE
Úroveň č.1851: RAZ, OPAR, ORAŤ, PERO, POZERAŤ
Úroveň č.1852: DAR, RÁD, RADA, HRÁDZA, ZÁHRADA
Úroveň č.1853: LOS, LOV, OSA, SOVA, SVAL, OSLAVA
Úroveň č.1854: DIV, VLK, LAIK, ODLIV, KLADIVO
Úroveň č.1855: DELO, DOLE, PLOD, POLE, DIELO, PODIEL
Úroveň č.1856: DNU, DNES, DUNA, KUNA, NUDA, SEKUNDA
Úroveň č.1857: STO, SUD, SUP, OSUD, ODSTUP
Úroveň č.1858: LET, LETO, TETA, LOPTA, TEPLOTA
Úroveň č.1859: CIT, POT, HOCI, UCHO, TICHO, POTICHU
Úroveň č.1860: DAR, DAŤ, RAD, DOSŤ, ORAŤ, RADOSŤ
Úroveň č.1861: JAS, KRAJ, SKÔR, SRNA, NAJSKÔR
Úroveň č.1862: BOL, ONA, ČLN, LANO, OBČAN, OBLAČNÝ
Úroveň č.1863: AKO, ONO, KOŽA, OKNO, PONOŽKA
Úroveň č.1864: DÓM, MED, TAM, MÓDA, TEDA, METÓDA
Úroveň č.1865: ASI, DAR, DAŤ, RAD, TRIDSAŤ
Úroveň č.1866: KTO, POT, TAK, OPTIK, OPTIKA, PIATOK
Úroveň č.1867: NIE, PRE, PERA, REPA, PRIANIE
Úroveň č.1868: SOM, MARS, MORE, OSEM, SMER, SEMAFOR
Úroveň č.1869: LES, ZEM, ZLE, ZMES, ZMYSEL
Úroveň č.1870: PAS, PLNÝ, STAN, PLAST, PLATNÝ, SPLATNÝ
Úroveň č.1871: NIE, PEC, TEN, CENA, PENA, PACIENT
Úroveň č.1872: BAR, HRA, HRAD, BRADA, HRADBA
Úroveň č.1873: PÁS, PÁV, SEN, SPEV, PRÁVE, SPRÁVNE
Úroveň č.1874: DNO, NEŽ, DŽOB, NEBO, BENDŽO
Úroveň č.1875: BOD, DUB, DVA, DOBA, VODA, BUDOVA
Úroveň č.1876: OPAR, PARA, PERO, PRETO, OPRATA, OPATERA
Úroveň č.1877: ALE, DOM, DOLE, DOMA, MODEL, MERADLO
Úroveň č.1878: KUS, LUK, INAK, KLIN, KUNA, SKULINA
Úroveň č.1879: POD, DREP, DVOR, PRED, DREVO, VOPRED
Úroveň č.1880: KER, KRT, PARK, PERA, REPA, PARKET
Úroveň č.1881: KRK, ROK, KROK, ÚROK, KRÚŽOK
Úroveň č.1882: KAM, KRM, MRAK, MARKA, RIEKA, AMERIKA
Úroveň č.1883: KÚPA, KONAŤ, KOPAŤ, KOPNÚŤ, OKÚPAŤ, PONÚKAŤ
Úroveň č.1884: DAR, DAŤ, RIAD, DIERA, DIEŤA, DRIEMAŤ
Úroveň č.1885: LOS, LETO, SVET, TELO, SVETLO
Úroveň č.1886: PES, MENO, SENO, PÍSMO, PÍSMENO
Úroveň č.1887: RÁD, RÁM, DÁMA, RADA, DRÁMA, ARMÁDA
Úroveň č.1888: TAM, TEN, MENA, AGENT, MAGNET
Úroveň č.1889: BIŤ, BOL, LOŽ, ŽIŤ, OBLOŽIŤ
Úroveň č.1890: MAŤ, ZEM, ŠIŤ, ZIMA, ZMIEŠAŤ
Úroveň č.1891: KEL, LES, KOLO, SOKOL, KOLESO
Úroveň č.1892: OSA, SOB, STO, AUTO, AUTOBUS
Úroveň č.1893: KEL, LET, TAK, ATAK, ETAPA, PLAKETA
Úroveň č.1894: NIE, TRI, TETA, TANIER, TRETINA
Úroveň č.1895: JAR, JAS, TAM, MARS, SMER, MAJSTER
Úroveň č.1896: LES, LEV, LOV, SLOVO, VESLO, SLOVESO
Úroveň č.1897: HAD, HRA, NAD, HRAD, HRANA, HANDRA
Úroveň č.1898: POT, BRAT, PERO, OBRAT, PRETO, POTREBA
Úroveň č.1899: HUS, SUP, TRH, PRST, TRUP, PSTRUH
Úroveň č.1900: VLK, INAK, KLIN, VILA, LINKA, VANILKA
Úroveň č.1901: RANA, SRNA, STAN, TRASA, STRANA
Úroveň č.1902: PRE, BREH, PARA, PERA, REPA, PAHREBA
Úroveň č.1903: KOČ, ÁNO, ČLN, KOLÁČ, ČLÁNOK
Úroveň č.1904: ALE, LEV, LOV, VETA, LETOVAŤ
Úroveň č.1905: DAR, RAD, PARK, PÍLA, APRÍL, PRÍKLAD
Úroveň č.1906: NIČ, NOS, KINO, KOSŤ, SKONČIŤ
Úroveň č.1907: PES, PÁS, PÁV, SPEV, SPEVÁK
Úroveň č.1908: DOM, DOMA, MORE, MODEL, MERADLO
Úroveň č.1909: DNO, JED, MED, JEDEN, MENEJ, DOJEMNE
Úroveň č.1910: SOM, TÝM, MOST, MÝTO, KOSTÝM
Úroveň č.1911: KRT, KRV, TVAR, KARTA, KRAVATA
Úroveň č.1912: KOV, VEK, ŠEV, ŠOK, KVET, VŠETKO
Úroveň č.1913: DNO, NOS, ONO, POD, PODNOS
Úroveň č.1914: PIŤ, OPAR, ORAŤ, POŽIAR, OPRAŽIŤ
Úroveň č.1915: ČERV, VERNÝ, VEČER, VEČNE, ČERVENÝ
Úroveň č.1916: PRI, PÁR, RÁM, TRI, PIRÁT, PRIMÁT
Úroveň č.1917: DRAK, TVÁR, DÁVKA, TRÁVA, VRTÁK, DVAKRÁT
Úroveň č.1918: DVA, DVOR, VODA, OPRAVA, PRAVDA, DOPRAVA
Úroveň č.1919: LOS, OSA, PLŤ, PLSŤ, SPAŤ, POSLAŤ
Úroveň č.1920: CIT, CENA, PENA, TANEC, PACIENT
Úroveň č.1921: DNO, SEN, DNES, DOSŤ, NIESŤ, DONIESŤ
Úroveň č.1922: ASI, ŠIŤ, SIEŤ, ŠESŤ, TEŠIŤ, ŠŤASTIE
Úroveň č.1923: COP, PEC, OTEC, KOPEC, KONCEPT
Úroveň č.1924: HAD, HRA, ROH, HORA, HRAD, HRDO, OHRADA
Úroveň č.1925: NÁM, ONA, ROK, ÁNO, NÁROK, NÁRAMOK
Úroveň č.1926: KTO, LET, TEN, LETO, TELO, KLENOT
Úroveň č.1927: KTO, INAK, KLIN, LAIK, NIKTO, KOTLINA
Úroveň č.1928: LUK, KÚRA, LÚKA, TÚRA, KULTÚRA
Úroveň č.1929: AKO, OKO, KOHO, KOLO, ALKOHOL
Úroveň č.1930: ALE, KEL, BANK, LEBKA, KLENBA
Úroveň č.1931: DVA, RAD, RAZ, DÝZA, ZDRAVÝ
Úroveň č.1932: JAR, KRT, TAK, KRAJ, ŠTRK, ŠTRAJK
Úroveň č.1933: PAS, PES, PERA, PRED, REPA, PREDSA
Úroveň č.1934: VLK, VON, VLAK, VLNA, KOALA, LANOVKA
Úroveň č.1935: BOL, DOM, DOMA, OBAL, MDLOBA
Úroveň č.1936: KER, KOČ, KRK, ŠOK, KROK, ŠKREČOK
Úroveň č.1937: LES, LEV, SVET, VÝLET, SVETLÝ
Úroveň č.1938: DAR, RÁD, PARA, RADA, PARÁDA
Úroveň č.1939: BAR, IBA, BRAT, ÚNIA, TRIBÚNA
Úroveň č.1940: SOB, BOSO, KOSA, OBOR, OSOBA, SKORO, BOSORKA
Úroveň č.1941: KER, KOV, KRV, VEK, KROVIE
Úroveň č.1942: BIŤ, IZBA, BREZA, REŤAZ, ZBIERAŤ
Úroveň č.1943: PIŤ, PLŤ, PLSŤ, SIEŤ, LEPIŤ, PLIESŤ
Úroveň č.1944: AKO, JAS, SAKO, SOPKA, SPOJKA
Úroveň č.1945: KTO, KOZA, OÁZA, ZATO, OTÁZKA
Úroveň č.1946: STO, OVOS, TVOR, OTVOR, OSTROV
Úroveň č.1947: KRV, PRI, PÁR, PÁV, PRÁVNIK
Úroveň č.1948: DÁTA, TVAR, VTÁK, DÁVKA, DVAKRÁT
Úroveň č.1949: MÁJ, NOC, NÁM, ONA, NÁJOMCA
Úroveň č.1950: LOŽ, ROK, KOŽA, KORAL, ŽRALOK
Úroveň č.1951: LET, LOV, LETO, TELO, VESLO, SVETLO
Úroveň č.1952: NIŤ, NOS, DNES, DOSŤ, SENO, DONIESŤ
Úroveň č.1953: RAD, ROH, HORA, HRDO, OPAR, PRÍHODA
Úroveň č.1954: RÁM, KÁRO, KOMÁR, NORMA, NÁROK, NÁRAMOK
Úroveň č.1955: BOD, BOH, HAD, CHOD, DOBA, CHODBA
Úroveň č.1956: NAD, RANA, DRÁHA, HRANA, HANDRA, NÁHRADA
Úroveň č.1957: BOL, ZUB, OBAL, UZOL, BUZOLA
Úroveň č.1958: JED, PRE, DREP, PERA, PRED, PREDAJ
Úroveň č.1959: ASI, SILA, SVAL, VILA, VLAS, SLIVKA
Úroveň č.1960: HRA, RAZ, RÁD, HRAD, HRDZA, HRÁDZA
Úroveň č.1961: TRI, ŽIŤ, RÁSŤ, STÁŤ, STRÁŽ, STRÁŽIŤ
Úroveň č.1962: TAK, ATAK, KARTA, KARATE, RAKETA
Úroveň č.1963: COP, LIPA, OPCIA, OPICA, POLICA
Úroveň č.1964: BAR, KRAB, OBOR, OSOBA, SKORO, BOSORKA
Úroveň č.1965: ALE, DÓM, MED, MÓDA, MELÓDIA
Úroveň č.1966: KOČ, ČLN, ČELO, ČLEN, ČLENOK
Úroveň č.1967: POT, STAV, SOTVA, STOPA, POSTAVA
Úroveň č.1968: KRT, ŠÁL, KÁRO, ŠTRK, KLÁŠTOR
Úroveň č.1969: STAN, SVET, VETA, STENA, VESTA, NEVESTA
Úroveň č.1970: OSA, MARS, MORE, OSEM, SMER, SEMAFOR
Úroveň č.1971: KAM, TAK, TAM, LAIK, METLA, LIMETKA
Úroveň č.1972: KEL, NIČ, ČIN, LIEK, KLINČEK
Úroveň č.1973: DAŤ, DOM, MAŤ, DOMA, DOSŤ, MASLO, MLADOSŤ
Úroveň č.1974: JAR, JAS, KÔRA, SKÔR, SRNA, NAJSKÔR
Úroveň č.1975: ROH, ROK, HORA, KRUH, OKRUH, UHORKA
Úroveň č.1976: LES, PES, PLŤ, PLSŤ, LEPIŤ, PLIESŤ
Úroveň č.1977: DVA, LOV, VLK, VLAK, VODA, KYVADLO
Úroveň č.1978: NEŽ, VON, DÁVNO, NÁVOD, VÁŽNE, ODVÁŽNE
Úroveň č.1979: DAR, RAD, DREP, PRED, GEPARD
Úroveň č.1980: KDE, SUD, DNES, DUNA, NUDA, SEKUNDA
Úroveň č.1981: NIE, PRI, PARK, PENA, RIEKA, NAPRIEK
Úroveň č.1982: OKO, HNIS, OKNO, OSOH, OHNISKO
Úroveň č.1983: LUK, INAK, KLUS, KUNA, NULA, SILA, SKULINA
Úroveň č.1984: KTO, SOM, STO, MOST, SMÚTOK
Úroveň č.1985: PAS, PEC, PRST, CESTA, STRAPEC
Úroveň č.1986: TRI, DETI, RIAD, TEDA, TRIEDA
Úroveň č.1987: AKO, NOS, ONA, KOSA, SAKO, KASÍNO
Úroveň č.1988: PRE, PÓR, PERA, REPA, EURÓPA
Úroveň č.1989: TAM, TEN, MENA, AGENT, MAGNET
Úroveň č.1990: ALE, KAM, KEL, LAMA, REKLAMA
Úroveň č.1991: BOL, LOS, OSA, SOB, OBAL, OBLASŤ
Úroveň č.1992: DELO, DOLE, OPAR, PERO, PLOD, POLE, LEOPARD
Úroveň č.1993: KER, KRT, ATAK, KARTA, KARATE
Úroveň č.1994: BOD, DNO, DŽOB, NEBO, BENDŽO
Úroveň č.1995: SEN, STAV, SVET, STENA, VESTA, NEVESTA
Úroveň č.1996: BAR, IBA, KRAB, AKCIA, KRABICA
Úroveň č.1997: HAD, HRA, HRAD, DRÁHA, HRDZA, HRÁDZA
Úroveň č.1998: PES, PÁR, PÁS, PÁV, SPEV, PRÁVE, SPRÁVNE
Úroveň č.1999: ASI, VLK, LAIK, SVAL, VILA, VLAK, VLAS, SLIVKA
Úroveň č.2000: DUB, DVA, DOBA, VODA, BUDOVA
Úroveň č.2001: LEV, LOV, LIPA, PIVO, VILA, VLAK, OLIVA, POLIEVKA
Úroveň č.2002: PÁR, PÁS, ÁNO, PLÁN, POLE, SLON, PERSONÁL
Úroveň č.2003: POT, BRAT, OPAR, PERO, OBRAT, PRETO, POTREBA
Úroveň č.2004: DIV, DVA, NIČ, ČIN, VODA, VINIČ, VODIČ, DIVOČINA
Úroveň č.2005: RAD, RÁD, DRAK, KÁVA, TVAR, TVÁR, TRÁVA, DVAKRÁT
Úroveň č.2006: OKO, SOB, BOSO, KRAB, OBOR, OSOBA, BOSORKA
Úroveň č.2007: ALE, KEL, NEŽ, LAMA, ŽENA, MANŽEL, MANŽELKA
Úroveň č.2008: RAZ, RÁD, HRAD, RADA, DRÁHA, HRDZA, HRÁDZA, ZÁHRADA
Úroveň č.2009: LAIK, LAMA, LIEK, LAMPA, PALMA, MALINA, PLAMENIAK
Úroveň č.2010: KDE, KUS, SUD, KUNA, NUDA, SEKUNDA
Úroveň č.2011: TEN, STAN, STAV, SVET, STENA, VESTA, NEVESTA
Úroveň č.2012: AKO, KAM, KRM, OKO, MRAK, MOTOR, KOMORA, MOTORKA
Úroveň č.2013: DNO, NÁM, ONA, DOMA, MÁLO, LIMONÁDA
Úroveň č.2014: ALE, BOL, ZLE, LEBO, ALEBO, ZBABELO
Úroveň č.2015: LAIK, MENA, PALMA, MALINA, PLAMENIAK
Úroveň č.2016: AKO, KAM, KTO, OKO, TAM, MOTOR, KOMORA, MOTORKA
Úroveň č.2017: KDE, LES, VEK, VLK, VESLO, SVEDOK, VÝSLEDOK
Úroveň č.2018: DAR, RIAD, AREÁL, BREZA, ZÁBRADLIE
Úroveň č.2019: KOV, VON, KÁRO, KÁVA, NOVÝ, NÁROK, NÁKOVA, KÁROVANÝ
Úroveň č.2020: KOV, KRV, STO, DVOR, VOSK, DREVO, SEVER, STREDOVEK
Úroveň č.2021: OPAR, ORAŤ, VZOR, PRÁVO, ROZPRÁVAŤ
Úroveň č.2022: KÚPA, KONAŤ, KOPAŤ, KOPNÚŤ, OKÚPAŤ, PONÚKAŤ
Úroveň č.2023: PIŤ, STO, PIVO, SOVA, SPAŤ, STAV, VTIP, POSTAVIŤ
Úroveň č.2024: HAD, HRA, RADA, DRÁHA, HRANA, HANDRA, NÁHRADA
Úroveň č.2025: DVOR, PARA, RADA, OPRAVA, PRAVDA, DOPRAVA
Úroveň č.2026: POD, DELO, DOLE, PLOD, DIELO, PODIEL, LEPIDLO
Úroveň č.2027: LES, NOS, PRE, PÁR, PLÁN, SENO, SLON, PERSONÁL
Úroveň č.2028: ALE, ASI, SILA, BALET, ELITA, STABILNE
Úroveň č.2029: LET, LEV, LOV, TELO, VETA, LETOVAŤ
Úroveň č.2030: ABY, BYT, TEĽA, VETA, VEĽA, VOĽBA, OBYVATEĽ
Úroveň č.2031: KRK, PÁR, PARK, PERA, REPA, PEKÁR, PREKÁŽKA
Úroveň č.2032: OSA, PAS, STO, SOVA, STAV, SOTVA, STOPA, POSTAVA
Úroveň č.2033: ALE, LOV, VLK, LIPA, PIVO, POLE, POLIEVKA
Úroveň č.2034: LOS, ROH, HOSŤ, OROL, OVOS, OSIVO, SLOVO, HORLIVOSŤ
Úroveň č.2035: KOČ, VEK, ČELO, ČLENOK, ČLOVEK, VÝČNELOK
Úroveň č.2036: KOV, OPAR, ORAŤ, KOPAŤ, KRAVA, OPRAVA, PARKOVAŤ
Úroveň č.2037: OROL, SLOH, OSIVO, HOVORIŤ, HORLIVOSŤ
Úroveň č.2038: DIV, LOV, VILA, VODA, ODLIV, OLIVA, DIVADLO
Úroveň č.2039: ONA, VLK, VON, VLAK, VLNA, KOALA, LANOVKA
Úroveň č.2040: SOB, STO, ALEBO, STENA, ABSOLÚTNE
Úroveň č.2041: ASI, PÄŤ, PÄTA, SPÄŤ, TEDA, DIEŤA, PÄŤDESIAT
Úroveň č.2042: ASI, JAS, OSA, KOSA, SAKO, SOVA, VOJAK, JAVISKO
Úroveň č.2043: KAM, MAŤ, MARS, MÚKA, PERA, SMREK, PRESKÚMAŤ
Úroveň č.2044: NOC, PEC, OTEC, NETER, RECEPT, PERCENTO
Úroveň č.2045: REČ, PERO, PREČ, POZOR, POČET, PRETO, PREČO, ROZPOČET
Úroveň č.2046: POD, HLAD, HORE, HRDO, PLOD, HRDLO, PREDLOHA
Úroveň č.2047: RAZ, ROJ, ROK, KOZA, KRAJ, JAZERO, JAZIERKO
Úroveň č.2048: PES, PRE, PÁR, PIRÁT, PRISTÁTIE
Úroveň č.2049: BAR, ROK, SOB, BOSO, KRAB, OBOR, OSOBA, BOSORKA
Úroveň č.2050: NOC, NOS, NÁM, ÁNO, DOSŤ, DOMÁCNOSŤ
Úroveň č.2051: ROJ, TRH, HROT, STROJ, OHŇOSTROJ
Úroveň č.2052: NIE, TEN, VON, OTVOR, OTVORENIE
Úroveň č.2053: DRON, DIERA, RODINA, NARODENINY
Úroveň č.2054: JAS, ONO, JASNO, SOPKA, OPASOK, JAPONSKO
Úroveň č.2055: ALE, ONA, PENA, PIVO, POVOLANIE
Úroveň č.2056: TAK, KARTA, RIEKA, TIGER, KARATE, RAKETA, TEÓRIA, KATEGÓRIA
Úroveň č.2057: ONA, PIVO, POLE, VILA, POVOLANIE
Úroveň č.2058: DIV, DVA, LAIK, VLAK, ČILI, VIDLIČKA
Úroveň č.2059: ALE, KEL, PAS, LAIK, LIEK, LIPA, SILA, SLIEPKA
Úroveň č.2060: DAR, RAD, RAZ, MZDA, RADA, ZADARMO
Úroveň č.2061: KVET, KOTVA, TENIS, NIEKTO, STAVENISKO
Úroveň č.2062: LOV, ONA, DOLE, VODA, DIELO, OLIVA, VIDEO, ODVOLANIE
Úroveň č.2063: OPAR, PARA, PERO, ETAPA, PRETO, OPRATA, OPATERA
Úroveň č.2064: DNO, NEŽ, ÁNO, DÁVNO, NÁVOD, VÁŽNE, ODVÁŽNE
Úroveň č.2065: KAM, INAK, MENO, MOPED, PODMIENKA
Úroveň č.2066: KER, KTO, ROK, NEKTÁR, TENTOKRÁT
Úroveň č.2067: KER, RIAD, AKCIA, RIEKA, KRIEDA, REDAKCIA
Úroveň č.2068: STAN, STAV, SVET, VETA, STENA, VESTA, NEVESTA
Úroveň č.2069: KRT, KTO, OKO, TAK, MOTOR, KOMORA, MOTORKA
Úroveň č.2070: PRE, PÁR, TRI, NETER, PIRÁT, TRÁPENIE
Úroveň č.2071: LES, LET, LOS, STO, LIST, TELO, SITKO, LETISKO
Úroveň č.2072: PÁR, RÁM, ZEM, MENA, MRÁZ, PARMEZÁN
Úroveň č.2073: CVAL, DELO, DOLE, HLAD, VODA, VCHOD, HLODAVEC
Úroveň č.2074: DOM, MED, NIE, POD, MENO, MOPED, PODANIE, PODMIENKA
Úroveň č.2075: ASI, LAIK, SILA, SOPKA, KÚPALISKO
Úroveň č.2076: COP, ROH, OPAR, PARA, PRACH, PAROCHŇA
Úroveň č.2077: KAM, OKO, MRAK, MOTOR, KOMORA, MOTORKA
Úroveň č.2078: HAD, HRA, RÁD, HRAD, RANA, DRÁHA, HRANA, NÁHRADA
Úroveň č.2079: KRM, ONA, RÁM, ÁNO, KOMÁR, NORMA, NÁROK, NÁRAMOK
Úroveň č.2080: KER, PRE, ROK, KROVIE, POKRIEVKA
Úroveň č.2081: REČ, PENA, PREČ, REPA, VČERA, VYČERPANÝ
Úroveň č.2082: KER, KRK, PRE, PERA, REPA, PREKÁŽKA
Úroveň č.2083: NOS, ONA, SOM, TAM, MOST, STAN, SMOTANA
Úroveň č.2084: NIČ, ČIN, ČLN, LEBO, NEBO, ČLEN, OBLEČENIE
Úroveň č.2085: DLH, HAD, HRA, HLAD, PRED, PREDLOHA
Úroveň č.2086: CIT, LET, LEV, LETO, LIST, SVET, SVETLO, CELISTVO
Úroveň č.2087: DAR, HAD, RAD, RÁD, ZNAK, HRDZA, HRÁDZA, ZÁHRADNÍK
Úroveň č.2088: RAZ, OPAR, PERA, PERO, REŤAZ, POZERAŤ
Úroveň č.2089: KAM, MAŤ, TAK, TAM, ŠIŤ, TKAŤ, MAŠKRTIŤ
Úroveň č.2090: PRE, DELO, DOLE, OPAR, PERA, POLE, PRED, LEOPARD
Úroveň č.2091: DNO, NEŽ, VON, DÁVNO, VÁŽNE, ODVÁŽNE
Úroveň č.2092: ALE, KEL, LET, TAK, LAIK, LIEK, ELITA, KLIETKA
Úroveň č.2093: DAR, JAR, JED, KER, NAD, DRAK, KRAJ, JADERNÍK
Úroveň č.2094: LÁVA, VLNA, TANEC, VENTILÁCIA
Úroveň č.2095: DELO, DOLE, DREP, PLOD, POLE, PERLA, LEOPARD
Úroveň č.2096: INÝ, LOV, NIČ, ONO, ČIN, VOLIČ, POLOVIČNÝ
Úroveň č.2097: BOD, BOL, DNO, SOB, BOSO, SLON, SLOBODNÝ
Úroveň č.2098: KOV, VLK, VON, LANO, VLAK, VLNA, KOALA, LANOVKA
Úroveň č.2099: ALE, DNO, NAD, ONO, LANO, KANOE, KOLENO, DOKONALE
Úroveň č.2100: NOS, PES, SEN, SUP, TEN, OPUSTENÝ
Úroveň č.2101: HOCI, UCHO, TICHO, ULICA, UŠĽACHTILO
Úroveň č.2102: COP, HRA, HORA, PACH, UCHO, CHRUP, PRACH, ROPUCHA
Úroveň č.2103: NIE, VON, ZLE, ZVON, ZAVOLANIE
Úroveň č.2104: DNO, NEŽ, VON, ÁNO, DÁVNO, NÁVOD, VÁŽNE, ODVÁŽNE
Úroveň č.2105: KOV, LOV, LAIK, LIEK, VLAK, OLIVA, POLIEVKA
Úroveň č.2106: KRT, ONA, KOLO, OKNO, OROL, KONTO, KORAL, KONTROLA
Úroveň č.2107: COP, ORAŤ, OVCA, PARA, ŤAVA, OPRAVA, PRACOVAŤ
Úroveň č.2108: KAM, KRM, RÁM, KÁRO, MRAK, MÁLO, MORÁLKA
Úroveň č.2109: KRT, KRV, TAK, TVAR, TÚRA, VAŇA, KRAVA, KRÚTŇAVA
Úroveň č.2110: OSA, STO, JASNE, JASNO, JASOT, OZAJSTNE
Úroveň č.2111: VEC, CHOD, DELO, DOLE, OVCA, VCHOD, HLODAVEC
Úroveň č.2112: LET, LETO, VZOR, ZELER, TELEVÍZOR
Úroveň č.2113: DAR, NAD, RAD, RANA, HRANA, NÁHRADA
Úroveň č.2114: NUŽ, ŠOK, INAK, KINO, KOŽA, ŽIAK, ŠUNKA, KOŽUŠINA
Úroveň č.2115: ALE, KER, MRAK, MARKA, KARAMEL, REKLAMA
Úroveň č.2116: DOLE, HLAD, DLAHA, KLADA, KOALA, ĎALEKOHĽAD
Úroveň č.2117: LES, LEV, LOV, OVOS, SLOVO, VESLO, SLOVESO
Úroveň č.2118: NOS, PÁR, PÁS, ÁNO, PLÁN, SENO, SLON, PERSONÁL
Úroveň č.2119: KEL, MYŠ, KLIN, LIEK, MENA, MLYN, LINKA, MYŠLIENKA
Úroveň č.2120: KRK, KEKS, KOSA, KROK, SAKO, SKOK, OKRESKA
Úroveň č.2121: LOS, PAS, LÚKA, SKOK, KÚPALISKO
Úroveň č.2122: DOSŤ, PERO, PRED, SENO, DRSNE, PREDNOSŤ
Úroveň č.2123: AKO, KEL, KER, RUKA, KORAL, RIEKA, OKULIARE
Úroveň č.2124: PES, PRE, SEN, DNES, DOSŤ, DRSNE, PREDNOSŤ
Úroveň č.2125: CIT, VEC, KVET, VETA, VIAC, CIEVA, CIEVKA, TEKVICA
Úroveň č.2126: VLAK, VLNA, KRAVA, LARVA, VRANA, KARNEVAL
Úroveň č.2127: DAR, DELO, DOLE, PERA, PERO, REPA, PERLA, LEOPARD
Úroveň č.2128: KAM, INAK, MENO, MORE, KANOE, OKREM, RIEKA, RAMIENKO
Úroveň č.2129: TRI, ĽAD, DETI, RIAD, TEĽA, DIERA, TRIEDA, RIADITEĽ
Úroveň č.2130: JAR, RAZ, KOZA, KRAJ, RIEKA, JAZERO, JAZIERKO
Úroveň č.2131: TEN, STAN, STAV, SVET, VETA, STENA, VESTA, NEVESTA
Úroveň č.2132: NOC, PEC, POT, TEN, OTEC, KOPEC, KONCEPT
Úroveň č.2133: RAD, ZLE, ÁZIA, AREÁL, BREZA, BRZDA, ZÁBRADLIE
Úroveň č.2134: DVA, POD, DVOR, PARA, RADA, OPRAVA, PRAVDA, DOPRAVA
Úroveň č.2135: BOD, BOL, LOS, SOB, BOSO, OBAL, OSOBA, SLOBODA
Úroveň č.2136: BAR, OKO, BOSO, KRAB, OBOR, OSOBA, SKORO, BOSORKA
Úroveň č.2137: HRA, NAD, RÁD, HRAD, HRANA, NÁHRADA
Úroveň č.2138: KOČ, NIČ, VON, ČIN, KINO, KOVÁČ, NOVÁČIK
Úroveň č.2139: DNU, DUB, CENA, DUNA, NUDA, BUNDA, DEBNA, NABUDÚCE
Úroveň č.2140: JAS, OSA, SENO, ZATO, JASNE, JASNO, JASOT, OZAJSTNE
Úroveň č.2141: AKO, VEK, OPAR, KROVIE, POKRIEVKA
Úroveň č.2142: LEV, PLŤ, LIPA, VILA, LEPIŤ, OLIVA, POLIEVAŤ
Úroveň č.2143: EŠTE, PRST, PERIE, PRÍSTREŠIE
Úroveň č.2144: LETO, MOST, OSEM, MASLO, MESTO, METLA, MALOMESTO
Úroveň č.2145: AKO, ASI, KOV, KOSA, SOVA, VOJAK, JAVISKO
Úroveň č.2146: KTO, KINO, KLIN, LAIK, LINKA, NIKTO, KOTLINA
Úroveň č.2147: LIPA, MENA, PENA, PALMA, PLAMENIAK
Úroveň č.2148: DNO, KDE, ONO, DOLE, PLOD, PODLO, KOLENO, PONDELOK
Úroveň č.2149: COP, PEC, PERO, PRETO, RECEPT, PERCENTO
Úroveň č.2150: VON, MENO, MORE, NEBO, BREMENO, NOVEMBER
Úroveň č.2151: ALE, KEL, LET, TAM, LIEK, ELITA, METLA, LIMETKA
Úroveň č.2152: DNU, KDE, NAD, SUD, DNES, DUNA, KUNA, SEKUNDA
Úroveň č.2153: JAS, SOM, SOVA, TOTO, JASOT, SOTVA, TAJOMSTVO
Úroveň č.2154: ALE, LOV, VEK, VLK, POLE, VLAK, POLIEVKA
Úroveň č.2155: LEV, LOV, OVOS, LOSOS, SLOVO, VESLO, SLOVESO
Úroveň č.2156: KAM, KER, ROK, MENA, NORMA, RAMIENKO
Úroveň č.2157: OKO, ONO, HNIS, KINO, KOHO, OKNO, OSOH, OHNISKO
Úroveň č.2158: OPAR, PARA, PARK, ŤAVA, KOPAŤ, PRVOK, OPRAVA, PARKOVAŤ
Úroveň č.2159: VON, ÁNO, ČIN, INÁČ, KOVÁČ, NOVÁČIK
Úroveň č.2160: PEC, POD, HOCI, OSOH, POSCHODIE
Úroveň č.2161: CIT, COP, POT, HOCI, UCHO, TICHO, POTICHU
Úroveň č.2162: BÝK, KRV, OKO, OBOR, SKORO, OBROVSKÝ
Úroveň č.2163: DVA, ĽAD, TEDA, TEĽA, VODA, DODÁVATEĽ
Úroveň č.2164: ONO, OSA, PAS, POKOJ, SOPKA, OPASOK, JAPONSKO
Úroveň č.2165: DIV, PRI, DVOR, LIPA, VILA, VODA, ODLIV, PRAVIDLO
Úroveň č.2166: JED, ROJ, ČAJ, ČARO, DOJČA, ČARODEJ
Úroveň č.2167: BAR, IBA, TRI, BRAT, HORE, HROB, OBRAT, BOHATIER
Úroveň č.2168: SEN, TEN, STAN, STAV, VETA, VESTA, NEVESTA
Úroveň č.2169: ALE, LUK, KUNA, KANÁL, LÁTKA, AKTUÁLNE
Úroveň č.2170: AKO, RAZ, DRAK, KOZA, AKORD, KORAL, ZRKADLO
Úroveň č.2171: PES, PERO, PLÁN, SENO, SLON, PERSONÁL
Úroveň č.2172: ALE, PLŤ, VILA, LEPIŤ, OLIVA, POLIEVAŤ
Úroveň č.2173: KDE, KEL, LET, NIKDY, DELIKÁTNY
Úroveň č.2174: DIV, PRI, DREP, SPEV, VIDEO, VOPRED, SPRIEVOD
Úroveň č.2175: BIČ, BOL, NIČ, ČIN, LEBO, NEBO, ČLEN, OBLEČENIE
Úroveň č.2176: JAR, KER, TAK, KRAJ, TETA, TRAJEKT
Úroveň č.2177: DÁTA, KÁVA, TVÁR, DÁVKA, TRÁVA, DVAKRÁT
Úroveň č.2178: HORA, OPAR, PACH, UCHO, CHRUP, PRACH, ROPUCHA
Úroveň č.2179: KEL, LET, STO, LIEK, LIST, TELO, LETISKO
Úroveň č.2180: AKO, KRV, KÁVA, PRVOK, ROZPRÁVKA
Úroveň č.2181: PRI, DRAK, PARK, AKORD, OPORA, RIADOK, PORIADOK
Úroveň č.2182: KER, PRE, PRI, PARK, RIEKA, PRIEČKA
Úroveň č.2183: NÁM, ÁNO, KOZA, ZNAK, OZNAM, ZÁKON, ZNÁMKA, POZNÁMKA
Úroveň č.2184: KEL, ONO, KOLO, OKNO, PODLO, PONDELOK
Úroveň č.2185: BOD, BOH, DNO, DNU, DUB, HUDOBNÍK
Úroveň č.2186: ATAK, BANK, INAK, KINO, BITKA, NIKTO, TABAK, BOTANIKA
Úroveň č.2187: KRV, ROK, ORAŤ, ŤAVA, KOPAŤ, PRVOK, PARKOVAŤ
Úroveň č.2188: KRK, KRIK, OPAR, RIEKA, KROVIE, POKRIEVKA
Úroveň č.2189: OKO, ONA, POKOJ, SOPKA, SPONA, OPASOK, SPOJKA, JAPONSKO
Úroveň č.2190: CVAL, OVCA, VIAC, OPCIA, OPICA, POLICA, POLOVICA
Úroveň č.2191: ONA, VON, DRON, DVOR, TVAR, TÚRA, ÚRODA, DOVNÚTRA
Úroveň č.2192: DNO, DOM, NOC, SOM, SÁM, DOSŤ, DOMÁCNOSŤ
Úroveň č.2193: SOB, BOSO, KOSA, OBOR, SAKO, OSOBA, SKORO, BOSORKA
Úroveň č.2194: LET, LUK, TEN, NULA, LÁTKA, NÁUKA, AKTUÁLNE
Úroveň č.2195: BOL, DOM, DOBA, DOMA, OBAL, MDLOBA, MODLITBA
Úroveň č.2196: TAK, LANO, OROL, KONTO, KORAL, KONTROLA
Úroveň č.2197: ALE, KEL, LET, TAK, ETAPA, PLAKETA
Úroveň č.2198: NIE, SEN, HNIS, SNEH, ÚNIA, HÚSENICA
Úroveň č.2199: NOS, OKO, ONO, HNIS, KINO, KOHO, OKNO, OHNISKO
Úroveň č.2200: DNU, DVA, NAD, DUEL, NUDA, NULA, LEVANDUĽA
Úroveň č.2201: DAR, ĽAD, TEDA, TEĽA, TRIEDA, RIADITEĽ
Úroveň č.2202: VETA, VIAC, CESTA, STENA, TISÍC, INVESTÍCIA
Úroveň č.2203: LES, RYS, SYR, RELY, SMER, PERIE, PRIEMYSEL
Úroveň č.2204: ALE, MYŠ, LIEK, MLYN, MYŠLIENKA
Úroveň č.2205: DNO, NAD, NÁM, ÁNO, DÁMA, LANO, LIMONÁDA
Úroveň č.2206: KER, NIE, PRI, INAK, PARK, PENA, RIEKA, NAPRIEK
Úroveň č.2207: ALE, DELO, DOLE, DREP, PLOD, POLE, PRED, LEOPARD
Úroveň č.2208: POT, VEC, ŠEV, OTEC, ŠTVOREC, ŠPORTOVEC
Úroveň č.2209: DIV, DVA, VLK, VILA, VLAK, ODLIV, OLIVA, KLADIVO
Úroveň č.2210: CIT, COP, LIPA, OPCIA, OPICA, POCTA, POLICA, POLICAJT
Úroveň č.2211: BOD, BANK, INAK, KINO, KRAB, OKNO, NOROK, ODROBINKA
Úroveň č.2212: PRE, PRI, SYR, SMER, PERIE, PRIEMYSEL
Úroveň č.2213: KAM, KRM, ÁNO, KÁRO, MRAK, NORMA, NÁRAMOK
Úroveň č.2214: DNO, KEL, DELO, DOLE, PODLO, KOLENO, PONDELOK
Úroveň č.2215: NOC, NOS, PEC, TEN, OTEC, SENO, POCESTNÝ
Úroveň č.2216: PÁR, PÁS, SEN, PRÁVE, PRESNE, NESPRÁVNE
Úroveň č.2217: CVAL, OVCA, PIVO, VIAC, OPCIA, OPICA, POLICA, POLOVICA
Úroveň č.2218: PES, PRE, PERA, PRST, REPA, CESTA, STRAPEC
Úroveň č.2219: KER, NOS, OKO, NOROK, SKORO, NESKORO
Úroveň č.2220: PAS, PRE, KÚRA, MÚKA, PERA, REPA, SMER, PRESKÚMAŤ
Úroveň č.2221: DAR, PIŤ, PRI, RAD, RIAD, PORADIŤ
Úroveň č.2222: TRI, RANA, SILA, SRNA, STAN, TRASA, STRANA, RASTLINA
Úroveň č.2223: TAK, PLOT, LOPTA, OPTIK, PILOT, OPTIKA, PIATOK, POLITIKA
Úroveň č.2224: TVOR, OLTÁR, ČREVO, VČELÁRSTVO
Úroveň č.2225: CIT, CENA, KANEC, KNIHA, TANEC, TECHNIKA
Úroveň č.2226: KER, ROK, NÁROK, NEKTÁR, TENTOKRÁT
Úroveň č.2227: BIČ, BOL, ČLN, NEBO, OBLEČENIE
Úroveň č.2228: PRE, ROH, HRAD, OPAR, PRED, REPA, PREDLOHA
Úroveň č.2229: ALE, KEL, PAS, PES, LIEK, LIPA, SILA, SLIEPKA
Úroveň č.2230: DLH, HAD, HLAD, PLOD, DLAHA, PODLAHA
Úroveň č.2231: TRI, ŽIŤ, RÁSŤ, STÁŤ, STRÁŽ, STRÁŽIŤ
Úroveň č.2232: TRI, DETI, RIAD, TEDA, DIERA, TRIEDA
Úroveň č.2233: LET, LUK, KUNA, KANÁL, LÁTKA, NÁUKA, TUNEL, AKTUÁLNE
Úroveň č.2234: KDE, KER, RÁD, KANÁL, LEKÁR, NÁKLAD, KALENDÁR
Úroveň č.2235: KOV, KOČ, NIČ, VON, ČIN, KOVÁČ, NOVÁČIK
Úroveň č.2236: DNU, KDE, KUS, NAD, SUD, DUNA, SEKUNDA
Úroveň č.2237: POT, PARA, PERO, ETAPA, PRETO, OPRATA, OPATERA
Úroveň č.2238: BAR, TEN, BRAT, RANA, TANEC, BRATRANEC
Úroveň č.2239: TVOR, PRETO, ŠPORT, ŠTVOREC, ŠPORTOVEC
Úroveň č.2240: MOST, OSEM, OVOS, SVET, VOSK, VEĽKOMESTO
Úroveň č.2241: VEC, CENA, HNEV, HOCI, NOHA, VIAC, CIEVA, NOHAVICE
Úroveň č.2242: LET, LETO, PLOT, POLE, TELO, TETA, LOPTA, TEPLOTA
Úroveň č.2243: DAŤ, DOM, MAŤ, SOM, DOMA, DOSŤ, MASLO, MLADOSŤ
Úroveň č.2244: AKO, ATAK, LIST, SKLON, SLNKO, TALIANSKO
Úroveň č.2245: DAR, KER, DRAK, RADA, AKCIA, DIERA, KRIEDA, REDAKCIA
Úroveň č.2246: BRAT, PRST, TVAR, TRASA, PRÍSTAV, PRÍSTAVBA
Úroveň č.2247: DRAK, KINO, OKNO, ODBOR, RIADOK, ODROBINKA
Úroveň č.2248: HRA, RAZ, DRAK, HRAD, HRDZA, HÁDKA, HRÁDZA, ZÁHRADNÍK
Úroveň č.2249: DIV, DVA, VLK, VLAK, VODA, ODLIV, OLIVA, KLADIVO
Úroveň č.2250: KDE, KER, RÁD, DRAK, AREÁL, LEKÁR, NÁKLAD, KALENDÁR
Úroveň č.2251: KRT, KTO, NOC, TEN, OTEC, KONCERT
Úroveň č.2252: POT, PRE, PARA, PERA, PERO, REPA, PRETO, OPATERA
Úroveň č.2253: CIT, PEC, TEN, CENA, PENA, PACIENT
Úroveň č.2254: DNO, RAZ, DÁTA, OÁZA, ZATO, NÁROD, ZÁPAD, PRÁZDNOTA
Úroveň č.2255: NIE, NOC, HNIS, OTEC, CESTO, TENIS, TICHO, HOSTINEC
Úroveň č.2256: HRA, TRH, BRAT, HORA, HROT, BOHATIER
Úroveň č.2257: ALE, RAD, DELO, DOLE, DOMA, MODEL, MERADLO
Úroveň č.2258: BOL, DOM, TAM, DOMA, OBAL, BLATO, MDLOBA, MODLITBA
Úroveň č.2259: TAK, INAK, LIST, KOALA, TALIANSKO
Úroveň č.2260: DOM, DELO, DOLE, DOMA, MORE, MODEL, MERADLO
Úroveň č.2261: LES, LOV, OVOS, LOSOS, SLOVO, VESLO, SLOVESO
Úroveň č.2262: OKO, ONA, KOLO, LANO, OROL, KONTO, NOROK, KONTROLA
Úroveň č.2263: OPAR, OPCIA, OPICA, PORCIA, POŽIAR, POŽIARNICI
Úroveň č.2264: DIV, LOV, VLK, VILA, VODA, ODLIV, OLIVA, KLADIVO
Úroveň č.2265: KOV, VILA, VLAK, ODLIV, OLIVA, KLADIVO
Úroveň č.2266: LES, LOS, OSEM, METLA, MALOMESTO
Úroveň č.2267: NOC, SEN, HOCI, OTEC, SENO, SNEH, HOSTINEC
Úroveň č.2268: KOV, KOČ, VON, ČLN, NOVÝ, ČELO, ČLEN, VÝČNELOK
Úroveň č.2269: DAR, LAMA, RADA, RIAD, MALIAR, MILIARDA
Úroveň č.2270: JAS, STAN, ZATO, JASNE, JASNO, JASOT, STENA, OZAJSTNE
Úroveň č.2271: MÚR, TAM, TRI, TÚRA, MINÚTA, MINIATÚRA
Úroveň č.2272: INAK, KLIN, VILA, VLAK, VLNA, VANILKA
Úroveň č.2273: DVA, LEV, NAD, DUNA, VEĽA, VEDĽA, LEVANDUĽA
Úroveň č.2274: KRM, MÚR, ROK, SOM, ÚROK, MOKRÝ, SÚKROMNÝ
Úroveň č.2275: CIT, PEC, TEN, CENA, PENA, TANEC, PACIENT
Úroveň č.2276: BOH, ROH, BREH, HROB, HROT, OBRAT, BOHATIER
Úroveň č.2277: PÁR, PÁV, SEN, SPEV, SEVER, PRESNE, NESPRÁVNE
Úroveň č.2278: ALE, DVA, NAD, ZLE, ZDANIE, VZDELANIE
Úroveň č.2279: LES, NOS, PRE, PÁS, PERO, PLÁN, POLE, PERSONÁL
Úroveň č.2280: INAK, KINO, MENA, MORE, NORMA, OKREM, MORIAK, RAMIENKO
Úroveň č.2281: HRA, RAZ, RADA, DRÁHA, HRDZA, HRÁDZA, ZÁHRADA
Úroveň č.2282: BAR, BOD, DAŤ, RAD, DOBA, RIAD, ROBIŤ, ODFARBIŤ
Úroveň č.2283: NOC, ONA, VON, OVCA, ŤAVA, TANCOVAŤ
Úroveň č.2284: ĽAD, VEĽA, VODA, VEDĽA, DODÁVATEĽ
Úroveň č.2285: BOD, LOS, SOB, DOBA, OBAL, OSOBA, SLOBODA
Úroveň č.2286: AKO, KAM, KTO, OKO, TAM, MOTOR, KOMORA, MOTORKA
Úroveň č.2287: SOB, BOSO, KRAB, OBOR, OSOBA, SKORO, BOSORKA
Úroveň č.2288: POT, PRE, PERO, REPA, PRETO, OPRATA, OPATERA
Úroveň č.2289: VEC, VEK, KVET, VIAC, CIEVA, CIEVKA, TEKVICA
Úroveň č.2290: KTO, ATAK, LAIK, SLON, KOALA, TALIANSKO
Úroveň č.2291: DNO, ONA, VON, DOLE, DIELO, ODLIV, ODVOLANIE
Úroveň č.2292: KER, SIEŤ, TKAŤ, ISKRA, RIEKA, STRIEKAŤ
Úroveň č.2293: KRV, TAK, ATAK, TVAR, KARTA, KRAVA, KRAVATA
Úroveň č.2294: LOV, VLK, VON, LANO, VLAK, VLNA, KOALA, LANOVKA
Úroveň č.2295: KAM, KRM, KÚPA, MRAK, MÚKA, REPA, SMREK, PRESKÚMAŤ
Úroveň č.2296: KDE, RADA, RIAD, AKCIA, DIERA, KRIEDA, REDAKCIA
Úroveň č.2297: HRA, RÁD, HRAD, DRÁHA, HRANA, HANDRA, NÁHRADA
Úroveň č.2298: ROH, OSOH, SLOH, OSIVO, SLOVO, HOVORIŤ, HORLIVOSŤ
Úroveň č.2299: RAD, RÁD, KÁVA, TVAR, VTÁK, DÁVKA, VRTÁK, DVAKRÁT
Úroveň č.2300: NAD, DVOR, TVAR, TVOR, ÚRAD, ÚRODA, DOVNÚTRA
Úroveň č.2301: KAM, KRM, ÁNO, KOMÁR, NÁROK, NÁRAMOK
Úroveň č.2302: KRT, DÁTA, KÁVA, VTÁK, DÁVKA, TRÁVA, DVAKRÁT
Úroveň č.2303: LOS, ROH, OROL, HOVORIŤ, HORLIVOSŤ
Úroveň č.2304: MUL, RÁM, SOM, MÁLO, SOMÁR, SOLÁRIUM
Úroveň č.2305: BÝK, KRV, ROK, OBOR, OVOS, VOSK, SKORO, OBROVSKÝ
Úroveň č.2306: HAD, HRA, RAZ, DRAK, HRAD, ZNAK, HRÁDZA, ZÁHRADNÍK
Úroveň č.2307: KEL, KOV, VEK, VLK, VOSK, SEDLO, SVEDOK, VÝSLEDOK
Úroveň č.2308: DAR, KINO, RIAD, ODBOR, ODROBINKA
Úroveň č.2309: NIE, NIČ, VEC, ČIN, VEČNE, VINIČ, VENIEC, CVIČENIE
Úroveň č.2310: JASNO, JASOT, TAJNÝ, ĽAHOSTAJNÝ
Úroveň č.2311: KRM, ROK, RÁM, KÁRO, KOMÁR, MORÁLKA
Úroveň č.2312: JAR, JAS, KRAJ, KÔRA, SKÔR, SRNA, NAJSKÔR
Úroveň č.2313: BAR, DAR, ROK, DOBA, NOROK, RODINA, ODROBINKA
Úroveň č.2314: AKO, DNO, NAD, ONA, OCKO, DOKONCA
Úroveň č.2315: DNU, DUB, DUNA, NUDA, BUNDA, DEBNA, NABUDÚCE
Úroveň č.2316: KDE, KEL, TEN, KLIN, DELIKÁTNY
Úroveň č.2317: REČ, ČERV, VERNÝ, VEČER, VEČNE, ČERVENÝ
Úroveň č.2318: ONA, ÁNO, ZNAK, ZÁKON, ZÁMOK, POZNÁMKA
Úroveň č.2319: KAM, TAM, TÍM, MÄTA, PÄTA, PAMÄTNÍK
Úroveň č.2320: ONO, KINO, KOHO, OKNO, OSOH, OHNISKO
Úroveň č.2321: KTO, INAK, KLIN, LAIK, LINKA, NIKTO, KOTLINA
Úroveň č.2322: LES, ČLN, SENO, SLON, ČELO, ČLEN, SLNEČNO
Úroveň č.2323: ASI, LEV, SILA, SVAL, VILA, VČELA, VYSIELAČ
Úroveň č.2324: COP, PEC, POT, ŠTVOREC, ŠPORTOVEC
Úroveň č.2325: POT, PLOT, LOPTA, OPTIK, PILOT, POLITIKA
Úroveň č.2326: DIV, SVET, VODIČ, ČISTO, DEDIČSTVO
Úroveň č.2327: ONO, TEN, NOVÝ, TVOR, VERNÝ, OTVORENÝ
Úroveň č.2328: DAR, RAD, RÁD, DRON, ZATO, NÁROD, NÁZOR, PRÁZDNOTA
Úroveň č.2329: KOČ, ROK, KRAB, KÚRA, ÚROK, ČARO, BÚRKA, OBRÚČKA
Úroveň č.2330: JAS, OSA, PAS, KOSA, SAKO, SOPKA, SPOJKA
Úroveň č.2331: KRM, KMEŇ, MRAK, KAMEŇ, MLIEKAREŇ
Úroveň č.2332: PES, DNES, DOSŤ, DREP, DRON, PRED, DRSNE, PREDNOSŤ
Úroveň č.2333: KRT, ATAK, TÚRA, VAŇA, KRAVA, KRÚTŇAVA
Úroveň č.2334: DLH, HAD, CHOD, CVAL, DOLE, HLAD, VCHOD, HLODAVEC
Úroveň č.2335: BOD, BOL, SOB, DOBA, OSOBA, SLOBODA
Úroveň č.2336: NIE, NIČ, ČIN, ČLN, KLIN, ČLEN, KLINČEK
Úroveň č.2337: ALE, KEL, LAMA, MRAK, MARKA, REKLAMA
Úroveň č.2338: HRA, ZNAK, DRÁHA, HRÁDZA, ZÁHRADNÍK
Úroveň č.2339: ASI, ŠIŤ, SIEŤ, ŠESŤ, TEŠIŤ, ŠŤASTIE
Úroveň č.2340: KRT, LUK, KÚRA, LÚKA, RUKA, TÚRA, KULTÚRA
Úroveň č.2341: PIŤ, STO, SUD, SUP, DOSŤ, ODSTUP, ODPUSTIŤ
Úroveň č.2342: PIVO, PRED, DREVO, VIDEO, VOPRED, SPRIEVOD
Úroveň č.2343: PRI, PÁR, RÁD, PRÁZDNY, PRÁZDNINY
Úroveň č.2344: ALE, KEL, ATAK, BALET, LEBKA, TABLETKA
Úroveň č.2345: DELO, DOLE, HLAD, HORE, PERLA, PREDLOHA
Úroveň č.2346: KEL, LET, STO, LETO, LIEK, LIST, TELO, LETISKO
Úroveň č.2347: LANO, VILA, VLNA, OLIVA, ZAVOLANIE
Úroveň č.2348: ROH, HORA, HORE, HRDO, POLE, PERLA, LEOPARD, PREDLOHA
Úroveň č.2349: HRA, RÝĽ, PRVÝ, PRACH, VÝHRA, CHRAPĽAVÝ
Úroveň č.2350: LEV, ONA, PENA, POLE, VILA, VLNA, POVOLANIE
Úroveň č.2351: BOH, BRAT, HORA, HORE, HROB, HROT, OBRAT, BOHATIER
Úroveň č.2352: ORAŤ, PARA, PARK, KRAVA, PRVOK, PARKOVAŤ
Úroveň č.2353: BIŤ, IBA, JAS, OSA, JASNO, BONSAJ, OBJASNIŤ
Úroveň č.2354: POD, DELO, DOLE, PLOD, POLE, DIELO, PODIEL, LEPIDLO
Úroveň č.2355: PRE, DREP, PERA, PERO, POLE, REPA, LEOPARD
Úroveň č.2356: ONA, VON, PENA, PIVO, ZVON, ZNOVA, POZVANIE
Úroveň č.2357: NÁM, RÁM, SEN, SÁM, SMER, SEMINÁR
Úroveň č.2358: DAR, DAŤ, MAŤ, MED, RIAD, DIERA, DIEŤA, DRIEMAŤ
Úroveň č.2359: LES, LETO, OSEM, MASLO, MESTO, MALOMESTO
Úroveň č.2360: KTO, LIPA, LOPTA, OPTIK, OPTIKA, PIATOK, KAPITOLA
Úroveň č.2361: CIT, TAK, KANEC, KNIHA, TANEC, TECHNIK, TECHNIKA
Úroveň č.2362: KEL, NIE, ŠOK, KLIN, LIEK, ŠKOLENIE
Úroveň č.2363: NIŤ, PES, PIŤ, PRE, SIEŤ, NIESŤ, PRINIESŤ
Úroveň č.2364: KOV, KTO, VOŠ, TVOR, ŠTRK, ŠTVRTOK
Úroveň č.2365: OTEC, SNEH, CESTO, TENIS, TICHO, HOSTINEC
Úroveň č.2366: OKO, POD, DELO, PLOD, PODLO, KOLENO, PONDELOK
Úroveň č.2367: DNO, DOM, JED, MENO, JEDEN, MENEJ, DOJEMNE
Úroveň č.2368: DOM, DYM, MED, DELO, DOLE, KEDY, OMYL, MÁLOKEDY
Úroveň č.2369: BAR, IBA, TRI, TÚRA, ÚNIA, TRIBÚNA
Úroveň č.2370: KOV, KOČ, NIČ, ÁNO, INÁČ, KINO, KOVÁČ, NOVÁČIK
Úroveň č.2371: SEN, SOB, LANO, STAN, ÚSTA, BALET, ABSOLÚTNE
Úroveň č.2372: NIE, SEN, TEN, ÚTEK, NETER, TENIS, KÚRENIE, SKRÚTENIE
Úroveň č.2373: ONA, CHOV, NOHA, NOVÝ, ZNOVA, ZACHOVANÝ
Úroveň č.2374: ONO, SOM, STO, VON, MOST, OVOS, MNOŽSTVO
Úroveň č.2375: PIŤ, STO, SUD, SUP, DOSŤ, OSUD, ODSTUP, ODPUSTIŤ
Úroveň č.2376: JAR, REČ, ROJ, ČAJ, ČARO, DOJČA, JADRO, ČARODEJ
Úroveň č.2377: DOM, DYM, KEL, DELO, OMYL, MODEL, MYDLO, MÁLOKEDY
Úroveň č.2378: DELO, DOLE, POLE, DIELO, PODIEL, LEPIDLO
Úroveň č.2379: KEL, LEV, LOV, VEK, PIVO, VILA, VLAK, POLIEVKA
Úroveň č.2380: OSA, RYS, SOB, SYR, RYBA, BROSKYŇA
Úroveň č.2381: JAR, REČ, ROJ, ČAJ, ČARO, DOJČA, JADRO, ČARODEJ
Úroveň č.2382: OPCIA, PRINC, POŽIAR, POŽIARNICI
Úroveň č.2383: KER, KOČ, KRK, REČ, ŠOK, ŠKREČOK
Úroveň č.2384: DNO, DOM, JED, MED, MENO, DOJEMNE
Úroveň č.2385: NUŽ, ONA, INAK, KOŽA, KUNA, ŠUNKA, KOŽUŠINA
Úroveň č.2386: ONA, INAK, LAIK, LINKA, NIKTO, KOTLINA
Úroveň č.2387: POT, PERA, PERO, REPA, ETAPA, PRETO, OPRATA, OPATERA
Úroveň č.2388: PRE, INAK, PARK, PENA, PERA, REPA, NAPRIEK
Úroveň č.2389: PRE, PÁR, PÁS, PÁV, SPEV, SPRÁVNE
Úroveň č.2390: AKO, KOSA, SAKO, SOVA, VOSK, JAVISKO
Úroveň č.2391: PRE, RYS, SYR, RELY, PERIE, PRIEMYSEL
Úroveň č.2392: PEĽ, TRI, REPA, PRIATEĽ, NEPRIATEĽ
Úroveň č.2393: BÝK, KOV, BOSO, OBOR, OVOS, OBROVSKÝ
Úroveň č.2394: KAM, KDE, MED, MENO, PENA, KANOE, PODMIENKA
Úroveň č.2395: PÁR, RAZ, RÁM, MENA, MRÁZ, PENA, PARMEZÁN
Úroveň č.2396: MÚR, KÚPA, MARS, MÚKA, SPAŤ, SMREK, PRESKÚMAŤ
Úroveň č.2397: KAM, KRT, MAŤ, TAK, TRI, ŠIŤ, MAŠKRTIŤ
Úroveň č.2398: BOD, NOC, CHOD, OKNO, OBCHODNÍK
Úroveň č.2399: DOBA, DRAK, OBOR, RIADOK, RODINA, ODROBINKA
Úroveň č.2400: LES, LET, LETO, LIST, TELO, SITKO, LETISKO
Úroveň č.2401: DREP, DVOR, PERO, PIVO, SPEV, VOPRED, SPRIEVOD
Úroveň č.2402: LET, DETI, TEDA, TELO, DIELO, ELITA, LIETADLO
Úroveň č.2403: KER, PARK, PENA, PERA, REPA, RIEKA, NAPRIEK
Úroveň č.2404: LET, DETI, LETO, TELO, ELITA, LIETADLO
Úroveň č.2405: DAR, KRT, KRV, DRAK, TVAR, DÁVKA, VRTÁK, DVAKRÁT
Úroveň č.2406: DAŤ, DVA, HAD, VÍŤAZ, ZÍVAŤ, DVÍHAŤ, HVÍZDAŤ
Úroveň č.2407: NAD, NÁŠ, ŠÁL, KANÁL, ŠÁLKA, NÁKLAD, ŠKANDÁL
Úroveň č.2408: ONA, KONAŤ, KOPAŤ, KOPNÚŤ, OKÚPAŤ, PONÚKAŤ
Úroveň č.2409: DVOR, KVET, SVET, DVERE, STRED, STREDOVEK
Úroveň č.2410: DAR, DAŤ, MED, RIAD, DIERA, DIEŤA, DRIEMAŤ
Úroveň č.2411: NOC, CHOV, NOHA, NOVÝ, OVCA, ZVON, ZNOVA, ZACHOVANÝ
Úroveň č.2412: NIE, ONO, NETER, OTVOR, VIETOR, OTVORENIE
Úroveň č.2413: PERA, REPA, VERNÝ, VČERA, VYČERPANÝ
Úroveň č.2414: NAD, POD, POT, PÁR, NÁPAD, NÁROD, PRÁZDNOTA
Úroveň č.2415: KTO, KOLO, OKNO, OROL, KONTO, NOROK, KONTROLA
Úroveň č.2416: AKO, POD, PLOD, KLADA, KOALA, POKLAD, POKLADŇA
Úroveň č.2417: ALE, NEŽ, CENA, ŽILA, ŽELEZNICA
Úroveň č.2418: DAŤ, DVA, VÍŤAZ, ZÍVAŤ, DVÍHAŤ, HVÍZDAŤ
Úroveň č.2419: LAIK, LIPA, KOALA, PILOT, OPTIKA, PIATOK, LOPATKA, KAPITOLA
Úroveň č.2420: DLH, ONO, DLHÝ, PLNÝ, PLOD, PODLO, POHODLNÝ
Úroveň č.2421: BOL, ČLN, LEBO, ČELO, ČLEN, NIEČO, OBLEČENIE
Úroveň č.2422: PAS, PIŤ, PÁS, SPAŤ, ÁZIA, ZÁPIS, ZÁPASIŤ
Úroveň č.2423: KRT, KTO, ŠOK, ŠÁL, ŠTRK, OLTÁR, KLÁŠTOR
Úroveň č.2424: RAD, REČ, PARA, PERA, REPA, VČERA, PRAVDA, PREDAVAČ
Úroveň č.2425: KER, KRK, ROK, KROVIE, POKRIEVKA
Úroveň č.2426: INAK, KINO, KLIN, LANO, LINKA, LOGIKA, ANGLICKO
Úroveň č.2427: HAD, HRA, HRAD, RANA, DRÁHA, HRANA, HANDRA, NÁHRADA
Úroveň č.2428: KOV, OKO, ROK, ORAŤ, PRVOK, KOPÍROVAŤ
Úroveň č.2429: AKO, RAD, KOZA, AKORD, KORAL, ZRKADLO
Úroveň č.2430: BOD, ONO, KOHO, OCKO, BOCHNÍK, OBCHODNÍK
Úroveň č.2431: LOV, PLŤ, PÁV, ÁNO, LANO, PLÁN, VLNA, PLÁNOVAŤ
Úroveň č.2432: HAD, NAD, RÁD, HRAD, RADA, DRÁHA, HANDRA, NÁHRADA
Úroveň č.2433: DAR, HRA, RAD, RÁD, HRAD, ZÁHRADNÍK
Úroveň č.2434: KOČ, NIČ, ČIN, KOSŤ, KOSIŤ, SKONČIŤ
Úroveň č.2435: ASI, PÄŤ, DETI, PÄTA, SIEŤ, DESAŤ, DIEŤA, PÄŤDESIAT
Úroveň č.2436: BAR, PRST, TVAR, PRASA, PRÍSTAVBA
Úroveň č.2437: KRV, KÁVA, TVÁR, VTÁK, DÁVKA, TRÁVA, VRTÁK, DVAKRÁT
Úroveň č.2438: PAS, PEC, PES, PRE, PERA, REPA, CESTA, STRAPEC
Úroveň č.2439: ONO, TEN, VON, NOVÝ, TVOR, OTVOR, VERNÝ, OTVORENÝ
Úroveň č.2440: DNO, DOM, NOC, NÁM, SOM, SÁM, ÁNO, DOMÁCNOSŤ
Úroveň č.2441: BOD, IBA, BANK, DOBA, OBOR, NOROK, RODINA, ODROBINKA
Úroveň č.2442: DVA, RAD, TVAR, TVOR, TOVAR, ÚRODA, DOVNÚTRA
Úroveň č.2443: BÝK, KOV, BOSO, OBOR, VOSK, SKORO, OBROVSKÝ
Úroveň č.2444: BAR, BOSO, KOSA, KRAB, OBOR, SKORO, BOSORKA
Úroveň č.2445: KRK, VEK, KRIK, KROK, PRVOK, KROVIE, POKRIEVKA
Úroveň č.2446: KTO, TAK, LAIK, TLAČ, SITKO, ČASTO, ČISTO, STOLIČKA
Úroveň č.2447: KOV, KRV, ROK, DVOR, DREVO, STRED, STREDOVEK
Úroveň č.2448: DNO, NIŤ, NOS, SEN, SENO, SIEŤ, NIESŤ, DONIESŤ
Úroveň č.2449: SEN, ČLN, SENO, SLON, ČELO, SLNEČNO
Úroveň č.2450: ONA, VON, ZVON, OLIVA, ZNOVA, ZAVOLANIE
Úroveň č.2451: LET, LEV, TRI, ZLÝ, TEPLÝ, TRPEZLIVÝ
Úroveň č.2452: BEZ, BIŤ, IZBA, BREZA, REŤAZ, ZEBRA, ZBIERAŤ
Úroveň č.2453: PAS, PARA, STAV, PRASA, STRAVA, PRÍSTAV, PRÍSTAVBA
Úroveň č.2454: DAŤ, DVA, HAD, VÍŤAZ, ZÍVAŤ, DVÍHAŤ, HVÍZDAŤ
Úroveň č.2455: NOS, ONO, STO, VON, MOST, OVOS, MNOŽSTVO
Úroveň č.2456: NOS, OKO, SEN, OKNO, SENO, SKORO, NESKORO
Úroveň č.2457: OSA, OVOS, TOTO, TVOJ, JASOT, SOTVA, TAJOMSTVO
Úroveň č.2458: LOS, NIE, SEN, VON, SENO, SLON, VESLO, USILOVNE
Úroveň č.2459: VEC, VEK, KVET, CIEVA, CIEVKA, TEKVICA
Úroveň č.2460: DIV, PES, DREP, SPEV, DREVO, VIDEO, VOPRED, SPRIEVOD
Úroveň č.2461: KOČ, ČAS, LIST, SILA, TLAČ, ČASTO, ČISTO, STOLIČKA
Úroveň č.2462: ČARIŤ, RADOSŤ, SEDIEŤ, DESAŤROČIE
Úroveň č.2463: CIT, NIE, PEC, CENA, PENA, TANEC, PACIENT
Úroveň č.2464: AKO, TAK, LIPA, OPTIKA, PIATOK, POLITIKA
Úroveň č.2465: KER, NIE, PRI, INAK, PARK, PENA, RIEKA, NAPRIEK
Úroveň č.2466: ALE, SLON, ALEBO, BALET, STENA, ABSOLÚTNE
Úroveň č.2467: NOC, ONA, ROH, HORA, NOHA, RANA, HRANA, OCHRANA
Úroveň č.2468: DAR, HAD, HRA, RÁD, DRÁHA, HRDZA, HRÁDZA, ZÁHRADA
Úroveň č.2469: BOH, IBA, TRI, BREH, HORA, HROT, OBRAT, BOHATIER
Úroveň č.2470: LOV, ZLE, TELO, TVOR, ZELER, TELEVÍZOR
Úroveň č.2471: DAR, RIAD, AKCIA, DIERA, KRIEDA, REDAKCIA
Úroveň č.2472: KAM, KER, KRM, KMEŇ, MRAK, KAMEŇ, RIEKA, MLIEKAREŇ
Úroveň č.2473: OKO, POT, KOLO, POPOL, POTOK, POPLATOK
Úroveň č.2474: KRM, KRV, KÁVA, MRAK, MRKVA, AKVÁRIUM
Úroveň č.2475: OSA, PAS, PES, ČAS, POČAS, POČASIE
Úroveň č.2476: KOČ, KÁVA, ŤAVA, KOVÁČ, VAČOK, ČAKAŤ, OČAKÁVAŤ
Úroveň č.2477: BAR, BREH, HROB, HROT, OBRAT, BOHATIER
Úroveň č.2478: AKO, PÁV, RAZ, KÁRO, ROZPRÁVKA
Úroveň č.2479: PEĽ, TRI, PERA, REPA, TEĽA, PRIATEĽ
Úroveň č.2480: DNU, KUS, NAD, SUD, DUNA, KUNA, NUDA, SEKUNDA
Úroveň č.2481: BAR, PRST, STAV, TRASA, PRÍSTAVBA
Úroveň č.2482: KDE, RAD, DRAK, AREÁL, LEKÁR, KALENDÁR
Úroveň č.2483: KAM, NEŽ, LAMA, ŽENA, MANŽEL, MANŽELKA
Úroveň č.2484: KTO, KINO, LANO, LINKA, NIKTO, KOTLINA
Úroveň č.2485: DAR, DVA, RIAD, DIERA, ZVIERA, ZDRAVIE
Úroveň č.2486: AKO, KOV, LOV, ONA, VLK, LANOVKA
Úroveň č.2487: DAŤ, PÄSŤ, PÄTA, SIEŤ, SPAŤ, SPÄŤ, DESAŤ, PÄŤDESIAT
Úroveň č.2488: ASI, LOS, OSA, KOSA, SAKO, SILA, SKOK, SKALISKO
Úroveň č.2489: NEBO, DÁVKA, NÁDEJ, VOJAK, NÁKOVA, OBJEDNÁVKA
Úroveň č.2490: PES, PRI, PÁS, PRST, TEST, PIRÁT, PRISTÁTIE
Úroveň č.2491: ROK, ŠOK, ŠÁL, KÁRO, ŠTRK, OLTÁR, KLÁŠTOR
Úroveň č.2492: DAŤ, PAS, PIŤ, POD, DOSŤ, SPAŤ, POSADIŤ
Úroveň č.2493: PAS, KÚPA, SMER, SPAŤ, PRESKÚMAŤ
Úroveň č.2494: AKO, KTO, TVAR, KOTVA, PRVOK, PRAVÍTKO
Úroveň č.2495: ROJ, STO, PRST, STROJ, STROP, PRÍSTROJ
Úroveň č.2496: NOC, PEC, POT, OTEC, KOPEC, KONCEPT
Úroveň č.2497: KTO, TAK, OKNO, OROL, KONTO, KORAL, NOROK, KONTROLA
Úroveň č.2498: KER, NIE, PRI, INAK, PARK, PENA, RIEKA, NAPRIEK
Úroveň č.2499: PÄŤ, SIEŤ, SPAŤ, DESAŤ, PÄŤDESIAT
Úroveň č.2500: KER, KRK, ROK, KEKS, KROK, SKOK, OKRESKA
Úroveň č.2501: ASI, PAS, PRI, PERA, REPA, PRIEPASŤ
Úroveň č.2502: SOVA, STAV, ZATO, VDOVA, GAZDOVSTVO
Úroveň č.2503: AKO, LAIK, LIPA, PLOT, LOPTA, POLITIKA
Úroveň č.2504: DVA, LOV, DVOR, PIVO, RIAD, VILA, ODLIV, PRAVIDLO
Úroveň č.2505: KOV, KRV, OKO, PARK, KOPAŤ, PRVOK, KOPÍROVAŤ
Úroveň č.2506: LES, LEV, LOV, OVOS, LOSOS, SLOVO, VESLO, SLOVESO
Úroveň č.2507: BEZ, ZLE, LEBO, OBAL, ALEBO, ZBABELO
Úroveň č.2508: OBAL, KANOE, LINKA, OBLEK, BIELKOVINA
Úroveň č.2509: KDE, KRV, TVOR, STRED, SVEDOK, STREDOVEK
Úroveň č.2510: RAD, BANK, DOBA, ODBOR, ODROBINKA
Úroveň č.2511: INÝ, KDE, NIE, SEN, DNES, DEDINSKÝ
Úroveň č.2512: KAM, LAMA, MRAK, MARKA, KARAMEL, REKLAMA
Úroveň č.2513: RAZ, OPAR, ORAŤ, OÁZA, VZOR, VÁZA, ROZPRÁVAŤ
Úroveň č.2514: SENO, STAN, TELO, SOTVA, MANŽELSTVO
Úroveň č.2515: NIE, NIČ, ČIN, ČLN, KLIN, ČLEN, KLINČEK
Úroveň č.2516: NÁM, ONA, ÁNO, NOHA, VÁHA, NÁMAHA, NAMÁHAVO
Úroveň č.2517: DAR, ĽAD, DETI, TEDA, TEĽA, TRIEDA, RIADITEĽ
Úroveň č.2518: NIE, NIČ, ČLN, KLIN, LIEK, ČLEN, KLINČEK
Úroveň č.2519: NAD, ĽUD, DUEL, DUNA, NUDA, VEDĽA, LEVANDUĽA
Úroveň č.2520: INÝ, LES, NIE, TEN, TRI, LIST, SILNÝ, STERILNÝ
Úroveň č.2521: REČ, ZOO, PERO, PREČ, POZOR, POČET, PREČO, ROZPOČET
Úroveň č.2522: ASI, TRI, RANA, SILA, TRASA, STRANA, RASTLINA
Úroveň č.2523: RUKA, AUTOR, KOMÁR, KORAL, MORÁLKA, AKUMULÁTOR
Úroveň č.2524: SLON, LOSOS, SLOVO, USILOVNOSŤ
Úroveň č.2525: KRK, OSA, ROK, KEKS, KROK, SKOK, OKRESKA
Úroveň č.2526: COP, NOC, PEC, TEN, OTEC, NETER, RECEPT, PERCENTO
Úroveň č.2527: KRT, KRV, KVET, DVERE, SEVER, SVEDOK, STREDOVEK
Úroveň č.2528: BAR, BEZ, RAZ, RIAD, AREÁL, ZÁBRADLIE
Úroveň č.2529: DELO, KOLO, LANO, OLEJ, JEDLO, JEDNOKOLKA
Úroveň č.2530: POD, ROH, HORA, HRDO, OPAR, PRÍHODA
Úroveň č.2531: KOZA, OÁZA, ZNAK, OZNAM, ZÁMOK, ZNÁMKA, POZNÁMKA
Úroveň č.2532: INAK, KEFA, CIEVA, KANEC, CIEVKA, FREKVENCIA
Úroveň č.2533: POD, POT, PLOD, PLOT, LOPTA, ODPLATA
Úroveň č.2534: PÁR, TRI, PIRÁT, PROTI, PRIMÁT, PRIMÁTOR
Úroveň č.2535: KAM, MYŠ, KLIN, MENA, MLYN, MYŠLIENKA
Úroveň č.2536: KRM, ROK, RÁM, KÁRO, KOMÁR, NORMA, NÁROK, NÁRAMOK
Úroveň č.2537: POD, PRI, DREP, PRED, SPEV, VIDEO, VOPRED, SPRIEVOD
Úroveň č.2538: DVA, DVOR, PARA, RADA, VODA, OPRAVA, PRAVDA, DOPRAVA
Úroveň č.2539: LUK, TAK, TEN, KANÁL, LÁTKA, TUNEL, AKTUÁLNE
Úroveň č.2540: CENA, PENA, PERA, REPA, PRINC, PANCIER
Úroveň č.2541: IBA, BANK, INAK, BITKA, TABAK, BOTANIKA
Úroveň č.2542: ASI, SEN, TEN, SILA, BALET, ELITA, STENA, STABILNE
Úroveň č.2543: DNO, DOM, MED, DRON, MENO, MORE, MODRÝ, MODERNÝ
Úroveň č.2544: LOS, MUL, RÁM, SÁM, MÁLO, SOMÁR, SOLÁRIUM
Úroveň č.2545: BOH, ROH, ROK, HROB, KÁRO, CHROBÁK
Úroveň č.2546: DNO, DOM, JED, JEDEN, MENEJ, DOJEMNE
Úroveň č.2547: KRT, TAK, DÁTA, TVÁR, VTÁK, TRÁVA, VRTÁK, DVAKRÁT
Úroveň č.2548: AUTO, MRAK, MÁLO, AKUMULÁTOR
Úroveň č.2549: COP, POT, LOPTA, OPCIA, PILOT, POLICAJT
Úroveň č.2550: HLAD, HORA, OPAR, POLE, HRDLO, PERLA, LEOPARD, PREDLOHA
Úroveň č.2551: DLH, HAD, POD, PLOD, DLAHA, PODLAHA
Úroveň č.2552: INAK, KINO, MORE, NORMA, OKREM, MORIAK, RAMIENKO
Úroveň č.2553: MYŠ, LIEK, MLYN, LINKA, MYŠLIENKA
Úroveň č.2554: LANO, OKNO, OROL, KONTO, KORAL, NOROK, KONTROLA
Úroveň č.2555: MASLO, SLAMA, TRASA, STRAVA, MALIARSTVO
Úroveň č.2556: ONA, ROK, VON, KÁRO, KÁVA, KÁROVANÝ
Úroveň č.2557: HRA, POD, ROH, HRAD, HRDO, OPAR, PRÍHODA
Úroveň č.2558: ABY, RYS, SYR, KOSA, KRAB, RYBA, KRYSA, BROSKYŇA
Úroveň č.2559: KOČ, LOS, ČAS, TLAČ, SITKO, ČASTO, STOLIČKA
Úroveň č.2560: ATAK, KINO, SLON, NIKTO, KOTLINA, TALIANSKO
Úroveň č.2561: AKO, KRV, ROK, KÁRO, KÁVA, NÁROK, NÁKOVA, KÁROVANÝ
Úroveň č.2562: PAS, PLNÝ, STAN, PLAST, PLATNÝ, SPLATNÝ
Úroveň č.2563: LEV, VEC, CHOD, CHOV, CVAL, HLODAVEC
Úroveň č.2564: KRM, KTO, TAK, MRAK, MOTOR, MOTORKA
Úroveň č.2565: JAS, NIŤ, NOS, SOB, JASNO, BONSAJ, OBJASNIŤ
Úroveň č.2566: PRI, REČ, PARK, PERA, PREČ, RIEKA, PRIEČKA
Úroveň č.2567: DREP, PARA, PRED, ČERV, VČERA, PRAVDA, PREDAVAČ
Úroveň č.2568: NAD, ĽUD, DUEL, NUDA, NULA, VEĽA, VLNA, LEVANDUĽA
Úroveň č.2569: ASI, PIŤ, PÁS, SPAŤ, ÁZIA, ZÁPIS, ZÁPASIŤ
Úroveň č.2570: VEC, OTEC, SOVA, CESTA, CESTO, SOTVA, VESTA, CESTOVAŤ
Úroveň č.2571: KRT, TIGER, GITARA, RAKETA, TEÓRIA, KATEGÓRIA
Úroveň č.2572: AKO, KER, ROK, LIEK, RUKA, KORAL, RIEKA, OKULIARE
Úroveň č.2573: SEN, ÚTEK, NETER, TENIS, KÚRENIE, SKRÚTENIE
Úroveň č.2574: DIV, VLK, LAIK, VILA, VLAK, VIDLIČKA
Úroveň č.2575: NUŽ, ŠOK, INAK, KOŽA, KUNA, ŽIAK, KOŽUŠINA
Úroveň č.2576: ASI, DAŤ, PAS, PIŤ, SIEŤ, SPÄŤ, PÄŤDESIAT
Úroveň č.2577: VEC, VEK, KVET, VETA, VIAC, CIEVKA, TEKVICA
Úroveň č.2578: PEC, TEN, CENA, PENA, TANEC, PACIENT
Úroveň č.2579: ALE, PIŤ, PLŤ, LIPA, PIVO, POLE, POLIEVAŤ
Úroveň č.2580: DAR, POD, RAD, OÁZA, NÁPAD, ZÁPAD, PRÁZDNOTA
Úroveň č.2581: BOH, CÍN, NOC, KOHO, OKNO, OBCHOD, BOCHNÍK, OBCHODNÍK
Úroveň č.2582: ABY, BAR, OSA, SYR, KOSA, RYBA, BROSKYŇA
Úroveň č.2583: PES, SEN, SOM, OSEM, PÍSMO, PÍSMENO
Úroveň č.2584: NOC, ONA, KINO, KLIN, LANO, LINKA, LOGIKA, ANGLICKO
Úroveň č.2585: CIT, STO, CHOV, HOSŤ, TICHO, CHTIVOSŤ
Úroveň č.2586: NÁM, ONA, ÁNO, KÁRO, NORMA, NÁROK, NÁRAMOK
Úroveň č.2587: RÁD, DRAK, KÁVA, VTÁK, DÁVKA, TRÁVA, DVAKRÁT
Úroveň č.2588: KEL, KRV, RANA, KRAVA, LARVA, KARNEVAL
Úroveň č.2589: KOZA, PENA, ZNAK, KANOE, PEKNÝ, POKAZENÝ
Úroveň č.2590: JED, ROJ, ČAJ, DOJČA, JADRO, ČARODEJ
Úroveň č.2591: LES, PES, PRE, PRI, PRIEMYSEL
Úroveň č.2592: ALE, KEL, LAIK, LIEK, METLA, LIMETKA
Úroveň č.2593: DAR, POD, RAD, DRAK, OPORA, RIADOK, PORIADOK
Úroveň č.2594: DNO, NIŤ, NOS, DOSŤ, SENO, SIEŤ, NIESŤ, DONIESŤ
Úroveň č.2595: BOD, BOL, ONO, SOB, BOSO, SLOBODNÝ
Úroveň č.2596: ROK, KRIK, KROK, PERA, KROVIE, POKRIEVKA
Úroveň č.2597: ALE, BEZ, BOL, ZLE, LEBO, OBAL, ALEBO, ZBABELO
Úroveň č.2598: CIT, LOS, VEC, LIST, TELO, VESLO, SVETLO, CELISTVO
Úroveň č.2599: ABY, BYT, VETA, VEĽA, VOĽBA, OBYVATEĽ
Úroveň č.2600: DOM, MED, DRON, MENO, MORE, MODRÝ, MODERNÝ
Úroveň č.2601: MÁJ, NÁM, ROJ, MENO, MORE, NÁPOJ, POJEM, PRENÁJOM
Úroveň č.2602: REČ, ČERV, VERNÝ, VEČER, VEČNE, ČERVENÝ
Úroveň č.2603: AKO, OPAR, ORAŤ, PARK, KOPAŤ, OPORA, PRVOK, KOPÍROVAŤ
Úroveň č.2604: PAS, PES, PIŤ, PRE, PERA, SIEŤ, SPAŤ, PRIEPASŤ
Úroveň č.2605: POD, PRE, DELO, PERA, POLE, REPA, PERLA, LEOPARD
Úroveň č.2606: LES, NIE, LAIK, LIEK, SILA, LINKA, KYSELINA
Úroveň č.2607: OKO, HNIS, KINO, KOHO, OSOH, OHNISKO
Úroveň č.2608: NIE, TEN, VON, VIETOR, OTVORENIE
Úroveň č.2609: KRM, MENA, MORE, KANOE, NORMA, MORIAK, RAMIENKO
Úroveň č.2610: DVA, POD, VODA, ODLIV, OLIVA, PRAVIDLO
Úroveň č.2611: NOC, ONA, ROH, HORA, NOHA, RANA, HRANA, OCHRANA
Úroveň č.2612: JAR, JAS, KRAJ, KÔRA, SKÔR, SRNA, NAJSKÔR
Úroveň č.2613: KOČ, POT, OPTIK, OPTIKA, PIATOK, POČIATOK
Úroveň č.2614: KRV, OPAR, PARK, TVOR, KOTVA, PRVOK, TOVAR, PRAVÍTKO
Úroveň č.2615: ATAK, INAK, KLIN, NIKTO, TALIANSKO
Úroveň č.2616: AKO, NAD, ONA, ONO, OKNO, DOKONCA
Úroveň č.2617: PRST, STAV, TVAR, PRASA, TRASA, STRAVA, PRÍSTAV, PRÍSTAVBA
Úroveň č.2618: AKO, BAR, RYS, KOSA, RYBA, SAKO, BROSKYŇA
Úroveň č.2619: PRE, PERO, TETA, TEMPO, TORTA, TROMPETA
Úroveň č.2620: LES, LETO, MOST, OSEM, TELO, METLA, MALOMESTO
Úroveň č.2621: TVÁR, VESLO, VČELÁR, VČELÁRSTVO
Úroveň č.2622: DAR, KRT, ATAK, RADA, KARTA, ARKTÍDA
Úroveň č.2623: LET, ATAK, LABA, TETA, BALET, LEBKA, TABLETKA
Úroveň č.2624: CIT, LOS, LOV, SVET, CESTO, SVETLO, CELISTVO
Úroveň č.2625: ALE, POD, DELO, DOLE, DREP, PRED, PERLA, LEOPARD
Úroveň č.2626: KAM, ROK, RÁM, KÁRO, MRAK, MÁLO, KOMÁR, MORÁLKA
Úroveň č.2627: SYN, INAK, KLIN, LIEK, LINKA, KYSELINA
Úroveň č.2628: OSA, OVCA, SOVA, SVET, VETA, CESTA, SOTVA, CESTOVAŤ
Úroveň č.2629: DAR, MAŤ, MED, RIAD, DIERA, DIEŤA, DRIEMAŤ
Úroveň č.2630: KAM, KRM, MÚR, KÚRA, MÚKA, RANA, ÚNIA, MANIKÚRA
Úroveň č.2631: LANO, ZVON, OLIVA, ZNOVA, ZAVOLANIE
Úroveň č.2632: PES, PRE, PÁR, PÁS, PÁV, SPEV, PRÁVE, SPRÁVNE
Úroveň č.2633: BRAT, CENA, RANA, TANEC, BRATRANEC
Úroveň č.2634: DIV, LEV, VLNA, DIELO, ODVOLANIE
Úroveň č.2635: LES, LET, LOS, STO, LETO, LETISKO
Úroveň č.2636: DNO, DOM, NÁM, SÁM, DOMÁCNOSŤ
Úroveň č.2637: LES, LOS, NOS, ČLN, SLON, SLNEČNO
Úroveň č.2638: DRON, OÁZA, NÁPAD, NÁROD, NÁZOR, PRÁZDNOTA
Úroveň č.2639: KRM, MÚR, SOM, ÚROK, MOKRÝ, SÚKROMNÝ
Úroveň č.2640: KRT, RAD, DRAK, DÁTA, TVÁR, TRÁVA, DVAKRÁT
Úroveň č.2641: AKO, INAK, KINO, LAIK, LANO, LINKA, KOTLINA
Úroveň č.2642: PRI, KLIN, LAIK, RANA, LINKA, PRALINKA
Úroveň č.2643: LEKÁR, KRÁTER, LEKÁREŇ, ELEKTRÁREŇ
Úroveň č.2644: POT, PLOT, POLE, TETA, LOPTA, TEPLOTA
Úroveň č.2645: DUB, DVA, DOBA, VODA, BUDOVA
Úroveň č.2646: RÁD, ÁNO, OÁZA, ZATO, NÁPAD, ZÁPAD, PRÁZDNOTA
Úroveň č.2647: KTO, TAK, TAM, TÍM, KOMÍN, TAJOMNÍK
Úroveň č.2648: KAM, MÚR, MARS, SMREK, PRESKÚMAŤ
Úroveň č.2649: LAMA, MACH, IHLAN, MALINA, MIHALNICA
Úroveň č.2650: JAR, JED, RAD, ROJ, ČAJ, DOJČA, JADRO, ČARODEJ
Úroveň č.2651: SEN, TRI, NETER, KÚRENIE, SKRÚTENIE
Úroveň č.2652: CENA, HNEV, HOCI, VIAC, CIEVA, NOHAVICE
Úroveň č.2653: NOS, PES, SOM, MENO, OSEM, SENO, PÍSMO, PÍSMENO
Úroveň č.2654: OSA, ROK, SOM, MARS, MARKA, MASKA, MAĎARSKO
Úroveň č.2655: VEC, CENA, HNEV, HOCI, NOHA, VIAC, CIEVA, NOHAVICE
Úroveň č.2656: POD, DNES, DREP, DRON, PERO, DRSNE, PREDNOSŤ
Úroveň č.2657: DNO, NOS, NÁM, ONO, SOM, SÁM, ÁNO, DOMÁCNOSŤ
Úroveň č.2658: DNU, DUB, NAD, DUNA, NUDA, NABUDÚCE
Úroveň č.2659: KRM, RÁM, MRAK, MÁLO, KOMÁR, KORAL, MORÁLKA
Úroveň č.2660: ASI, SEN, CENA, HNIS, SNEH, ÚNIA, HÚSENICA
Úroveň č.2661: RÝĽ, CHÝR, PACH, PARA, PRVÝ, PRACH, VÝHRA, CHRAPĽAVÝ
Úroveň č.2662: DIV, POD, DVOR, RIAD, VILA, PRAVIDLO
Úroveň č.2663: KOV, KOČ, NIČ, VON, ČIN, INÁČ, KOVÁČ, NOVÁČIK
Úroveň č.2664: HMLA, IHLA, MINCA, MALINA, MIHALNICA
Úroveň č.2665: NEŽ, LAMA, MENA, ŽENA, MANŽEL, MANŽELKA
Úroveň č.2666: BOD, OKO, CHOD, KOHO, OBCHOD, OBCHODNÍK
Úroveň č.2667: KER, KRT, TRI, SIEŤ, TKAŤ, ISKRA, STRIEKAŤ
Úroveň č.2668: DETI, SVET, VIDEO, VODIČ, DEDIČSTVO
Úroveň č.2669: KRM, LAIK, KAMEŇ, RIEKA, MLIEKAREŇ
Úroveň č.2670: PÁR, PÁS, PÁV, SPEV, PRÁVE, SPRÁVNE
Úroveň č.2671: PAS, KOSA, POKOJ, SOPKA, SPONA, OPASOK, SPOJKA, JAPONSKO
Úroveň č.2672: HMLA, IHLA, LAMA, MACH, HLINA, MINCA, MALINA, MIHALNICA
Úroveň č.2673: DAŤ, DIV, DVA, VARIŤ, VZIAŤ, ZDRAVIŤ
Úroveň č.2674: CIT, STO, HNIS, SNEH, TENIS, TICHO, HOSTINEC
Úroveň č.2675: KTO, OKO, TAK, KOLO, POPOL, POTOK, POPLATOK
Úroveň č.2676: KRM, ROK, RÁM, ÁNO, KÁRO, MRAK, NÁROK, NÁRAMOK
Úroveň č.2677: KRV, ATAK, TVAR, KARTA, KRAVA, KRAVATA
Úroveň č.2678: KRM, MÚR, KÚRA, MRAK, RANA, ÚNIA, MARKA, MANIKÚRA
Úroveň č.2679: ALE, KEL, PAS, PES, LIEK, LIPA, SILA, SLIEPKA
Úroveň č.2680: SOM, MARS, MORE, OSEM, SMER, SEMAFOR
Úroveň č.2681: KRT, ATAK, TVAR, TÚRA, KRAVA, KRÚTŇAVA
Úroveň č.2682: COP, ŠEV, OCOT, TVOR, ŠPORTOVEC
Úroveň č.2683: JAS, SOM, MOST, STAV, TVOJ, TAJOMSTVO
Úroveň č.2684: ASI, NIE, TEN, DETI, DNES, TEDA, TENIS, DESATINA
Úroveň č.2685: LET, LOS, ALEBO, BLATO, ABSOLÚTNE
Úroveň č.2686: ONO, TAK, OKNO, OROL, KONTO, KORAL, NOROK, KONTROLA
Úroveň č.2687: AKO, OKO, KOPAŤ, OPORA, KOPÍROVAŤ
Úroveň č.2688: LET, ATAK, LABA, TETA, BALET, TABAK, TABLETKA
Úroveň č.2689: ASI, JAS, KOSA, SOVA, VOSK, VOJAK, JAVISKO
Úroveň č.2690: AKO, ROK, KÁRO, KÁVA, OPAR, PARK, VZOR, ROZPRÁVKA
Úroveň č.2691: OSA, ROK, BOSO, KRAB, SAKO, SKORO, BOSORKA
Úroveň č.2692: DAŤ, MAŤ, DOMA, DOSŤ, MASLO, MLADOSŤ
Úroveň č.2693: INÝ, VON, PIVO, PLNÝ, VOLIČ, POLOVIČNÝ
Úroveň č.2694: KOV, SOB, BOSO, OBOR, OVOS, VOSK, SKORO, OBROVSKÝ
Úroveň č.2695: BOD, BOL, SOB, DOBA, OBAL, OSOBA, SLOBODA
Úroveň č.2696: PES, PÁS, PÁV, PRÁVE, SEVER, PRESNE, SPRÁVNE, NESPRÁVNE
Úroveň č.2697: ĽAD, DÁTA, TEDA, TEĽA, VETA, VEĽA, VEDĽA, DODÁVATEĽ
Úroveň č.2698: PES, PÁR, PÁS, PÁV, SPEV, PRÁVE, SPRÁVNE
Úroveň č.2699: CIT, COP, HOCI, UCHO, TICHO, POTICHU
Úroveň č.2700: COP, KTO, NOC, PEC, TEN, KOPEC, KONCEPT
Úroveň č.2701: DAR, PRE, PERA, PRED, REPA, PREDSA
Úroveň č.2702: MÁJ, NÁM, PÁR, RÁM, ÁNO, NÁPOJ, POJEM, PRENÁJOM
Úroveň č.2703: RAD, DELO, DOLE, DREP, PERA, PLOD, PRED, LEOPARD
Úroveň č.2704: RÝĽ, CHÝR, PARA, PRVÝ, CHRAPĽAVÝ
Úroveň č.2705: KOV, KRV, ÁNO, KRÁĽ, NÁROK, KRÁĽOVNÁ
Úroveň č.2706: PRE, PRI, PARK, PERA, REPA, RIEKA, PRIEČKA
Úroveň č.2707: HAD, VEC, CHOD, CHOV, CVAL, OVCA, HLODAVEC
Úroveň č.2708: DAR, POD, PRE, DOLE, PLOD, PRED, PERLA, LEOPARD
Úroveň č.2709: DOSŤ, SIEŤ, ČARO, ČESŤ, DESAŤROČIE
Úroveň č.2710: AKO, KOV, OKO, ROK, OPAR, PARK, KOPÍROVAŤ
Úroveň č.2711: DNO, DOM, JED, MENO, JEDEN, MENEJ, DOJEMNE
Úroveň č.2712: NÁŠ, ŠÁL, KANÁL, ŠÁLKA, NÁKLAD, ŠKANDÁL
Úroveň č.2713: KTO, LES, STO, LIEK, SITKO, LETISKO
Úroveň č.2714: TRI, LIST, SILA, SRNA, TRASA, RASTLINA
Úroveň č.2715: SLON, OSIVO, SLOVO, USILOVNOSŤ
Úroveň č.2716: ASI, SEN, TEN, TEST, STENA, TENIS, ASISTENT
Úroveň č.2717: NOS, ONO, HNIS, KOHO, OKNO, OSOH, OHNISKO
Úroveň č.2718: AKO, VILA, VODA, ODLIV, OLIVA, KLADIVO
Úroveň č.2719: PIŤ, PERA, REPA, SIEŤ, SPAŤ, PRIEPASŤ
Úroveň č.2720: LES, LET, LOS, STO, LIST, TELO, SITKO, LETISKO
Úroveň č.2721: LET, TAK, LETO, TELO, TETA, KOTLETA
Úroveň č.2722: NIE, TRI, PENA, REPA, NETER, PRIATEĽ, NEPRIATEĽ
Úroveň č.2723: ASI, STAN, TEST, TETA, STENA, ASISTENT
Úroveň č.2724: BOD, BOH, CÍN, OKO, CHOD, OCKO, BOCHNÍK, OBCHODNÍK
Úroveň č.2725: DIV, DVA, LAIK, VILA, VODA, ODLIV, OLIVA, KLADIVO
Úroveň č.2726: PEĽ, PRI, TEN, PENA, TEĽA, TANIER, PRIATEĽ, NEPRIATEĽ
Úroveň č.2727: KAM, KRM, KÁVA, MRAK, RUKA, MRKVA, AKVÁRIUM
Úroveň č.2728: COP, OPAR, ORAŤ, OVCA, OPRAVA, PRACOVAŤ
Úroveň č.2729: RÁD, DÁTA, TVÁR, VTÁK, DÁVKA, VRTÁK, DVAKRÁT
Úroveň č.2730: LES, LOS, STO, LETO, TELO, SITKO, LETISKO
Úroveň č.2731: LOV, ONA, VLNA, OLIVA, ODVOLANIE
Úroveň č.2732: KRT, LUK, TAK, LÚKA, RUKA, TÚRA, KULTÚRA
Úroveň č.2733: DNO, DNU, POD, DUEL, PUDEL, PODIEL, POLUDNIE
Úroveň č.2734: LOS, MUL, RÁM, SOM, SÁM, MÁLO, SOMÁR, SOLÁRIUM
Úroveň č.2735: KER, PRI, REČ, PARK, PREČ, RIEKA, PRIEČKA
Úroveň č.2736: KDE, NAD, RAD, DRAK, KRAJ, JADERNÍK
Úroveň č.2737: DIV, DVA, RAZ, RIAD, ZVIERA, ZDRAVIE
Úroveň č.2738: ALE, KEL, LET, TAK, ATAK, ETAPA, PLAKETA
Úroveň č.2739: DIV, DNO, NAD, NIČ, VON, ČIN, VINIČ, DIVOČINA
Úroveň č.2740: PRE, PÁR, TEST, PIRÁT, PRISTÁTIE
Úroveň č.2741: NÁM, ZNAK, OZNAM, ZÁKON, ZNÁMKA, POZNÁMKA
Úroveň č.2742: RAD, ZNAK, DRÁHA, HRDZA, ZÁHRADNÍK
Úroveň č.2743: AKO, ALE, KEL, LUK, LIEK, RUKA, RIEKA, OKULIARE
Úroveň č.2744: POT, PRE, PERA, REPA, TETA, PRETO, TORTA, TROMPETA
Úroveň č.2745: ALE, BAR, ZLE, IZBA, AREÁL, BRZDA, ZEBRA, ZÁBRADLIE
Úroveň č.2746: KTO, ONA, INAK, LAIK, LANO, LINKA, NIKTO, KOTLINA
Úroveň č.2747: DVA, POD, PRI, DVOR, PLOD, VODA, ODLIV, PRAVIDLO
Úroveň č.2748: LIPA, PIVO, VILA, OLIVA, OPCIA, POLICA, POLOVICA
Úroveň č.2749: JAS, OKO, ONO, KOSA, SAKO, SPONA, SPOJKA, JAPONSKO
Úroveň č.2750: ASI, PAS, PES, PRI, SPAŤ, PRIEPASŤ
Úroveň č.2751: KRT, ATAK, TVAR, TÚRA, VAŇA, KARTA, KRAVA, KRÚTŇAVA
Úroveň č.2752: INÝ, LES, NIE, SEN, LIST, SILNÝ, STERILNÝ
Úroveň č.2753: KEL, LET, TAK, LAIK, LIEK, ELITA, KLIETKA
Úroveň č.2754: LOV, NIČ, NOVÝ, VOLIČ, POLOVIČNÝ
Úroveň č.2755: PRI, TEĽA, PERIE, TANIER, NEPRIATEĽ
Úroveň č.2756: DAR, RAD, RAZ, DRAK, KORAL, ZRKADLO
Úroveň č.2757: BOD, DNO, DUB, NOC, CHOD, DUCH, UCHO, CHUDOBNÝ
Úroveň č.2758: KRT, KRV, VOŠ, ŠOK, TVOR, ŠTRK, ŠTVRTOK
Úroveň č.2759: POT, SOVA, STAV, VTIP, SOTVA, STOPA, POSTAVIŤ
Úroveň č.2760: KRV, ROK, VOŠ, ŠOK, TVOR, ŠTRK, ŠTVRTOK
Úroveň č.2761: ALE, SENO, ÚSTA, ALEBO, STENA, ABSOLÚTNE
Úroveň č.2762: BAR, BEZ, IBA, IZBA, BREZA, REŤAZ, ZEBRA, ZBIERAŤ
Úroveň č.2763: CIT, STO, LETO, SVET, TELO, VESLO, SVETLO, CELISTVO
Úroveň č.2764: PEC, VEC, VOŠ, OTEC, ŠTVOREC, ŠPORTOVEC
Úroveň č.2765: DVA, POD, DVOR, PARA, RADA, OPRAVA, PRAVDA, DOPRAVA
Úroveň č.2766: CÍN, CHOD, KOHO, OKNO, OBCHOD, OBCHODNÍK
Úroveň č.2767: MÚR, NOS, ROK, SOM, ÚROK, MOKRÝ, SÚKROMNÝ
Úroveň č.2768: DAŤ, DIV, DVA, RIAD, VZIAŤ, ZDRAVIŤ
Úroveň č.2769: MAŤ, OSA, SOM, DOMA, MASLO, MLADOSŤ
Úroveň č.2770: LOS, LOV, VLK, VOSK, SEDLO, VÝSLEDOK
Úroveň č.2771: ONA, KÚPA, KONAŤ, KOPAŤ, KOPNÚŤ, OKÚPAŤ, PONÚKAŤ
Úroveň č.2772: KEL, LETO, LIEK, LIST, SITKO, LETISKO
Úroveň č.2773: DVOR, PARA, RADA, VODA, OPRAVA, PRAVDA, DOPRAVA
Úroveň č.2774: LES, LET, STO, LETO, TELO, VESLO, SVETLO
Úroveň č.2775: LOS, OSA, MOST, OSEM, MASLO, METLA, MALOMESTO
Úroveň č.2776: LES, LOS, OVOS, SLOVO, VESLO, SLOVESO
Úroveň č.2777: JAS, ONA, SENO, ZATO, JASNO, STENA, OZAJSTNE
Úroveň č.2778: AKO, OSA, KOSA, SAKO, SOVA, VOSK, VOJAK, JAVISKO
Úroveň č.2779: KOČ, VLK, ČLN, ČELO, ČLEN, ČLENOK, ČLOVEK, VÝČNELOK
Úroveň č.2780: BOD, BOL, SOB, BOSO, DOBA, OBAL, OSOBA, SLOBODA
Úroveň č.2781: NOC, NOS, SOM, SÁM, ÁNO, DOSŤ, DOMÁCNOSŤ
Úroveň č.2782: DAR, POD, RAD, DVOR, ODLIV, PRAVIDLO
Úroveň č.2783: KOV, KRK, KRIK, KROK, POKRIEVKA
Úroveň č.2784: KER, VEK, KRIK, PERA, PERO, PIVO, POKRIEVKA
Úroveň č.2785: JAS, STO, TAM, OVOS, TOTO, TVOJ, JASOT, TAJOMSTVO
Úroveň č.2786: AKO, KRAB, OBOR, SAKO, OSOBA, SKORO, BOSORKA
Úroveň č.2787: LOS, LOV, ROH, OROL, OSOH, SLOVO, HOVORIŤ, HORLIVOSŤ
Úroveň č.2788: NÁM, PRE, MENO, MORE, NÁPOJ, PRENÁJOM
Úroveň č.2789: ASI, KTO, ČAS, SAKO, SITKO, ČASTO, ČISTO, STOLIČKA
Úroveň č.2790: NOC, PRE, OTEC, NETER, PRETO, RECEPT, PERCENTO
Úroveň č.2791: LES, LEV, LOS, LOV, SEDLO, VÝSLEDOK
Úroveň č.2792: NIE, NÁM, RÁM, SEN, SÁM, SEMINÁR
Úroveň č.2793: KAM, KRM, KRT, OKO, MRAK, KOMORA, MOTORKA
Úroveň č.2794: DELO, DOLE, DREP, POLE, PERLA, LEOPARD
Úroveň č.2795: DIV, DVA, KOV, VILA, VODA, ODLIV, OLIVA, KLADIVO
Úroveň č.2796: COP, PEC, POD, HOCI, POSCHODIE
Úroveň č.2797: KOV, KOČ, LEV, LOV, VEK, ČELO, ČLOVEK
Úroveň č.2798: DAR, POD, DELO, DREP, POLE, PRED, PERLA, LEOPARD
Úroveň č.2799: LEV, DOLE, VLNA, ODLIV, ODVOLANIE
Úroveň č.2800: OÁZA, VZOR, VÁZA, PRÁVO, ROZPRÁVAŤ
Úroveň č.2801: IBA, KTO, ATAK, BITKA, NIKTO, BOTANIKA
Úroveň č.2802: BEZ, ZLE, LEBO, OBAL, ALEBO, ZBABELO
Úroveň č.2803: KOV, OPAR, PARK, TVOR, KOTVA, PRVOK, TOVAR, PRAVÍTKO
Úroveň č.2804: VOŠ, OCOT, PERO, OTVOR, ŠPORTOVEC
Úroveň č.2805: AKO, TAK, KOLO, OKNO, OROL, NOROK, KONTROLA
Úroveň č.2806: LOS, KOSA, SAKO, SILA, SKOK, SKALISKO
Úroveň č.2807: PIŤ, PRI, OPAR, ORAŤ, RIAD, PORADIŤ
Úroveň č.2808: BEZ, IZBA, RIAD, AREÁL, BREZA, ZEBRA, ZÁBRADLIE
Úroveň č.2809: NIE, POD, PLOD, POLE, DIELO, PUDEL, PODIEL, POLUDNIE
Úroveň č.2810: KOČ, KÁVA, ŤAVA, KOVÁČ, VAČOK, ČAKAŤ, OČAKÁVAŤ
Úroveň č.2811: DAR, POD, OPAR, PARA, VODA, OPRAVA, PRAVDA, DOPRAVA
Úroveň č.2812: NOS, ONO, SOM, ÁNO, DOMÁCNOSŤ
Úroveň č.2813: POT, ATAK, KOALA, LOPTA, OPTIKA, PIATOK, LOPATKA, KAPITOLA
Úroveň č.2814: TRI, KARTA, KARATE, RAKETA, TEÓRIA, KATEGÓRIA
Úroveň č.2815: AKO, IBA, KINO, BITKA, TABAK, BOTANIKA
Úroveň č.2816: DRAK, DÁTA, KÁVA, TVAR, DÁVKA, DVAKRÁT
Úroveň č.2817: BOH, TRH, BRAT, BREH, HROB, HROT, OBRAT, BOHATIER
Úroveň č.2818: COP, ROH, HORA, OPAR, UCHO, CHRUP, PRACH, ROPUCHA
Úroveň č.2819: MISA, MASKA, MATKA, MISKA, GYMNASTIKA
Úroveň č.2820: DÁTA, KÁVA, TVAR, VTÁK, DÁVKA, TRÁVA, VRTÁK, DVAKRÁT
Úroveň č.2821: JAR, JAS, KRAJ, KÔRA, SKÔR, SRNA, NAJSKÔR
Úroveň č.2822: LIPA, PLOT, LOPTA, PILOT, PLATINA, ANTILOPA
Úroveň č.2823: ASI, PAS, PIŤ, PÁS, SPAŤ, ÁZIA, ZÁPIS, ZÁPASIŤ
Úroveň č.2824: KRV, DVOR, SVET, VOSK, DVERE, STREDOVEK
Úroveň č.2825: TAM, RANA, ÚNIA, MINÚTA, MINIATÚRA
Úroveň č.2826: KER, ROK, DVOR, SVET, TVOR, DVERE, SVEDOK, STREDOVEK
Úroveň č.2827: KRT, TAK, TVAR, VAŇA, KARTA, KRÚTŇAVA
Úroveň č.2828: KAM, KRM, MÚR, INAK, KÚRA, MRAK, MARKA, MANIKÚRA
Úroveň č.2829: OPAR, ORAŤ, PARA, PARK, KOPAŤ, PRVOK, OPRAVA, PARKOVAŤ
Úroveň č.2830: NOC, PEC, OTEC, PRETO, RECEPT, PERCENTO
Úroveň č.2831: NÁM, ÁNO, NOHA, VÁHA, NÁMAHA, NAMÁHAVO
Úroveň č.2832: HAD, RAD, ROH, HORA, HRAD, OPAR, PRÍHODA
Úroveň č.2833: DIV, DVA, RAZ, DIERA, ZVIERA, ZDRAVIE
Úroveň č.2834: PIŤ, POT, STO, SUD, SUP, DOSŤ, ODSTUP, ODPUSTIŤ
Úroveň č.2835: LET, LOS, LETO, OTEC, SVET, CESTO, CELISTVO
Úroveň č.2836: DNU, KUS, NAD, SUD, KUNA, NUDA, SEKUNDA
Úroveň č.2837: TEDA, TEĽA, VETA, VEĽA, DODÁVATEĽ
Úroveň č.2838: LES, OSA, STO, MESTO, MALOMESTO
Úroveň č.2839: DNO, NEŽ, NOC, ONO, JEDEN, JEDNOROŽEC
Úroveň č.2840: ALE, DOM, MED, DOMA, MORE, MODEL, MERADLO
Úroveň č.2841: VLK, INAK, LAIK, VILA, VLAK, VLNA, LINKA, VANILKA
Úroveň č.2842: NAD, NÁŠ, ŠÁL, KANÁL, ŠÁLKA, NÁKLAD, ŠKANDÁL
Úroveň č.2843: CEZ, ZLE, CENA, ŽILA, ŽELEZNICA
Úroveň č.2844: KEL, LET, LETO, TELO, TETA, KOTLETA
Úroveň č.2845: INÝ, NIČ, ČIN, ČLN, POLOVIČNÝ
Úroveň č.2846: CIT, NIE, KANEC, TANEC, TECHNIK, TECHNIKA
Úroveň č.2847: ŽIŤ, VEŽA, VARIŤ, VERIŤ, ŽERIAV, ŽERAVIŤ
Úroveň č.2848: ABY, RYS, SYR, KOSA, RYBA, KRYSA, BROSKYŇA
Úroveň č.2849: HRA, RÁD, HRAD, DRÁHA, HRÁDZA, ZÁHRADA
Úroveň č.2850: ČLN, NOVÝ, ČELO, ČLEN, ČLENOK, ČLOVEK, VÝČNELOK
Úroveň č.2851: STO, LETO, MOST, OSEM, TELO, MASLO, MESTO, MALOMESTO
Úroveň č.2852: ORAŤ, OÁZA, PRÁVO, POZVAŤ, ROZPRÁVAŤ
Úroveň č.2853: BAR, PARA, STAV, TRASA, PRÍSTAVBA
Úroveň č.2854: LIPA, PÍLA, OPCIA, OPICA, POLICA, POLÍCIA
Úroveň č.2855: DNU, KUS, SUD, DNES, DUNA, NUDA, SEKUNDA
Úroveň č.2856: BOD, BOL, DOM, IBA, TAM, DOMA, MODLITBA
Úroveň č.2857: AKO, KER, MENA, MORE, MRAK, RIEKA, MORIAK, RAMIENKO
Úroveň č.2858: COP, PEC, VEC, OCOT, OTEC, OTVOR, PRETO, ŠPORTOVEC
Úroveň č.2859: PES, PRE, PÁR, PÁS, PÁV, SPEV, PRÁVE, SPRÁVNE
Úroveň č.2860: OSA, PAS, STO, SOVA, STAV, SOTVA, STOPA, POSTAVA
Úroveň č.2861: KRV, VEK, KVET, SVET, DVERE, SVEDOK, STREDOVEK
Úroveň č.2862: DNO, KDE, KEL, DELO, OKNO, PLOD, KOLENO, PONDELOK
Úroveň č.2863: NIŤ, NOS, SEN, DNES, DOSŤ, SIEŤ, NIESŤ, DONIESŤ
Úroveň č.2864: DIV, DVA, KOV, VLK, LAIK, KLADIVO
Úroveň č.2865: LES, LOS, ČLN, SENO, SLON, ČELO, ČLEN, SLNEČNO
Úroveň č.2866: KTO, VEK, STRED, SVEDOK, STREDOVEK
Úroveň č.2867: NOHA, JASOT, TAJNÝ, ĽAHOSTAJNÝ
Úroveň č.2868: HAD, RAD, RAZ, RÁD, HRAD, DRÁHA, ZÁHRADA
Úroveň č.2869: DAR, RAD, ĽAD, RIAD, TEĽA, DIERA, TRIEDA, RIADITEĽ
Úroveň č.2870: DOM, MAŤ, OSA, SOM, DOMA, DOSŤ, MASLO, MLADOSŤ
Úroveň č.2871: DLH, PLNÝ, PLOD, PODLO, POHON, POHODLNÝ
Úroveň č.2872: COP, LIPA, VIAC, OLIVA, OPCIA, OPICA, POLICA, POLOVICA
Úroveň č.2873: KRT, KRV, KÚRA, VAŇA, KARTA, KRAVA, KRÚTŇAVA
Úroveň č.2874: KAM, KRM, KRV, MRAK, RUKA, MRKVA, AKVÁRIUM
Úroveň č.2875: ALE, DLH, HAD, CHOD, HLAD, OVCA, VODA, HLODAVEC
Úroveň č.2876: COP, HRA, HORA, PACH, PARA, PRACH, PAROCHŇA
Úroveň č.2877: KOV, KRK, KRV, VEK, KROK, PIVO, KROVIE, POKRIEVKA
Úroveň č.2878: KRK, OSA, KEKS, KOSA, KROK, SAKO, SKOK, OKRESKA
Úroveň č.2879: LET, LEV, LETO, TVOR, TELEVÍZOR
Úroveň č.2880: DAR, DVA, RAD, DVOR, VODA, OPRAVA, PRAVDA, DOPRAVA
Úroveň č.2881: BAR, BIŤ, IZBA, BREZA, REŤAZ, ZEBRA, ZBIERAŤ
Úroveň č.2882: ALE, OSA, SOB, LANO, BALET, ABSOLÚTNE
Úroveň č.2883: CIT, KANEC, KNIHA, TANEC, TECHNIK, TECHNIKA
Úroveň č.2884: BOL, DNO, NOS, ONO, SOB, SLOBODNÝ
Úroveň č.2885: COP, PEC, PES, ROH, PERO, ORECH, PROSPECH
Úroveň č.2886: IBA, SEN, SILA, STAN, BALET, ELITA, STENA, STABILNE
Úroveň č.2887: KDE, KUS, NAD, SUD, DUNA, KUNA, NUDA, SEKUNDA
Úroveň č.2888: HRA, NOC, ROH, NOHA, RANA, HRANA, OCHRANA
Úroveň č.2889: PEC, POT, PERO, TVOR, PRETO, ŠPORT, ŠTVOREC, ŠPORTOVEC
Úroveň č.2890: AKO, DAŇ, PLOD, KLADA, KOALA, POKLADŇA
Úroveň č.2891: KDE, OKO, DELO, KOLO, POLE, PONDELOK
Úroveň č.2892: KAM, KRM, RÁM, MÁLO, KOMÁR, KORAL, MORÁLKA
Úroveň č.2893: DOM, MED, DRON, MORE, MODRÝ, MODERNÝ
Úroveň č.2894: DNU, DUB, DUNA, NUDA, BUNDA, DEBNA, NABUDÚCE
Úroveň č.2895: KRM, RÁM, ÁNO, KOMÁR, NORMA, NÁROK, NÁRAMOK
Úroveň č.2896: DVA, DVOR, TVAR, TÚRA, TOVAR, ÚRODA, DOVNÚTRA
Úroveň č.2897: ALE, NAD, ZLE, VILA, VZDELANIE
Úroveň č.2898: PÁS, ROH, UHOL, SPOLU, SPOLUHRÁČ
Úroveň č.2899: NIE, VON, TVOR, NETER, OTVORENIE
Úroveň č.2900: VEK, VLK, DELO, DOLE, VOSK, SEDLO, SVEDOK, VÝSLEDOK
Úroveň č.2901: ASI, KOSA, KÚPA, LAIK, LÚKA, SKOK, SOPKA, KÚPALISKO
Úroveň č.2902: INAK, LAMA, LIPA, LINKA, PALMA, PLAMENIAK
Úroveň č.2903: RÝĽ, CHÝR, PACH, VÝHRA, CHRAPĽAVÝ
Úroveň č.2904: BAR, BIŤ, BOD, DAŤ, DOBA, ORAŤ, ROBIŤ, ODFARBIŤ
Úroveň č.2905: KER, KRK, PRE, PARK, REPA, PEKÁR, PREKÁŽKA
Úroveň č.2906: DVA, DÁTA, VODA, VEDĽA, DODÁVATEĽ
Úroveň č.2907: RAD, DRON, TVAR, TÚRA, ÚRAD, ÚRODA, DOVNÚTRA
Úroveň č.2908: KRM, LAMA, MRAK, MARKA, KARAMEL, REKLAMA
Úroveň č.2909: PRE, PRI, ZLÝ, VTIP, TEPLÝ, VÝLET, ZRELÝ, TRPEZLIVÝ
Úroveň č.2910: KTO, VOSK, SEVER, SVEDOK, STREDOVEK
Úroveň č.2911: CIT, COP, HOCI, UCHO, TICHO, POTICHU
Úroveň č.2912: KDE, SEN, SUD, DNES, DUNA, KUNA, NUDA, SEKUNDA
Úroveň č.2913: DAR, KRV, DRAK, TVÁR, VTÁK, TRÁVA, VRTÁK, DVAKRÁT
Úroveň č.2914: LOS, HRÁČ, PLUS, UHOL, POHÁR, SPOLUHRÁČ
Úroveň č.2915: BAR, KÚRA, ÚROK, ČARO, BÚRKA, OBRÚČKA
Úroveň č.2916: ĽAD, DÁTA, TEDA, TEĽA, VEĽA, VEDĽA, DODÁVATEĽ
Úroveň č.2917: KOV, VLK, VILA, VLAK, ODLIV, KLADIVO
Úroveň č.2918: INÝ, LES, LET, TEN, SILNÝ, STERILNÝ
Úroveň č.2919: LOV, POD, PRI, LIPA, VILA, ODLIV, OLIVA, PRAVIDLO
Úroveň č.2920: COP, LIPA, LOPTA, OPCIA, OPICA, POCTA, POLICA, POLICAJT
Úroveň č.2921: STO, TAK, INAK, KLIN, KOSA, SAKO, TALIANSKO
Úroveň č.2922: KRT, KRV, DRAK, DÁTA, TVÁR, DÁVKA, TRÁVA, DVAKRÁT
Úroveň č.2923: DUB, CHOD, DUCH, UCHO, CHUDÝ, CHUDOBNÝ
Úroveň č.2924: JAS, TAM, OVOS, TVOJ, TAJOMSTVO
Úroveň č.2925: DVA, ĽAD, DUEL, NUDA, LEVANDUĽA
Úroveň č.2926: ĽAD, ĽUD, DUNA, NUDA, NULA, LEVANDUĽA
Úroveň č.2927: JAR, JED, RAD, DRAK, KRAJ, JADERNÍK
Úroveň č.2928: DAŤ, DOM, MAŤ, SOM, DOMA, DOSŤ, MASLO, MLADOSŤ
Úroveň č.2929: JAR, KRT, TAK, KRAJ, TETA, TRAJEKT
Úroveň č.2930: PRE, BRAT, OPAR, PERO, OBRAT, POTREBA
Úroveň č.2931: LES, LET, LETO, LIEK, TELO, SITKO, LETISKO
Úroveň č.2932: KOČ, KRK, ROK, ŠOK, KROK, ŠKREČOK
Úroveň č.2933: ORAŤ, ŤAVA, KOPAŤ, KRAVA, PRVOK, OPRAVA, PARKOVAŤ
Úroveň č.2934: KLIN, RANA, RIEKA, KLINEC, KANCELÁRIA
Úroveň č.2935: OSA, POT, STO, SOVA, STAV, POSTAVA
Úroveň č.2936: CIT, TAK, KVET, VETA, VIAC, CIEVA, CIEVKA, TEKVICA
Úroveň č.2937: NIČ, NIŤ, NOS, ČIN, KOSŤ, KOSIŤ, SKONČIŤ
Úroveň č.2938: KAM, LIEK, MENA, MLYN, MYŠLIENKA
Úroveň č.2939: PRI, TRI, MOTOR, POTOM, PROTI, POPRITOM
Úroveň č.2940: KOV, LEV, LOV, VON, ČLN, ČLENOK, VÝČNELOK
Úroveň č.2941: HRA, NAD, RÁD, RADA, RANA, HRANA, NÁHRADA
Úroveň č.2942: KOV, KOČ, VON, ÁNO, INÁČ, KOVÁČ, NOVÁČIK
Úroveň č.2943: OSA, STO, ČAS, KOSA, SAKO, STOLIČKA
Úroveň č.2944: RIAD, DIERA, RODINA, NARODENINY
Úroveň č.2945: BOD, CÍN, CHOD, OCKO, OBCHODNÍK
Úroveň č.2946: KOČ, ROK, KRAB, KÚRA, ÚROK, OBRÚČKA
Úroveň č.2947: BOL, NEBO, ČELO, NIEČO, OBLEČENIE
Úroveň č.2948: LES, LET, LETO, OBAL, STAN, STENA, ABSOLÚTNE
Úroveň č.2949: TAM, MOST, OSEM, TELO, MESTO, METLA, MALOMESTO
Úroveň č.2950: SOM, MOST, TELO, MASLO, MALOMESTO
Úroveň č.2951: VOŠ, ŠEV, OCOT, OTEC, TVOR, ŠTVOREC, ŠPORTOVEC
Úroveň č.2952: REČ, DREP, PARA, RADA, ČERV, PREDAVAČ
Úroveň č.2953: BAR, POT, BRAT, PERO, REPA, OBRAT, PRETO, POTREBA
Úroveň č.2954: KAM, ROK, TAM, MOTOR, KOMORA, MOTORKA
Úroveň č.2955: BAR, BRAT, PERA, PERO, REPA, OBRAT, PRETO, POTREBA
Úroveň č.2956: COP, HRA, ROH, HORA, OPAR, PACH, UCHO, ROPUCHA
Úroveň č.2957: POT, PRI, PÁR, RÁM, PROTI, PRIMÁT, PRIMÁTOR
Úroveň č.2958: PES, PRE, PRI, PÁS, TRI, PRST, TEST, PRISTÁTIE
Úroveň č.2959: LES, LEV, NIE, VON, VESLO, USILOVNE
Úroveň č.2960: KEL, LEV, VEK, DOLE, SEDLO, VESLO, VÝSLEDOK
Úroveň č.2961: KER, KRT, TEN, ÚTEK, TENIS, KÚRENIE, SKRÚTENIE
Úroveň č.2962: DIV, DVA, LEV, NAD, ONA, DOLE, ODVOLANIE
Úroveň č.2963: PES, PRE, DREP, DREVO, VOPRED, SPRIEVOD
Úroveň č.2964: REČ, PERA, PREČ, PRVÝ, REPA, VERNÝ, VČERA, VYČERPANÝ
Úroveň č.2965: NUŽ, ŠOK, KINO, KOŽA, KUNA, ŽIAK, ŠUNKA, KOŽUŠINA
Úroveň č.2966: NIČ, NIŤ, NOS, ČIN, KINO, KOSŤ, KOSIŤ, SKONČIŤ
Úroveň č.2967: HUS, LOS, SUP, PLUS, UHOL, SPOLU, SPOLUHRÁČ
Úroveň č.2968: LIPA, PLOT, LOPTA, PILOT, PLATINA, ANTILOPA
Úroveň č.2969: KOČ, VEK, VLK, ČLN, NOVÝ, ČELO, ČLENOK, VÝČNELOK
Úroveň č.2970: KÚPA, KONAŤ, KOPAŤ, KOPNÚŤ, OKÚPAŤ, PONÚKAŤ
Úroveň č.2971: KOV, KOČ, KOVÁČ, VAČOK, ČAKAŤ, OČAKÁVAŤ
Úroveň č.2972: KER, KRK, ROK, KEKS, KROK, SKOK, OKRESKA
Úroveň č.2973: HMLA, LAMA, HLINA, IHLAN, MIHALNICA
Úroveň č.2974: DAŤ, PAS, PÄŤ, PÄTA, SPAŤ, DESAŤ, DIEŤA, PÄŤDESIAT
Úroveň č.2975: LUK, TEN, NULA, KANÁL, NÁUKA, TUNEL, AKTUÁLNE
Úroveň č.2976: PRI, TEN, TRI, NETER, PRIATEĽ, NEPRIATEĽ
Úroveň č.2977: TAK, LAIK, PLOT, OPTIK, PILOT, OPTIKA, LOPATKA, KAPITOLA
Úroveň č.2978: KEL, LET, TAK, TAM, LAIK, LIEK, ELITA, LIMETKA
Úroveň č.2979: COP, LIPA, PÍLA, OPCIA, OPICA, POLICA, POLÍCIA
Úroveň č.2980: KTO, OSA, ATAK, SILA, STAN, SITKO, SLNKO, TALIANSKO
Úroveň č.2981: ASI, NIE, SEN, STAN, TEST, STENA, TENIS, ASISTENT
Úroveň č.2982: NOC, PEC, POT, SEN, STO, OTEC, CESTO, POCESTNÝ
Úroveň č.2983: DÁTA, TVAR, TVÁR, VTÁK, DÁVKA, TRÁVA, VRTÁK, DVAKRÁT
Úroveň č.2984: BAR, IBA, TRI, TÚRA, ÚNIA, TRIBÚNA
Úroveň č.2985: AKO, NIE, DOMA, KANOE, MOPED, PODMIENKA
Úroveň č.2986: JAR, JED, REČ, ČAJ, ČARO, DOJČA, JADRO, ČARODEJ
Úroveň č.2987: KEL, NIE, KLIN, LIEK, PLÁN, PELIKÁN
Úroveň č.2988: MED, PRE, DREP, PRED, METER, PREDMET
Úroveň č.2989: RAD, HRAD, RADA, RANA, HRANA, HANDRA
Úroveň č.2990: DNO, NOC, NOS, SÁM, DOSŤ, DOMÁCNOSŤ
Úroveň č.2991: ASI, JAS, OSA, KOSA, SAKO, VOSK, VOJAK, JAVISKO
Úroveň č.2992: LOS, LETO, SVET, TELO, CESTO, SVETLO, CELISTVO
Úroveň č.2993: BOH, DNU, DUB, CHOD, DUCH, CHUDÝ, CHUDOBNÝ
Úroveň č.2994: HORA, HORE, HRDO, POLE, PRED, PERLA, PREDLOHA
Úroveň č.2995: LOV, VILA, VODA, ODLIV, OLIVA, DIVADLO
Úroveň č.2996: LAIK, LIPA, LÚKA, SAKO, SILA, SKOK, SOPKA, KÚPALISKO
Úroveň č.2997: NUŽ, ŠOK, KOŽA, ŽIAK, ŠUNKA, KOŽUŠINA
Úroveň č.2998: PAS, PIVO, SOVA, SPAŤ, STAV, VTIP, STOPA, POSTAVIŤ
Úroveň č.2999: KDE, NAD, DRAK, AREÁL, KANÁL, LEKÁR, NÁKLAD, KALENDÁR
Úroveň č.3000: DIV, DVA, LEV, NAD, VILA, VLNA, ZDANIE, VZDELANIE
Úroveň č.3001: NÁM, RÁM, KÁRO, KOMÁR, NORMA, NÁROK, NÁRAMOK,
Úroveň č.3002: KAM, MED, INAK, MOPED, PODMIENKA,
Úroveň č.3003: CIT, STO, CHOV, HOCI, HOSŤ, TICHO, CHTIVOSŤ,
Úroveň č.3004: PAS, BRAT, PRASA, TRASA, STRAVA, PRÍSTAV, PRÍSTAVBA,
Úroveň č.3005: VLK, RANA, VLAK, VLNA, LARVA, VRANA, KARNEVAL,
Úroveň č.3006: ROK, KINO, OKNO, NOROK, ODBOR, RODINA, ODROBINKA,
Úroveň č.3007: JAR, JAS, KRAJ, KÔRA, SKÔR, SRNA, NAJSKÔR,
Úroveň č.3008: ALE, CEZ, NEŽ, ŽENA, ŽELEZNICA,
Úroveň č.3009: PAS, PES, PERA, REPA, SIEŤ, SPAŤ, PRIEPASŤ,
Úroveň č.3010: DREP, DVOR, PERO, DREVO, VIDEO, SPRIEVOD,
Úroveň č.3011: PRI, PÁR, RÁM, PROTI, PRIMÁT, PRIMÁTOR,
Úroveň č.3012: NIE, PRE, PÁR, NETER, PERIE, PIRÁT, TRÁPENIE,
Úroveň č.3013: BOD, BOL, SOB, BOSO, DOBA, OSOBA, SLOBODA,
Úroveň č.3014: KOČ, ČAS, LIST, ČASTO, ČISTO, STOLIČKA,
Úroveň č.3015: RAD, RÁD, DRAK, KANÁL, LEKÁR, NÁKLAD, KALENDÁR,
Úroveň č.3016: BAR, BIŤ, IBA, KAŠA, KRAB, ŠKRIABAŤ,
Úroveň č.3017: OPAR, OPCIA, OPICA, PRINC, POŽIAR, POŽIARNICI,
Úroveň č.3018: MAŤ, PRE, KÚPA, KÚRA, MARS, PARK, PRESKÚMAŤ,
Úroveň č.3019: PÁS, PÁV, SEVER, PRESNE, SPRÁVNE, NESPRÁVNE,
Úroveň č.3020: PAS, PIŤ, PRI, REPA, SIEŤ, SPAŤ, PRIEPASŤ,
Úroveň č.3021: LES, LOS, ČLN, SENO, SLON, ČELO, ČLEN, SLNEČNO,
Úroveň č.3022: PÁR, DRON, NÁROD, NÁZOR, ZÁPAD, PRÁZDNOTA,
Úroveň č.3023: DVA, KOV, VLK, VILA, VLAK, ODLIV, OLIVA, KLADIVO,
Úroveň č.3024: NOC, CENA, HNEV, HOCI, NOHA, CIEVA, NOHAVICE,
Úroveň č.3025: DNO, NIŤ, SEN, DNES, SENO, SIEŤ, NIESŤ, DONIESŤ,
Úroveň č.3026: KRV, ROK, VON, KRÁĽ, KÁRO, KRÁĽOVNÁ,
Úroveň č.3027: AKO, ONA, KÚPA, KONAŤ, KOPAŤ, KOPNÚŤ, OKÚPAŤ, PONÚKAŤ,
Úroveň č.3028: ALE, BEZ, ZLE, LEBO, OBAL, ALEBO, ZBABELO,
Úroveň č.3029: POD, PÁR, RAZ, NÁROD, PRÁZDNOTA,
Úroveň č.3030: PRE, PRI, VÝLET, ZRELÝ, TRPEZLIVÝ,
Úroveň č.3031: BIČ, BOL, NEBO, ČLEN, NIEČO, OBLEČENIE,
Úroveň č.3032: TRI, RANA, SILA, SRNA, TRASA, STRANA, RASTLINA,
Úroveň č.3033: JAS, OSA, SENO, JASNE, JASNO, JASOT, OZAJSTNE,
Úroveň č.3034: HRA, HORA, OPAR, PACH, UCHO, CHRUP, PRACH, ROPUCHA,
Úroveň č.3035: BAR, KOČ, KRAB, ČARO, BÚRKA, OBRÚČKA,
Úroveň č.3036: PES, PÁR, PÁS, PÁV, SEN, SPEV, PRÁVE, SPRÁVNE,
Úroveň č.3037: DAR, DAŤ, DIV, DVA, RAD, VARIŤ, VZIAŤ, ZDRAVIŤ,
Úroveň č.3038: KOČ, NIČ, NIŤ, ČIN, KINO, KOSŤ, KOSIŤ, SKONČIŤ,
Úroveň č.3039: PEĽ, TEN, PENA, TEĽA, NETER, TANIER, PRIATEĽ, NEPRIATEĽ,
Úroveň č.3040: BAR, OKO, KOSA, KRAB, OBOR, SAKO, SKORO, BOSORKA,
Úroveň č.3041: DOBA, NEBO, DÁVKA, NÁDEJ, NÁVOD, VOJNA, OBJEDNÁVKA,
Úroveň č.3042: LAMA, HLINA, MINCA, MALINA, MIHALNICA,
Úroveň č.3043: ALE, KEL, LET, TAK, LIEK, KLIETKA,
Úroveň č.3044: LEV, VLK, LIEK, PIVO, VLAK, OLIVA, POLIEVKA,
Úroveň č.3045: KDE, KRT, DVOR, TVOR, VOSK, DREVO, DVERE, STREDOVEK,
Úroveň č.3046: DVA, POD, RAD, DVOR, PARA, VODA, PRAVDA, DOPRAVA,
Úroveň č.3047: KEL, MYŠ, KLIN, LAIK, LIEK, MLYN, MYŠLIENKA,
Úroveň č.3048: DETI, DOLE, LETO, TEDA, TELO, DIELO, ELITA, LIETADLO,
Úroveň č.3049: LIST, SILA, SLON, STAN, SITKO, SKLON, KOTLINA, TALIANSKO,
Úroveň č.3050: HAD, HRA, RÁD, HRAD, DRÁHA, HRANA, HANDRA, NÁHRADA,
Úroveň č.3051: BOH, HRA, ROH, TRH, TRI, HORE, HROB, BOHATIER,
Úroveň č.3052: KAM, KEL, INAK, KLIN, LINKA, PALMA, MALINA, PLAMENIAK,
Úroveň č.3053: DVA, NAD, NIE, ZDANIE, VZDELANIE,
Úroveň č.3054: LET, LOS, LETO, SENO, TELO, BLATO, STENA, ABSOLÚTNE,
Úroveň č.3055: DAŤ, DOM, LOS, MAŤ, OSA, DOMA, MASLO, MLADOSŤ,
Úroveň č.3056: LUK, ROK, LIEK, RUKA, KORAL, RIEKA, OKULIARE,
Úroveň č.3057: PEĽ, PRE, PRI, TRI, PERA, REPA, PRIATEĽ,
Úroveň č.3058: PES, PRE, PÁR, PÁS, PÁV, SPEV, PRÁVE, SPRÁVNE,
Úroveň č.3059: KRT, KRV, TAK, TVAR, VAŇA, KARTA, KRÚTŇAVA,
Úroveň č.3060: VEC, VOŠ, ŠEV, OTEC, TVOR, ŠTVOREC,
Úroveň č.3061: RÁD, DRAK, DÁTA, KÁVA, TVAR, VRTÁK, DVAKRÁT,
Úroveň č.3062: KEL, TAK, TAM, LAIK, LIEK, ELITA, METLA, LIMETKA,
Úroveň č.3063: ALE, KAM, MENA, MLYN, LINKA, MYŠLIENKA,
Úroveň č.3064: BOD, BOL, ONO, SOB, BOSO, SLON, SLOBODNÝ,
Úroveň č.3065: JAR, JAS, KRAJ, KÔRA, SKÔR, NAJSKÔR,
Úroveň č.3066: POT, RAD, ÁNO, DÁTA, ZATO, NÁPAD, PRÁZDNOTA,
Úroveň č.3067: NOC, CHOV, NOHA, NOVÝ, OVCA, ZVON, ZACHOVANÝ,
Úroveň č.3068: AKO, KAM, ONA, KINO, NORMA, OKREM, MORIAK, RAMIENKO,
Úroveň č.3069: PRI, PÁS, TRI, PRST, TEST, PIRÁT, PRISTÁTIE,
Úroveň č.3070: DNO, DELO, PLOD, POLE, DIELO, PUDEL, PODIEL, POLUDNIE,
Úroveň č.3071: BEZ, RAZ, IZBA, BREZA, REŤAZ, ZEBRA, ZBIERAŤ,
Úroveň č.3072: TEN, BRAT, CENA, RANA, BRATRANEC,
Úroveň č.3073: ONA, ROK, RÁM, KÁRO, KOMÁR, NORMA, NÁRAMOK,
Úroveň č.3074: DNO, MED, DRON, MENO, MODRÝ, MODERNÝ,
Úroveň č.3075: AKO, KOV, VLK, LANO, VLNA, LANOVKA,
Úroveň č.3076: PIŤ, SUD, SUP, OSUD, ODSTUP, ODPUSTIŤ,
Úroveň č.3077: ALE, NIE, INAK, LAIK, LIEK, PLAMENIAK,
Úroveň č.3078: AKO, KRK, VEK, PERA, POKRIEVKA,
Úroveň č.3079: NIE, NÁM, ZEM, MENO, OZNÁMENIE,
Úroveň č.3080: DIV, NAD, VILA, ZDANIE, VZDELANIE,
Úroveň č.3081: STO, DETI, SVET, VIDEO, VODIČ, ČISTO, DEDIČSTVO,
Úroveň č.3082: BOL, DOM, TAM, DOMA, OBAL, BLATO, MODLITBA,
Úroveň č.3083: PRI, DREP, PIVO, PRED, DREVO, VIDEO, VOPRED, SPRIEVOD,
Úroveň č.3084: ONA, SEN, TEN, SENO, BALET, ABSOLÚTNE,
Úroveň č.3085: SEN, TEN, SVET, VETA, STENA, VESTA, NEVESTA,
Úroveň č.3086: NIE, TEN, TRI, TETA, TANIER, TRETINA,
Úroveň č.3087: ASI, BIŤ, IBA, NIŤ, SOB, JASNO, OBJASNIŤ,
Úroveň č.3088: KAM, KEL, KER, KRM, MRAK, KARAMEL, REKLAMA,
Úroveň č.3089: DOSŤ, SIEŤ, ČASŤ, DIEŤA, SEDIEŤ, DESAŤROČIE,
Úroveň č.3090: POD, PRE, DELO, DOLE, PRED, PERLA, LEOPARD,
Úroveň č.3091: KOV, KOČ, VEK, VON, ZVON, ZVONČEK,
Úroveň č.3092: BOH, DNU, DUB, CHOD, DUCH, UCHO, CHUDÝ, CHUDOBNÝ,
Úroveň č.3093: INAK, KLIN, LAIK, PARK, RANA, LINKA, PRALINKA,
Úroveň č.3094: KAM, KEL, KER, MRAK, RIEKA, MLIEKAREŇ,
Úroveň č.3095: ONA, DOMA, KINO, MENA, KANOE, MOPED, PODMIENKA,
Úroveň č.3096: AKO, KTO, TLAČ, SITKO, ČASTO, STOLIČKA,
Úroveň č.3097: KRV, TAK, KÚRA, TVAR, TÚRA, VAŇA, KARTA, KRÚTŇAVA,
Úroveň č.3098: KRT, ROK, LANO, OROL, KONTO, KORAL, NOROK, KONTROLA,
Úroveň č.3099: OKO, RAD, OPAR, PARK, RIAD, OPORA, RIADOK, PORIADOK,
Úroveň č.3100: DAR, KRT, DRAK, RADA, KARTA, ARKTÍDA,
Úroveň č.3101: KAM, NÁM, RÁM, ÁNO, MRAK, KOMÁR, NORMA, NÁRAMOK,
Úroveň č.3102: NIE, ZEM, MENA, ZIMA, ZMENA, ZNAMENIE,
Úroveň č.3103: ALE, KEL, KRM, LAMA, MRAK, MARKA, KARAMEL, REKLAMA,
Úroveň č.3104: INAK, KLIN, LAIK, VILA, VLAK, LINKA, VANILKA,
Úroveň č.3105: DNU, DELO, DOLE, DUEL, PLOD, PUDEL, PODIEL, POLUDNIE,
Úroveň č.3106: IBA, RAD, RAZ, IZBA, BREZA, BRZDA, ZÁBRADLIE,
Úroveň č.3107: PRI, TRI, MOTOR, POTOM, PROTI, POPRITOM,
Úroveň č.3108: PES, PÁS, SPEV, PRESNE, SPRÁVNE, NESPRÁVNE,
Úroveň č.3109: SUP, SLOH, POHÁR, SPOLU, SPOLUHRÁČ,
Úroveň č.3110: KER, KOZA, KRAJ, RIEKA, JAZERO, JAZIERKO,
Úroveň č.3111: MARS, SILA, TVAR, VLAS, STROM, TRASA, MALIARSTVO,
Úroveň č.3112: DLH, DNO, POD, DLHÝ, PLNÝ, PODLO, POHON, POHODLNÝ,
Úroveň č.3113: ONO, KOSA, OKNO, SAKO, POKOJ, SOPKA, OPASOK, JAPONSKO,
Úroveň č.3114: LET, NIE, SEN, TEN, SILNÝ, STERILNÝ,
Úroveň č.3115: NOS, ONO, HNIS, KINO, KOHO, OKNO, OSOH, OHNISKO,
Úroveň č.3116: INAK, LEBO, ALEBO, BIELKOVINA,
Úroveň č.3117: KÁVA, NEBO, NÁVOD, OBJEDNÁVKA,
Úroveň č.3118: BIŤ, RAZ, IZBA, BREZA, REŤAZ, ZBIERAŤ,
Úroveň č.3119: ASI, KEL, SYN, KLIN, LIEK, SILA, LINKA, KYSELINA,
Úroveň č.3120: BOD, IBA, KRAB, OBOR, RIADOK, ODROBINKA,
Úroveň č.3121: POT, PRI, RÁM, PIRÁT, PROTI, PRIMÁT, PRIMÁTOR,
Úroveň č.3122: KRT, KRV, KTO, VOŠ, ŠOK, TVOR, ŠTRK, ŠTVRTOK,
Úroveň č.3123: KRT, KTO, OKNO, OROL, KONTO, NOROK, KONTROLA,
Úroveň č.3124: BOL, DOM, IBA, TAM, DOMA, BLATO, MDLOBA, MODLITBA,
Úroveň č.3125: ONA, KÚPA, KONAŤ, KOPAŤ, KOPNÚŤ, OKÚPAŤ, PONÚKAŤ,
Úroveň č.3126: DAR, DOM, DELO, DOMA, MODEL, MERADLO,
Úroveň č.3127: KAM, PES, KÚPA, MARS, PARK, PRESKÚMAŤ,
Úroveň č.3128: DAR, RAD, DRAK, PÍLA, APRÍL, PRÍKLAD,
Úroveň č.3129: ONA, TAK, ATAK, BANK, BITKA, NIKTO, TABAK, BOTANIKA,
Úroveň č.3130: DNU, SUD, DNES, DUNA, NUDA, SEKUNDA,
Úroveň č.3131: KER, KRT, SEN, ÚTEK, TENIS, KÚRENIE, SKRÚTENIE,
Úroveň č.3132: DNU, DVA, DUNA, NUDA, NULA, VLNA, LEVANDUĽA,
Úroveň č.3133: KAM, KRM, RÁM, KÁRO, MRAK, MÁLO, MORÁLKA,
Úroveň č.3134: AKO, JAR, RAZ, ROK, KOZA, JAZIERKO,
Úroveň č.3135: DNO, NAD, VILA, ODLIV, ODVOLANIE,
Úroveň č.3136: OSA, MARS, MORE, OSEM, SMER, SEMAFOR,
Úroveň č.3137: DOBA, KINO, AKORD, NOROK, ODBOR, RIADOK, RODINA, ODROBINKA,
Úroveň č.3138: LOS, OSA, SOM, MASLO, MALOMESTO,
Úroveň č.3139: STO, PIVO, SOVA, STAV, VTIP, SOTVA, STOPA, POSTAVIŤ,
Úroveň č.3140: HRA, NAD, RÁD, DRÁHA, HANDRA, NÁHRADA,
Úroveň č.3141: DRAK, PARK, RIAD, AKORD, RIADOK, PORIADOK,
Úroveň č.3142: COP, KTO, NOC, PEC, OTEC, KONCEPT,
Úroveň č.3143: AKO, MED, DOMA, INAK, PENA, MOPED, PODANIE, PODMIENKA,
Úroveň č.3144: BOH, DNU, DUB, DUCH, UCHO, CHUDÝ, CHUDOBNÝ,
Úroveň č.3145: SOM, LETO, MOST, METLA, MALOMESTO,
Úroveň č.3146: KER, PRI, PARK, PERA, PREČ, REPA, RIEKA, PRIEČKA,
Úroveň č.3147: KTO, VEK, VOŠ, ŠEV, ŠOK, KVET, VŠETKO,
Úroveň č.3148: VEC, OTEC, OVCA, SOVA, VETA, CESTA, CESTO, CESTOVAŤ,
Úroveň č.3149: KDE, RIAD, AKCIA, DIERA, KRIEDA, REDAKCIA,
Úroveň č.3150: KRM, MÚR, PES, KÚPA, MARS, SPAŤ, SMREK, PRESKÚMAŤ,
Úroveň č.3151: ONA, POD, PENA, KANOE, MOPED, PODANIE, PODMIENKA,
Úroveň č.3152: LOS, MUL, RÁM, SOM, SÁM, MÁLO, SOMÁR, SOLÁRIUM,
Úroveň č.3153: LET, LETO, ÚSTA, BLATO, ABSOLÚTNE,
Úroveň č.3154: AKO, KOV, PARK, KOTVA, PRVOK, TOVAR, PRAVÍTKO,
Úroveň č.3155: KOČ, VEK, VON, ČLN, NOVÝ, ČLENOK, ČLOVEK, VÝČNELOK,
Úroveň č.3156: LEV, PENA, POLE, OLIVA, POVOLANIE,
Úroveň č.3157: DNO, DOM, MED, DRON, MENO, MODERNÝ,
Úroveň č.3158: BEZ, BIŤ, IZBA, BREZA, REŤAZ, ZEBRA, ZBIERAŤ,
Úroveň č.3159: OSA, PAS, POD, SOĽ, ĽAD, DOPOSIAĽ,
Úroveň č.3160: KOV, KÁVA, KOVÁČ, VAČOK, ČAKAŤ, OČAKÁVAŤ,
Úroveň č.3161: PÄŤ, SPÄŤ, TEDA, DESAŤ, DIEŤA, PÄŤDESIAT,
Úroveň č.3162: PEĽ, TEN, TEĽA, NETER, PRIATEĽ, NEPRIATEĽ,
Úroveň č.3163: MAŤ, MED, RAD, RIAD, DIERA, DIEŤA, DRIEMAŤ,
Úroveň č.3164: ALE, LOS, SOM, STO, LETO, MOST, MALOMESTO,
Úroveň č.3165: PÁV, OÁZA, VÁZA, PRÁVO, ROZPRÁVAŤ,
Úroveň č.3166: KOV, KRV, ROK, KOPAŤ, KRAVA, PRVOK, PARKOVAŤ,
Úroveň č.3167: KOČ, KTO, OKO, OPTIK, OPTIKA, PIATOK, POČIATOK,
Úroveň č.3168: PÁV, KOZA, KÁVA, PARK, VÁZA, ROZPRÁVKA,
Úroveň č.3169: COP, POT, LIPA, LOPTA, OPCIA, PILOT, POCTA, POLICAJT,
Úroveň č.3170: KRM, NÁM, RÁM, MRAK, KOMÁR, NORMA, NÁROK, NÁRAMOK,
Úroveň č.3171: KER, KRM, PES, KÚPA, KÚRA, PARK, SMER, PRESKÚMAŤ,
Úroveň č.3172: BOH, OKO, ONO, OBCHOD, BOCHNÍK, OBCHODNÍK,
Úroveň č.3173: LOS, STO, MASLO, MESTO, MALOMESTO,
Úroveň č.3174: BÝK, OKO, SOB, BOSO, OBOR, OVOS, SKORO, OBROVSKÝ,
Úroveň č.3175: PES, TRI, ŠÍP, EŠTE, PRST, PERIE, PRÍSTREŠIE,
Úroveň č.3176: KRT, TAK, TAM, ŠIŤ, TKAŤ, MAŠKRTIŤ,
Úroveň č.3177: PRE, REČ, PARK, PREČ, RIEKA, PRIEČKA,
Úroveň č.3178: PRE, PRI, PRST, TEST, PIRÁT, PRISTÁTIE,
Úroveň č.3179: KER, LUK, RUKA, KORAL, RIEKA, OKULIARE,
Úroveň č.3180: DAR, HAD, HRA, RAD, DRAK, DRÁHA, HÁDKA, ZÁHRADNÍK,
Úroveň č.3181: NIE, KINO, MENO, MORE, NORMA, MORIAK, RAMIENKO,
Úroveň č.3182: HOCI, IHLA, UHOL, ŠACH, TICHO, ULICA, UŠĽACHTILO,
Úroveň č.3183: KRM, ROK, MENA, MORE, MRAK, KANOE, RAMIENKO,
Úroveň č.3184: AKO, JAR, KER, RAZ, KOZA, KRAJ, RIEKA, JAZIERKO,
Úroveň č.3185: DLH, HAD, POD, HLAD, PLOD, DLAHA, PODLAHA,
Úroveň č.3186: NIE, NÁM, RÁM, SÁM, SMER, SEMINÁR,
Úroveň č.3187: KRV, RÁD, DÁTA, TVÁR, VTÁK, TRÁVA, VRTÁK, DVAKRÁT,
Úroveň č.3188: KAM, KRM, RÁM, KÁRO, MRAK, MÁLO, KORAL, MORÁLKA,
Úroveň č.3189: LOV, PLŤ, PÁV, ÁNO, LÁVA, PLÁNOVAŤ,
Úroveň č.3190: ASI, PAS, PIŤ, PÁS, SPAŤ, ÁZIA, ZÁPIS, ZÁPASIŤ,
Úroveň č.3191: LET, POT, LETO, PLOT, TELO, TETA, LOPTA, TEPLOTA,
Úroveň č.3192: KOV, KRV, OKO, OPAR, OPORA, PRVOK, KOPÍROVAŤ,
Úroveň č.3193: JEŽ, NEŽ, ONO, ROJ, JEDEN, JEDNOROŽEC,
Úroveň č.3194: DAR, JED, ČAJ, ČARO, DOJČA, JADRO, ČARODEJ,
Úroveň č.3195: AKO, LIPA, LOPTA, PILOT, OPTIKA, PIATOK, KAPITOLA,
Úroveň č.3196: PES, SYR, RELY, SMER, PERIE, PRIEMYSEL,
Úroveň č.3197: KER, KRT, KTO, ÁNO, KÁRO, NÁROK, NEKTÁR, TENTOKRÁT,
Úroveň č.3198: LEV, VEK, VLK, VLAK, VLNA, LARVA, KARNEVAL,
Úroveň č.3199: VEK, LAIK, LIPA, VILA, VLAK, OLIVA, POLIEVKA,
Úroveň č.3200: LOV, PLŤ, PÁV, LANO, LÁVA, PLÁN, VLNA, PLÁNOVAŤ,
Úroveň č.3201: KÚRA, TVAR, TÚRA, VAŇA, KARTA, KRAVA, KRÚTŇAVA,
Úroveň č.3202: VEK, PERA, PERO, REPA, POKRIEVKA,
Úroveň č.3203: KOV, LEV, VEK, LIEK, PIVO, POLIEVKA,
Úroveň č.3204: LET, LOV, STO, OTEC, CESTO, VESLO, SVETLO, CELISTVO,
Úroveň č.3205: LET, LUK, KUNA, NULA, KANÁL, LÁTKA, TUNEL, AKTUÁLNE,
Úroveň č.3206: KOV, KÁRO, KÁVA, VÁZA, ROZPRÁVKA,
Úroveň č.3207: DAŤ, DVA, HAD, VÍŤAZ, ZÍVAŤ, DVÍHAŤ, HVÍZDAŤ,
Úroveň č.3208: JAS, SAKO, SOVA, VOSK, VOJAK, JAVISKO,
Úroveň č.3209: ABY, BYT, TEĽA, VEĽA, VOĽBA, OBYVATEĽ,
Úroveň č.3210: LOS, OBAL, SLON, STAN, TELO, BLATO, ABSOLÚTNE,
Úroveň č.3211: DAR, DAŤ, DIV, RAD, RIAD, VARIŤ, VZIAŤ, ZDRAVIŤ,
Úroveň č.3212: DUB, CENA, DUNA, NUDA, BUNDA, DEBNA, NABUDÚCE,
Úroveň č.3213: ALE, BEZ, BOL, LEBO, OBAL, ALEBO, ZBABELO,
Úroveň č.3214: KRT, KTO, KÁRO, ŠTRK, OLTÁR, KLÁŠTOR,
Úroveň č.3215: SOB, BOSO, KRAB, OBOR, SAKO, OSOBA, BOSORKA,
Úroveň č.3216: ROK, RÁM, KÁRO, MÁLO, KOMÁR, KORAL, MORÁLKA,
Úroveň č.3217: PERO, TVOR, OTVOR, ŠPORT, ŠPORTOVEC,
Úroveň č.3218: KRV, OKO, ORAŤ, PARK, KOPAŤ, OPORA, PRVOK, KOPÍROVAŤ,
Úroveň č.3219: KRT, KTO, ROK, ÁNO, KÁRO, TENTOKRÁT,
Úroveň č.3220: KOV, KRV, ROK, VOŠ, ŠOK, TVOR, ŠTRK, ŠTVRTOK,
Úroveň č.3221: SLON, OSIVO, SLOVO, USILOVNOSŤ,
Úroveň č.3222: NOC, ONA, VEC, CENA, HNEV, HOCI, OVCA, NOHAVICE,
Úroveň č.3223: DVA, DÁTA, TEDA, TEĽA, VETA, VODA, DODÁVATEĽ,
Úroveň č.3224: INAK, MORE, MRAK, KANOE, NORMA, RAMIENKO,
Úroveň č.3225: TAK, TRI, ATAK, RIEKA, GITARA, KATEGÓRIA,
Úroveň č.3226: PÁS, SEN, SPEV, PRÁVE, SEVER, PRESNE, SPRÁVNE, NESPRÁVNE,
Úroveň č.3227: ALE, CEZ, NEŽ, ŽENA, ŽELEZNICA,
Úroveň č.3228: AKO, PRE, PRI, VEK, PERA, REPA, KROVIE, POKRIEVKA,
Úroveň č.3229: KER, KOČ, KRK, REČ, ŠOK, KROK, ŠKREČOK,
Úroveň č.3230: KAM, KRM, MÚR, KÚRA, MRAK, MÚKA, ÚNIA, MANIKÚRA,
Úroveň č.3231: KER, REČ, PARK, PERA, PREČ, PRIEČKA,
Úroveň č.3232: DLH, DVA, HAD, CVAL, HLAD, VODA, VCHOD, HLODAVEC,
Úroveň č.3233: HUS, ROH, HRÁČ, PLUS, UHOL, POHÁR, SPOLU, SPOLUHRÁČ,
Úroveň č.3234: PAS, PÄŤ, PÄSŤ, PÄTA, DESAŤ, PÄŤDESIAT,
Úroveň č.3235: NOC, PEC, PRE, OTEC, NETER, PRETO, RECEPT, PERCENTO,
Úroveň č.3236: BAR, OKO, KRAB, OBOR, SKORO, BOSORKA,
Úroveň č.3237: NIE, TEN, TVOR, NETER, OTVOR, VIETOR, OTVORENIE,
Úroveň č.3238: LES, LEV, ČAS, SVAL, VILA, VLAS, VČELA, VYSIELAČ,
Úroveň č.3239: COP, NOC, PEC, TEN, OTEC, NETER, RECEPT, PERCENTO,
Úroveň č.3240: KEL, LAIK, KAMEŇ, RIEKA, MLIEKAREŇ,
Úroveň č.3241: KDE, OKO, KOLO, OKNO, KANOE, KOLENO, DOKONALE,
Úroveň č.3242: RAZ, ZEM, MENA, MRÁZ, PENA, ZMENA, PARMEZÁN,
Úroveň č.3243: BAR, RIAD, ÁZIA, AREÁL, ZÁBRADLIE,
Úroveň č.3244: CIT, TEN, CENA, INAK, KANEC, KNIHA, TECHNIK, TECHNIKA,
Úroveň č.3245: PRE, PERA, PLOD, POLE, REPA, LEOPARD,
Úroveň č.3246: CIT, VEC, KVET, VETA, VIAC, CIEVA, CIEVKA, TEKVICA,
Úroveň č.3247: LES, SEN, POLE, SENO, SLON, PERSONÁL,
Úroveň č.3248: DAR, JAR, JED, KER, RAD, DRAK, KRAJ, JADERNÍK,
Úroveň č.3249: KER, PRE, PÁR, PERA, REPA, PEKÁR, PREKÁŽKA,
Úroveň č.3250: PES, PÁS, PRST, TEST, PRISTÁTIE,
Úroveň č.3251: DOLE, KLADA, KOALA, ĎALEKO, ĎALEKOHĽAD,
Úroveň č.3252: KER, ATAK, KARTA, TIGER, KATEGÓRIA,
Úroveň č.3253: ČESŤ, DIERA, RADOSŤ, DESAŤROČIE,
Úroveň č.3254: JAR, JED, KER, RAD, DRAK, KRAJ, JADERNÍK,
Úroveň č.3255: BOH, DNU, DUB, CHOD, DUCH, UCHO, CHUDÝ, CHUDOBNÝ,
Úroveň č.3256: DLH, HAD, POD, ROH, HLAD, PREDLOHA,
Úroveň č.3257: KOČ, LEV, LOV, NOVÝ, ČELO, ČLEN, ČLENOK, VÝČNELOK,
Úroveň č.3258: KRM, MAŤ, KÚPA, SMER, PRESKÚMAŤ,
Úroveň č.3259: IBA, NIE, SEN, TEN, LIST, SILA, TENIS, STABILNE,
Úroveň č.3260: LOV, CVAL, VIAC, OPCIA, OPICA, POLICA, POLOVICA,
Úroveň č.3261: KOV, KRV, ONA, KÁRO, KÁVA, NÁKOVA, KÁROVANÝ,
Úroveň č.3262: PEC, CHOD, HOCI, OSOH, POSCHODIE,
Úroveň č.3263: BAR, KRAB, KÚRA, ÚROK, ČARO, OBRÚČKA,
Úroveň č.3264: DAŇ, PLOD, KLADA, KOALA, POKLAD, POKLADŇA,
Úroveň č.3265: DNU, POD, DELO, DOLE, DUEL, DIELO, POLUDNIE,
Úroveň č.3266: DIV, STO, SVET, VODIČ, DEDIČSTVO,
Úroveň č.3267: NOS, OKO, ONO, HNIS, KOHO, OKNO, OSOH, OHNISKO,
Úroveň č.3268: NOC, ONA, ROH, NOHA, RANA, HRANA, OCHRANA,
Úroveň č.3269: ROH, HORA, OPAR, PACH, UCHO, CHRUP, PRACH, ROPUCHA,
Úroveň č.3270: DLH, DVA, HAD, CHOD, CHOV, VODA, HLODAVEC,
Úroveň č.3271: DAR, HRA, RAZ, DRÁHA, HRDZA, ZÁHRADNÍK,
Úroveň č.3272: AKO, DIV, DVA, LOV, VODA, ODLIV, OLIVA, KLADIVO,
Úroveň č.3273: OKO, ONO, HNIS, KINO, KOHO, OKNO, OSOH, OHNISKO,
Úroveň č.3274: JAS, KOV, KOSA, SAKO, VOSK, VOJAK, JAVISKO,
Úroveň č.3275: NAD, RÁD, DRAK, AREÁL, LEKÁR, NÁKLAD, KALENDÁR,
Úroveň č.3276: LEV, LOS, OVOS, SLOVO, VESLO, SLOVESO,
Úroveň č.3277: REČ, DREP, PERA, PRED, PREČ, ČERV, VČERA, PREDAVAČ,
Úroveň č.3278: INÝ, LET, NIE, SEN, TEN, SILNÝ, TENIS, STERILNÝ,
Úroveň č.3279: CIT, VEC, VEK, VETA, VIAC, CIEVA, CIEVKA, TEKVICA,
Úroveň č.3280: DNO, NIE, NIŤ, SEN, SENO, SIEŤ, NIESŤ, DONIESŤ,
Úroveň č.3281: NEŽ, NIE, ZLE, ŽILA, ŽELEZNICA,
Úroveň č.3282: LET, POT, LETO, PLOT, TELO, TETA, LOPTA, TEPLOTA,
Úroveň č.3283: DNO, DOM, NOS, NÁM, SÁM, ÁNO, DOSŤ, DOMÁCNOSŤ,
Úroveň č.3284: KOV, LOV, VLK, DOLE, VOSK, SEDLO, VÝSLEDOK,
Úroveň č.3285: MAŤ, MED, RAD, RIAD, DIERA, DIEŤA, DRIEMAŤ,
Úroveň č.3286: NOS, PES, PERO, PLÁN, POLE, PERSONÁL,
Úroveň č.3287: DAR, HAD, HRA, ROH, HORA, HRDO, OPAR, PRÍHODA,
Úroveň č.3288: STAN, SVET, VETA, STENA, VESTA, NEVESTA,
Úroveň č.3289: DNO, NOS, DOSŤ, SENO, NIESŤ, DONIESŤ,
Úroveň č.3290: BAR, BOD, KINO, AKORD, ODROBINKA,
Úroveň č.3291: ASI, PAS, PES, PRE, PRI, SIEŤ, SPAŤ, PRIEPASŤ,
Úroveň č.3292: KER, PRI, PARK, PENA, PERA, REPA, RIEKA, NAPRIEK,
Úroveň č.3293: ŠEV, OTEC, PERO, OTVOR, PRETO, ŠPORT, ŠTVOREC, ŠPORTOVEC,
Úroveň č.3294: LOS, NOS, ČLN, SENO, SLON, ČELO, ČLEN, SLNEČNO,
Úroveň č.3295: DAR, RAZ, DRAK, KOZA, AKORD, KORAL, ZRKADLO,
Úroveň č.3296: ALE, MED, RAD, DELO, DOLE, MORE, MODEL, MERADLO,
Úroveň č.3297: BOL, SOB, KOSA, OBAL, LÁSKA, KLOBÁSA,
Úroveň č.3298: ATAK, KÚRA, VAŇA, KARTA, KRAVA, KRÚTŇAVA,
Úroveň č.3299: NOC, CHOV, HNEV, OVCA, CIEVA, NOHAVICE,
Úroveň č.3300: DLH, CVAL, HLAD, OVCA, VCHOD, HLODAVEC,
Úroveň č.3301: LES, LETO, LIEK, LIST, TELO, SITKO, LETISKO,
Úroveň č.3302: KOV, ROK, BOSO, OBOR, OVOS, VOSK, SKORO, OBROVSKÝ,
Úroveň č.3303: KER, KINO, MENA, NORMA, OKREM, RIEKA, MORIAK, RAMIENKO,
Úroveň č.3304: JAR, JED, ROJ, ČAJ, ČARO, DOJČA, ČARODEJ,
Úroveň č.3305: OSA, SAKO, SOVA, VOSK, VOJAK, JAVISKO,
Úroveň č.3306: BEZ, IZBA, RIAD, ÁZIA, AREÁL, BRZDA, ZÁBRADLIE,
Úroveň č.3307: HAD, INÝ, NAD, CENA, HNEDÝ, DÝCHANIE,
Úroveň č.3308: LES, LEV, OVOS, LOSOS, SLOVO, VESLO, SLOVESO,
Úroveň č.3309: BOL, LET, ONA, ALEBO, ABSOLÚTNE,
Úroveň č.3310: KAM, INAK, LIPA, PENA, LAMPA, PALMA, PLAMENIAK,
Úroveň č.3311: DVA, DRAK, VTÁK, DÁVKA, TRÁVA, VRTÁK, DVAKRÁT,
Úroveň č.3312: DELO, OKNO, OLEJ, ANJEL, JEDLO, KOLENO, JEDNOKOLKA,
Úroveň č.3313: ALE, DELO, HLAD, HORE, POLE, PERLA, PREDLOHA,
Úroveň č.3314: DIV, PRE, DREP, PERO, SPEV, VIDEO, SPRIEVOD,
Úroveň č.3315: POT, ŠEV, OTEC, ŠTVOREC, ŠPORTOVEC,
Úroveň č.3316: KRV, DRAK, DÁTA, KÁVA, TVÁR, DÁVKA, TRÁVA, DVAKRÁT,
Úroveň č.3317: ONA, OSA, SOM, MOST, STAN, SMOTANA,
Úroveň č.3318: ALE, ONO, LANO, PIVO, POLE, VILA, POVOLANIE,
Úroveň č.3319: PRE, INAK, PARK, PENA, PERA, RIEKA, NAPRIEK,
Úroveň č.3320: KRM, NIE, ROK, NORMA, MORIAK, RAMIENKO,
Úroveň č.3321: BANK, LANO, LIEK, VILA, LIEVIK, BIELKOVINA,
Úroveň č.3322: KAM, MAŤ, TAM, TRI, ŠIŤ, TKAŤ, ŠTRK, MAŠKRTIŤ,
Úroveň č.3323: PES, PÄŤ, PÄTA, SPÄŤ, PÄŤDESIAT,
Úroveň č.3324: DAR, RÁD, KÁVA, TVAR, DÁVKA, TRÁVA, VRTÁK, DVAKRÁT,
Úroveň č.3325: KAM, MYŠ, LIEK, MLYN, MYŠLIENKA,
Úroveň č.3326: KAM, KRM, RÁM, MRAK, MÁLO, KOMÁR, KORAL, MORÁLKA,
Úroveň č.3327: JAR, REČ, ROJ, ČAJ, ČARO, DOJČA, JADRO, ČARODEJ,
Úroveň č.3328: DYM, MED, KEDY, OMYL, MODEL, MÁLOKEDY,
Úroveň č.3329: TEN, DETI, DNES, STAN, STENA, DESATINA,
Úroveň č.3330: POT, OPAR, PARA, PERO, ETAPA, PRETO, OPATERA,
Úroveň č.3331: KEL, KTO, LET, TAK, LETO, TETA, KOTLETA,
Úroveň č.3332: HRA, PACH, UCHO, CHRUP, PRACH, ROPUCHA,
Úroveň č.3333: DOM, DYM, KDE, KEL, KEDY, OMYL, MYDLO, MÁLOKEDY,
Úroveň č.3334: VON, ÁNO, NOHA, VÁHA, NÁMAHA, NAMÁHAVO,
Úroveň č.3335: DLH, DNO, DLHÝ, PLNÝ, PLOD, PODLO, POHON, POHODLNÝ,
Úroveň č.3336: HAD, HRA, HORA, HRAD, HRDO, OPAR, PRÍHODA,
Úroveň č.3337: KOV, LOV, ONA, VON, VLAK, VLNA, KOALA, LANOVKA,
Úroveň č.3338: PRE, TEN, NETER, PERIE, PIRÁT, TRÁPENIE,
Úroveň č.3339: ATAK, PLOT, LOPTA, OPTIK, PILOT, OPTIKA, LOPATKA, KAPITOLA,
Úroveň č.3340: ALE, DVA, LOV, CHOV, HLAD, VODA, VCHOD, HLODAVEC,
Úroveň č.3341: ALE, KEL, KER, LAMA, MARKA, KARAMEL, REKLAMA,
Úroveň č.3342: RÁM, MRAK, RUKA, MRKVA, RUKÁV, AKVÁRIUM,
Úroveň č.3343: STAN, STAV, CESTA, STENA, TISÍC, VESTA, INVESTÍCIA,
Úroveň č.3344: KDE, KUS, SUD, DNES, DUNA, KUNA, NUDA, SEKUNDA,
Úroveň č.3345: ALE, LUK, KUNA, LÁTKA, TUNEL, AKTUÁLNE,
Úroveň č.3346: ALE, DELO, DOLE, LANO, VILA, VODA, VIDEO, ODVOLANIE,
Úroveň č.3347: PAS, POT, STO, SOVA, STAV, SOTVA, STOPA, POSTAVA,
Úroveň č.3348: NOS, PES, SOM, MENO, OSEM, SENO, PÍSMO, PÍSMENO,
Úroveň č.3349: PRE, REČ, PREČ, PRVÝ, REPA, ČERV, VYČERPANÝ,
Úroveň č.3350: ONA, TAK, BANK, BITKA, NIKTO, BOTANIKA,
Úroveň č.3351: CÍN, DNO, NOC, BOCHNÍK, OBCHODNÍK,
Úroveň č.3352: NEŽ, ÁNO, DÁVNO, NÁVOD, VÁŽNE, ODVÁŽNE,
Úroveň č.3353: ONO, VON, OTVOR, VIETOR, OTVORENIE,
Úroveň č.3354: ASI, PAS, PES, PIŤ, SPAŤ, SPEV, SPIEVAŤ,
Úroveň č.3355: PAS, POT, PIVO, SPAŤ, VTIP, SOTVA, STOPA, POSTAVIŤ,
Úroveň č.3356: COP, HRA, ROH, HORA, UCHO, CHRUP, PRACH, ROPUCHA,
Úroveň č.3357: BAR, IBA, RIAD, BREZA, DIERA, ZÁBRADLIE,
Úroveň č.3358: IHLA, UCHO, ŠACH, ULICA, UŠĽACHTILO,
Úroveň č.3359: BAR, PAS, STAV, PRÍSTAV, PRÍSTAVBA,
Úroveň č.3360: RUKA, KORAL, LÁTKA, AKUMULÁTOR,
Úroveň č.3361: CHÝR, PACH, PRVÝ, PRACH, VÝHRA, CHRAPĽAVÝ,
Úroveň č.3362: TRI, LIST, RANA, SRNA, TRASA, RASTLINA,
Úroveň č.3363: ROH, HORA, HRAD, HRDO, OPAR, PRÍHODA,
Úroveň č.3364: AKO, OKO, SOB, BOSO, OSOBA, SKORO, BOSORKA,
Úroveň č.3365: DNO, NIE, NIŤ, DNES, SIEŤ, NIESŤ, DONIESŤ,
Úroveň č.3366: LOS, PÁS, ÁNO, PERO, PLÁN, SENO, SLON, PERSONÁL,
Úroveň č.3367: DAR, RÁD, RIAD, BRZDA, ZÁBRADLIE,
Úroveň č.3368: CENA, AREÁL, KANÁL, LINKA, KLINEC, LEKCIA, KANCELÁRIA,
Úroveň č.3369: OTEC, OVCA, CESTA, CESTO, SOTVA, VESTA, CESTOVAŤ,
Úroveň č.3370: KAM, KRM, MRAK, MOTOR, KOMORA, MOTORKA,
Úroveň č.3371: DOLE, HLAD, HORE, HRDO, HRDLO, PERLA, LEOPARD, PREDLOHA,
Úroveň č.3372: KEL, KMEŇ, LAIK, LIEK, MRAK, RIEKA, MLIEKAREŇ,
Úroveň č.3373: OSA, STAV, SVET, CESTO, SOTVA, CESTOVAŤ,
Úroveň č.3374: MAŤ, RAZ, ORAŤ, ZIMA, ROZMRAZIŤ,
Úroveň č.3375: BOD, BOH, CÍN, NOC, ONO, CHOD, KOHO, OBCHODNÍK,
Úroveň č.3376: DOM, NAD, DOMA, DÁMA, MÁLO, LIMONÁDA,
Úroveň č.3377: BÝK, KRV, ROK, OVOS, VOSK, SKORO, OBROVSKÝ,
Úroveň č.3378: KDE, KTO, KVET, VOSK, DREVO, DVERE, SVEDOK, STREDOVEK,
Úroveň č.3379: PEĽ, REPA, NETER, PERIE, PRIATEĽ, NEPRIATEĽ,
Úroveň č.3380: BAR, PAS, PRST, STAV, TVAR, TRASA, STRAVA, PRÍSTAVBA,
Úroveň č.3381: PRI, ŽIŤ, OPAR, ORAŤ, POŽIAR, OPRAŽIŤ,
Úroveň č.3382: POD, RAD, DRON, OÁZA, PRÁZDNOTA,
Úroveň č.3383: PRI, ZLÝ, TEPLÝ, ZRELÝ, TRPEZLIVÝ,
Úroveň č.3384: DNO, NAD, DRON, TVOR, TÚRA, TOVAR, ÚRODA, DOVNÚTRA,
Úroveň č.3385: KER, KRK, ROK, KEKS, KOSA, KROK, SKOK, OKRESKA,
Úroveň č.3386: KDE, NAD, DELO, KANOE, KOLENO, DOKONALE,
Úroveň č.3387: ASI, LES, PAS, LIEK, LIPA, SILA, SLIEPKA,
Úroveň č.3388: POD, KINO, KANOE, MOPED, PODANIE, PODMIENKA,
Úroveň č.3389: RAD, RÁD, DRON, OÁZA, NÁPAD, NÁZOR, ZÁPAD, PRÁZDNOTA,
Úroveň č.3390: DOBA, DRON, ODBOR, RIADOK, ODROBINKA,
Úroveň č.3391: DAR, PARA, PERA, REPA, ČERV, VČERA, PRAVDA, PREDAVAČ,
Úroveň č.3392: LES, LEV, LOV, SLON, VESLO, USILOVNE,
Úroveň č.3393: JAR, KER, RAZ, ROJ, KOZA, KRAJ, JAZERO, JAZIERKO,
Úroveň č.3394: VLK, INAK, LAIK, VILA, VLAK, VLNA, LINKA, VANILKA,
Úroveň č.3395: DIV, DVA, KOV, VLK, VILA, VLAK, ODLIV, KLADIVO,
Úroveň č.3396: PRI, PERA, TEĽA, TANIER, PRIATEĽ, NEPRIATEĽ,
Úroveň č.3397: ONO, TEN, VON, TVOR, OTVOR, VERNÝ, OTVORENÝ,
Úroveň č.3398: BÝK, ROK, SOB, BOSO, OBOR, OVOS, SKORO, OBROVSKÝ,
Úroveň č.3399: PRE, PENA, PERA, PRVÝ, VERNÝ, UVARENÝ, UPRAVENÝ,
Úroveň č.3400: INAK, KINO, KLIN, LAIK, LINKA, NIKTO, KOTLINA,
Úroveň č.3401: MÁJ, NÁM, PÁR, ROJ, MENO, NÁPOJ, POJEM, PRENÁJOM,
Úroveň č.3402: LES, LEV, LOS, LETO, LIST, OTEC, CELISTVO,
Úroveň č.3403: AKO, ASI, LIPA, LÚKA, SKOK, SOPKA, KÚPALISKO,
Úroveň č.3404: DIV, POD, RAD, DVOR, RIAD, ODLIV, OLIVA, PRAVIDLO,
Úroveň č.3405: PARK, KOPAŤ, OPORA, PRVOK, KOPÍROVAŤ,
Úroveň č.3406: NIE, PEĽ, TEN, TANIER, PRIATEĽ, NEPRIATEĽ,
Úroveň č.3407: LOS, MUL, RÁM, SÁM, MÁLO, SOMÁR, SOLÁRIUM,
Úroveň č.3408: BIČ, BOL, NIČ, ČIN, LEBO, ČLEN, OBLEČENIE,
Úroveň č.3409: DOM, NOC, NOS, NÁM, ONO, ÁNO, DOMÁCNOSŤ,
Úroveň č.3410: KOČ, NIČ, VON, ČIN, INÁČ, KINO, KOVÁČ, NOVÁČIK,
Úroveň č.3411: DELO, DOLE, DREP, PERO, POLE, PERLA, LEOPARD,
Úroveň č.3412: KRM, KRT, TAK, TAM, MOTOR, KOMORA, MOTORKA,
Úroveň č.3413: OPAR, PARA, PERA, REPA, ETAPA, PRETO, OPRATA, OPATERA,
Úroveň č.3414: ATAK, MISA, MASKA, MATKA, MISKA, GYMNASTIKA,
Úroveň č.3415: NÁM, RÁM, KÁRO, KOMÁR, NORMA, NÁROK, NÁRAMOK,
Úroveň č.3416: NOS, SOM, SÁM, ÁNO, DOSŤ, DOMÁCNOSŤ,
Úroveň č.3417: DVA, POD, DVOR, PARA, VODA, OPRAVA, PRAVDA, DOPRAVA,
Úroveň č.3418: DAR, HRA, RÁD, DRÁHA, HANDRA, NÁHRADA,
Úroveň č.3419: HRA, ROH, HORA, ÚHOR, ČARO, HORÚČAVA,
Úroveň č.3420: DAR, KDE, NAD, RÁD, AREÁL, LEKÁR, KALENDÁR,
Úroveň č.3421: ASI, STAN, TEST, STENA, TENIS, ASISTENT,
Úroveň č.3422: KAM, ROK, MRAK, MÁLO, KOMÁR, MORÁLKA,
Úroveň č.3423: ALE, KAM, KEL, TAM, LIEK, METLA, LIMETKA,
Úroveň č.3424: DAR, PRE, DELO, DOLE, DREP, PRED, LEOPARD,
Úroveň č.3425: DIV, DVA, VLK, LAIK, VLAK, VIDLIČKA,
Úroveň č.3426: CIT, LIPA, PLOT, LOPTA, PILOT, POCTA, POLICAJT,
Úroveň č.3427: NOS, PES, POT, SUP, SENO, OPUSTENÝ,
Úroveň č.3428: HMLA, LAMA, MACH, HLINA, IHLAN, MINCA, MALINA, MIHALNICA,
Úroveň č.3429: HLT, PIŤ, IHLA, LIPA, PACH, PLATIŤ, PLACHTIŤ,
Úroveň č.3430: DOLE, LETO, TEDA, TELO, ELITA, LIETADLO,
Úroveň č.3431: DAR, MAŤ, MED, RIAD, DIERA, DIEŤA, DRIEMAŤ,
Úroveň č.3432: OSA, TAM, SOVA, STAV, TVOJ, SOTVA, TAJOMSTVO,
Úroveň č.3433: RYS, SYR, RELY, PERIE, PRIEMYSEL,
Úroveň č.3434: KAM, ÁNO, OÁZA, ZÁKON, ZÁMOK, ZNÁMKA, POZNÁMKA,
Úroveň č.3435: LEV, ONO, VON, LANO, VLNA, POVOLANIE,
Úroveň č.3436: REČ, ZOO, PREČ, POZOR, POČET, PRETO, PREČO, ROZPOČET,
Úroveň č.3437: BAR, BIŤ, IBA, REŤAZ, ZEBRA, ZBIERAŤ,
Úroveň č.3438: ASI, DAŤ, PIŤ, DOSŤ, SPAŤ, POSADIŤ,
Úroveň č.3439: LAMPA, LINKA, PALMA, MALINA, PLAMENIAK,
Úroveň č.3440: LETO, MENO, SVAL, VLNA, METLA, SVETLO, MANŽELSTVO,
Úroveň č.3441: KANOE, SOTVA, NIEKTO, STAVENISKO,
Úroveň č.3442: PÁV, ROK, KÁRO, KÁVA, OÁZA, VÁZA, PRÁVO, ROZPRÁVKA,
Úroveň č.3443: DIV, DVA, LEV, NAD, VILA, VLNA, ZDANIE, VZDELANIE,
Úroveň č.3444: KDE, LET, NIE, KEDY, LIEK, NIKDY, DELIKÁTNY,
Úroveň č.3445: DIV, RAD, RIAD, DIERA, ZVIERA, ZDRAVIE,
Úroveň č.3446: DNU, DELO, DUEL, POLE, DIELO, PUDEL, PODIEL, POLUDNIE,
Úroveň č.3447: NOS, ONO, SOM, STO, MOST, OVOS, MNOŽSTVO,
Úroveň č.3448: DNU, DVA, ĽUD, DUNA, NUDA, LEVANDUĽA,
Úroveň č.3449: ALE, KDE, NAD, ONO, KOLO, OKNO, KOLENO, DOKONALE,
Úroveň č.3450: LIST, STAN, SLNKO, KOTLINA, TALIANSKO,
Úroveň č.3451: ONA, PENA, ZNAK, KANOE, PEKNÝ, POKAZENÝ,
Úroveň č.3452: KAM, KRM, MRAK, MÚKA, RANA, MARKA, MANIKÚRA,
Úroveň č.3453: KEL, LET, TAK, LETO, TELO, TETA, KOTLETA,
Úroveň č.3454: TEN, VON, NOVÝ, TVOR, OTVOR, VERNÝ, OTVORENÝ,
Úroveň č.3455: BEZ, BOL, ZLE, LEBO, OBAL, ALEBO, ZBABELO,
Úroveň č.3456: NÁM, MENA, MRÁZ, PENA, PERA, REPA, PARMEZÁN,
Úroveň č.3457: REČ, ČERV, VERNÝ, VEČER, VEČNE, ČERVENÝ,
Úroveň č.3458: ONA, CENA, CHOV, HNEV, HOCI, NOHA, NOHAVICE,
Úroveň č.3459: KOSA, SOPKA, SPONA, OPASOK, SPOJKA, JAPONSKO,
Úroveň č.3460: DELO, OLEJ, KOLENO, JEDNOKOLKA,
Úroveň č.3461: COP, CVAL, VIAC, OLIVA, OPCIA, OPICA, POLICA, POLOVICA,
Úroveň č.3462: AKO, KOV, ONA, ÁNO, KÁVA, NÁKOVA,
Úroveň č.3463: PRE, BRAT, PERO, REPA, PRETO, POTREBA,
Úroveň č.3464: KDE, KUS, NAD, SUD, DUNA, NUDA, SEKUNDA,
Úroveň č.3465: ALE, LET, ATAK, LABA, TETA, TABLETKA,
Úroveň č.3466: KOV, KOČ, NIČ, VON, ČIN, INÁČ, KOVÁČ, NOVÁČIK,
Úroveň č.3467: BAR, KOČ, KRAB, KÚRA, ÚROK, ČARO, BÚRKA, OBRÚČKA,
Úroveň č.3468: ALE, RAD, DELO, DOLE, DREP, PERA, PRED, LEOPARD,
Úroveň č.3469: JED, REČ, ROJ, ČAJ, DOJČA, JADRO, ČARODEJ,
Úroveň č.3470: ASI, RANA, SILA, SRNA, STRANA, RASTLINA,
Úroveň č.3471: NAD, HRAD, RADA, RANA, DRÁHA, HRANA, HANDRA, NÁHRADA,
Úroveň č.3472: DIV, LAIK, VILA, VLAK, VODA, ODLIV, KLADIVO,
Úroveň č.3473: LIPA, LOPTA, OPICA, PILOT, POCTA, POLICAJT,
Úroveň č.3474: CIT, COP, POT, LIPA, PLOT, POCTA, POLICA, POLICAJT,
Úroveň č.3475: DAŤ, DVA, VÍŤAZ, ZÍVAŤ, DVÍHAŤ, HVÍZDAŤ,
Úroveň č.3476: BEZ, IBA, IZBA, AREÁL, ZÁBRADLIE,
Úroveň č.3477: JAR, KRAJ, KÔRA, SKÔR, SRNA, NAJSKÔR,
Úroveň č.3478: MÁJ, NÁM, ROJ, RÁM, POJEM, PRENÁJOM,
Úroveň č.3479: PAS, PRE, PRST, REPA, CESTA, STRAPEC,
Úroveň č.3480: ALE, RAD, DELO, DREP, PLOD, POLE, PRED, LEOPARD,
Úroveň č.3481: CIT, NIE, KANEC, KNIHA, TANEC, TECHNIK, TECHNIKA,
Úroveň č.3482: DOM, MAŤ, OSA, SOM, DOMA, DOSŤ, MASLO, MLADOSŤ,
Úroveň č.3483: ONA, ROH, NOHA, RANA, HRANA, OCHRANA,
Úroveň č.3484: PRE, PARA, PERO, ETAPA, PRETO, OPRATA, OPATERA,
Úroveň č.3485: PRE, BRAT, OPAR, PERO, REPA, OBRAT, PRETO, POTREBA,
Úroveň č.3486: NIČ, ČIN, ČLN, KLIN, LIEK, ČLEN, KLINČEK,
Úroveň č.3487: DNU, DUEL, VEĽA, VEDĽA, LEVANDUĽA,
Úroveň č.3488: ALE, NIE, DELO, DIELO, OLIVA, ODVOLANIE,
Úroveň č.3489: LES, NOS, PÁR, PÁS, ÁNO, SENO, SLON, PERSONÁL,
Úroveň č.3490: ASI, STAN, BALET, ELITA, STENA, TENIS, STABILNE,
Úroveň č.3491: KRT, KRV, KTO, VOŠ, ŠOK, ŠTRK, ŠTVRTOK,
Úroveň č.3492: DVA, REČ, PRED, ČERV, VČERA, PRAVDA, PREDAVAČ,
Úroveň č.3493: KRT, DRAK, TVAR, TVÁR, VTÁK, DÁVKA, TRÁVA, DVAKRÁT,
Úroveň č.3494: NAD, NÁŠ, ŠÁL, KANÁL, ŠÁLKA, NÁKLAD, ŠKANDÁL,
Úroveň č.3495: HAD, HRA, RÁD, HRAD, HRDZA, HRÁDZA, ZÁHRADA,
Úroveň č.3496: ONO, VON, NOVÝ, TVOR, VERNÝ, OTVORENÝ,
Úroveň č.3497: NOS, ONO, SOM, STO, VON, MOST, MNOŽSTVO,
Úroveň č.3498: KRV, KTO, VEK, DREVO, STREDOVEK,
Úroveň č.3499: LEV, LOV, PLŤ, LIPA, PIVO, LEPIŤ, OLIVA, POLIEVAŤ,
Úroveň č.3500: KRT, ÚTEK, NETER, TENIS, SKRÚTENIE,
Úroveň č.3501: NEŽ, ÁNO, DÁVNO, NÁVOD, VÁŽNE, ODVÁŽNE,
Úroveň č.3502: DNU, DUB, CENA, NUDA, BUNDA, DEBNA, NABUDÚCE,
Úroveň č.3503: PRE, PARA, PRED, ČERV, VČERA, PRAVDA, PREDAVAČ,
Úroveň č.3504: KOSA, KANOE, KOTVA, TENIS, STAVENISKO,
Úroveň č.3505: AKO, KINO, LANO, LINKA, NIKTO, KOTLINA,
Úroveň č.3506: VEC, VEK, KVET, VETA, CIEVKA, TEKVICA,
Úroveň č.3507: JAS, STO, SENO, ZATO, JASNE, JASNO, JASOT, OZAJSTNE,
Úroveň č.3508: DVA, PRI, DVOR, PIVO, RIAD, ODLIV, PRAVIDLO,
Úroveň č.3509: DIV, NAD, VON, DOLE, ODLIV, OLIVA, ODVOLANIE,
Úroveň č.3510: NIE, PRI, INAK, PARK, PENA, REPA, NAPRIEK,
Úroveň č.3511: TAM, MORE, PERA, PERO, REPA, TETA, TORTA, TROMPETA,
Úroveň č.3512: LEV, ONA, VON, ZLE, VLNA, ZVON, ZNOVA, ZAVOLANIE,
Úroveň č.3513: KEL, LET, LETO, LIEK, LIST, TELO, SITKO, LETISKO,
Úroveň č.3514: ONO, TVOR, OTVOR, VIETOR, OTVORENIE,
Úroveň č.3515: KINO, SAKO, SENO, KANOE, KOTVA, NIKTO, TENIS, STAVENISKO,
Úroveň č.3516: LOS, ROH, HOSŤ, HOVORIŤ, HORLIVOSŤ,
Úroveň č.3517: HRA, RAZ, HRAD, DRÁHA, HRDZA, HRÁDZA, ZÁHRADA,
Úroveň č.3518: JAR, JED, RAD, ROJ, ČAJ, DOJČA, ČARODEJ,
Úroveň č.3519: BIČ, NIČ, ČIN, ČLN, NEBO, ČLEN, NIEČO, OBLEČENIE,
Úroveň č.3520: ASI, DAŤ, PÄŤ, SPAŤ, TEDA, DESAŤ, DIEŤA, PÄŤDESIAT,
Úroveň č.3521: NIE, NIČ, ČIN, ČLN, KLIN, LIEK, ČLEN, KLINČEK,
Úroveň č.3522: KER, KRT, TRI, ÚTEK, NETER, KÚRENIE, SKRÚTENIE,
Úroveň č.3523: NIČ, VEC, ČIN, VEČNE, VINIČ, VENIEC, CVIČENIE,
Úroveň č.3524: DAR, HLAD, HORA, HORE, HRAD, PREDLOHA,
Úroveň č.3525: NOC, NOS, PEC, SEN, STO, SENO, POCESTNÝ,
Úroveň č.3526: ASI, NIE, SYN, KLIN, LINKA, KYSELINA,
Úroveň č.3527: DNU, KDE, NAD, SEN, SUD, SEKUNDA,
Úroveň č.3528: BOL, NEBO, ČELO, NIEČO, OBLEČENIE,
Úroveň č.3529: BEZ, BOL, ZLE, LEBO, ALEBO, ZBABELO,
Úroveň č.3530: KINO, KLIN, LAIK, LANO, LINKA, LOGIKA, ANGLICKO,
Úroveň č.3531: POD, DVOR, OPAR, PIVO, PLOD, PRAVIDLO,
Úroveň č.3532: POT, ROJ, STO, PRST, STROP, PRÍSTROJ,
Úroveň č.3533: JAR, JAS, TAM, MARS, SMER, MAJSTER,
Úroveň č.3534: OSA, PAS, SOVA, SPAŤ, VTIP, STOPA, POSTAVIŤ,
Úroveň č.3535: STO, PIVO, SOVA, STAV, VTIP, SOTVA, STOPA, POSTAVIŤ,
Úroveň č.3536: STAN, STAV, SVET, VETA, STENA, VESTA, NEVESTA,
Úroveň č.3537: DOM, ONA, ÁNO, DOMA, MÁLO, LIMONÁDA,
Úroveň č.3538: KOV, KRK, VEK, KRIK, KROK, OPAR, REPA, POKRIEVKA,
Úroveň č.3539: LANO, LIPA, PIVO, POLE, OLIVA, POVOLANIE,
Úroveň č.3540: DAŤ, PES, PIŤ, PÄŤ, SIEŤ, DESAŤ, DIEŤA, PÄŤDESIAT,
Úroveň č.3541: AUTO, VETA, VEĽA, POUŽÍVATEĽ,
Úroveň č.3542: LIPA, PÍLA, OPCIA, OPICA, POLICA, POLÍCIA,
Úroveň č.3543: BOD, BOL, SOB, BOSO, OBAL, OSOBA, SLOBODA,
Úroveň č.3544: TELO, ČELO, ČERV, OLTÁR, VESLO, VČELÁRSTVO,
Úroveň č.3545: TAM, RANA, TÚRA, ÚNIA, MINÚTA, MINIATÚRA,
Úroveň č.3546: NÁŠ, TEN, ŠEV, KVET, NÁVŠTEVNÍK,
Úroveň č.3547: NIE, SEN, TEN, DNES, STAN, STENA, TENIS, DESATINA,
Úroveň č.3548: DOLE, LETO, TEDA, DIELO, ELITA, LIETADLO,
Úroveň č.3549: NIČ, NIŤ, ČIN, KINO, KOSŤ, SKONČIŤ,
Úroveň č.3550: DAR, PRI, DVOR, LIPA, PLOD, VILA, ODLIV, PRAVIDLO,
Úroveň č.3551: AKO, ASI, TAK, INAK, LINKA, SITKO, TALIANSKO,
Úroveň č.3552: POT, BRAT, PERO, OBRAT, PRETO, POTREBA,
Úroveň č.3553: COP, NOC, PEC, POT, TEN, OTEC, KOPEC, KONCEPT,
Úroveň č.3554: PRE, RYS, SYR, PERIE, PRIEMYSEL,
Úroveň č.3555: POD, SUD, SUP, DOSŤ, OSUD, ODSTUP, ODPUSTIŤ,
Úroveň č.3556: RAD, RAZ, DRAK, KOZA, AKORD, KORAL, ZRKADLO,
Úroveň č.3557: KOV, KRV, ROK, VON, KRÁĽ, KÁRO, NÁROK, KRÁĽOVNÁ,
Úroveň č.3558: CIT, HLT, PIŤ, PLŤ, PACH, PLATIŤ, PLACHTIŤ,
Úroveň č.3559: POD, OPAR, PARK, RIAD, AKORD, OPORA, RIADOK, PORIADOK,
Úroveň č.3560: ONA, NOHA, NOVÝ, ZVON, ZNOVA, ZACHOVANÝ,
Úroveň č.3561: OSA, SYR, KOSA, KRAB, RYBA, SAKO, KRYSA, BROSKYŇA,
Úroveň č.3562: KER, TAK, KARTA, RIEKA, KARATE, KATEGÓRIA,
Úroveň č.3563: LOV, HOSŤ, OROL, OSOH, OSIVO, HOVORIŤ, HORLIVOSŤ,
Úroveň č.3564: KDE, KEL, TEN, DETI, KEDY, KLIN, LIEK, DELIKÁTNY,
Úroveň č.3565: KEL, LES, PES, POLE, ČELO, ČÍSLO, POSLÍČEK,
Úroveň č.3566: AKO, DNO, OKO, AKORD, ODBOR, RODINA, ODROBINKA,
Úroveň č.3567: NOS, ONO, HNIS, KINO, KOHO, OKNO, OSOH, OHNISKO,
Úroveň č.3568: LES, LOS, OSEM, TELO, MASLO, MESTO, MALOMESTO,
Úroveň č.3569: TAK, KARTA, TIGER, KARATE, RAKETA, TEÓRIA, KATEGÓRIA,
Úroveň č.3570: ALE, LEV, VEK, LAIK, VLAK, POLIEVKA,
Úroveň č.3571: LOS, MAŤ, DOMA, DOSŤ, MASLO, MLADOSŤ,
Úroveň č.3572: NIE, SEN, TEN, STAN, TEST, TETA, TENIS, ASISTENT,
Úroveň č.3573: DNO, OKO, ONO, POD, OKNO, PLOD, PONDELOK,
Úroveň č.3574: INÝ, LOV, NIČ, ČIN, PLNÝ, POLOVIČNÝ,
Úroveň č.3575: DVA, ĽAD, DÁTA, TEDA, VETA, VEĽA, VEDĽA, DODÁVATEĽ,
Úroveň č.3576: HAD, RAZ, HRAD, HRDZA, HRÁDZA, ZÁHRADA,
Úroveň č.3577: KOV, ÁNO, KÁRO, KÁVA, NOVÝ, NÁROK, NÁKOVA, KÁROVANÝ,
Úroveň č.3578: DAR, KER, RAD, RÁD, AREÁL, KANÁL, LEKÁR, KALENDÁR,
Úroveň č.3579: DAR, HAD, RÁD, HRAD, HRÁDZA,
Úroveň č.3580: COP, LIPA, PÍLA, OPCIA, OPICA, POLICA, POLÍCIA,
Úroveň č.3581: KEL, VEK, VLK, RANA, VLAK, KRAVA, VRANA, KARNEVAL,
Úroveň č.3582: OKO, ONO, SEN, OKNO, NOROK, SKORO, NESKORO,
Úroveň č.3583: DLH, HAD, POD, HLAD, PLOD, DLAHA, PODLAHA,
Úroveň č.3584: KOV, LOV, VLK, LANO, VLNA, KOALA, LANOVKA,
Úroveň č.3585: AKO, VON, LANO, VLNA, KOALA, LANOVKA,
Úroveň č.3586: DLH, DNO, ONO, DELO, DOLE, ONEDLHO,
Úroveň č.3587: NIE, DETI, DNES, TEDA, STENA, TENIS, DESATINA,
Úroveň č.3588: DNO, DOM, NOS, NÁM, SOM, SÁM, DOMÁCNOSŤ,
Úroveň č.3589: KRT, TRI, SIEŤ, TKAŤ, ISKRA, STRIEKAŤ,
Úroveň č.3590: KOV, KRK, KRIK, PRVOK, KROVIE, POKRIEVKA,
Úroveň č.3591: ALE, KEL, LET, TAK, LABA, BALET, TABLETKA,
Úroveň č.3592: LAIK, LIPA, PENA, LAMPA, PALMA, PLAMENIAK,
Úroveň č.3593: DNO, JED, MED, MENO, JEDEN, MENEJ, DOJEMNE,
Úroveň č.3594: LOS, RÁM, SOM, SÁM, SOMÁR, SOLÁRIUM,
Úroveň č.3595: PEĽ, PRE, PRI, TRI, PERA, REPA, TEĽA, PRIATEĽ,
Úroveň č.3596: CIT, PEC, TEN, CENA, PENA, PACIENT,
Úroveň č.3597: KOSA, SAKO, SILA, SKOK, KÚPALISKO,
Úroveň č.3598: KAM, INAK, KINO, KANOE, NORMA, OKREM, RIEKA, RAMIENKO,
Úroveň č.3599: RAZ, ORAŤ, PERA, PERO, REPA, REŤAZ, POZERAŤ,
Úroveň č.3600: CVAL, LÁVA, VIAC, ELITA, TANEC, VENTILÁCIA,
Úroveň č.3601: KRM, MÚR, ROK, SOM, ÚROK, MOKRÝ, SÚKROMNÝ,
Úroveň č.3602: ĽAD, DÁTA, TEĽA, VODA, DODÁVATEĽ,
Úroveň č.3603: PERA, PREČ, REPA, ČERV, VERNÝ, VČERA, VYČERPANÝ,
Úroveň č.3604: KOČ, VON, ÁNO, INÁČ, KINO, KOVÁČ, NOVÁČIK,
Úroveň č.3605: BOD, DAŤ, DOBA, ORAŤ, RIAD, ROBIŤ, ODFARBIŤ,
Úroveň č.3606: INAK, KINO, MENA, KANOE, NORMA, OKREM, MORIAK, RAMIENKO,
Úroveň č.3607: ASI, KEL, PAS, PES, LAIK, LIEK, SILA, SLIEPKA,
Úroveň č.3608: POD, DOLE, PLOD, DIELO, PODIEL, LEPIDLO,
Úroveň č.3609: ROH, HORA, HORE, HRDO, PRED, PERLA, LEOPARD, PREDLOHA,
Úroveň č.3610: KOV, OKO, VOŠ, ŠOK, VŠAK, ŠOŠOVKA,
Úroveň č.3611: NOS, PES, SEN, SUP, TEN, SENO, OPUSTENÝ,
Úroveň č.3612: LANO, PIVO, POLE, OLIVA, POVOLANIE,
Úroveň č.3613: EŠTE, PRST, PERIE, PRÍSTREŠIE,
Úroveň č.3614: ROH, OROL, SLOH, HOVORIŤ, HORLIVOSŤ,
Úroveň č.3615: ALE, ONA, LANO, VLNA, ZAVOLANIE,
Úroveň č.3616: JAS, ZATO, JASNE, JASNO, JASOT, STENA, OZAJSTNE,
Úroveň č.3617: RAD, ROH, HRAD, HRDO, OPAR, PRÍHODA,
Úroveň č.3618: DNO, NAD, ONA, ÁNO, DÁMA, MÁLO, LIMONÁDA,
Úroveň č.3619: DAR, DNO, DRON, TVOR, ÚRAD, ÚRODA, DOVNÚTRA,
Úroveň č.3620: CIT, TRI, TIGER, CIGARA, GITARA, CIGARETA,
Úroveň č.3621: PRE, PRED, RADA, REPA, ČERV, PREDAVAČ,
Úroveň č.3622: ŠOK, INAK, KINO, KOŽA, ŠUNKA, KOŽUŠINA,
Úroveň č.3623: SOB, KOSA, OBAL, SAKO, LÁSKA, KLOBÁSA,
Úroveň č.3624: KAM, KRM, KMEŇ, MRAK, KAMEŇ, RIEKA, MLIEKAREŇ,
Úroveň č.3625: BOD, BOL, SOB, BOSO, DOBA, OBAL, OSOBA, SLOBODA,
Úroveň č.3626: JAS, OSA, SOM, STO, STAV, TAJOMSTVO,
Úroveň č.3627: DNU, NAD, ĽAD, ĽUD, NULA, VEĽA, VEDĽA, LEVANDUĽA,
Úroveň č.3628: DAR, DOM, DOMA, MZDA, RADA, ZADARMO,
Úroveň č.3629: NAD, NÁŠ, ŠÁL, KANÁL, ŠÁLKA, NÁKLAD, ŠKANDÁL,
Úroveň č.3630: ROJ, TRH, HROT, OSOH, OHŇOSTROJ,
Úroveň č.3631: NIE, PRI, INAK, PARK, PENA, RIEKA, NAPRIEK,
Úroveň č.3632: RAZ, ZEM, MENA, MRÁZ, PENA, PERA, ZMENA, PARMEZÁN,
Úroveň č.3633: NAD, NÁŠ, ŠÁL, KANÁL, ŠÁLKA, NÁKLAD, ŠKANDÁL,
Úroveň č.3634: INAK, LAMA, PENA, LAMPA, PALMA, MALINA, PLAMENIAK,
Úroveň č.3635: PRE, PRI, PARK, PENA, PERA, REPA, NAPRIEK,
Úroveň č.3636: KDE, KRV, KTO, ROK, STREDOVEK,
Úroveň č.3637: LOV, ONA, VILA, ZNOVA, ZAVOLANIE,
Úroveň č.3638: DIV, LOV, VLK, LAIK, VILA, VLAK, KLADIVO,
Úroveň č.3639: BAR, OKO, KOSA, KRAB, OBOR, SAKO, SKORO, BOSORKA,
Úroveň č.3640: KAM, LAIK, LIPA, MENA, PENA, PALMA, MALINA, PLAMENIAK,
Úroveň č.3641: SOB, BOSO, KOSA, OBOR, SAKO, OSOBA, SKORO, BOSORKA,
Úroveň č.3642: DVA, NIČ, ČIN, VODA, VINIČ, DIVOČINA,
Úroveň č.3643: LEV, LOS, LOV, OTEC, SVET, SVETLO, CELISTVO,
Úroveň č.3644: ALE, DOLE, OPAR, PERO, POLE, PERLA, LEOPARD,
Úroveň č.3645: JAS, NOS, SEN, SENO, JASOT, OZAJSTNE,
Úroveň č.3646: TAK, TRI, TIGER, RAKETA, KATEGÓRIA,
Úroveň č.3647: KER, KRK, PÁR, PARK, PEKÁR, PREKÁŽKA,
Úroveň č.3648: INAK, LAIK, LINKA, LEKCIA, RELÁCIA, KANCELÁRIA,
Úroveň č.3649: KRM, KRV, KÁVA, MRAK, RUKA, MRKVA, RUKÁV, AKVÁRIUM,
Úroveň č.3650: KRV, DRAK, TVÁR, VTÁK, DÁVKA, TRÁVA, VRTÁK, DVAKRÁT,
Úroveň č.3651: KRM, MÚR, INAK, KÚRA, MRAK, MÚKA, ÚNIA, MANIKÚRA,
Úroveň č.3652: KRM, ROK, TAM, MRAK, MOTOR, MOTORKA,
Úroveň č.3653: PIŤ, PÁS, SPAŤ, ÁZIA, ZÁPIS, ZÁPASIŤ,
Úroveň č.3654: KTO, LOS, TAK, LAIK, LIST, SILA, SITKO, STOLIČKA,
Úroveň č.3655: PRE, SEN, DREP, PRED, SENO, DRSNE, PREDNOSŤ,
Úroveň č.3656: BOL, ČLN, LEBO, NEBO, ČELO, ČLEN, NIEČO, OBLEČENIE,
Úroveň č.3657: DNO, NEŽ, VON, DÁVNO, NÁVOD, VÁŽNE, ODVÁŽNE,
Úroveň č.3658: NAD, RÁD, HRAD, RADA, HRANA, HANDRA, NÁHRADA,
Úroveň č.3659: NOS, ONO, KOSA, OKNO, POKOJ, SOPKA, SPONA, JAPONSKO,
Úroveň č.3660: HMLA, IHLA, LAMA, MINCA, MIHALNICA,
Úroveň č.3661: DAR, KDE, RAD, AKCIA, DIERA, KRIEDA, REDAKCIA,
Úroveň č.3662: KOV, KOČ, NIČ, VON, ČIN, INÁČ, KOVÁČ, NOVÁČIK,
Úroveň č.3663: LAMA, LARVA, MALIAR, STRAVA, MALIARSTVO,
Úroveň č.3664: KRK, KRT, TAK, TRI, KRIK, KRITIKA,
Úroveň č.3665: ČIN, ČELO, ČLEN, NIEČO, OBLEČENIE,
Úroveň č.3666: LEKÁR, KRÁTER, LEKÁREŇ, ELEKTRÁREŇ,
Úroveň č.3667: DIV, NIČ, ČIN, VODA, VINIČ, VODIČ, DIVOČINA,
Úroveň č.3668: COP, PEC, POT, VEC, OTVOR, PRETO, ŠPORT, ŠPORTOVEC,
Úroveň č.3669: DOM, JED, MED, MENO, JEDEN, MENEJ, DOJEMNE,
Úroveň č.3670: KAM, KEL, NEŽ, LAMA, ŽENA, MANŽEL, MANŽELKA,
Úroveň č.3671: PAS, PRST, TVAR, PRASA, PRÍSTAVBA,
Úroveň č.3672: ASI, LES, SYN, INAK, LIEK, SILA, KYSELINA,
Úroveň č.3673: DAŤ, OSA, SOM, DOMA, DOSŤ, MASLO, MLADOSŤ,
Úroveň č.3674: AKO, OSA, SOB, KOSA, SAKO, LÁSKA, KLOBÁSA,
Úroveň č.3675: LES, LET, LIST, SILNÝ, TENIS, STERILNÝ,
Úroveň č.3676: BOH, TRH, TRI, BRAT, BREH, HORE, HROT, BOHATIER,
Úroveň č.3677: DNO, LOV, DELO, DOLE, LANO, VODA, ODLIV, ODVOLANIE,
Úroveň č.3678: KRT, KTO, ROK, ŠOK, ŠÁL, KÁRO, ŠTRK, KLÁŠTOR,
Úroveň č.3679: MÁJ, NÁM, PÁR, ROJ, RÁM, ÁNO, MORE, PRENÁJOM,
Úroveň č.3680: CIT, HLT, PIŤ, PLŤ, IHLA, PACH, PLATIŤ, PLACHTIŤ,
Úroveň č.3681: OKO, ONA, PAS, KOSA, JASNO, JAPONSKO,
Úroveň č.3682: TAK, ATAK, KOSA, LIST, STAN, TALIANSKO,
Úroveň č.3683: KAM, SYN, MISA, MATKA, MISKA, GYMNASTIKA,
Úroveň č.3684: OSA, PAS, POD, SOĽ, ĽAD, DOPOSIAĽ,
Úroveň č.3685: DNO, DOM, JED, MENO, JEDEN, MENEJ, DOJEMNE,
Úroveň č.3686: ALE, MED, RAD, DELO, DOLE, MORE, MODEL, MERADLO,
Úroveň č.3687: LOV, CVAL, VIAC, OPCIA, OPICA, POLICA, POLOVICA,
Úroveň č.3688: KOV, KRT, KRV, ŠOK, ŠTRK, ŠTVRTOK,
Úroveň č.3689: KRT, ROK, KOLO, LANO, OROL, KONTO, KORAL, KONTROLA,
Úroveň č.3690: BOL, NIE, NIČ, ČLN, NEBO, ČLEN, NIEČO, OBLEČENIE,
Úroveň č.3691: DRON, DVOR, TVAR, TVOR, ÚRAD, TOVAR, ÚRODA, DOVNÚTRA,
Úroveň č.3692: LUK, TAK, KÚRA, LÚKA, RUKA, TÚRA, KULTÚRA,
Úroveň č.3693: KER, TAK, TIGER, GITARA, KARATE, TEÓRIA, KATEGÓRIA,
Úroveň č.3694: NIČ, ČIN, ČLN, KLIN, ČLEN, KLINČEK,
Úroveň č.3695: STO, SOVA, STAV, SOTVA, STOPA, POSTAVA,
Úroveň č.3696: NAD, POD, PÁR, NÁPAD, ZÁPAD, PRÁZDNOTA,
Úroveň č.3697: KEL, SYN, KLIN, LIEK, SILA, KYSELINA,
Úroveň č.3698: LET, DOLE, LETO, TELO, DIELO, ELITA, LIETADLO,
Úroveň č.3699: TRH, HORA, HORE, HROB, HROT, OBRAT, BOHATIER,
Úroveň č.3700: ALE, NULA, KANÁL, LÁTKA, NÁUKA, TUNEL, AKTUÁLNE,
Úroveň č.3701: AKO, OPAR, ORAŤ, PARK, KOPÍROVAŤ,
Úroveň č.3702: KEL, KOLO, OKNO, PLOD, PODLO, KOLENO, PONDELOK,
Úroveň č.3703: OKO, BANK, DOBA, NOROK, RODINA, ODROBINKA,
Úroveň č.3704: DOM, MED, DRON, MENO, MORE, MODERNÝ,
Úroveň č.3705: KEL, TETA, BALET, LEBKA, TABAK, TABLETKA,
Úroveň č.3706: DNO, POT, RAZ, RÁD, DRON, NÁPAD, NÁZOR, PRÁZDNOTA,
Úroveň č.3707: KRM, MÚR, PAS, KÚPA, PRESKÚMAŤ,
Úroveň č.3708: RAZ, ORAŤ, OÁZA, VÁZA, PRÁVO, POZVAŤ, ROZPRÁVAŤ,
Úroveň č.3709: DUEL, DUNA, NUDA, VEDĽA, LEVANDUĽA,
Úroveň č.3710: DNO, DNU, NOC, UCHO, CHUDÝ, CHUDOBNÝ,
Úroveň č.3711: KÁRO, KORAL, LÁTKA, MORÁLKA, AKUMULÁTOR,
Úroveň č.3712: CENA, LINKA, LEKCIA, KANCELÁRIA,
Úroveň č.3713: ONA, PLŤ, PÁV, ÁNO, LANO, LÁVA, PLÁNOVAŤ,
Úroveň č.3714: NAD, NÁŠ, ŠÁL, KANÁL, ŠÁLKA, NÁKLAD, ŠKANDÁL,
Úroveň č.3715: ALE, SILA, SVAL, VILA, VLAS, VYSIELAČ,
Úroveň č.3716: DLH, DVA, HAD, CHOD, CVAL, OVCA, VCHOD, HLODAVEC,
Úroveň č.3717: RAZ, HRAD, HÁDKA, HRÁDZA, ZÁHRADNÍK,
Úroveň č.3718: NIE, TRI, PERA, NETER, PERIE, TANIER, PRIATEĽ, NEPRIATEĽ,
Úroveň č.3719: KOSA, SAKO, JASNO, SOPKA, SPONA, OPASOK, SPOJKA, JAPONSKO,
Úroveň č.3720: ASI, KEL, LES, PAS, SILA, SLIEPKA,
Úroveň č.3721: ONA, ÁNO, NOHA, VÁHA, NÁMAHA, NAMÁHAVO,
Úroveň č.3722: KRT, KTO, KOLO, LANO, OROL, KONTO, NOROK, KONTROLA,
Úroveň č.3723: ROK, ÁNO, NÁROK, NEKTÁR, TENTOKRÁT,
Úroveň č.3724: NOS, PES, SOM, SENO, PÍSMO, PÍSMENO,
Úroveň č.3725: DVA, REČ, DREP, PREČ, RADA, ČERV, VČERA, PREDAVAČ,
Úroveň č.3726: RAD, DRAK, RADA, AKCIA, DIERA, KRIEDA, REDAKCIA,
Úroveň č.3727: BAR, BEZ, RIAD, AREÁL, BRZDA, DIERA, ZEBRA, ZÁBRADLIE,
Úroveň č.3728: ONO, HNIS, KINO, KOHO, OSOH, OHNISKO,
Úroveň č.3729: KOV, KOZA, KÁVA, PARK, ROZPRÁVKA,
Úroveň č.3730: KTO, STO, ATAK, KOSA, STAN, NIKTO, SLNKO, TALIANSKO,
Úroveň č.3731: KEL, KLIN, MENA, MLYN, LINKA, MYŠLIENKA,
Úroveň č.3732: KEFA, CIEVA, RIEKA, VENIEC, FREKVENCIA,
Úroveň č.3733: PRI, ZLE, ZLÝ, ZRELÝ, TRPEZLIVÝ,
Úroveň č.3734: BIČ, ČLN, LEBO, NIEČO, OBLEČENIE,
Úroveň č.3735: POT, OPAR, PARA, ETAPA, OPRATA, OPATERA,
Úroveň č.3736: DNO, NIE, NIŤ, SEN, SENO, SIEŤ, NIESŤ, DONIESŤ,
Úroveň č.3737: POT, LAIK, PLOT, LOPTA, OPTIK, PILOT, PIATOK, POLITIKA,
Úroveň č.3738: COP, HORA, PACH, CHRUP, PRACH, ROPUCHA,
Úroveň č.3739: BAR, BIŤ, BOD, DAŤ, DOBA, ORAŤ, ROBIŤ, ODFARBIŤ,
Úroveň č.3740: AKO, ONA, ROK, ÁNO, KOMÁR, NORMA, NÁROK, NÁRAMOK,
Úroveň č.3741: DIV, SVET, VODIČ, ČISTO, DEDIČSTVO,
Úroveň č.3742: ĽAD, TEDA, VETA, VODA, DODÁVATEĽ,
Úroveň č.3743: BAR, BIŤ, BOD, RIAD, ROBIŤ, ODFARBIŤ,
Úroveň č.3744: KTO, OPTIK, PILOT, OPTIKA, LOPATKA, KAPITOLA,
Úroveň č.3745: TEDA, VETA, VEĽA, VEDĽA, DODÁVATEĽ,
Úroveň č.3746: NAD, HRAD, RADA, RANA, DRÁHA, HRANA, HANDRA, NÁHRADA,
Úroveň č.3747: COP, HRA, OPAR, PACH, PARA, PRACH, PAROCHŇA,
Úroveň č.3748: KOČ, STO, ČAS, SAKO, SITKO, STOLIČKA,
Úroveň č.3749: STAN, STAV, SVET, VETA, STENA, VESTA, NEVESTA,
Úroveň č.3750: INAK, KINO, SLON, NIKTO, TALIANSKO,
Úroveň č.3751: KAM, TAM, TÍM, MÄTA, PÄTA, PAMÄTNÍK,
Úroveň č.3752: TAK, INAK, KINO, KLIN, LANO, LINKA, NIKTO, KOTLINA,
Úroveň č.3753: ASI, PAS, PIŤ, SPAŤ, ÁZIA, ZÁPIS, ZÁPASIŤ,
Úroveň č.3754: KDE, LES, VEK, VOSK, SEDLO, VESLO, SVEDOK, VÝSLEDOK,
Úroveň č.3755: DVA, POD, DVOR, PARA, VODA, OPRAVA, PRAVDA, DOPRAVA,
Úroveň č.3756: MÁJ, PÁR, ÁNO, MENO, MORE, PERO, NÁPOJ, PRENÁJOM,
Úroveň č.3757: AKO, KTO, POT, ATAK, PLOT, LOPATKA,
Úroveň č.3758: DVA, RAD, OPAR, PARA, OPRAVA, PRAVDA, DOPRAVA,
Úroveň č.3759: OKO, OCKO, OKNO, BOCHNÍK, OBCHODNÍK,
Úroveň č.3760: NAD, SEN, DNES, STAN, STENA, DESATINA,
Úroveň č.3761: PRE, PÁR, PÁV, SEN, PRÁVE, NESPRÁVNE,
Úroveň č.3762: KEL, NIE, LAIK, LIPA, PLAMENIAK,
Úroveň č.3763: NOS, PES, VON, SENO, SPEV, PEVNOSŤ,
Úroveň č.3764: ALE, KEL, LET, LAIK, LIEK, KLIETKA,
Úroveň č.3765: BAR, BIŤ, BOD, DAR, DAŤ, DOBA, ROBIŤ, ODFARBIŤ,
Úroveň č.3766: AKO, RAZ, ROJ, RIEKA, JAZERO, JAZIERKO,
Úroveň č.3767: VEC, VEK, KVET, VETA, VIAC, CIEVA, CIEVKA, TEKVICA,
Úroveň č.3768: KRV, RÁD, DRAK, DÁTA, TVAR, DÁVKA, VRTÁK, DVAKRÁT,
Úroveň č.3769: TAK, KUNA, NULA, LÁTKA, NÁUKA, TUNEL, AKTUÁLNE,
Úroveň č.3770: LET, LOV, VZOR, ZELER, TELEVÍZOR,
Úroveň č.3771: OKO, RAD, DRAK, OPAR, PARK, RIAD, OPORA, PORIADOK,
Úroveň č.3772: KÚRA, MARS, MÚKA, SMER, SPAŤ, SMREK, PRESKÚMAŤ,
Úroveň č.3773: RÁD, KÁVA, TVÁR, VTÁK, DÁVKA, TRÁVA, VRTÁK, DVAKRÁT,
Úroveň č.3774: MÁJ, NÁM, ROJ, RÁM, MENO, MORE, PRENÁJOM,
Úroveň č.3775: AKO, DIV, VILA, VODA, ODLIV, OLIVA, KLADIVO,
Úroveň č.3776: NOS, SEN, KOSŤ, SENO, SKÚSENOSŤ,
Úroveň č.3777: PRI, TRI, PERA, REPA, TEĽA, PRIATEĽ,
Úroveň č.3778: KDE, DELO, DOLE, KOLO, PODLO, PONDELOK,
Úroveň č.3779: PÄŤ, DETI, PÄTA, SIEŤ, DESAŤ, PÄŤDESIAT,
Úroveň č.3780: LIPA, PÍLA, OPCIA, OPICA, POLICA, POLÍCIA,
Úroveň č.3781: KVET, MOST, OSEM, OVOS, SVET, VOSK, MESTO, VEĽKOMESTO,
Úroveň č.3782: BAR, OKO, OSA, SOB, SAKO, SKORO, BOSORKA,
Úroveň č.3783: ROH, HOSŤ, OROL, OSOH, OVOS, SLOVO, HOVORIŤ, HORLIVOSŤ,
Úroveň č.3784: LEV, ZLE, PRVÝ, TEPLÝ, VÝLET, ZRELÝ, TRPEZLIVÝ,
Úroveň č.3785: ASI, OSA, PES, ČAS, POČAS, POČASIE,
Úroveň č.3786: DREP, PERA, PERO, PRED, REPA, PERLA, LEOPARD,
Úroveň č.3787: KTO, LAIK, LIST, TLAČ, SITKO, ČASTO, ČISTO, STOLIČKA,
Úroveň č.3788: KRM, MÚR, KÚRA, MÚKA, ÚNIA, MARKA, MANIKÚRA,
Úroveň č.3789: ČAS, KOSA, LIST, TLAČ, SITKO, STOLIČKA,
Úroveň č.3790: DNO, ONA, DRON, TVOR, ÚRAD, TOVAR, ÚRODA, DOVNÚTRA,
Úroveň č.3791: POT, PRI, RÁM, PIRÁT, PRIMÁT, PRIMÁTOR,
Úroveň č.3792: OPAR, OVCA, PARA, ŤAVA, OPRAVA, PRACOVAŤ,
Úroveň č.3793: AKO, KAM, KRM, ROK, MRAK, KOMORA, MOTORKA,
Úroveň č.3794: LES, VEC, LETO, TELO, VESLO, CELISTVO,
Úroveň č.3795: HRA, ROH, BRAT, BREH, HORA, HROT, OBRAT, BOHATIER,
Úroveň č.3796: MÁJ, NÁM, RÁM, MENO, MORE, PERO, POJEM, PRENÁJOM,
Úroveň č.3797: HRA, ROH, HORA, OPAR, PACH, PRACH, ROPUCHA,
Úroveň č.3798: DNU, NAD, ĽAD, ĽUD, DUNA, LEVANDUĽA,
Úroveň č.3799: KTO, ATAK, PLOT, KOALA, LOPTA, LOPATKA,
Úroveň č.3800: PRE, PENA, PERA, PRVÝ, REPA, VERNÝ, UVARENÝ, UPRAVENÝ,
Úroveň č.3801: DAR, POD, PÁR, OPAR, NÁPAD, NÁROD, NÁZOR, PRÁZDNOTA,
Úroveň č.3802: POT, OPAR, PARA, ETAPA, PRETO, OPRATA, OPATERA,
Úroveň č.3803: DYM, KEL, MED, OMYL, MODEL, MÁLOKEDY,
Úroveň č.3804: AKO, DOM, NAD, DOMA, PODMIENKA,
Úroveň č.3805: OKO, KOLO, LANO, OKNO, OROL, KONTROLA,
Úroveň č.3806: ČLN, NOVÝ, ČELO, ČLEN, ČLENOK, ČLOVEK, VÝČNELOK,
Úroveň č.3807: TAK, KVET, VETA, VIAC, CIEVA, CIEVKA, TEKVICA,
Úroveň č.3808: NIČ, ČIN, ČLN, PIVO, PLNÝ, VOLIČ, POLOVIČNÝ,
Úroveň č.3809: DVA, KOV, VLK, VLAK, VODA, ODLIV, OLIVA, KLADIVO,
Úroveň č.3810: KRT, TRI, ÚTEK, NETER, SKRÚTENIE,
Úroveň č.3811: OSA, POT, PIVO, STAV, VTIP, STOPA, POSTAVIŤ,
Úroveň č.3812: REČ, ZOO, PREČ, POZOR, POČET, PRETO, PREČO, ROZPOČET,
Úroveň č.3813: ASI, PAS, PES, PIŤ, PRI, SIEŤ, SPAŤ, PRIEPASŤ,
Úroveň č.3814: PIŤ, POT, SPAŤ, STAV, VTIP, SOTVA, STOPA, POSTAVIŤ,
Úroveň č.3815: CIT, DAŤ, OSA, STO, DOSTAŤ, ŽIADOSŤ, CTIŽIADOSŤ,
Úroveň č.3816: COP, PEC, PES, ROH, HORE, ORECH, PROSPECH,
Úroveň č.3817: PARA, ŤAVA, KRAVA, PRVOK, OPRAVA, PARKOVAŤ,
Úroveň č.3818: KER, KRT, TRI, TKAŤ, ISKRA, RIEKA, STRIEKAŤ,
Úroveň č.3819: HRA, NOC, ROH, HORA, NOHA, RANA, OCHRANA,
Úroveň č.3820: LEV, PRI, VTIP, TEPLÝ, VÝLET, ZRELÝ, TRPEZLIVÝ,
Úroveň č.3821: HRA, RÝĽ, CHÝR, PACH, PRVÝ, PRACH, VÝHRA, CHRAPĽAVÝ,
Úroveň č.3822: BÝK, KRV, ROK, OVOS, VOSK, OBROVSKÝ,
Úroveň č.3823: LOS, LOŽ, OKO, KOLO, SOKOL, LOŽISKO,
Úroveň č.3824: INAK, MENA, OKREM, RIEKA, MORIAK, RAMIENKO,
Úroveň č.3825: KER, PRI, PARK, PENA, PERA, RIEKA, NAPRIEK,
Úroveň č.3826: KOV, LOV, VLK, LANO, VLAK, VLNA, KOALA, LANOVKA,
Úroveň č.3827: PLŤ, LIPA, PIVO, POLE, VILA, LEPIŤ, POLIEVAŤ,
Úroveň č.3828: LET, TEN, KLIN, NIKDY, DELIKÁTNY,
Úroveň č.3829: KRV, DÁTA, KÁVA, TVAR, VTÁK, DÁVKA, TRÁVA, DVAKRÁT,
Úroveň č.3830: BAR, BRAT, PERO, OBRAT, PRETO, POTREBA,
Úroveň č.3831: STO, SOVA, STAV, SVET, VETA, CESTA, VESTA, CESTOVAŤ,
Úroveň č.3832: REČ, DREP, PARA, PERA, REPA, ČERV, PRAVDA, PREDAVAČ,
Úroveň č.3833: BOD, BOH, DNO, DNU, DUB, HUDOBNÍK,
Úroveň č.3834: NOVÝ, PIVO, PLNÝ, VOLIČ, POLOVIČNÝ,
Úroveň č.3835: KAM, KRM, KÁVA, MRAK, RUKA, MRKVA, RUKÁV, AKVÁRIUM,
Úroveň č.3836: AKO, KRV, OPAR, ORAŤ, PARK, KRAVA, PRVOK, PARKOVAŤ,
Úroveň č.3837: ROJ, STO, HROT, STROJ, OHŇOSTROJ,
Úroveň č.3838: ASI, TRI, SRNA, STAN, TRASA, STRANA, RASTLINA,
Úroveň č.3839: SEN, TEN, SVET, STENA, VESTA, NEVESTA,
Úroveň č.3840: CVAL, OVCA, PIVO, OLIVA, OPCIA, OPICA, POLOVICA,
Úroveň č.3841: BOH, TRH, BRAT, HROT, OBRAT, BOHATIER,
Úroveň č.3842: TEST, NETER, TENIS, STRETNUTIE,
Úroveň č.3843: LOS, OSA, SOB, KOSA, OBAL, SAKO, LÁSKA, KLOBÁSA,
Úroveň č.3844: CIT, NIE, CENA, PENA, TANEC, PACIENT,
Úroveň č.3845: NEŽ, VON, ÁNO, DÁVNO, NÁVOD, VÁŽNE, ODVÁŽNE,
Úroveň č.3846: KAM, ÁNO, KÁRO, KOMÁR, NORMA, NÁROK, NÁRAMOK,
Úroveň č.3847: KRT, OPAR, TVOR, KOTVA, PRVOK, PRAVÍTKO,
Úroveň č.3848: BOD, BOL, SOB, BOSO, DOBA, OBAL, OSOBA, SLOBODA,
Úroveň č.3849: RAD, RÁD, DRAK, KÁVA, TVÁR, TRÁVA, DVAKRÁT,
Úroveň č.3850: ONO, DELO, KOLO, POLE, PODLO, KOLENO, PONDELOK,
Úroveň č.3851: AKO, OSA, SOM, KOSA, SAKO, MASKA, MAĎARSKO,
Úroveň č.3852: MAŤ, TAK, ŠIŤ, MRAK, ŠTRK, MAŠKRTIŤ,
Úroveň č.3853: KEL, KER, KRM, LES, SEN, SMER, SMREK, REMESELNÍK,
Úroveň č.3854: KDE, DETI, KLIN, NIKDY, DELIKÁTNY,
Úroveň č.3855: TAK, ATAK, PLOT, KOALA, LOPTA, LOPATKA,
Úroveň č.3856: PES, DOSŤ, DREP, DRON, PRED, PREDNOSŤ,
Úroveň č.3857: DAR, RAD, RÁD, KÁVA, TVAR, TVÁR, VRTÁK, DVAKRÁT,
Úroveň č.3858: KEL, LES, PES, LAIK, LIEK, LIPA, SILA, SLIEPKA,
Úroveň č.3859: BIČ, NIČ, ČLN, ČELO, ČLEN, NIEČO, OBLEČENIE,
Úroveň č.3860: DAŤ, LOS, MAŤ, SOM, DOSŤ, MASLO, MLADOSŤ,
Úroveň č.3861: DAŤ, HAD, VÍŤAZ, ZÍVAŤ, DVÍHAŤ, HVÍZDAŤ,
Úroveň č.3862: DIV, DVA, VILA, ODLIV, OLIVA, KLADIVO,
Úroveň č.3863: COP, NOC, PEC, POT, TEN, OTEC, KOPEC, KONCEPT,
Úroveň č.3864: MENA, SENO, MANŽEL, MANŽELSTVO,
Úroveň č.3865: LANO, LIPA, PLOT, LOPTA, PILOT, PLATINA, ANTILOPA,
Úroveň č.3866: LOV, ROH, HOSŤ, OSOH, SLOH, SLOVO, HORLIVOSŤ,
Úroveň č.3867: LOS, LOŽ, OKO, KOLO, SOKOL, LOŽISKO,
Úroveň č.3868: OPAR, PERA, PERO, TETA, TEMPO, TROMPETA,
Úroveň č.3869: BOD, BOL, DNO, NOS, ONO, SLOBODNÝ,
Úroveň č.3870: BOD, BOH, DNO, CHOD, DUCH, CHUDÝ, CHUDOBNÝ,
Úroveň č.3871: HRA, ROH, HORA, OPAR, PACH, UCHO, PRACH, ROPUCHA,
Úroveň č.3872: ALE, LES, ČAS, SVAL, VILA, VLAS, VČELA, VYSIELAČ,
Úroveň č.3873: KRT, KTO, ŠOK, ŠÁL, KÁRO, ŠTRK, OLTÁR, KLÁŠTOR,
Úroveň č.3874: AKO, ONA, KÚPA, KONAŤ, KOPAŤ, KOPNÚŤ, OKÚPAŤ, PONÚKAŤ,
Úroveň č.3875: MÚR, TAM, TÚRA, MINÚTA, MINIATÚRA,
Úroveň č.3876: HRA, RÁD, ZNAK, HRDZA, HÁDKA, HRÁDZA, ZÁHRADNÍK,
Úroveň č.3877: LOV, OSOH, OVOS, OSIVO, SLOVO, HORLIVOSŤ,
Úroveň č.3878: BAR, IBA, TRI, BRAT, TÚRA, ÚNIA, TRIBÚNA,
Úroveň č.3879: DAŤ, DVA, VÍŤAZ, ZÍVAŤ, DVÍHAŤ, HVÍZDAŤ,
Úroveň č.3880: LES, LET, LOV, STO, LETO, CESTO, VESLO, CELISTVO,
Úroveň č.3881: DVA, POD, DVOR, PARA, VODA, OPRAVA, PRAVDA, DOPRAVA,
Úroveň č.3882: BEZ, BIŤ, IZBA, BREZA, REŤAZ, ZBIERAŤ,
Úroveň č.3883: BAR, OSA, RYS, SOB, SAKO, BROSKYŇA,
Úroveň č.3884: MÁJ, NÁM, PÁR, RÁM, MENO, NÁPOJ, POJEM, PRENÁJOM,
Úroveň č.3885: KAM, KRM, MAŤ, ŠIŤ, MRAK, ŠTRK, MAŠKRTIŤ,
Úroveň č.3886: DLH, POD, DREP, HLAD, HRAD, POLE, HRDLO, PREDLOHA,
Úroveň č.3887: REČ, ČERV, VERNÝ, VEČER, VEČNE, ČERVENÝ,
Úroveň č.3888: ASI, CIT, TAK, ČAS, CESTA, CESTIČKA,
Úroveň č.3889: PEĽ, PRI, PERA, REPA, TEĽA, PRIATEĽ,
Úroveň č.3890: PEC, POD, CHOD, HOCI, POSCHODIE,
Úroveň č.3891: KRT, KRV, VOŠ, ŠOK, TVOR, ŠTRK, ŠTVRTOK,
Úroveň č.3892: KOSA, KÚPA, SAKO, SKOK, KÚPALISKO,
Úroveň č.3893: SOM, STO, TAM, MOST, STAN, SMOTANA,
Úroveň č.3894: JAR, KER, KRT, TAK, KRAJ, TETA, TRAJEKT,
Úroveň č.3895: KER, NOS, OKO, ONO, OKNO, NOROK, SKORO, NESKORO,
Úroveň č.3896: KINO, LAIK, LANO, LINKA, LOGIKA, ANGLICKO,
Úroveň č.3897: DNU, KDE, NAD, SUD, DNES, KUNA, NUDA, SEKUNDA,
Úroveň č.3898: KRM, MAŤ, TAK, ŠIŤ, ŠTRK, MAŠKRTIŤ,
Úroveň č.3899: OKO, CHOD, KOHO, OCKO, ODCHOD, DÔCHODOK,
Úroveň č.3900: COP, HRA, PACH, UCHO, CHRUP, ROPUCHA,
Úroveň č.3901: TAK, ATAK, KARTA, GITARA, KARATE, RAKETA, TEÓRIA, KATEGÓRIA,
Úroveň č.3902: TRI, ĽAD, DETI, TEDA, TEĽA, DIERA, TRIEDA, RIADITEĽ,
Úroveň č.3903: AKO, KRT, KOLO, OROL, KORAL, NOROK, KONTROLA,
Úroveň č.3904: NOC, CHOV, NOHA, NOVÝ, OVCA, ZVON, ZNOVA, ZACHOVANÝ,
Úroveň č.3905: JAS, OSA, SOM, STO, TOTO, JASOT, SOTVA, TAJOMSTVO,
Úroveň č.3906: PIŤ, PLŤ, POLE, LEPIŤ, OLIVA, POLIEVAŤ,
Úroveň č.3907: NUŽ, ŠOK, KINO, KOŽA, KUNA, ŠUNKA, KOŽUŠINA,
Úroveň č.3908: DVOR, TVAR, TVOR, TÚRA, ÚRAD, TOVAR, ÚRODA, DOVNÚTRA,
Úroveň č.3909: HAD, RADA, DRÁHA, HRANA, HANDRA, NÁHRADA,
Úroveň č.3910: PRE, OPAR, ORAŤ, PERA, REPA, REŤAZ, POZERAŤ,
Úroveň č.3911: PRE, DREP, PERO, PLOD, POLE, PRED, PERLA, LEOPARD,
Úroveň č.3912: LOV, ONA, VLK, LANO, VLNA, KOALA, LANOVKA,
Úroveň č.3913: VON, MENO, MORE, NEBO, BREMENO, NOVEMBER,
Úroveň č.3914: POD, RAD, DVOR, VODA, OPRAVA, DOPRAVA,
Úroveň č.3915: ASI, JAS, OSA, KOSA, SOVA, VOJAK, JAVISKO,
Úroveň č.3916: DIV, RAZ, RIAD, DIERA, ZVIERA, ZDRAVIE,
Úroveň č.3917: KER, KRK, KEKS, KROK, SKOK, OKRESKA,
Úroveň č.3918: ALE, DLH, HAD, HRAD, HRDO, HRDLO, PREDLOHA,
Úroveň č.3919: BRAT, PRST, TRASA, PRÍSTAV, PRÍSTAVBA,
Úroveň č.3920: OKNO, JASNO, POKOJ, SOPKA, SPONA, JAPONSKO,
Úroveň č.3921: DAŤ, DVA, HAD, VÍŤAZ, ZÍVAŤ, DVÍHAŤ, HVÍZDAŤ,
Úroveň č.3922: CIT, TEN, INAK, KNIHA, TANEC, TECHNIKA,
Úroveň č.3923: LES, SEN, ČLN, SENO, SLON, ČELO, ČLEN, SLNEČNO,
Úroveň č.3924: KRV, VEK, VLK, RANA, KRAVA, LARVA, VRANA, KARNEVAL,
Úroveň č.3925: DNO, NOS, SOM, DOSŤ, DOMÁCNOSŤ,
Úroveň č.3926: KOZA, OÁZA, ZNAK, OZNAM, ZÁKON, ZÁMOK, ZNÁMKA, POZNÁMKA,
Úroveň č.3927: NIE, SEN, TEN, TEST, TETA, STENA, TENIS, ASISTENT,
Úroveň č.3928: BAR, PARA, TVAR, PRASA, TRASA, STRAVA, PRÍSTAV, PRÍSTAVBA,
Úroveň č.3929: MYŠ, INAK, LIEK, LINKA, MYŠLIENKA,
Úroveň č.3930: PÁR, SEN, PRÁVE, SEVER, SPRÁVNE, NESPRÁVNE,
Úroveň č.3931: ALE, LET, LETO, TELO, TETA, TOALETA,
Úroveň č.3932: DAŤ, DOM, LOS, SOM, DOMA, DOSŤ, MASLO, MLADOSŤ,
Úroveň č.3933: KER, RIEKA, GITARA, RAKETA, KATEGÓRIA,
Úroveň č.3934: DIV, LAIK, VLAK, VODA, ODLIV, OLIVA, KLADIVO,
Úroveň č.3935: BAR, OKO, OSA, BOSO, OBOR, OSOBA, SKORO, BOSORKA,
Úroveň č.3936: ĽAD, DETI, TEDA, DIERA, TRIEDA, RIADITEĽ,
Úroveň č.3937: PAS, PIŤ, SIEŤ, SPAŤ, SPEV, SPIEVAŤ,
Úroveň č.3938: DOM, IBA, TAM, DOBA, DOMA, OBAL, MDLOBA, MODLITBA,
Úroveň č.3939: AKO, ROK, TVAR, KOTVA, PRVOK, TOVAR, PRAVÍTKO,
Úroveň č.3940: PAS, PLNÝ, STAN, PLAST, PLATNÝ, SPLATNÝ,
Úroveň č.3941: KTO, INAK, KLIN, LAIK, LANO, LINKA, NIKTO, KOTLINA,
Úroveň č.3942: KRK, ROK, KEKS, KROK, SKOK, OKRESKA,
Úroveň č.3943: VON, CHOV, OVCA, ZVON, ZACHOVANÝ,
Úroveň č.3944: TAK, DÁTA, KÁVA, TVÁR, VTÁK, DVAKRÁT,
Úroveň č.3945: AKO, DAR, ROK, KOZA, AKORD, KORAL, ZRKADLO,
Úroveň č.3946: COP, KTO, NOC, PEC, POT, OTEC, KOPEC, KONCEPT,
Úroveň č.3947: MOST, OSEM, SVET, MESTO, VEĽKOMESTO,
Úroveň č.3948: STAN, JASNO, TAJNÝ, ĽAHOSTAJNÝ,
Úroveň č.3949: ABY, BAR, RYS, SYR, KOSA, KRAB, KRYSA, BROSKYŇA,
Úroveň č.3950: JAS, STO, MOST, OVOS, SOVA, TVOJ, JASOT, TAJOMSTVO,
Úroveň č.3951: LETO, PLOT, POLE, TELO, LOPTA, TEPLOTA,
Úroveň č.3952: ALE, LET, LAIK, LIEK, ELITA, KLIETKA,
Úroveň č.3953: DAR, JAR, KER, DRAK, KRAJ, JADERNÍK,
Úroveň č.3954: ALE, DVA, HAD, LEV, OVCA, VODA, VCHOD, HLODAVEC,
Úroveň č.3955: LEV, LOS, LOV, OVOS, LOSOS, SLOVO, VESLO, SLOVESO,
Úroveň č.3956: HRA, RÝĽ, PRACH, VÝHRA, CHRAPĽAVÝ,
Úroveň č.3957: POD, DREP, PERO, PLOD, POLE, PRED, PERLA, LEOPARD,
Úroveň č.3958: EMU, TEN, MENO, MENU, MOMENT, MONUMENT,
Úroveň č.3959: AKO, KTO, ATAK, KOZA, ZATO, ZAČIATOK,
Úroveň č.3960: HAD, HRA, NAD, RADA, RANA, HRANA, HANDRA, NÁHRADA,
Úroveň č.3961: LIPA, OPCIA, OPICA, POCTA, POLICA, POLICAJT,
Úroveň č.3962: KAM, KTO, TAM, TÍM, KOMÍN, TAJOMNÍK,
Úroveň č.3963: AKO, TAK, ATAK, PLOT, KOALA, LOPTA, LOPATKA,
Úroveň č.3964: KRT, TAK, ATAK, DRAK, RADA, KARTA, ARKTÍDA,
Úroveň č.3965: KER, DRAK, RADA, AKCIA, DIERA, RIEKA, KRIEDA, REDAKCIA,
Úroveň č.3966: MÁJ, NOC, NÁM, ONA, ÁNO, NÁJOMCA,
Úroveň č.3967: OCOT, TVOR, PRETO, ŠTVOREC, ŠPORTOVEC,
Úroveň č.3968: VEC, VOŠ, ŠEV, OCOT, PERO, PRETO, ŠPORTOVEC,
Úroveň č.3969: OVOS, ZATO, SOTVA, VDOVA, GAZDOVSTVO,
Úroveň č.3970: NIČ, NIŤ, ČIN, KOSŤ, KOSIŤ, SKONČIŤ,
Úroveň č.3971: COP, HRA, HORA, OPAR, PACH, PARA, PAROCHŇA,
Úroveň č.3972: DOM, DYM, MED, KEDY, OMYL, MODEL, MYDLO, MÁLOKEDY,
Úroveň č.3973: CIT, VEC, LETO, OTEC, CESTO, SVETLO, CELISTVO,
Úroveň č.3974: AKO, INAK, LANO, LINKA, NIKTO, KOTLINA,
Úroveň č.3975: KTO, NOC, PEC, TEN, OTEC, KOPEC, KONCEPT,
Úroveň č.3976: PÁV, OPAR, VZOR, PRÁVO, POZVAŤ, ROZPRÁVAŤ,
Úroveň č.3977: PAS, STO, SOVA, STAV, SOTVA, STOPA, POSTAVA,
Úroveň č.3978: MENA, MENO, PENA, KANOE, PODANIE, PODMIENKA,
Úroveň č.3979: LES, LEV, LOV, SLOVO, VESLO, SLOVESO,
Úroveň č.3980: CIT, NOS, HNIS, SENO, CESTO, TICHO, HOSTINEC,
Úroveň č.3981: NIČ, VEC, ČIN, VEČNE, VINIČ, VENIEC, CVIČENIE,
Úroveň č.3982: DNU, KUS, SEN, DUNA, NUDA, SEKUNDA,
Úroveň č.3983: DAR, JED, RAD, DRAK, KRAJ, JADERNÍK,
Úroveň č.3984: DNO, DELO, DOLE, OLIVA, VIDEO, ODVOLANIE,
Úroveň č.3985: KRT, KRV, TAK, ATAK, TVAR, KARTA, KRAVA, KRAVATA,
Úroveň č.3986: OSA, SOM, KOSA, MARS, SAKO, MARKA, MASKA, MAĎARSKO,
Úroveň č.3987: KOSA, LIST, SILA, NIKTO, SKLON, TALIANSKO,
Úroveň č.3988: AKO, LOV, ONA, VLK, LANO, VLAK, KOALA, LANOVKA,
Úroveň č.3989: HAD, RAZ, HRAD, DRÁHA, HRDZA, HRÁDZA, ZÁHRADA,
Úroveň č.3990: LET, LEV, ZLÝ, PRVÝ, VTIP, TEPLÝ, TRPEZLIVÝ,
Úroveň č.3991: BAR, OKO, KOSA, KRAB, OBOR, SAKO, SKORO, BOSORKA,
Úroveň č.3992: KOV, KOSA, SAKO, SOVA, VOJAK, JAVISKO,
Úroveň č.3993: BIŤ, JAS, NIŤ, OSA, SOB, JASNO, OBJASNIŤ,
Úroveň č.3994: LEV, ZLE, VZOR, ZELER, TELEVÍZOR,
Úroveň č.3995: DOM, KEL, DOLE, KEDY, MODEL, MYDLO, MÁLOKEDY,
Úroveň č.3996: BOL, LOS, OSA, SOB, SAKO, LÁSKA, KLOBÁSA,
Úroveň č.3997: VEC, CHOV, HNEV, HOCI, NOHA, VIAC, CIEVA, NOHAVICE,
Úroveň č.3998: DIV, DVA, VON, DOLE, VILA, DIELO, OLIVA, ODVOLANIE,
Úroveň č.3999: LES, LETO, LIST, TELO, SITKO, LETISKO,
Úroveň č.4000: NOS, ONO, OKNO, SENO, NOROK, SKORO, NESKORO,
O hre PiknikSlovo Používanie COOKIES Všetky úrovne Pridajte riešenie a vyhrajte


Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Viac informácií.